Jump to content
Ани

12.12.1923. Логос от Великия Учител. Царството на човека, урок четвърти. стр. 582 – 584

Recommended Posts

582

12 декември 1923, сряда 15 д. 6 ч.в.

Логос от Великия Учител

Царството на Човека

Урок 4-ти

Благославям действието на мъдростта над вас. Моята мъдрост да подвижи ума и мислените чувства, за да проумеете това, което аз сега ви давам. Това, което сега ви давам, то е величието на моя Отец, което вложил в човека и самото начало. Аз ида със сила и власт да разгърна тайните на битието, което Отец ми е дал със своя Дух. Аз съм Господ Христос на мъдростта, който твори и създава от начало и сега. Бъдете благословени от моя Дух.

Сега продължавам 4-ти урок за царството на човека. Човекът не е такъв, както го виждате! Но човекът е станал такъв, за да изпълни с живот целия макрокосмос и да се подвижат творческите сили, които са вложени с мъдрост.

Любезни чада мои! Човекът, за да влезе в своята твърда материя, Отец благоволи неговото слизане не чрез съгрешение, но чрез инволюиране, за да се прояви мъдростта на моя Отец, който е творил през всичките векове. Всичките векове се включват в началото и в края и сега, човекът, когато е слизал през дългите периоди стъпало по стъпало, всичко се е свивало като свитък в него и видимото става невидимо. И така Адам застана всред животните, не че човека е взел от животните живот, но човека като творец създал дихание на живот. Отец от начало е създал безконечния живот, а човека е създал дихание на живот. И така аз благоволих преди 2000 години: „Царството Божие е вътре във вас!“ . Това царство е на човека. Вън от човека е царството на животните, които образуват царството на диханието. Адам създаде имената на всичките животни. Когато първобитния човек създаваше дихание на живот и е образувал царството вън от себе си на животните, той изразходи третата част от енергията на духа, но и който ражда живот. Чувствата на човека

* * *

583

..2..

Царството на човека 12 декември 1923, сряда

Урок 4-ти

затъпяват, силите омаломощават, човешкия дух загрубява и сърцето се втвърдява. Така у човека се проявява нов дух и тоя дух е животински и попада под влиянието на тоя дух, сърцето загрубява, светлината затъмнява, защото човека е вътре, там вътре, гдето блести божествената искра, която крепи неговия живот. Когато човека започне да създава имената на животните, той минава през посоката на мъдростта. Мъдростта твори. Така човекът прояви творческата мъдрост като създател и творец в божествения план. Божественият план се изразява чрез човешкия план, а човешкия план проявява новото царство, което твори чрез живота, който произтича от духа, ражда се като любов чрез душата, обгръща животинското царство, проявява се като творческа сила, за да се изрази божествената мъдрост от Бога чрез човека. Това царство, което е вън от човека, като царство на животните, това е втората проява на Отец ми Сий. И така Адам стана човек с жива душа, творец на всяко добро. Всички животни се проявяват от началото, за да се украси макрокосмоса, а с мъдростта на Бога Отца ми Сий.Заради това човека е ключа на видимото и невидимото.

Любезни чада мои! Това е предназначението на човека. Не човекът е произлязъл от нисшите царства, но човека като създател е на непроявеното. Така аз ще ви дам познанието и тайната на новите царства, които света не познава. Ако аз произлязох от Отца, ако аз съм роден от Моя Отец, то и вий сте родени.

* * *

584

..3..

Царството на човека,12 декември 1923, сряда

Урок

Отец ми е началото, единицата, аз съм второто начало, Словото, а човека е троицата, основата на всичко видимо и невидимо. Сега този логос носи тайната, за която вие няма да проумеете всичко това, което сега ви предавам, но аз ще ви изясня и тогава ще просветнат вашите умове да намерите ключа на тоя логос, който не е даден никъде до сега. Заради това бъдете в силата на духа, преодолявайте всичко с любов и нищо няма да изгубите. Аз ви рекох на деветия ден, че аз ще ви проявя нови тайни, тези тайни, които не са проявени никъде.

Сега любезни чада мои! Задавам ви въпроси:

1. Кой живот е създал човека?

2.Кои са творческите сили?

3.И как се движи живота?

Три са въпросите, които вие ще приложите с мъдрост, защото трите въпроса са три ключа, чрез които ще отключите три тайни. Приемете моята любов. Аз съм вашия учител, Христос на Любовта. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×