Jump to content
Ани

9.11.1923. Логос от Великия Учител. Условия за новите уроци. стр. 525 – 528

Recommended Posts

525

9 ноември 1923, петък, 6 ч.в. 17 д.

Логос от Великия Учител

Условия за новите уроци

Да се благослови духът на моя Отец във вас. Да дойде Духът Му във вашите сърца и да прозябне словото ми, което аз сега вселявам във вашите души; да изгрее слънцето на духа във вашите умове; да възкръснат вашите души и да открият вечния живот на човека. Това е желанието на моя дух, това е любовта, която проявявам на вас.

Любезни чадца мои!

Блажени са очите ви – това, което виждате; блажени са ушите ви – това, което слушате. Заради това аз ви събрах днес и в този час в името на моята любов да благоволя над вас,защото Аз съм вашия Учител и всичко мога. Преди да пристъпите към уроците, аз искам от вас условия, тези условия да приложите във висшата енергия. Вие, учениците, аз ви викам в името на висшето съгласие и на великото единодушие. Съгласието и единодушието са силата, с която вие ще се облечете. Тази сила ще я почувствате първо като топлина в сърцата, като мъдрост в умовете, като жива енергия във вашите тела. Та това ви казвам уроците ще бъдат движимия живот – началото и края. Първо ученикът ще носи смирението, второ – мълчание, трето – търпение и четвърто – чистотата, емблемата на душата. Четирите точки са великата основа, четириъгълния камък върху когото ще се гради мъдростта на моя Дух. Без тези условия, логоса ще минава като вихър през вас, без да се установи силата и проявата във вашите умове. Ако ученикът обтегне сърцето си, изгуби енергията, отеготи (натежи) духа си, неговите уши са заглушени, сърцето му е затворена врата, образува един велик студен океан и не може да почувства силата и топлината на любовта. Аз съм вашия Учител. Аз благоволих тази вечер преди

* * *

526

..2..

9 ноември 1923, петък

Условия за новите уроци

да пристъпя към уроците, които ще ви дават знания и мъдрост да познавате проявените закони в природата, които са тайни за човеците, които не познават закона на любовта и са отвлечени от истината и са мъртви в своята същност. Това ви проявявам, защото вие видяхте, чухте, вкусихте и за вас извинение няма, ако пристъпите една от заповедите.

Любезни чадца мои! Ученикът може да отсъства само когато почива в легло, когато отсъства по велики причини от града, на такъв ученик силата му се предава и знанието му не се изгубва, защото пребъдва в закона на изпълнението. Заради това, аз благоволих да ви призова всинца, които слушате гласа на моя дух и сте в течение на всичките проявления. Заради това, вие сте условието и закона и на този закон, аз чрез любовта си проявих благоволението си и силата на моя Отец. Пребъдете винаги в единодушие, приложете изпълнението и аз ще изпълня своите обещания, защото аз съм закона на любовта и проявих този закон на любовта чрез жертвата, която излезе от тук. Тази жертва е огнената жица, заради това изливам силата на моята любов. Една е жертвата, заради всинца ви. Аз не искам да се жертвате да напуснете вашите физически животи. Искам жертвата на вашата любов, жертвата на изпълнението, жертвата на приложението и жертвата на вашата единодушна сила. Това е великото изпълнение, това изпълнение образува нов храм и в този храм ще заживее духа и този е бъдещия престол на великата жертва. Сега ви казвам: който има уши – нека слуша, който има ум – нека проумее. Тази тайна няма да разясня. Нека всеки от вас да отгатне и да влезе в силата. Сега ви давам друга заповед: да пазите Светилището

* * *

527

..3..

9 ноември 1923, петък

Условия за новите уроци

във велика чистота и в хармонията на вашите мисли. Когато вашите мисли са в хармония, те са светли и образуват едно слънце, една виделина и тази е виделината, която носи истината на духа, който иде да засвидетелства заради всички вас.

Любезни чадца мои! Когато дойде духът да ви изпълни с мъдрост, няма да се разскачате като телци в обор, но ще бъдете велики мъже със силни духове, с велика мъдрост и с тази мъдрост ще осуетите мъдростта на суетата. Сега ви казвам, ако вие имате любов към това дело, което е проявено тук, в това Светилище, ще приложите и ще изпълните всичко и по това ще ви познаят, че живеете в закона на изпълнението и така ще предадете силата на вашите по-малки братя.

Любезни чадца мои! И това ви казвам: посещавайте братята в другата школа и в събранията, защото силата, с която разполагате, приемате, ще им помагате, ще им предадете любовта и чрез тази любов ще ги оживотворите, ще им дадете подем. Това е вашата жертва и по това ще ви познаят, че любите вашите братя, както аз ви любя и ви събрах в името на вечната любов – жертвата, която ви носи безконечния живот и новото царство – блаженството на вечните векове.

Чадца любезни! Сега вие защо си не спомните вашето минало? Защото свръхсъзнанието на силата още нямате. Вашият дух говори свише и така Петър говори вън от тялото и Павел говори вън от тялото. Когато тялото се освети, за да стане храм и жилище на Божия дух, тогава Петър и всички вие ще се опомните, а сега още ще благоволява вън от вашите тела.

* * *

528

 ..4..

9 ноември 1923, петък

Условията за новите уроци

Ще проявите онова, което вижда и слуша.

Любезни чадца мои! Бъдете готови, Аз ви говоря с любов, защото вие ще бъдете бъдещия храм и на този храм ще се напишат великите закони, които не са проявени и до днес. Това благоволявам със силата на духа си и с любовта на моя Отец. И така, уроците ще започнат с въпроси в неделя, а в сряда ще се дават отговорите на въпросите, а в петък ще се проучват. Така, изливам любовта си над вас, измивам душите, осветявам сърцатата ви, освежавам умовете ви, благославям духовете ви да бъдат в закона на висшето изпълнение.

Мир и благодат ви давам да пребъдете в моята любов, защото това е днес закона, който днес проявявам в света. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×