Jump to content
Ани

16.02.1924. В. Учител. Град, поставен на планина не може да се укрие. стр. 711 – 714

Recommended Posts

 711

 16 февруари 1924, неделя, 17д., 7 ч. в.

 Логос от Великия Учител

Град, поставен на

планина не може да

се укрие.

Любезни мои чадца!

Изливам светлината и мъдростта, която произтича като живот от Моя Отец над вас. Простирам своята десница върху вас да ви закрепи със силата на моя дух и моя дух е крепител и свидетел върху вашия живот, и вашия живот е плод на моя дух. Това е моето благословение днес върху вас.

Сега, вие сте виделина, а град, поставен на планина, не може да се укрие.

Любезни мои чадца. Що е виделина? Виделина е мъдрост, мъдростта е живот, а живота е слънце, слънцето съм аз, който ида да дам своята светлина чрез вас, виделината. Вие ще проявите чрез виделината на моя дух, а за да проявите духа, по това сте свидетели за всичко, което иде от горе върху вас. Затова ви казвам: вие сте виделината, град, поставен на планина, не може да се укрие. Вие сте свидетели и всяко свидетелство се проявява чрез виделината, а виделината е проявата, плода на вашия живот. Аз ви разкривам една велика тайна – град, поставен на планина, не може да се укрие. Всичко, което благоволява моя дух върху вас, изразява великия закон върху тази тайна, която стои над всичко най-високо. Градът, който е на планината, ще засвидетелства мъдростта на всяко равнище, което произтича от моя дух. И това е благоволението на моя Отец, за да бъдете виделина, незалязващо слънце във вечния живот, а този живот, който е нескончаем от самото начало, а от това начало произтече живота, а този живот е поставен с тази виделина върху делото на моя Отец.

Любезни мои чадца! Аз съм планината, вие сте града, живота ви е виделина, а виделината произхожда от моя Отец. И така, моя Отец разкрива своята мъдрост: съсипваме

712

 ..2..

 16 февруари 1924, неделя

Град, поставен на планина,

не може да се укрие.

своето троеличие в живота на любовта, мъдростта, истината и любовта. Затова ви казвам: всяка мъдрост, която ще проникне във всеки живот да носи безконечността на това начало. Сега това благоволявам, понеже всинца сте изложени на изпитание, за да проявите тази виделина, която от начало е във вас и затова ви казвам: вие сте виделина, град, построен на планина не може да се укрие. Всяка виделина носи в себе си написани всичките закони, а тези закони са произходящата виделина от моя Отец. Не бойте се от своите изпитания, които са наложени върху вас, да изпълните като дълг. Всичките заседания, които са отредени от моя Отец, за да ги изпълните, те са духовните курсове, за да свършите и да приемете всичката мъдрост, която принадлежи вам. Това велико Светилище, което моя Отец освети е град, поставен на планина. Всеки изпит ще преодолеете, всяка спънка ще победите, ако вие виделината не укриете вътре в себе си. Тази виделина, аз сега ви проявявам със своя дух, за да проумеете вашето предназначение, че вие сте виделина, поставени като град на велика планина. Този град ще образува със своята виделина ново слънце, когато Отец ми благоволи да свърши своите велики заседания, това слънце ще се оформи и ще даде нов живот и това слънце ще привлече всички слънца в себе си и всички слънца ще бъдат едно слънце, един живот, една вечност, която ще носи в себе си началото и безконечността. Тогава ще се изпълни речта на моя Отец: „Аз съм Алфа и Омега, Първий и Последний“. Сега вие не проумявате вашите мъчнотии, сега вие сте в изпитание и отегчавате вашите сърца и казвате: „Ето, ние сме в словото Божие и

 713

 ..3..

 16 февруари 1924, неделя

Град, поставен на планина,

не може да се укрие.

страдаме“.

Любезни мои чадца! Верният в Словото ще бъде бит много, а неверният в своето неверие ще бъде малко бит, поради неговото неверие, незнание и несъзнание. Затова ви казвам: „По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото грешния да влезе в царството на Божия дух“. Мъчнотии ще имате, но преодолявайте, защото носите виделината. Всяко дело ваше е виделина, всяка любов, изразена чрез вашите уста е живот, всяка мъдрост, която изхожда от вашия ум е светлина. Тази светлина е поставена върху центъра на планината, не може да се укрие.

Любезни мои чадца! Ако вие искате да укриете виделината, любовта и светлината, не може да се укрие, защото е поставена на планина и тази планина съм аз и това Светилище е града, а виделината сте вие, не може да се укрие, защото мъдростта на моя Отец е велика, духа на моя Отец е основа, моята любов е живот, затова ви казвам: „Не бойте се! Ето вие стоите в този град, в който е изразен вечния живот,а вечния живот ще се опази върху моя живот, защото аз съм закона и живота на вашия живот.“

Любезни мои чадца! Приложете всяко изпитание като закон за изучаване. Възлюбете изпитанията, които Отец ми ви изпраща без ропот, за да преминете през тези изпитания, защото тясна е вратата, която води в живота вечен и пространна е вратата, която води в погибел. Аз минах през тясната врата на страданията, които приложих като закон и изпитание, победих всичко и станах канара, а канарата е израз на тази планина и върху тази планина се зида новия град, а този нов град носи виделината, която не може да се укрие.

Заради това ви казвам: „Приложете закона на любовта, бъдете готови, носете виделината със себе си и ако вие имате виделината, няма да се спънете. Животът ви ще се направлява

714

 ..4..

 16 февруари 1924, неделя

Град, поставен на планина,

не може да се укрие.

чрез виделината и тази виделина ще бъде пътя, истината, през който ще мине душата и ще изрази образа и подобието на моя Отец. Приложете и закона на любовта още малко догде сте на света. Краят приближава и всеки край ще се слее със своето начало. Затова вие, които сте края, ще се слеете с началото на моя Отец. Затова ви казвам: „Да бъдете съвършени“ и аз ви уверявам със своя дух, с любовта, която носи закона на истината, ще победите всяка неправда,но пазете се да не укриете виделината, защото вашата виделина ще изрази мъдростта на езика и неправдата ще се победи.

Любезни мои чадца! Сега, Отец ми иска вашите сърца, за да ги освети за храм на своя дух и ако бихте любили Отца, дали му бихте сърцата си, за да му бъдете храм и жилище на неговия дух. И така ще свършите всичките ваши изпити, които ви са дадени, за да изучите чрез тях законите, непроявени на човеците. Благодарете за всички изпити, защото мнозина биха желали вашите изпити, за да наследят царството на вечния живот, но на вас много е дадено и много ще търсят.

Любезни мои чадца! Колкото е мъдростта на моя Отец над вас, толкова в сравнение са изпитанията във вашия живот долу на земята. Приложете вярата като основна и опорна точка и с радост приемете и бъдете съвършени, защото ще бъде. И така ще бъдете виделина и вашата виделина ще просветне пред човеците и „като видят вашите дела да се прослави името на моя Отец“. Затова сте град, поставен на планина и не може да се укрие.

Любезни мои чадца! Това благоволявам само на вас, защото виделината, която е във вас, аз я проявявам. Така мъдростта да просияе чрез вас, за да освети вашите тела, за да ги направи виделина и виделината да просияе във вечната светлина, а вечната светлина да се изяви във вечния живот, а този вечен живот и вечната любов, а тази любов – Отец ми рече: „ Да проявим /направим/ човека по образ и подобие нашему. Това благоволявам днес, изливам защото днес е деня-излияние на моята любов. Приемете тази любов, която ви давам, тази любов да бъде закон във вашите сърца. Мир ви давам, моят мир да царува във вашия мир и вашия мир да изрази радост и живот пред човеците. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×