Jump to content
Ани

29.10.1923. Логос от Великия Учител. Трите закона на новия живот. стр. 488 – 490

Recommended Posts

488

29 октомври 1923, понеделник,6 ч.с.14 д.

Логос от Великия Учител

Трите закона на

Нов живот. Новорождението,

Родословието

Да бъде благословено името на моя Отец. Благославяйте

Господа вашия Отец, от когото сте вие родени.

Любезни чадца мои!

Днес моето благословение е към вашето родословие. Вашето родословие е от Отца. Отец ви е родил, моята любов ви възрасти, а мъдростта ви просвети. Вие сега сте родени със Словото, което тече във вашите сърца и душите ви получават новия живот и духовете ви растат в мъдростта. Всеки човек, който е роден от Бога, Божиите думи слуша. Тези думи, които са закони, са приложени в новия живот. Аз ви казвам, че сега сте родени, защото растете в извора на мъдростта. Това растене има велики закони, тези закони, които са основани върху словото на Божий дух, който сега е в мене и аз заради това дойдох да проявя на света закона на растенето и закона на мъдростта. В тези три закона: закона на любовта, закона на мъдростта и закона на раждането носят великата тайна на непроявения Бог. А тези закони сега ще проумеете. Тези, които се не раждат чрез словото и не растат чрез любовта, не узряват чрез мъдростта, закона за тях е тъмен, непознат остава в царството на несъзнанието. Това царство е животинското, което никне от земята. Любезни чадца мои! Душата си изливам в любов и сега вие минавате от живот в живот, влизате в закона на възрастването и в закона на зреенето. Житното зърно, когато узрее, утолява глада, любовта утолява жаждите. Заради това, това казвам на вас, защото познавате Този, който е проявен между вас. Аз съм проявения. Роденият от Отца, Аз съм любовта и Аз съм живота във вашите души. Това ви казвам. Да знаете, защото идат велики събития

* * *

489

..2..

29 октомври 1923 , понеделник

Трите закона, Родословията

и да спомните думите, които Аз ви изявявам сега, за да се не съблазните.В това време ще дойде Духът и заради това ви казвам: бъдете твърди и стойте с десния крак над опорната точка.И коя е опорната точка? Аз ви казвам това е вашето обещание, което дадохте пред моя Отец.

Любезни чадца мои! Съблазните ще произлязат от съвременните църкви, които ще въстанат против вас и ще турят ръка на делото, но дерзайте, не бойте се, защото Духът ще порази помишленията им и действието им. Сега тези заседания аз изявих целта им. Тези заседания носят тази цел: да дойде Духът и да прозябне силата и да се пръсне като слънчевата виделина. Заради това пак ви казвам: възраствайте чрез любовта и зрейте чрез мъдростта, защото роденото от плът, плът е, а роденото от Духа, Дух е. Сега иде време да се оживотворите чрез Духа, който ви е родил чрез Словото. Ако вие сте родени чрез Словото, ще бъдете и увенчани с Духа Ми. Така ви рекох: „Няма да ви оставя сираци, аз съм с вас и ако пребъдвате вие в моята любов, ето, от това заседание, разкривам тайната книга на Отца Ми, непроявените закони, тайни, произтичащия живот от моя Отец. Това ви говоря, ако имате любов и ако приложите заповедите във вашите сърца.

Любезни чадца мои! Аз давам и вземам. Когато вие сте готови, аз ще благоволя. И сега тези уроци, които аз ще започна, ще носят сила на велика проява. Тъй ви предупреждавам да пазите силата вътре във вас и да живеете единодушно в тази любов, в която ви проявих. Любезни чадца мои, първия закон, който ще ви разкрия, той е жертвата, произтичаща от любов към Господа, към вашия Отец, който е на

* * *

490

..3..

29 октомври 1923, понеделник

Трите закона, Родословията

небеса и ви е родил чрез словото на Духа. Това ще благоволя втория път и така няма тайна, който аз да ви не предам, няма сила, която да не почувствате, но при най-великото условие: чисто сърце, чисти мисли и чисти желания. Трите условия съграждат един триъгълник и в този триъгълник е първия закон на първата проява, която не е проявена до днес. Аз ще ви я проявя. Сега питам, готови ли сте? Ако вие сте готови, моят Дух е в сила, защото няма невъзможност в Духа, всичко е възможно. Силата ще бъде новия живот. С новия живот да покажете на света, че вие живеете в закона на вечната любов, тази любов, която създаде видимото от невидимото. Любезни чадца мои! Аз ви любя и проявих Духа си, както ви любя, любете се и вие, така ще изпълните закона и ще дадете подем на вашите по-малки братя, които не са още родени чрез Словото на Духа, да стане в тях дълбоко пробуждане и да се родят както и вие. Любезни чадца мои, ако вие сте готови, аз няма да спирам Духа си, както се не спират и изворите на реката, така е неспирно Словото на моя Отец. Моя Отец е Великия извор, от когото произтича всичката сила и се влива в макрокосмоса и придават на всичката природа, а човечеството получава тази сила, чрез природата, е жива, носи живот и сила и както природата е непобедима с човешката сила, така е непобедимо Словото на Божията сила. Божият дух обитава и ще обитава. Словото на моя Отец тече и ще тече, защото дойде време и никой не е в състояние да го спре, защото той е неспирен.

Сега, любезни чадца мои! Аз ви проявих промисъла на моя Отец и вашето раждане, новия живот и придобиването на силите. Аз не искам нищо от вас, искам чистота, която е великото условие за Духа, който иде да се всели във вас.

Любезни чадца мои, утре след пладне, в 4 часа, е заключителния ден на моя Отец. Ще имате велика трапеза, която ще се благослови от силите небесни, приготвена от жито и от плодове. Да бъдете радостни и да чакате идущото заседание, което ще ви носи тайни и нови сили, защото времето на Духа е близо. Будни бъдете. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×