Jump to content
Ани

07.05.1924. Св. Георги. Дава трите закона: 1. Мистичната .......... 2. Изпълнение на окултния закон. 3. Владеене на окултния закон. стр. 900 – 903

Recommended Posts

900

7 май 1924, сряда

ТРИ ВЪПРОСА

Логос от Свети Георги

Проявлението на Свети Георги: Той е висок, с бодра стойка, не много черноок, коса къдрава на средата разделена. Носията – броня ризница до коленете, лице величествено, ръце едри и с дълги пръсти, тънки вежди, дълги клепачи, остър нос и с малка уста. Носи ангелско лице.

Той продължава да ни говори:

„ Н.Л.К.Б.Л.С.Б.Л.Е.Л.

 Любезни и благословени братя! Братя на Господа и после на мен. Желанието на Всемирното братство е да се възцари Божията любов като светлина в умовете ви, като мъдрост духовете ви, да познаете тайната на живота и тайната на смъртта. Две са великите тайни, които са необходими за вас да ги познавате. Тайната на живота е ключа в човека, тайната на смъртта е ключа в злото. Сега тези велики тайни, които носят истината от самото начало, предстоят на окултния ученик, който ще влезе в посвещението на своя живот. Аз съм вашия брат Георги, който ида от името на Господа, съгласно с Неговата любов и с желанието на Всемирното Братство и със стремежа на свободните духове, да ви разкрия някои от въпросите, които съдържат тайни. Тези въпроси са мистични. Произхода им е от първоначалното Светилище, в което съм бил посветен и аз. Вчера се отпразнува без съзнанието на духа съшествието на моя празник от духовната дисциплина от човеците, като ме считаха военен да проливам кръв. В този дух и върху този принцип отпразнуваха тържествено, но само тук, в България, не само в Гърция, не само от Православните, западните и източните народи, но който познава Учителя Господа Христа чрез буквата и ме считат като покровител и ръководител на тяхното кърваво оръжие, това оръжие, което държи в десницата си. Заблуден народ, непосветен в истината,

901

 ..2..

7 май 1924, сряда

ТРИТЕ ВЪПРОСА

 Логос на Св. Георги

умъртвени в буквата, облети и кръстени с човешките жертви и кърви, за които дела се отвращаваме всички: свободните духове, братята от Всемирното братство, ангелите, всички заглушихме ушите си да не чуем суетната им слава. Сега, аз докосвам един велик въпрос за духовното войнство и неговата дисциплина, развитието на непознатите сили, а на малцина познати, защото отчасти знаете и отчасти познавате. Истина, аз съм духовен воевател с мистичните сили, които развих при своето посвещение, след възкресението на Христа 777 години, сбора на числото е осветено и в това число аз посветих живота си, приех посвещението в източната страна на Индия и не принадлежа към никоя страна и личност, защото освободих живота си чрез великото посвещение, приложих дисциплината на ангелското войнство, приложих още дисциплината на духовното войнство, определени във всяко време и час. Успех в делото си да победя звяра, който е описан в писанието 666, а това число е звяра на земното зло и съблякох злото чрез посвещението на просветителните мисли, а не на кървавото оръжие. Затова, аз имам честта, любезни братя и сестри, да ви посетя и да ви изложа каква трябва да бъде дисциплината на вашето посвещение, защото вие още не сте влезли в пълното посвещение. Вижте народите на кървавото оръжие, земната дисциплина на точност и изпълнението, а вие, окултните ученици, дисциплината ще я приложите, за да не пропуснете часа, минутата, нито секундата, защото във всичките мирове е приложена тази дисциплина на велико изпълнение.

Така ще влезете в новото изпълнение и посвещение.

Вторият въпрос: Как можах да се докосна до великите и посветени мисли? Сега аз разкривам на вас,

902

..3..

7 май 1924, сряда

Логос на Св. Георги

ТРИТЕ ВЪПРОСА

понеже тук е мястото, Светилището за посвещение на живота ви и да уловите неуловимите сили, които са в природата и непознати от човеците. Когато аз бях в своето светилище, получавах уроци от своя просветител, своя учител, аз пребъдвах в абсолютното мълчание, размишлявах върху урока, който получавах от своя учител и прилагах принципа, оформих мисълта си като жизнен електрически ток в направлението на урока и изпълних всички условия, най-после успях да придобия чрез мисълта да оформя силата в себе си като духовно и завоевателно оръжие и с това оръжие аз прободох звяра и той заспа. И неговото спящо състояние бе до днес. Сега се събуди, за да се бори с всички братя и с Учителя. Заради това, звяра ще бъде победен и ще бъде вързан с огнени вериги в Четиридесетия полукръг под земята за 144 хиляди векове. Сега в тази епоха на вашето развитие в силното ви посвещение, вам е поверена тази сила и победа, ако вие устоите и приложите духовната военна дисциплина, защото всяко войнство има власт и всяка власт е дадена чрез духа и всичко е възможно, нищо няма невъзможно. Вие сте застанали на нозете си и ви е дадено даром, под благодат сте повикани, за да получите това, което принадлежи от Господа на вас.

Третият въпрос, който аз ще ви дам, той е следния. В моето посвещение аз се облякох в необятната любов и всичко жертвах, за да получа всичко, не мислех за време и пространство, защото необятната любов е стремежа на мистичния ученик, който се приспособява със закона на тази сила, защото тази сила е непобедима. Заради това ви казах сбора на годините е три. И сега аз ви давам тия три познания, но аз няма да ви поверя ключовете.

903

..4..

7 май 1924, сряда

Логос на Свети Георги

ТРИТЕ ВЪПРОСА

Един е съвършеният, който ще предаде ключа. Аз ви показвам великата истина и заради това вие, които се наричате окултни ученици (тълкувате се така). Окултният ученик е съвършен, когато влезе в пълното посвещение, за да владее първо над мисълта си, второ да има власт над волята си, трето, да обуздае езика си. Това аз съм изучил в Светилището, когато изучавах великите закони, които сега и на вас се разкриват. Не принадлежа към никоя страна. Моето родословие и рода ми е скрит в пазвата на своя Учител. Заради това, любезни братя, приложете това изпълнение в пълната дисциплина, в силното единодушие, великата святост, защото ключа ще вземете и сами ще отворите. И така ще бъдете победители като мен. Наричате ме Победоносител, носителя на всяка победа. И така, ще се наричате святи, защото свят е Господ. Това е моето посвещение към вас. Радват се всички братя от целия всемир за моето посвещение към вас и за вашата радост към мен е към съвършената моя любов. Приемете братската ми любов, приемете сърдечния ми зов, приемете Божията любов. Свято е мястото, над което сте застанали. Благодат, мир и любов да царува от Учителя на мъдростта над вас. Амин.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×