Jump to content
Ани

16.12.1923. Логос на Великия Учител. Деветте избрани Духове, които ще възтръбят из четирите краища на Земята. стр. 585 – 587

Recommended Posts

585

16 декември 1923, неделя, 16 д.7.ч.в

Логос на Великия Учител

Деветте Избрани Духове, които ще възтръбят от четирите краища на Земята.

Любезни чада мои! Да се благослови мъдростта над нас, да проумяват това, което благоволявам тук пред вас. Това е моето благоволение, което имам към всички и това е вашето предназначение да познавате силите, които произтичат като живот във вашите души от моя дух.

Сега, урока ви ще бъде в застой. Когато го проучите, да проумеете силата, която вложих в него, аз ще продължа своята мъдрост, а сега ще благоволя за събитията, които са станали в тези дни, понеже смут обзе вашите умове, защото още не познавате силата на моята любов. Що е възкресение? Що е живот? Това познава само душата вътре в себе си и вашите умове са обвити със затъмнение от всичките важи животи, които сте проявявали до сега. Аз ще развия силата, за да познавате, но и това знайте: аз ви подложих под великия изпит, защото влязохте в друг период на проявената мъдрост, а това изпитание аз го наричам Алфа, начало. Това, любезно чедо, което аз възкресих, вашата сестра Анастасия във вечния живот, възкресих чрез вечния живот и дома, просия силата на моята любов. Заради това, не смущавайте се, защото чрез такива велики духове аз ще изпълня макрокосмоса с велики звукове. И така, до сега аз съм призовал само два духа от физическия мир. Аз ще възкреся още седем и ще образувам числото девет, ще ги взема от физическия мир и ето давам ви разстоянието до свършека на великите заседания. А тези девет духове, както любезното мое чедо Венинг, ще застанат в онова време и ще затръбят в Четирите краища, за да съберат пръснатите, за да влязат в новото царство, което сега ще иде за спасението на душите.

Любезни чадца мои! До онова време,аз няма да ви повикам, но да бъдете готови, да бъдете будни

* * *

586

..2..

Кой ще повикам, но да бъдете готови, да бъдете 16-ти декември 1923, неделя

Деветте избрани духове, които ще възтръбят от 4-те краища на Земята.

будни, да бъдете облечени в светлината, да застанете с мъдрост, защото това е благоволението на моя Отец – Алфа и Омега, начало и конец, трябва да се прояви вътре във вас. Казвам ви: да изпитате скръбта на земята и ще се възрадвате на небесата в моята любов. Това е победата, там е проявата на мъдростта. Не скърбете за земята, защото иде нова земя и ново небе. Удостоете се, за да влезете. Там няма да има скръб и ридание, няма да има смърт, защото новата земя и новото небе ви носят вечния живот и вечна радост. И сега девет любезни чада аз трябва да взема, които носят велико предназначение, за да образувам великата деветорка, което ще образува утринната звезда в ангелската любов. Ще огрее като ново слънце и това ново слънце ще образува нови души, които ще заживеят в шестата раса, а тези девет любими чада ще бъдат като вожд и ръководители, защото тези девет души са откъснати от физическия мир и те са свободните духове, които живеят в мъдростта на моя Отец. Аз видях дълбокия ви смут, смущавате се за това, което вие не познавате.

Любезни мои чадца! Ето, спасение става в този дом, възкресение в нов живот и за това аз възлюбих любезното си чадо Янко и откъснах най-великия плод от неговата градина. Този плод е пътя, през който той трябва да мине, за да влезе в новото царство. Заради това нито един не ще погине от тези, които са определени да се повикат от моя Отец. Скръбта ви е временна, но отпосле ще се възрадвате и ще разиграете като телци в обор. Това е великото Светилище – школата на съвършенството.

* * *

587

..3..

16-ти декември 1923, неделя

Деветте избрани духове, които ще възтръбят от 4-те краища на Земята.

Ако аз преди 2000 години не бях приел Чашата, която Отец ми даде и ако аз не бях се издигнал със смирение и с любов на кръст, радост във всички вас нямаше да просияе. Аз се разпнах и скръб понесох, но скръбта ви беше временна /на учениците му тогава/ и сега скръбта ви е временна и скръбта на родителите е временна. Тази скръб ще се преобърне в радост, в тая радост ще бъде техния живот и вашия живот. За да ви бъде изяснено тайната и събитието, ето нейното предназначение ви показах. Тя е светъл дух, свободен във всичките мирове и сега, второто предназначение, аз ще ви благоволя в сряда, а на деветия ден от нейното заминаване, аз ще благоволя и ще ви я изпратя и тя ще ви даде насърчение и ще ви разкрие тайната на живота. Идущата неделя ще продължа урока и той ще ви бъде ясен. Проучвайте въпросите. Аз ви възлюбих, защото от началото съм с вас, приемете моята любов, напред вървете, защото със събитието ви, ето три стъпала слетехте надолу. Няма да ви оставя, ще ви покажа славата на любезното мое чедо Венинг и на чедото Анастасия, която е възкресението на нейните родители. Приемете любовта на великите жертви и любовта на моя дух, който ви крепи в пътя на вечния живот. В мир преодолявайте. Амин!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×