Jump to content
Ани

10.02.1924. В. Учител. Заключение за всичките царства. стр. 698 – 702

Recommended Posts

698

 10 февруари 1924, неделя, 16д.6чв.

 Логос от Великия Учител

Заключение на всичките царства

Любезни мои чадца!

Благославяйте името на моя Отец, който е горе на небесата. Отец, който е на небесата достойно разкрива своята тайна и тайните помишления, изявява на човеците. Да се благослови Неговото име върху вашите имена; да дойде Неговия Дух и да осинови вашите духове и вашите духове да познаят това, което аз ви изявявам. Това е благоволението на моя Отец и това е любовта, с която ви разкривам сега от части и ви давам загадки от царствата, за да имате стремеж и стремежа да усилите с Божия дух и аз чрез този дух да въздействам и да проявя силата на Неговото помишление. А Неговото помишление е това: да разгърна книгата, която е непроявена в своето предвечие и това предвечие е началото на човешкото битие.

Любезни мои чадца!

Днес аз ще свърша със своето заключение всичките уроци, които съм благоволил от Великия Заседателен Ден на моя Отец до днес и в края на заключението аз загатвам за минералното царство, че минералното царство съдържа в себе си всичките царства, защото силата произхожда от минералното царство и без него не би съществувало никое царство. Първото царство е у Бога. Второто царство се проявява в минералното царство. Минералното царство е основата на човешкото царство; човешкото царство е условие за животинското царство; животинското царство е условие за растителното царство. Растителното царство дава своето благоухание, своята жертва пред Бога. Растителното царство всичко жертвува за общия живот, който произхожда от Бога и се разширява върху основата на минералното царство. Затова, повърхността на минералното царство съдържа магнетизма. Под минералното царство се съдържа електричеството и чрез влиянието на тези две сили се движи природата. Природата се движи от изток към запад и всичките слънца изхождат откъм изток и залязват към запад.

 699

 ..2..

 10 февруари 1924, неделя

Заключение на всичките царства.

Затова, човекът трябва да научи своята основа, над която той е установен като условие за проява на вечния живот, а вечния живот е това: да се прояви непроявения Бог в образ и подобие, да прояви своята красота в проявените царства и така като видя Бог, че всичко което направи е красота, добро, а това „добро“ е Неговата красота – Неговото изявление, което изяви вън от себе си. Затова минералното царство съдържа първата велика мъдрост, която прояви в начало Отец. Тази мъдрост се затвърди, тази мъдрост образува минерала и вложи в него красотите и качествата на първобитния човек. Когато човекът биде роден чрез слово от своя Отец, той зае великите качества, които бяха вложени в минералното царство и сега иде да засвидетелства с тези качества и затова му рекох: „делата ако ви са светли, които са вън от вас, а тези дела са чистота на очите, любовта в езика, надеждата на ума, радостта на душата, силата на духа, всичкото тяло ще бъде чисто.“

Любезни мои чадца! Проявете всички тези дела – качествата, които са вложени в минералното царство. Диаманта да изрази вашата непоколебима воля, златото вашата светла душа, среброто вашето чисто сърце, медта вашия стремеж – живота, а желязото да изрази вашата твърдост като минерал, пръстта да изрази вашето търпение, защото пръстта е условие за тъпчене. И както земята търпи под на всяко същество, така да се смирите във всяко търпение. Затова пръстта е тора на земното лице. По тези качества вие ще се отличавате и ще станете стълба на вечния живот да слизат и възлизат ангелите във висшия образ и подобие и когато видят, човеците вашите дела, да прославят Отца, който е на небесата.

700

..3..

10 февруари 1924, неделя

Заключение на всичките царства.

Мили мои чадца! Вие не чувате минералното царство как говори, не чувате природата как говори, не чувате гласа на растенията как възпяват и хвалят, вие не разумявате езика на животните как говорят. Но сега, ако приложите всичко това ще чувате /разговорите/ , ще разумявате и с растителното царство ще възпявате. Ще възпявате кого? Този, който стои посред вас. И когато вие отидете при планинските върхове, спрете се, слейте вашето чувство с чувството на минералите и ще видите изразената мъдрост, ще чуете гласа как минералното царство говори с върховната природа. Спрете се при едно от животните и ще разумеете езика му. Идете при някое от растенията – ще чуете чудесните хваления. Растителното царство се слива с ангелския мир, ангелите възпяват и растителното царство възпява и така ще научите езика на всичките царства. И когато ветровете веят, ще чуете гласовете на вашите Братя от Всемирното Бяло Братство. Когато слънцето ви изпраща своите лъчи, то ви говори на небесния език: „вливам във вашите души вечния живот, когато луната в своята пълнота предава своята светлина, спрете се и съсредоточете се и свършете се с нея и ще стане преливане във вашите сърца от нежната любов. Когато дойде някой при вас, приемете го като че Бога приемате, защото духа на моя Отец благоволява над всичко и във всичко. Когато идете при някое плодородно растение, съсредоточете се, поискайте позволение и то ще даде своята жертва от любов, за да нахрани моя Отец, който живее във вас. Когато отидете при някое растение, което издава велико благоухание, не отнемайте живота му без позволение, приклонете своите глави, помолете се в душата и искайте от любов да се самопожертвува за вас и така ще придобиете тази мъдрост.

701

..4..

10 февруари 1924, неделя

Заключение за всичките царства.

И аз ви говоря от името на минералното царство. Славете Господа, защото от всичко се слави.

Любезни мои чадца! Няма невъзможно в Господа, защото е всичко възможно. И сега, аз дойдох да открия мъдрост и да дам съвършенство. Затова ви рекох преди 2000 години:“Доста е на ученика да бъде като Учителя си, да познава живота на всичко, което произлезе от моя Отец“ и казах на ученика :“ Да бъде съвършен като моя Отец, който е на небеса“. Това съвършенство дойдох сега да ви дам и блажен е, който устои. На вас казвам:“ Вие чувате глас, вие виждате силата и благоволението, за да бъдете съвършени“. На другите казвам:“ Който има уши да слуша, нека слуша и който има ум – нека разумява“. Всичката тази тайна аз ви я проявявам от минералното царство. В минералното царство е любовта, в него е силата и мъдростта. В него Отец ми е вложил Своята воля и Неговата воля е израз на диаманта. Заради това казвам и на вас:“ Вашата воля да бъде както диаманта“. Това е благоволението на моя Отец, такава е волята Му. Неговата воля е да изпълни вашите души с радостната вест, че сега ще бъдете откупени и Аз съм Пътя, Истината и Живота и чрез този път всинца ще минете, за да славите моя Отец, който е горе на небеса. Аз го прославям и това е моето прославление:“ Отче небесний, аз проявих силата Ти и благоволението Ти. Прославям Те, както си ме прославил, проявих Твоя дух в мъдрост и мъдростта да просияе като виделина, а виделината да изрази Твоя образ, Твоя образ да бъде Царството за всичките души. Това е моята воля: да изпълня това, което ми даде да проявя. Заради това възвишавам гласа си към Тебе, аз славя името Ти чрез тия чада, на които си поверил моя дух.

702

..5..

10 февруари 1924, неделя

Заключение на всичките царства.

Опази ги в Твоята мъдрост и слей ги в моята любов, защото моята любов е Твоя любов. Прослави Твоето име над всички. Аз ще изпълня Твоята воля чрез силата на Твоя дух. Твоят дух е моя дух и никой не ме познава, защото си ме облякъл в дрехите на смирението. Чакам да изпълня Твоята воля, да приема силата Ти, която ще се излее чрез мене. Духът ми Те прослави и духът ми не познава другиго, освен един Ти Отче, който Си в мен“.

Така любезни мои чадца! Прославете Отца, защото благоволява със сила и благодат. И така, напоследък човека ще бъде ключа на цялата вселена, която е пред лицето на моя Отец. Бдете над живота, бдете над делото, това е моето заключение. Живейте в пълната чистота, защото вашата чистота е виделината пред човеците. Силата, която ще чувствам, е вашата чистота. Бъдете невинни и облечете се в ангелския образ, защото така подобава изпълнението на ученика. И така ще минете в друг образ, защото делата ще ви преобразят.

Мили и любезни мои чада! Аз съм вашия Господ Исус Христос, Учителя, който владее живота и мъдростта, силата и любовта, небето и земята. Аз съм ключа, аз съм вратата между небето и земята и всички ще минете през мене. И аз ще се отключа за тайните, за приложителите на закона и за изпълнителите на волята, която се излива от моя Отец. Приемете моята любов, аз съм връзката между небето и земята. Мир ви давам. Да бъдете в мир във великия ден заседателен на моя Отец. Отец и аз благоволяваме. Приемете моето целувание, искам и вашето целувание да бъде единодушно към моята любов. Това е любовта между мен и вас. Това е заключението, което ви давам за всичките уроци, които съм ви предал от заседанието и до днес. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×