Jump to content
Ани

5.12.1923. Логос от Великия Учител. Царството на човека, урок трети. стр. 571 – 572

Recommended Posts

571

5 декември 1923, сряда, 15 д.

Логос от Великия Учител

Царството на човека

Трети урок

Благославям Духът си с мъдрост над вас да прозябнат вашите умове и да приемат това, което аз сега ви давам. Това е благоволението на моя Отец и благоволението на моята радост.

Сега, аз продължавам Царството на човека. Това царство, което не е проявено на земята, това царство е скрито. Това царство е в човека. Царството на Човека носи началото на буквата „Ц“. Буквата „ц“ изразява цъфтене, цъфтенето е проява на непроявеното, буквата „ц“ носи велико предназначение, тя е постройката на Божия план, който произлиза отначало от моя Отец. Това начало е вложено в човека. Той е царството, което цъфна като велика проява в човека. Когато започна да цъфти, първо цъфна разума, цъфна виделината, цъфна мъдростта, цъфна и познанието да познава доброто и злото. Това царство, което сега ви проявявам, в него са вложени силите на това цъфтене. Духът и Душата са проявата на моя Отец като мъдрост и любов, дихание и живот. Духът твори, душата ражда, душата ражда чрез Духа. Раждането на Душата е любовта, любовта пък е виделината, която свети в това непроявено царство.

Любезни чада мои! Сега кои са плодовете на духа? Що върши духът? Аз ви задавам велики въпроси тази вечер, които носят тайната и първобитието, което е поначало в човека. Дадоха се отговори.

Любезни чада мои! Кои са воюващите сили в царството на човека? Отговор. Любезни чадца мои! Воюващите сили са плодовете на Духа и на Душата.

* * *

572

..2..

5 декември 1923, сряда

Царството на човека.

Урок Трети

Тези плодове оживотворяват, възкресяват заспалите сили в това царство. Кои са заспалите сили? Казвам ви: това е слизането на човека, когато започна да инволюира отгоре надолу, заспалите сили загрубяват, заспиват в покой, материята затвърдява, царството на човека се скрива. Това царство е затвърдено в причинното поле. Духовната материя се одухотворява в по-твърдо състояние, която минава през нисшите чувства и тези чувства постепенно се затварят и той минава през грубите чувства, през царството на животните, през царството на растенията и през царството на минералите и това царство е затворено и сега, аз ида да ви напомня това царство, което иде да цъфне отдолу нагоре. Такъв е великия закон на това царство. Сега ида да отворя вашите чувства, да разгърна вашия разум, да просветя мъдростта, духа да роди живота, душата да роди любовта, царството да се прояви, да цъфне със своето благоухание. И сега ще задвижа воюващите сили през тайния закон да познае човек своята същност и неговата проява в макрокосмоса, защото плана на човека е създаден от седемте Елохими. Всеки един от Елохимите е поставил ключ и заради това човека е ключа на макрокосмоса. Човекът ще разкрие царството, което носи отначало. Заради това Пилат ми рече:“Ти цар ли си?“ Аз му отговорих:“Ти рече.“ Думата „рече“ е „да бъде“. Ако Пилат ми рече цар, това царство е и в човека. Сега в другия урок ще продължим и ще влезем в царството на животните. Човекът като творец, създава ли живот? И кой е живота, който създава? Проявените сили в човека като основа на Божията мъдрост. Това ви давам да имате познание, защото отначало съм с вас. Аз съм Словото и живота, който пребъдвам вътре във вас. Приемете светлината, която аз ви давам с мъдрост. Благоволете и приложете като закон и ключ във вашите сърца. Мир ви давам, моя мир да почива във вас и силата на мъдростта. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×