Jump to content
Ани

Добро и лошо няма

Recommended Posts

Добро и лошо има

Казвайте нещата по Принцип,

Не говорете никога насочено!

Казани нещата ориентирано е

БЕЗПРИНЦИПНОСТ!

Законът за различаване на Доброто и Злото казва: Разлика няма. Злото и лошото са съставна част на Доброто, негови по-ниски вибрации, негови по-ниски степени. Няколко злини в една посока правят една Добрина, т.е. количественото натрупване в лошо води до качествено изменение в Добро.

В Тайната тайни има...

В Тайната тайни ще има, докато човек не почне да разбира.

В Първата тайна тайната е тайна, и да ви я кажат няма да я разберете. Не я знаем и ние. Нея само Бог знае, т.е. недостъпна е за останалите. Всички тайни под Голямата от нея произлизат и са разбираеми, но не и прости. Тайните са истини, а Голямата Тайна е Първата Истина.

Разговор за Доброто и злото е наложителен, полезен и важен в мирозрението, за да навлезем, доколкото можем, поне в замисъла. Става въпрос за СВОБОДАТА... Свобода има само онзи, който може да прави и Доброто, и лошото, но обратното не е вярно. Чрез правенето на Доброто и лошото Свободен не можеш да станеш, нито си, нито ще бъдеш. Затова бъдете ограничени в правенето на Доброто и злото, за да не си навредите. Бъдете свободни в Доброто и злото. Свободен е само Будният. Свободен е само Съзнателният, който е нащрек по всяко време.

„Свободен“ означава доброволно служещ на Бога по любов. Само такъв е без ограничения, но в подтекста ясно е казано. Не може всеки. Не може дори слелият Душата си с Духа. Може единствено Единилият се Син с Бащата. Повечето от даденостите наистина се дават след Сливането, но периода на узряване, съзряване и доосъзнаване е доста дълъг, т.е. отново не можеш веднага. Свободата е за всеки, бариери няма, но много е и работата. Който е в контакт с Отца си или с Веригата може под Контрол и с Будност да се реши на опит, но пак повтаряме: изненадите по пътя са безброй. Тотално буден и тотално осъзнат и тотално любящ още нищо е, ако същите не се правят, прилагат в дейност с действия. Само Светещият Син може и двете да прави, защото Тайната е разбрал, осмислил и осъзнал, т.е. вече знае за какво става въпрос. За Доброт е ясно и лесно, но случаят с лошото е по-специфичен: Лошо на всеки, само Светещият може да прави, ако правилно е изчислил, пресметнал и видял в края, че резултата ще е за доброто на Цялото. Само Светещият може лошото да прави на Частта, ако в перспектива това лошо има за резултат Доброто на Цялото с два подвига:

- Може да е за лошото на Частта

- Но не може да е за лошото на Цялото, когато и да е.

За Честта вариантите са нови два и разбираеми:

- Стореното лошо сега е лошо, но след време ще е за добро или

- За лошо си остава до края, щом е за доброто на Творението. И върху това не се умува...

Защо твърдим, че не е лесно. Трябват особени големи Знания, Опитност, Практика, Любов, Съзнание и Мъдрост, за да тръгне човек да ги раздава. Правенето на всичко подразбира знаенето на всичко и то в детайлите. Какво значи за Доброто на Цялото едно лошо да бъде след десет, сто или хиляди години. Кой трябва да си, за да имаш такъв дълбок поглед за нещата. Поне три свръх тежки Условия трябва да се спазват ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

- Да си Истинска и осъзната Част от Цялото.

- Да познаваш с подробности Цялото и да го любиш

- Да разрешиш на Бог да го прави, а ти само да помагаш.

Оценката „Ще бъде за Добро“ или „Ще е за Добро“ не е като да махнеш с ръка и да кажеш „карай да върви“. От непослушанието си някога Синът още не може да се възстанови, както и щетите нанесени...

Не е толкова лесно. Не е и толкова просто, ако на някой съблазнително му изглежда от пръв поглед. Това не е поглед, нито виждане, нито гледане. Подводните камъни са доубиващи, за резултатите необратими, и за изкупуването да не говорим.

Такава е Тайната за правенето на Доброто и злото и особено зорко се следи от Горе за проявилите неблагоразумие или непроявяващи такова. Не става от който и да е особено лошото да прави, виж, в Доброто ограниченията са по-малки, но ги има, защото и там ситуацията не е по-лека. Земният човек трудно ги определя, различава и разграничава и не са редки случаите да греши. Какво остава по подобна преценка да тръгне да ги прави, като предварително е видял какъв ще е края на финала... Затова казваме, че нищо в живота не е просто, леко и лесно дори и за Будния, въпреки че на такъв отдавна умът е прераснал в УМ, но се оказва, че не е достатъчно. Ще го прави само който може, а такива за сега се броят на пръсти... Искат се дадености, и то много, и не какви да е...

Ограничението е Разумност. То е границата, при която нещо би излязло от контрол и завършило зле за мнозина в ущърб на Цялото.

Истинската Свобода е Будното Съзнание и Любов Прилагаща да виждат добрият край на нещата в Бъдеще, та когато правиш лошото или злото, те да работят в перспектива за далечното Добро на Цялостта, както и за доброто на обслужващата го Част.

Кое е вярно? - Когато престанете да умирате злото ще изчезне или когато спрете злото да ,ще спрете и да умирате. Т.е. идентични ли са и ако не, кое е вярното?

„Познай себе си“ - го беше казал Сократ, но никой, от тогава насам, не се опита да вникне и разясни за какво изобщо ставаше въпрос, въпреки, че обещаващо звучеше. Нещо куцаше, нещо не достигаше, имаше неяснота! Просветленият философ е знаел, че най-трудното от всички НАЙ- бе себеопознаването - това НАВЛИЗАНЕ НА ВЪТРЕ В СЕБЕ СИ... Да ПОЗНАЕШ СЕБЕ СИ означава: КЪДЕ СИ ЗА БОГА И КАКВО ЗА НЕГО СИ СВЪРШИЛ!!!

На земята човек ТРЯБВА да бъде и добър, и лош, за да бъде щастлив, защото е несъвършен и почти еднакво го правят радостен както справедливото зло, така и вечното добро. Човек е и двете и затова е без значение - ще му го правят ли или той ще го прави, т.е. ще дава или ще приема, ще раздава или ще получава. За неосъзнатият е без значение и от там е и ТЪГАТА в погледът му. Щастието седи точно в тази малка подробност - ДА НЕ ГО ПРАВИ НЕОСЪЗНАТО и Доброто и злото. Щастието е в осъзнатото им приложение. ЩАСТИЕТО Е В ОСЪЗНАТОТО ИМ ПРИЛОЖЕНИЕ като мислим през цялото време за Цялото, а не за себе си или за Частта пред нас. Пред очите ни трябва неотклонно да стои това КЪДЕ СИ ЗА БОГА И КАКВО ЗА БОГА ВЪРШИШ, т.е. доколко си готов, буден и нащрек!!!

Смисълът не е в самото на Доброто или на лошото, а в УДОВОЛСТВИЕТО и УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО, което търсили сте да изпитате и да оставите. Без тези две те губят смисъла си като правене. Кой би тръгнал да се занимава, ако някаква полза в края за „независимо кой“ няма. Правенето на Доброто и злото е заради тези именно Удовлетворение и Удоволствие, УДОВЕТЕ да са доволни, щастливи, радостни, весели и живот живеещи, а не живуркащи.

Беинса Дуно нарича УД всяка част от твоето Цяло... i/I означава милион неща, макар и само две букви да са. Тяхната комбинация е цялото Знание и част от Знаенето.

Друга Тайна: В изпълнението волята на Бога, понякога ще ти се налага да бъдеш против волята си лош и лошо да правиш щом трябва да спасиш или да помогнеш или да повдигнеш другия твой „давещ“ се в момента брат, дори той да не разбира това така.

Не се обяснявай! Той ще научи Истината. Какво значение кога. Защото не е важно какво и кога той ще научи, а е важно неговото добруване и оцеляване, т.е. неговото спасение. Всяко спасение е спасение и за Цялото. Бог не е безразличен към Частите си, защото всяко е от значение, всяка е важна и без нито една не може!!! Лошо е едно лошо да не дойде на време или да закъснее фатално! Често случаите дефинират друга радостна истина и новина - чрез по-малкото зло сме предотвратили някаква трагедия или голямо нещастие, които във всички случаи биха били по-голямото зло. Т.е. за да не дойде това ПО-ЛОШО, лошото което ти направи е на място и се таксува като Добро, но така е за Мъдреците, Пробудените, Светещите, Съзнателните, Готовите, Любящите и Разумните, но ИСТИНСКИ, Божествено и е равно на Висше Съзнание, т.е. на Свръхсъзнание, а то е точно Божественото!

Когато по нареждане на Божията воля се наложи Ти лошото да правиш някому , ще го направиш и няма да мислиш и чакаш, щом е от Първия в тебе, защото ако шанса си пропуснеш ще дойде по-лошото поради твоето неразбиране, но веднага да направим едно уточнение. До тук и до сега всичките ни Съвети се отнасяха само за Светещите, а за останалите е информацията КАК БОГ ЧРЕЗ СИНОВЕТЕ СИ РАБОТИ. Само по-висшето, това така може да прави на по-нисшето. Ето как миналото лошо е едно добро, защото са едно, какво от това, че някой така не ги разбирал. Господ не може да чака всички изведнъж да Го проумеем. От нас се иска да разумяваме и осъзнаваме, за да дойде и този момент - ДОСТОЙНИЯТ СИН ДА ДОКАЖЕ НА ДЕЛО, ЗАСЛУЖИЛ ЛИ Е СВЕТЕНЕТО СИ!!!

На мястото си е всяко лошо, което ще предпази Цялото от по-голямото зло, което няма да е добре за никого.

В Замисъла на Отца ни хиляди са подробностите за нещата, които ние не разбираме или не приемаме както Него, но това не означава Той да спре и почне да ни обяснява. Сами разбирате глобалността на Проблемите, за да хленчим като непрокопсаници за това или онова. За нас най-важното е да запомним Три неща и да ги спазваме безпрекословно в живота си, ако наистина искаме нещо да станем, останем и пребъдем!

- На гневния не уйдисвай! т.е. не отвръщай със същото.

- На спорещия не подписвай! т..е остави го „прав“ да бъде.

- На злословещият не участвувай! т.е. бягай, радиационно е.

Само Бог в Плана си за Цялото е изпипал всичко за всяко до най-малки подробности сега и за в бъдеще, то да е за Доброто му, за Доброто ни, за Доброто на Всичко. Всичко Божестевно е за добро, но такова човешкото не е, въпреки, че не сме ние, които това ще кажем. От нас се очаква лошото за сега да не правим и да не се правим на отворени, че уж знаем. Отворени за Божественото ще бъдем, а не за лошото, което още не познаваме лошо ли е или някакво добро.

Закон: Всичко е за Добро. Каквото и да се случи в живота ви - ВСИЧКО Е ЗА ДОБРО. Само човешкото добро все още не е ясно за какво е и затова не се опитвайте да го правите. Правете само Доброто и гледайте да е Добро за цялото сега. За в бъдеще има кой да мисли.

Светлината и Доброто събуждат човешката Активност, а злото и тъмнината събуждат човешката пасивност. Така се отразява те във I и II принцип. Висока Вибрация: Става на кръст, като буквата „Х“- I става II и II - I. Това са Основните положения в Движението, които човек не съзнава, когато ги прави!!!!!! Става ПРЕПЛИТАНЕ СЪС СРЕЩУПОЛОЖНОТО!!!

Правенето на Добро трябва да се знае КАК? Тайната е съвършена: ТРЯБВА ОТРИЦАТЕЛНАТА ЧАСТ НА ОБЕКТА, на когото Доброто ще правите ДА ПРЕМИНЕ В ПРАВЕЩИЯТ ДОБРОТО. Без това нищо не почва, нищо не работи, нищо не става, нищо не е възможно и нищо не се случва... Когато двата Полюса са налице се получава Привличане и I принцип е в ХОД. Без ЛЮБОВ между Доброто и злото нищо на този свят не е възможно! Проблемът е, човешкото мислене, как да премине в Божествено. И затова е на място Божията воля, на която своята трябва да отдадем. Само тя знае как нещата да прави, те да са Доброто на Цялото. Много елементарно човекът е нарекъл нещата и очаква и почти толкова елементарно те да стават.

Добро и лошо няма. Лошо и Добро няма. Такива неща никога не е имало. И двете са човешки изобретения, които развалят всичко. На практика имаме две прости неща, или ако щете просто имаме две неща, които са двете основни части на цялото, но само що се отнася до приложението. Само по този начин „тези две, които са едно“ ТУРЯТ СВЕТА В ДВИЖЕНИЕ И ЗАПОЧВАТ НЕЩАТА ДА СЕ РАЖДАТ!!!

Доброто и лошото имат далечен произход и са НЕДЕЛИМИ! Произходът им е много отдалечен от нас, защото идва от Бога и там изобщо не изглеждат като да са две. Произходът на Доброто и лошото е в Бога и в Него няма ни едно от двете, а само две крайности, които раждат всичко с любов и всяко от това всичко е вечно, живо, безсмъртно, съвършено и реално, а не както човешкото.

Често се чува въпроса: Кои са същинските причини за това? Кое наложило е този модел, и тук за съжаление обясненията спират! Вие не желаете да учите. Вие единствено желаете само да желаете. Любопитството ви е безконечно и в този порядък от въпроси не се очаква някога да спрете да ги задавате, защото го правите механично и дори закона не знаете, че ВСЕКИ ОТГОВОР НОВ ВЪПРОС ПОРАЖДА, но не е задължително на всеки въпрос отговор да последва. Това е самоубийство, което сега не схващате, но ако бяха ви уйдисали, сега нямаше да има с кого да си контактуваме.

Тайната за най-елементарните е: Лошото е произлязло от прозяването, от сънливостта, от мързела, от лежането и от безконечните желания и привързаности, т.е. когато в почивка сте, т.е. пасивни. А Доброто е произлязло от кихането, събуждането и по проглеждането, когато човек дава... Това метафорично изглежда така: А + Б = АБ

Тайната за виждащите и слушащите е: Ако нещо те спира едно добро да направиш - това е насилие над самия човек, т.е. над тебе!!! Този който те спира да му направиш Доброто, защото самия той не иска, а това е защото не го разбира така и доброто твое на практика му изглежда лошо, защото е сляп и неосъзнат, показва ,че не трябва да се месиш без да са ти поискали, потропали и потърсили - това е насилието над самият желаещ да направи доброто.

Такъв е случаят с нимфоманите независимо от мъжки или от женски род. Те непрекъснато сменят партньорите си не защото изпитват непрекъснат полов глад или неугасима е жаждата им за секс, а защото нямат ЛЮБОВТА. Нямат Любовта, която всеки търси и към която всички се стремим, но не разбираме. Техният начин на търсене е просто по-специфичен, но какво излиза? Че това са хора болни, ненормални или психясали, но само според нас, слепите и прикритите, които това не искаме да излиза наяве, не искаме да получи гласност или публичност, защото скрити зад изкуствената си доброта сме открили, че можем да вършим всякакви мерзости и неща от този род. Не са те болните и психясалите, а нашата извратена доброта, която върши абсолютно същото, но не желае да вижда бял свят. Разлика няма - и на двете места секса не е секс и любовта не е любов, а някаква жалка смесица от полу-. Ние до един сме същите, но не желаем да признаем. Всеки търси, докато получи. Всеки търси, докато намери. Всеки сменя, защото не получава Любов, а за това Душата му копнее, задъхва се и сякаш умира. Никой нищо не получава и затова полудява или се обезсърчава и скача от обект на обект като муха без глава и затова в края се жени - от бързане. Не, че е казано някъде, че всеки ще намери или лесно става или просто се случва... Напротив. Едно от най-трудните неща на този свят е да намериш своята идеална половинка, в която твоята истинска Любов стои непокътната. Тази половинка скъпи приятелю е Горе и за нея сме говорили в книга Първа, част Втора.

Другото е по-важно, че трябва да спрем с търсенето по този начин, чрез кревата и всичко от там да минава, през първите, долните чакри. Не е любовта ти във всеки отсрещен и ще ти обясним защо:

- Постави ли си за цел да го чуеш какво и той търси...

- Постави ли си за цел да го чуеш какво иска и от какво има нужда.

- Постави ли си за цел да го попиташ за мотивацията му или какви проблеми има като изисквания.

- Опита ли се поне веднъж да бъдеш съпричастен, верен и състрадателен. Беше ли поне веднъж човечен, честен, истински.

- Поне веднъж прие ли чуждата скръб за своя; чие страдание прие върху себе си, за да облекчиш нечия мъка; разтовари ли поне един стопанин от нещастието му, за да си позволявате сега да наричате и говорите кой е луд, кой нимфоман, кой болен и кой наркоман. От Горе ни казват: Не е ясно...

Запомнете: Всяка Идея, която до вас е дошла НОСИ и ОЧАКВА - да ви остави нещо от себе си и да вземе нещо друго - от необходимост или по необходимост, какво значение. Който знае как се садят Великите Идеи в и Духовния свят скоро ще се досети и разбере как те дават резултати във физическия: ДА САДИШ ОЗНАЧАВА ДА ПРОПУСНЕШ БОЖИЯ ИДЕАЛ ПРЕЗ СЕБЕ СИ!!! Става чрез Даване и Вземане с Мислене, но Божественото!!!

Особеното не спира с това пропускане или приемане на идеята в себе си, а в нейното Осъзнаване, подобно на желанията, които ако не струват човек трябва да пропусне!!! Такова нещо са и идеите: НЕ ВСЯКА Е ЗА ТЕБЕ. Не всяка е за всеки. Винаги осмисляй и осъзнавай - ще ти свърши ли работа като я осъществиш. Мисли за сегашното и за бъдещето си и ако нещо не приемаш или не пасва, я пропусни да си отиде. Ти това можеш, ако се сетиш, че си проводник и не е задължително всичко да свършиш. Ще му обърнеш внимание, ще го осмислиш и ще прецениш - става или не става и според това ще се разминете ли или ще се ползвате. Във всички случаи нещо ще ви остави, защото всяка нещо носи, но от вас зависи. Не е необходимо за всяка идея да се хващаш като слепец и да я реализираш злопаметен.

Тръгнала от Горе всяка Идея по пътя си преминава през милиарди и безотказно нещо дава и друго взима, но от това по-лоша не става... Ти си просто последния, през когото в този миг преминава и който я прихваща като локатор.

Защо от повечето идеи днес не се ползвате, а с десетки през деня ви минават? Повечето от днешните идеи за вас не стават, защото само искате да вземете, а нямате какво да дадете, нямате почти никакви осъзнати или заработени стойности в себе си като някаква ценностна система или нещо подобно. И не ви минава през човешкия ум, че само като оставите ще се ползвате от БЛАГОТО!!!

!!! В Природата Принцип един има, който винаги образува противоположни реакции и това е Принципа на Любовта, който всякога предизвиква Принципа на омразата, т.е. където е Доброто е и Лошото. Така е, защото едното е Светлината, а другото Тъмнината. Без Тъмнината Светлината не може да се види и без Светлината ще е все Мрак, т.е. тъмнината зависи от Светлината, а не обратно. Където Светлината влезе, тъмнината изчезва и е въпрос на идване и отиване на Светилната, за да има такова нещо като тъмнина. Т.е. Светлина и Тъмнина вечно ще има. Тъмнината ще познаеш само, ако извадиш от нея Светлината, т.е. светлината може да влезе в Тъмнината и да я прогони, но тъмнината никога не може да влезе в Светлината и тя да изчезне... Нещата трябва да почиват. Нещо неясно?!

Остават двете:

- Без Тъмнината Светлината не може да се види

- Без Светлината Тъмнината на нищо не прилича.

Какво остана: Любов - Светлина - Добро стоят до омраза - тъмнина - зло, и едно без друго не могат. По-слабото е по-зависимо и без по-висшето не може, затова към него вечно ще се стреми в материята, за да поражда полюсите и света в движение да работи и ражда Новото всеки миг. Трябва всяко със всяко да се срещне, за да се види какво могат. Всеки със всяка ще се съберат, за да се видят на какво са способни. И запомнете: Всичко дава най-доброто от себе си, независимо дали знае или не знае, разбира или не разбира, дали иска или не.

Днешният човек е нещо все още слабо, защото е на възрастта на малките деца, т.е. във Ръста има нещо друго, което прави нещата колко да са възрастни. Затова и не му е позволено да се занимава с лошото, което и не познава, и не разбира. Как тогава да експериментира с лошото. Все едно да му оставите в ръцете една ръчна граната и да си идете. Какво очаквате, че ще стане? Каквото и с нея да се ОПИТА ДА НАПРАВИ ще се самоубие! формулата е: Лошото не прави, не мисли, не говори и не чувствай!, за да не страдаш, за да не объркваш живота си преди да си го разбрал. На по-големите батковци препоръчваме Доброто да пропускат през мисълта си, но да мислят върху него - дали наистина е добро за всичко и всички. Трудно се издържа на напрежението на лошото и затова човек гледа бързо да го направи вместо остави и забрави. Винаги правим по-сложното, по-трудното, по-невъзможното и в това, е целият ни чар. Бог затова ни обича, че от нищо не се плашим, въпреки, че умираме от страх; единствено се чуди как го правим, но е факт неоспорим, чар доказан и необятна лудост, до която нещата докарваме с лекота. Иначе е лесно, леко и просто всичко да свършиш, но сложното-о-о, за сложно-то трябва..., нищо за сложното не трябва човек да има, за да го направи и това е също част от Вариантите на Отца - да опитаме абсолютно всичко!

За още по-напредналите: Човек трябва, когато е постигнал известна степен на Будност, Готовност, Съзнатост - т.е. Духовност да пропуска най-лошите положения през себе си, през мисълта и сърцето си, за да се провери колко може да издържи и на какво е способен. Те може да не дойдат, но той трябва да е готов на всичко. Така или иначе все някога ще бъдат, но защо да го изненадват! Тук отпада теорията: Лошото да не мислим, за да не ни се случи, щом нещата можем Съзнателно да приемем и правим.

Всеки трябва да е наясно, че ще бъде всичко, ще бъде абсолютно всичко, а не само това, което той иска, мисли и очаква. Не сме развити достатъчно, за да можем да избираме, затова и ни учат да бъдем будни и съзнателни, за да не грешим. Човешките мисли, чувства и език са недоразвити, за да разчитаме 100% на тях в пра-вилната посока, затова ОПИТВАЙТЕ НЕЩАТА, ЖИВЕЙТЕ ГИ, НО В БУДНОСТ, ХЛАДНОСТ и СВЪРЗАНОСТ В УМА, СЪРЦЕТО И ДУШАТА!!!

Методът за това е МОЛИТВАТА: Чрез Молитвата човек научава каква е волята Божия: АКО ЕДНО НЕЩО СТАНЕ И СЕ РАЗВИЕ - ТОВА Е БОЖИЯТА ВОЛЯ, молитвата ти е чута, първото твое Добро вече работи в света за доброто на Цялото и ти си започнал великото Чистене в Светлина. Да работим в света за света е най-доброто, което се очаква от нас, щом и ние доброто му мислим.

Причините, от които Доброто и злото се раждат ТОВА Е РАЗДЕЛЯНЕТО ИМ НА ДВЕ НЕЩА РАЗЛИЧНИ!!! Бог горе не ги дели, та ги е научил да се обичат, търсят и стремят едно към друго. Човекът е в края на този последен и тежък етап - всичко да разделя - и затова и страданията му са повече, но ние искаме да го облекчим - поне така да не мисли.

Друга тайна е: Причина съществена има в самото Творение и Сътворяване: Всяко Трето от горе долу слиза на земята и автоматично се разделя на добро и лошо, т.е. Доброто и злото се раждат втори път, вече като различни неща. Горе това Трето е едно, съвършено и Добро, защото наистина ВСИЧКО Е ЗА ДОБРО! Ако беше за лошо, отдавна да нямаше, кой това да каже и друг да го чуе... Слава на Отца ни! Амин.

Доброто излиза от Светлината, от светлата част на Бога, а злото или лошото от Неговата тъмна част. Припомнете си онзи вълшебен Кръг, в който две активирани капки (с опашки) съдържат всяка в себе си: Светлата -черен кръг и тъмната - бял кръг, за да стане ясно за какво говорим. Цялото това е Бог, а това е цялата философия за ИМАНЕТО!!!

Работете с Ударенията и мислете върху смисъла. Във всяко нещо минимум Три Смисъла има едно добро, едно лошо и едно неутрално. Намерете ги! Така ще покрием Върховната Тайна, как всяко едно е от две съставено, а всеки две - Трето раждат. Това са Две Позиции работещи безотказно в Плана на Отца ни, защото извечната и съкровена тайна е, че така започнал е света: ЕДНОВРЕМЕННО ЧРЕЗ ДВЕТЕ, които едно са били, което се е разделило, както клетката. Затова единствените 2x2 и 2+2 дават четири, но това всъщност е Новото Трето, което със всички останали ще се срещне в безкрайността.

Често ни питат, както питали сме и ние: Как сегашното Добро е истинското добро или Как сегашното зло ще се превърне в бъдещо Добро? Като отговорим на втората част, ще бъде разбрана и първата, т.е. отново I и II принцип един във друг преминават и нещата стават. Без ДВЕТЕ НЕЩА светът днес не би бил възможен, а и когато и да е. Отговорът е: По закона за количественото натрупване и качествената Трансформация!!! Когато едно зло се натрупа достатъчно количествено, то задължително ще премине в ново качество, а това е вече роденото Добро или раждането на Доброто. Толкова е просто, че не е необходимо и да се знае. Да мислим Божествено и сами да определим как качеството е важно и жизнеопределящо за индивида и за Цялото, за да е този модела на поведение на абсолютно всичко, (сведено естествено до живота на човека!)

Тайната е в математиката - в умножението и събирането на нейните минуси и плюсове, както и помежду им, т.е. човек може сам да трансформира мислите, чувствата, словата и делата си по същата теория. Всички не - математици страдат. Защо е ма-те-ма-ти-ка е за друго? Мислете!

Беше време, когато човечеството това или онова не трябваш да знае, за да не си попречи, особено що се отнасяше до истинската същност на Бога, но сега е време вече да научи Истината.

По въпроса за Същността на Злото, за неговата Първопричина ще мълчите, че е Бог, за да не се разстройват хората. Не казвайте, че Бог работи и с двете, защото няма да ви разберат, но вие го знайте и обяснявайте на по-будните, т.е. време е за Пробуждане в количеството, за да премине то в качествено Добро! Разяснявайте на хората, че всичко и в Трите свята, е произлязло от тези две, но Горе не наричат Добро и лошо. Горе и долу, т.е. в Божествения свят Бог е и двете едновременно, но работи с тях според ползите и нито едно от тях не изглежда така, както на нас долу. Добро и зло три Дефиниции имат:

- Лошото е непроявено добро.

- Добро и лошо са двата края на една и съща Същност, в която на единия край Малкото зло работи в Голямото Добро, а в другия - Малкото добро работи в голямото Зло. Нищо случайно не е.

- Лошото горе е доброто долу и доброто горе е лошото долу.

Тази информация имаме от векове, но никой не искаше да прозре и разбере, за да може да осъзнае и спре да се смущава. Подобно нещо са Съзнание и битие, Бог и дявол, + и мъж и жена, Светлина и тъмнина, т.е. всички полюси можете спокойно да наложите по местата им и Картината да стане пълна. И Ада и Рая на едно място са, според както си ги сътвориш, според предпочитанията и самоопределението ни...

По два начина човекът може да се освободи от ограничителните условия на своя живот, защото и добро и зло не струват, ако не ги разбираш или бъркаш, защото разделяш. Когато разделяш се самоограничаваш:

- Като образува и организира убийство (самоубийство) на мислите и чувствата,

- Като използваш Разумът си.

Двете Крайности - Добро и зло са ПРАВЕНЕТО И НЕПРАВЕНЕТО.Тук за първи път Златната среда не е нито мярка, нито пример, нито правилото, нито закона. Когато става въпрос за спасението на личния живот ще работим задължително с двете крайности, но Съзнателно. После сериозно помислете защо се е наложило или какво е наложило Крайностите да работят, за да се освободи човек от ограничителните условия на кое да е едно от двете? ЗАРАДИ ДВИЖЕНИЕТО!!!

Такъв е случаят с Гневът, този неопределен, неопределяем и непреодолим енергиен ресурс, който странно как работи в човека и за добро и за зло. Въпросът е как тази енергия на Гнева да се впрегне на работа. Енергията на гнева е ИНФОРМАЦИЯ, която някой ти дава за нещо... Ти обаче не разбираш какво той разбира, което ти не разбираш и поради това му се гневиш. Мислиш, че е глупав и това те вбесява, че на всичкото отгоре и е неразбран. В този момент ти СЛИЗАШ - а това е ПАДАНЕТО. В момента на Гнева трябва да разбереш защо този някой точно така разбира нещата, а не както теб, т.е. различно от тебе. Слабост и грешка е човек да се гневи, но пък не е грешка гнева си да разтовари, но съзнателно върху някой камък например, като преди това му се помоли да го приеме!!!

Който иска да се предпази от грешки или престъпления като страна на лошото, да изучава живота на пе-пе-руд-и-те. Както какавидата изхвърля пеперудата от себе си и се ражда нещо наистина красиво, така и човекът трябва да се освобождава сам от пашкула на своите грешки като млад и зелен, за да подготви собствения си живот за нов качествен скок, какъвто - например -е Промяната МУ в името на Духовното. Такова нещо е освобождаването от материята и навлизането във Вечността. „Пе-пе“ в пеперудата е 3,14x2, защото на латински Е е И, а на български И е Е. На латински Е звучи и се чете като И. Буквата П е на едно и също място в азбуката, само Е и И са на различно...

Уместен е въпросът: Как сегашното зло бъдещето ще превърне в Добро? Вече пояснихме, че злото е в количествената част на нещата, където чрез натрупването се подготвят нещата за качествен скок, т.е. злото преминава в добро и количеството в качество. Ако един човек прави един дворец и всеки път този дворец става лошо и човекът не е доволен, след безброй опити, т.е. все някога дворецът ще стане съвършен, т.е. какъвто е бил в представите на неговия строител.

Злото е творческа сила в I принцип, въпреки че във II всичко твореше и създаваше. Случаят тук е възпитателен: Злото като Разрушител е Творческа Сила, която разваля старото и прави път на новото.

Как Божията любов и доброто побеждават злото? Горе са две към едно, а долу са едно към две. Божията любов и Доброто побеждават злото като СЕ ОСТАВЯТ, като се ДАВАТ, като СЕ ДАДАТ и не се съпротивляват, за да не пораждат нова агресия. Любовта и Доброто това знаят и го правят Съзнателно!

Беинса Дуно: Когато се освободи от звяра в себе си, човек ще разбере защо е създадена Вселената. Няма нищо за гледане, виждане и разбиране. Горе в Бога съществуват едновременно и Доброто и злото като едно цяло, което само човек разделя. Добро и зло горе не са разделени и точно чрез Любовта те творят, когато се привличат и раждат всяко ново трето. Ние неправилно наричаме нещата добро и зло и сме определили да са различни и разделени. Горе такива понятия няма. Има единствено едно нещо, в двата края на което две неща работят (като противоположни) за Бога с Любов и така поражда се новото. Т.е. първо-второ, едно-две, това-онова няма. Има само един Бог и това е всичко. Има само Един Бог, в Когото всичко служи Нему. Горе освен Бог нищо друго няма. Такава е Великата Тайна за Разбиращия, Знаещия, Будния, Любящия и Съзнателния, достигнал до ПраПървата и Една Единствена Истина, че ВСИЧКО Е БОГ.

Това е Висшето Съзнание, което е вечно будно и друго негово състояние не е познато. То не заспива никога и е от огромна полза за притежаващият го. Всеки окултен ученик иска да се докосне до него, защото е чувал за Благата му.

Горе Идеалът на Бога изглежда сякаш ТЕЧЕ, и смислено, и безсмислено, т.е. в някакъв невъобразим хаос се намира всичко, сякаш нищо няма, което да го контролира, ръководи и води, но това само така изглежда, защото тези две привидно различни неща са винаги едното, Единния - Творението и Творящия. За Бога всяка Част работи унифицирано, универсално, уникално и индивидуално, но с мисълта, че го прави за Цялото и по някакъв невидим начин е свързан здраво.

Идеята е звяра да стане Бог. Колко благородно само! Звярът е Сина Божи и СМИСЪЛЪТ НА ВСИЧКО Е ОДУХОТВОРЯВАНЕТО НА ЗВЯРА, където на лице е Творческата страна на Бога след одухотворяването, т.е. на лице е вечното преливане на Двата Принципа Един във Друг!!! Звяра или змея са едно и също нещо. Всъщност кое не е едно и също и от това едно и също всичко е произлязло. Звяра е I принцип, а Бог - II, но всъщност това е един единствен принцип, но като два изглеждат, когато започне да работи, твори и ражда, т.е. от II принцип се събужда Рия! Проследявайте внимателно тайните на Знанието и ги свързвайте.

Много от нещата ще чуете за първи път и няма откъде да научите.До преди миг и ние не ги знаехме, но се стремим в процеса на работата да научим, за да не изоставаме и бъдем полезни както на вас така и на себе си. Начинът на Творящият Творението е ясен, когато се захванем сериозно да мислим. Звяра - Сина Божи трябва след Одухотворяването да премине във II принцип, т.е. да се осъществи възлизането, възкачването и възвисяването. Следва ново падане и преминаване на II принцип в първи - I. Когато I принцип стане II това е ДВИЖЕНИЕТО, а когато II принцип премине във I - това е СЛИВАНЕТО, т.е. падането на Сина в материята. От студа добрия става лош, а лошия става добър, като Трансформацията на енергиите е от Север. От студа долу лошия става добър, като Трансформацията на енергиите е от Север. От студа долу лошия става добър, а горе от студа добрия става лош и обратното: от топлината долу добрият става лош, а горе от топлината лошия - става добър. Трансформацията на енергиите е отново от север, т.е. и на двата полюса на Земята е Студ, но трансформацията се е извършва на екватора, т.е. Кръгът е Студ - Топлина - Студ, т.е. Мозък - Сърце - Мозък - Лошо - Добро - Зло е долу...!!!

Пълното чистене на лошото е чрез Просветлението, а ТОВА ЕТОТАЛНОТО ОСЪЗНАВАНЕ!!!

В човекът две Свойства има: добро и лошо.

Целта на Бога е да сближава добри и лоши като е наредил безпрекословно те да се привличат и живеят докато осъзнаят, че трябва да се обичат. Така е, и Горе и Долу; никакви компромиси не са допустими в това отношение. Целта на Бога е да сближава добрия с лошия, т.е. това е онова - като добрия рита лошия, а лошия рита добрия, и това се прави, за да има РАЗВИТИЕ в Движение. Така Бог е измислил света, чрез чукването, чрез срещането при Срещата, когато потенциалната Си енергия туря на работа, за да започне да гради. В Бога доброто и лошото непрекъснато се клюскат и кюскат, за да ошлайфат ръбовете си и станат приемствени и накрая любящи, защото само такива могат да мечтаят да познаят Отца си. Кюскането и клюскането е от любов, но ние не го разбираме, а бихме се сетили, ако си спомним как долу любовта е студ, а омразата топлина и обратното -горе. Вечните неща се раждат именно от тази неосъзната все още Велика Божествена Любов.

Първо е създаден Невидимият свят, а видимият е дошъл по-късно!!!

Честито на Слушащите, на Чулите, на билите, на присъствуващите, на участвуващите и на нежелаещите. Живейте както дойде, но съзнателно; живейте каквото стане, но будно. Бог никой не е оставил, за да се страхувате какво ще стане!. По-доброто ще стане от вашите досегашни опити. Опитайте!

Какво означава изправянето на погрешките? - Изправяне или поправяне на лошото в добро чрез Трансформация, Превръщане, Обръщане и Завъртане!

Горе подобното с подобно се привлича, защото други няма, а долу се привличат противоположностите. Горе се събират с любов, за да има раждане, а долу се стълкновяват, за да се роди движението. Горе е по-важно да се раждат вечните неща, а долу да се дублират в материята, докато не станат същите.

Сливането със Сина е възможно само чрез Любовта!

Смисълът и силата на Любовта е да превръща всички противодействуващи Сили за наше Добро щом сме реализирали в Душата си Божията воля!!! Който е способен да издържи на всичко поради Чистотата си, ще заслужи да влезе в Храма. Дайте свобода на вашата Душа и тя ще ви изведе от всички трудности. Да изпълниш Божията воля - това е най-святото, най-висшето, до което можем да достигнем в своя живот. Наказанията, страданията и нещастията ще приемате с любов и ще благодарите, за да не ви се дадат по-големи.

Нещастията на хората се дължат на това, че живеят във времето и пространството, но така е в материята. Силата на човека се познава, когато е в изпитания - така мислете за страданията като за изпитания!

Злото е необходимост в живота: да може човек все пак да има избор. Какво би станало ако само добро или само зло имаше горе и долу? Какъв избор тогава щяхме да имаме! От какво би избрал, ако в живота ни само едното имаше, което и да е. Изборът се обезсмисля, а от там и много други неща. Затова приемете великото и безкрайно Разнообразие на Отца ни, по-мъдър от Него никой не е. Всеки според Съзнанието си избира доброто или злото да прави и според разбиранията си. Всъщност всеки само Доброто прави, но долу то е на степени - от лошото до съвършенното, т.е. между единия и другия край е все добро, но различно.

Всяко желание като избор може да се изпълни само тогава, когато има благоприятни условия за неговото реализиране. ПОБЕДА има само в доброто. И злото побеждава, но в края на краищата неговите резултати са винаги обратни, т.е. добри. Победа има само в доброто, а това е закона на Любовта, Мъдростта и Истината. ВСЯКО НЕЩО, ЗА КОЕТО СЕ ГОВОРИ, СТАВА!!!

Говорете каквото искате, но помнете, че ставането и осъществяването винаги от вас започва, каквото и да сте изрекли.

БДИТЕЛЕН, БУДЕН, ЛЮБЯЩО БУДЕН, ЛЮБЯЩ И БУДЕН, ЛЮБЯЩО СЪЗНАТЕЛЕН И СЪЗНАТЕЛЕН! СЪЗНАТЕЛЕН! СЪЗНАТЕЛЕН БЪДИ! ВИНАГИ буден, съзнателен и любещ БЪДИ!!!

Добро е това, което Освобождава човека, а злото го ограничава. Кое е добро и кое зло - това зависи от Разбирането на човек, от неговата осъзнатост и будност. В Духовния свят под зло разбирай всяко нещо, което те лишава от най-ценното - Живота и живота на Душата. Доброто повдига човека и му дава живот. Не можеш да бъдеш добър, ако Божественото Съзнание не се е пробудило в теб.

Докато е Горе човек има посока на движение, но слезе ли долу той тръгва накъдето му видят очите, т.е. тръгва в противоположната посока. Загадката в човека е, че той иска винаги всичко да става ПО ДРУГ НАЧИН, а не по познатия!!! Затова и всичко му тръгва с главата надолу и страданията го следват безброй. А как може да изглежда един човек с главата надолу, освен да бъде с краката нагоре и така да изглежда, като дърво боднато в земята, т.е. нещо материално, нещо твърде материално, каквото точно е злото или т.н. добро поставено в обратен ред, т.е. доброто в Божествения свят е обърнато зло на земята. А злото на земята е обърнато добро на небето.

Беинса Дуно: Сега да не мислите, че доброто е обърнато зло. Доброто не може да се обърне в зло по една единствена причина: устройството на земята е такова, че СЕНКИТЕ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ВИНАГИ НАДОЛУ!!!

Човек може да говори цветисто, образно и красиво, но като рече да направи това, което казва, може да си създаде големи главоболия и често остава изненадан - не било това, което казвал.

Добър може да е само Съзнателният човек. Добър може да е само любящият човек. Добър може да бъде само Будният човек. Добър може да бъде само служещият на хората човек, но чрез Бога в себе си. В този смисъл, Доброто трябва да правим, за да поддържаме горенето на своя живот. Доброто подразбира правилната обмяна на физическия свят. Ще живееш не само във физическия човек, но и в Духовния и никога не подлагай едно от двете или и двете на аскетизъм, отшелничество и глупави лишения. Дръж ги заедно и ги обичай, те са твои и двете са Божествени. Нека правилна да е обмяната и в двата свята, за да е добре и в Божествения.

Най-мъчно се постига изкуството да бъдеш добър. Изкуство е да изучиш Доброто. Доброто и злото са най-мъчните изкуства, т.е. мъчно е да бъдеш добър, а още по-трудно е да бъдеш лош! Просто защото човек не ги познава и се разминава в определенията си за тях. Избралите злото винаги фалират, а кому е потребно, ако го знае. Тук на земята злото освен, че е активно има и дълбочина, до която, желаещият да прави злото, трябва да стигне, а това никак не е лесно; нужно е пресмятане, планиране, измисляне и накрая да се направи, а за това мераклиите много не са, защото по принцип правещите или избралите лошото са мързеливи, лентяи и рационализатори. Т.е. само приложеното зло е зло, но докато седи в главите ни то е безопасно и не вреди никому освен на нас самите. Какво следва от това? - Никога не го мислим, за да не се самоубиваме! Още, че едно зло може само на нас зло да изглежда, а да не е такова. Може в смисъла си то да е рушащо, но това означава и творящо, ако път на Новото прави. Това е, когато човек доброволно от себе си лошото изхвърля. Внася чистотата, разкрива Светлината, т.е. разрушил е старото в себе си и иска да живее освен по „физически“, но и Духовно. Такова зло е на място - да изхвърлиш лошото от себе си вместо да го наричаш лицемерно удоволствия.

Като замисъл и реализация всяко зло съдържа в себе си целия процес, през който преминава и доброто, т.е.

такова зло съдържа всичко, което Бог иска от нас - да учим, да работим и да служим, плюс да прилагаме и да служим, което при злото е по-възможно отколкото при доброто. Така злото е привидно добро или доброто е само привидно зло - според будността и разбиранията на човека.

Поотделно нищо не е толкова лошо, че да не послужи на друг за добро, нито едно добро е толкова добро, че да не направи на някой лошо. До човекът е и това веднъж завинаги трябва да се осъзнае и проумее и схване. Само ние си мислим, че е сложно. Сложно в този смисъл нищо не е, когато налице са Петте Велики - Будност, Съзнание, Любов, Разум и Служене. Най-трудно от всичко е крайният резултат човек да предугажда или знае, но не се притеснявайте, не сте единствените, това много малко знаят. Какво значи едно зло, ако след време се окаже, че е донесло повече добро отколкото привидната му лошост в началото. Или що за добро е сегашното добро, ако се окаже че след време е направило куп бели и поразии? Кой това ще каже, ако резултатите ще са видни след 100 години например. Няма кой да ги отчете.

Щом се наемете с изкуството на доброто, непременно ще се натъкнете и на неговата противоположност - злото. Проявата на едното, автоматично събужда и неговата противоположност за работа. Като проявиш злото ти се проявяваш като човек, а като станеш истински Човек ти си вече добър.

Запомни: Каквото и да искаш гледай да е за добро и гледай да обхванеш с него Цялото, а не само за себе си или за малцина такова да бъде. Това нито е добро, нито е добре обмислено, а зло, което нарочно не си видял, или си бил заспал или не си искал другите да знаят, и още много могат да бъдат твоите комерсиални подбуди, за които тук сега няма да има място да изброяваме. Ще следваме схемата и модела, по който те работят. Без любовта никое добро не е истинско - това съблюдавай. Без Съзнанието, Будността и Разума всяко твое добро е зло, дори и да не знаеш.

Визуализирай Истината в Душата, Любовта в сърцето и Мъдростта в главата, когато нещо искаш да правиш и ще откриеш, че никога лошото няма да избереш, а винаги ще предпочиташ доброто, защото така ти диктува Първия Глас в тебе, а ти се ръководиш единствено от това, че си гол проводник т.е. Съд в който Бог добрините си изсипва според случая и причината, която често ние не знаем, но не трябва и да умуваме. Следете резултатите и ще се уверите.

Злото представлява ОТНОШЕНИЕ между хората. Тъй както ние сега живеем - това е живот на самеца, живот за себе си и най-много опира до кръвните ни роднини. Това е живот индивидуален, себичен, егоистичен, сякаш си сам и единствен, но идва момент, когато започва да ти става страшно, започваш да се чувстваш слаб, а това е смърт постепенна и лично твоя, за която с усърдие цял живот си работил. Индивидуален ще бъдеш, но в служенето си на цялото!!!

Сега какво е Доброто и какво лошото? - Зло е всяко нещо, което отнема свободата на човека, а това, което му дава свобода е доброто. Когато прави добро човек винаги дава от себе си нещо, а като прави зло, той винаги само взима. Оглеждайте се по придобитото или по раздаденото!

За злото мислете като за сянка на Доброто, защото, който днес не върши Доброто е под влияние на злото -ТОВА Е ТАЙНАТА!!! Всеки ден по едно добро ще правите, за да не остава във вас място празно, което злото да заеме. То единствено дебне как да ти отнеме придобитата свобода от доброто! Всеки миг, който доброто прави тези шансове отнема или ако е буден. И в злото си свободен, но само за злото ,не и за доброто. Човек е ограничен и в доброто, и в злото. Свобода има само онзи, който може да прави и двете, защото знае, че във идно-то бъдеще те винаги ще са за добро, какво от това че злото сега като зло изглежда, но това още не е истинската свобода... и двете те ограничават в различно отношение.

В Доброто е обратното. Свободен си за доброто, но не и за злото. Ако се ограничиш от доброто, ще бъдеш свободен от злото, защото избрал си само едната посока -ДА ИМАШ ПОСТИЖЕНИЯ И ДА СЕ РАЗШИРЯВАШ.

„Аз направих“ и само „Направих“ имат различно съдържание: пред първото ти седиш, а пред второто се очаква Бог да сложиш!

Въпрос един и същ виси във въздуха от векове и той е свързан с тоталното Цяло: Какво допринасям за Цялото и за себе си, и не вредя ли някому?

Два Закона има и работят безотказно: Има Слизане и Възлизане - така Бог работи чрез Сина си и Себе Си!!!

Ако не сте ограничени и едновременно свободни в правенето на Доброто и злото, вие не сте в правия път -ТОВА Е ОСНОВЕН ЗАКОН НА ЛЮБОВТА!!! Приложете го и ще повярвате!!! Защото не е необходимо само да вярваме, а да не прилагаме с единствената идея: СЛУЖИМ ЛИ НА БОГА С ЛЮБОВ!!!

БУДНОСТ + ЕВОЛЮЦИЯ = ПОСТОЯННА ЕВОЛЮЦИЯ

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×