Jump to content
Ани

06.02.1924. В. Учител. Изясняване за втория ден на месеца. стр. 686 – 688

Recommended Posts

686

6 февруари 1924, сряда, 9.д.7.ч.

Логос от Великия Учител

Изложение за 2-ри

ден на месеца.

Благословени мои чадца!

Благодат, благоволение и мир да бъде над вас от моя дух и от името на моя Отец. Моят Отец ви люби и аз ви любя и затова аз съм дошъл сега в света, да разкрия законите на моя Отец на тези, които Отец ми е възлюбил. Тези закони от моя Отец излязоха и аз сега ви ги проявявам, за да можете чрез тези закони да приемете духа, който ще ви настава на всяка истина, а истината, това е да познаете това, което Отец ми благоволява над мен и аз над вас.

Любезни мои чадца!

Възрадва се духът ми и проявявам любовта си към чистите на сърце, силните на любовта и крепките на духа. Всичките тези закони, които сега ви проявявам, те са великите истини, които развързват всичките животи от вашето минало и сега Отец ми благоволява и казва: „Жертва искам, а не милост.“ Жертвата да съкруши сърцето ви, да съкруши и душата ви. Милостта еот моя Отец над вас, а вие ще ми поднесете жертва сърце съкрушено и дух смирен.

Любезни мои чадца! Съкрушеното сърце е огледало на душата, а душата е огледало на лицето, просвета на разума и светлина на очите.

Аз ви казах да жертвате първия ден от месеца от припечеленото, третата част, а загадка ви дадох, за да опитам вашата любов към мене. За вторият ден оставих да проумеете, оставих да проявите желание, оставих да проявите чувство в моя дух, който стои насред вас и посред всички на земята. Първият ден от месеца е предназначен, за да изкачите 160 стъпала, които представляват 160 врати, а вторият ден е предназначен да влезете през тези врати и да намерите успокоение на вашите души в новото царство, а новото царство е моята любов.

Ръкописна страница без номер

1.Яденето на плодовете в последния ден на месеца и първия ден от месеца е плода на нашия труд да проникне в всеки от 160-те врати.

 2. а/ С жертвата от първия ден от месеца 1/3, Великият Учител ще раздвижи 160 центрове в нас, за да се прояви живата сила, мъдростта и любовта в нас;

б/ Да се изкачим и се допрем само до 160 врати от физичната земя до невидимата.

3. С жертвата, доброволна, от втория ден на месеца, да преминем през тези 160 врати и да намерим успокоение на нашите души и в новото царство, за да придобием мъдростта и да облечем дрехата на любовта.

Двата дена заедно носят: Радост, Мир, Истина и Вечния Живот.

Ако правим това, дните на великите събития няма да видим!

 При яденето на плодовете

В деветият ден да бъдем във връзка с деветия ангелски чин, за да се изчистим. Да мислим: силата, мъдростта и радостта са в Духа. Любовта,истиността и живота в душата. Светлината, Виделината и изпълнение на законите в ума.

В деветдесетият ден да се слеем с деветия ангелски чин, да минем всички 160 врати и при всичко да снемем своите одежди. Да се слеем с милостта на Отец.

В 30-ти или 31-вия ден от месеца ще бъдем във връзка с първия Божи план на човека, а само на 30-я ден и с троичния Дух на мъдростта:Отец – мъдрост, Син – любов и Дух – сила.

В Първият ден в свръзка с първия лъч на мъдростта, да бъде виделина.

При новолунието да отделяме електричество към главата и магнетизъм в сърцето.

687

..2..

6 февруари 1924, сряда

Изясняване на 2-ри ден

на месеца.

Основа над всичко, за да придобиете мъдростта и да облечете дрехата на любовта.Аз няма да разясня, но оставям да усиля духа си и чувството на душата да проумее, но аз ви предначертавам велика истина. Сбор от 160 е ключа на духа, за да се развият всички центрове чрез този ключ, които са вложени вътре във вас.

Сега, аз пожертвувах всичко заради вас и Отец ми приложи милост към вас, напуснах Бащиния си престол, за да разкрия любовта и тайната. Тези два дни, първий и последний, носят блаженствата, радостта, мира и истината и вечния живот на вас, ако вие прилагате от любов, защото и аз от любов напуснах своето царство, бащин си престол, облякох се в смирение-одежди като човек, а не като Бог, за да ви посоча истината, да вземете ключа на ръка и да минете през всичките врати, за да слеете своя първоначален живот с всичко, което съдържа в себе си безконечността.

Мили мои чадца! Душата си разкривам днес пред вас. Тези закони, които аз ви предавам, те са ключа за другите, но за вас ще бъдат факт в живота, да проумеете силата на моето посещение. Аз съм смирен пред вашето лице, но силен с духа си и мощен с мъдростта. Нямам лик на великолепие и слава, защото моята слава оставих горе, облякох се в рабски образ, за да дойда да ви взема, да ви откупя от земята, защото в проклятието на това вечно падение в грях, тя ви е заробила, свързала ви е в окови и вериги, за да не се избавите. Но ето, стои на земята Един по-силен, по-мощен и земята ще затрепери, когато разкъсвам оковите ви, за да ви въздигна и ви заведа в Бащиния дом.

688

..3..

6 февруари 1924, сряда

Изяснение на 2-ри ден

от месеца.

Любезни мои чадца! Две са жертвите: първият и последният ден от месеца, които вие по любов ще изпълнявате. Аз давам свобода да приложите 2-ри ден както вие проумявате и къде ще принесете жертвата по свобода. Това аз ви давам с моята любов, защото чрез тези жертви вие ще минете през всичките врати и ще влезете и ще намерите това, което аз съм ви обещал. И ако вие правите това, дните на великите събития няма да видите, защото дните ще се продължат, за да не видите мерзостта на запустението на всичко! До когато аз не откупя праведните и съкрушените сърцем, няма да стане тая мерзост! Трябва да дойде духът да засвидетелства това, което сега слушате и виждате; трябва да вкусите от плодовете през тези дни, когато е предназначено да се храните с плодове, трябва и ангелите да вкусят от вашия плод, който ще принесете в духовния мир, трябва да се запишат вашите плодове във вечната книга, която е разгърната пред моя Отец и трябва да се запишат още вашите имена като светилници пред престола на моя Отец.

Любезни мои чадца! С радост ви благовествувам и с мир ви благославям, с духа си ви поздравявам и с мъдростта ви обсипвам, със светлината ви ограждам и с духа си в обятията си ви приемам. Елате любезни чадца мои, всички наскърбени, нажалени, всички отрудени и обременени! Дайте последното си дихание на мене и аз ще се трудя с вас със силите, които са в моя Отец. Но сега предначертавам ви тия два дена, първия и последния от месеца. Така казва моя Отец:“ Не искам милост, но жертва“. Жертвата ще скъса всичките ви вериги от вашето минало с помощта на моя дух. Разгръщам своята десница, приемам духовете ви в моите обятия. Обсипвам ви със своето целуване. Както някога умих нозете на някои от вас, така и сега ви обсипвам със свято целуване. Свято е целуването, велика е любовта. Любете се и целувайте се със святост, с истина и с чистота. Това ви носи ангелски мир, мир на вечната любов. Амин!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×