Jump to content
Ани

10.04.1924. Матер Божия. За майчината любов на Матер Божия. стр. 860 – 862

Recommended Posts

860

10 април 1924, четвъртък, 15 д.

Логос от Матер Божия

Майчината любов

на Матер Божия

С Майката Господня са Венинг, Анастасийка и Надка. Венинг от дясна, Анастасийка от лявата страна и Надежда отпред.

„Любезни и мили чадца на Божията любов! Днес Отец благоволява с мъдростта и Спасителя – Учителя със своята любов, а аз с милостта си, с която образувахме Троицата. Ида да ви посетя и да излея моята майчина любов към всички вас, да ви насърча и да развеселя вашите души, да ви дам крепката надежда, която е основата на вашия стремеж. В деня на великото Благовещение, възвеличихте гласа си към моето име, аз ида сега да излея любовта си като майка на всички вас. Ангелът благовести за великата светлина, а вие благовестихте на небето с химн, с радост и с вяра към мен, заради онова време, за което спасението на човеците се подготвяше и аз сега със своята майчина любов химни изпращам над вас, които възвеличавате името на моя дух и на моята душа. В този ден се изпя химн над вас, защото така благоволи Отец и Сина, който е сега между вас. Който дава – ще му се даде, който възпява – ще го възпеят, който се радва за своя ближен – ще му се радват. Аз съм със своята любов във вашата душа, моята душа е емблемата на вашата душа, затова аз ви известявам великата Светлина, идеала на вашия живот, от когото вие сте призовани в това име и до днес Отец, Сина и Духа благоволяват над вас, за да бъдете наследници на Този, който стои пред вас. Той е Светлината, слънцето и живота.

Душата ми ви възлюби, обгръщам ви с необятната си милост и любов, защото аз съм вашата майка. Вие на

861

..2..

10 април 1924, четвъртък

Майчината любов

на Матер Божия

земята, нямате майка, защото моята любов и моята милост е майка на всички ви. Вие на Земята нямате баща, защото Отец ви е баща, вие на Земята нямате прибежище, защото вашето прибежище е горе на небесата, нямате подслон и почивка от труда на Земята, вие ще почивате горе, на небесата. Там няма насилие и усилие, там е вечен покой, вечна радост, вечно сияние. Аз съм вашата майка, а вие всички сте деца на моята милост. Защото аз съм майка на всички ви? - Защото аз съм душата на всичките ви души. Моята душа е необятната любов на Отца. Чрез тази душа е роден живота, който е ограничен в материя, а този живот е душата. Заради това аз ви казвам, че вашата душа ще се освободи и ще бъде необятна в своята същност.

Мили мои чадца! Проявявам безграничната си любов над вас, прилагам моята грижа, за да ви пазя от всяко зло. И ако бихте имали зрението да видите тъмнината, бодлите и стрелите, които са поникнали от земята – плода от човеците, казвам ви: бихте пожелали да се освободите от материята,за да влезете в светлината и в необятната любов на Отца. Заради това Отец ви благоволява да ви даде зрението на духа, за да се не устрашите от това, което е на Земята. Вие сте деца невинни, вие сте душа любяща, ограничена в обвивката на своята материя. Прав е пътят, в който ходите, истинска е светлината, в която живеете, безграничен е живота, в който сега живеете, слънцето ви оживотворява, закона на Божията правда ви уякчавав силите на духа. Бъдете верни нему, защото Той е все во все.

Любезни мои чадца! Вие до сега не знаете накъде ходите, накъде отивате, кой е вашия край, но небесния звън на любовта ви призовава, за да бъдете вие сърцата

862

..3..

10 април 1924, четвъртък

Майчината любов

на Матер Божия

на вашия Учител Божия Син, живото Слово на Неговия Дух. Всяка душа би желала да дойде да преклони своята глава, да приеме радост на душата, свобода и мир. Човекът, който не знае къде ходи, той е роб на греха и на незнанието и невежеството. Незнанието и невинността са две различни неща, поставени в живота. Невинността е безгрешие. Незнанието е мрак, защото незнанието произлиза от невежеството. Невинни са само ангелите, затова се казва: невинни чада сте на Божията любов. Затова, радвайте се, защото вие сте записани с десницата на Бога, Отец ваш, а неговата десница е мъдростта. Отец ви е записал в своя необятен дух, който се проявява безгранично в целия макрокосмос. Затова, вие знаете пътя, знаете откъде сте дошли, знаете накъде отивате, знаете вашето прибежище, защото имате свидетелството на духа Божий и ако вие речете „не знам“, грях правите, защото имате доказателството Светлината и свидетелството на Божия Дух. Това аз ви давам за насърчение и за радост на душите ви. Дайте си упование, надежда и усилие да съградите по-скоро новото царство, в което ще живеете в бъдеще. Приемете моята майчинска милост и влезете в моята необятна майчина любов, заживейте в светлината на вашата правда. Аз ви обгръщам и целувам с духа си, защото вършите делото на Този, който стои, непознат от човеците и възвишава гласа Си на всяка истина. Той е истинския Божи Сина, Бог мой, Слово мое и живот мой. Приемете благословението на небесния Отец, любовта на тези невинни чада, които са сега с мен. Бъдете благословени с любовта на Господа Исуса Христа, вашия небесен Учител. Аз ви благославям, ваша майка и небесна царица, управителка на Всемирното Бяло Братство. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×