Jump to content
Ани

27.10.1923. Логос от Великия Учител. Заседание в трите полета. стр. 475 – 477

Recommended Posts

475

27 октомври 1923, събота, 4 ч.с.18 д.

Логос от Великия Учител

През Заседанията

Заседанията в трите полета

Да се благослови името на моя Отец над вас, да дойде духа Му над вас, да изпълни сърцата ви с радост, с тази радост, която е проявена във Всемирното Бяло Братство между ангелите. Това е моето желание и тогава ще имате плодове достойни, тези плодове, които съществуват в небесния мир. Това ви пожелавам и с това ще имате успех във вашия живот.

Любезни мои чада! Сега аз ида да ви обясня за това Велико заседание, което се извършва в трите мира – в духовния, в астралния и във физическия мир. Това заседание носи сила заради будния в Духа Божий. Хармонията вътре в душата ви е развълнувана. Внимавайте, защото ако съществува дисхармонията, не можете да получите силата и духа, които са обещани над вас. Изпити имате в живота ви, преодолявайте ги, защото тези изпити са стълбата на вашия живот и чрез тази стълба ще прогресирате, ако прилагате всичките изпитания с любов. Сега с това заседание делото влиза в сила. Готови ли сте да се излее над вас Духа?Сърцата ви чисти ли са? Там, където ще съществува Духът Божий, сърцата ви готови ли са за храмове? Вашите мисли трябва да бъдат чисти, огнени лъчи, за да образуват слънцето на любовта, това слънце, което дава живот. Колективните ви сили трябва да ги приложите пред Духа и тези сили да бъдат завладени с Божията мъдрост. Заради това казвам ви, от това заседание до бъдещето ще бъдете подложени под изпит, ако приложите всичко с любов, ще получите, защото ето Духа стои пред дверите на вашите сърца, хлопа и чака да му отворите. Времето е кратко, часа наближава и вие трябва да бъдете въоръжени, защото идат велики събития и общия метеж ще започне от Българската земя и ще свърши до края, защото трябва да мине

* * *

476

..2..

27 октомври 1923, събота

Логос от Великия Учител

През заседанията.

Заседанията в трите полета

през тринадесетия огнен полукръг, за да дойде царството на правдата и да се приложи закона на истината. Това Светилище тази цел има: да облечете силата и да съкрушите злото първо, което е вътре във вас и второ, което е проявено в света.

Любезни чадца мои! Казвам ви, ако вие не дадете условие, бурите идат и пазете се да не бъдете отвлечени! Великите заседания имат за цел да ви облекат в тези сили, да ви одухотворят и така да изявите Делото, първо с дела, второ със силата на духа и трето с приложението на заповедите, които приемате. Любезни чадца мои! Аз съм на земята и съм проявен на всинца ви. Аз не чакам света да ме познае, но благоволявам над вас да ме познаете и проявите със силата на духа. Тогава ще дойде царството във вас и Аз ще блесна в този час и света ще бъде поразен и горко ще заплачат племената. Тогава ще чуете: „горко, горко нам, защото не познахме истината, горко, защото злото в света ни заслепи. Ето, спасението стоеше пред нозете ни и ние се възпротивихме.“ Казвам ви, че те ще отидат в своята еволюция, тяхната еволюция ще бъде с пълно съзнание, както червей с болезненост за десет хиляди години. Заради това ви казвам и на вас, които слушате, внимавайте в своите дела, понасяйте без ропот. И аз заради това съм дошъл да ви събера от четирите краища и да ви водя при Моя Отец и за в бъдеще да образувате ново царство, което ще носи вечния живот, ще има непорочни сърца и светли души. Помнете, че това заседание влиза в сила, ако имате любов, приложете това, което благоволявам, за да почувствате силата и след като я почувствате, да се облечете. Ако дадете условие, аз обещанието си ще изпълня. Тук проявявам

* * *

477

..3..

Логос от Великия Учител

През заседанията.

Заседанията в трите полета

духа си в сила, в мъдрост и любов, защото в бъдеще да се прослави Делото, което е слязло от пазвата на Моя Отец. Сега вие не проумявате, но скоро ще проумеете, защото аз благоволявам с любов и с духовна власт и ако имате любов, приложете заповедите на моите думи. Аз ви пазя и нито един няма да бъде лишен и когато се изпълните вие със сила и с Духа Божий, ще се радвате и ще ме виждате, че аз съм вашия Учител, проявен в тяло и свободен с Дух. Любезни чадца мои, бъдете готови за 28-и, за утре, и дайте си взаимна целувка в единодушие, развържете се окончателно да приемете това, което е готово. Отец Ми благоволи и ви даде триъгълния камък на силата, който е оживотворен с дух. Този дух, който изхожда от Отца Ми. Сега ви благославям. Това заседание до заключението ще бъде непрекъснато. Бъдете във връзка с духовните заседания. Възпявайте и отхвърляйте всяка скръб, защото радостта и скръбта са две противоположности на душата и сърцето. Приложете опорната точка на радостта, защото в радостта скръбта не съществува. Аз ви дадох най-малкото изпитание в седем дни, да бъдете радостни и да сияете. Приемете моето благоволение и аз пак ще благоволя утре в 4 часа след пладне, защото много имам да ви проявя, а сега във всички ви няма радостта. Готови ли сте да приемете тайни?

Ето, моя Отец благоволи и ви даде плана за бъдещите уроци, над които аз ще продължа, защото съм ваш Учител, за да познаете вашето потекло отначало, което е проявил духа на Отца Ми. Бъдете благословени, аз съм вашия Учител на земята и небето. Да нямате друг Учител освен мене, аз съм свръзката между небето и земята. Да се благослови царството на моя Отец над всички вас. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×