Jump to content
Ани

20.01.1924. В. Учител. В дома на К. Винаров. стр. 648 – 650

Recommended Posts

648

20 януари 1924, неделя, 14 д. 7 чв

Дом Костадин Винаров

Логос от Великия Учител

Спасителят вдига десницата си и от нея изгрява слънце и от това слънце излизат много лъчи и се пръскат над всинца ни. Виждам, че Спасителя написа думата „Истина“ и продължава да ни говори:

И тази вечер ще излея духа си и ще благословя и този дом, защото и този доме от общата верига на живота, този живот, който аз ви проявявам е моята любов.

Любезни благословени чада мои! Костадине и Фенко, и всички, които сте събрани в мое име, аз ви благославям да бъдете благословени. Аз изливам своето благословение над всички вас, защото аз съм образувал от вашите души огнената верига чрез която ще уловя вселената, но преди да уловя вселената, вие сте мои ученици и аз записах думата „истина“ и тази истина почива на великия закон. Вие, моите ученици , на които изливам своята мъдрост, своята сила и своята любов, ще приложите абсолютно тоя закон на истината, защото истината е закон и тоя закон предстои на вас да го изпълните, както аз изпълнявам волята на Отца си над вас, така и вие, за да дойде всяко благоволение върху вас от Отца ми, ще носите истината и вашия език ще изрази тези закони и истината ще покаже пътя на вечния живот на човека. Затова ще говорите истината, ще се пазите от всяка лъжа, защото лъжата е измама, лъжата носи фатално име, което почива като скитаща сянка в центъра на тъмнината. Това ви заявявам и сега с моето посещение на вашите домове, аз правя домовете ви едно повишение в моя дух, който да бъде светлина във вашите домове. Това, което аз върша сега, вие не проумявате, но това ще проумеете, когато дойдат ония велики събития и сътресения на човечеството.

649

..2..

 20 януари 1924, неделя

Дом Костадин Винаров.

Сега запечатвам вашите домове с моя дух да бъдат невредими и когато настане онова време, вие ще стоите във вашите домове и няма да излизате, за да видите мерзостта и запустяването на човеците. Това е моята цел, за да образуват вашите домове една верига, в тази верига ще образувам най-силното електричество и вълненията, които ще станат, това електричество ще ги сблъска, защото съдържа силата на тези закони, които сега ви проявявам. Кой е тоя закон? Това е истината, а самата истина съм Аз със своя дух, който ще ви крепи във физическия мир и с духа си в духовния мир. И това, което сега ви заявявам, това няма да знаете за деня и часа. Ако аз ви открия деня и часа, вие ще се смутите и ще изгубите закона на великата истина, защото аз съм Пътя, Истината и Живота. Аз не говоря и не благоволявам само върху единствено число, моето благоволение е към всички. Заради това аз ви рекох: „Ще мина с духа си през всичките ви домове, за да ви благословя“. Ако имате любов, можете да призовете духа ми, ако вие имате оръжието, Любовта, тогава вие ще спрете моя дух, но вие ще изпълните абсолютния закон на истината и тогава ще се благослови езика на вашите устни и блажен е в онова време, който се не смути, с истината да даде спасение на своя близък, който го е огорчил през живота. Заради това, любезни мои чада.

Любезно мое чадо Константине! Пази извора и чистотата в тоя дом, в който благоволявам с моя дух. Няма да те лиша от моята любов, ще дам благоволение на твоите чада и ще продължа дните на твоя живот, защото Аз видях чистосърдието на твоята душа и продължавам тази вечер от любов да ви разкривам моята цел, с която обхождам всичките ви домове.

650

 ..3..

20 януари 1924, неделя

В домът на Константин Винаров

Радост в твоето сърце, чадо, да пламти като светлина и милостта да блести със светлото сияние, да изрази тези закони на великата истина. В истината аз съм вложил всичко и на великата истина се подчиняват всичките закони и цялото миросъздание. Понеже истината е изличена от земята, тя е опорочена, земята е прикрила своето лице пред моя дух, за да не бъде засрамена от своите дела, защото рожбите, които е дала, тъпчат нейната скверност. А вие чада, ще ходите в нейната повърхност, за да не опетните и опорочите правдата на вашите нозе. И сега ви благославям. Благословено любезно чадо! Твоите чада, които са мои чада. Благославям труда на твоите ръце и плодовете на твоя дух. Лобезно чадо мое Фанко, благославям душата ти да я пазиш чиста непорочна дева. Приемете моята любов, която жертвам за вас, приемете закона на истината и бъдете истинни, защото истината не се крие, както слънцето скрива своите лъчи, както и луната не скрива своята светлина, така и моята истина, която е живот и любов, няма да се скрие и затвори в дълбините на вашите сърца.

Приемете благоволението на моя Отец, радвайте се, защото сега ви открих с коя цел аз върша това. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×