Jump to content
Ани

Красива Истина Е:

Recommended Posts

Красива Истина Е:

(Мъдростта)

Дзен: Защо взимаш това,

което имаш?

А какво нямаш!?!

НОВИНИ ОТ БОГА: - Време е само онова, което ви се дава да навържете едно след друго достойните си дела за Мен.

- Ще дойде време, когато ще разберете, че всички пътища са Мои, ако в себе си вграждате Любовта Ми. Всичко е Добро. Всичко е в Моя План. Всичко, което към теб иде е от Мен. Само Аз знам какво трябва да се случи в деня ти. Нека не те плаши никаква крайност. Такава няма и няма да паднеш в нейното ограничение, ако си в постоянна Будност чрез Молитва и Смирение. Остави на вълните да те заведат до Морето, там ще откриеш Първоизточника на целта за този си живот.

- Събудете се от заблудата на очакванията.

Това е едно от най-големите разхищения на сили и Дух у вас. Не очаквай, а вярвай в Добрия вариант с готовност за будност при всяка ситуация от ежедневието ви. БУДНОСТ означава: СЪЗНАТЕЛНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА РЕАЛНОСТТА!!!

- В Истината всичко илюзорно се променя до степен на Чистотата.

- За да си свършат работата Наставниците ви, е необходимо трептенето на сърцата ви да не изостава от трептенето на Ума. Щом всичко е вибрация, нямаме право едно да развиваме, а друго не. Така няма да ограничавате и Водачите си.

- Най-доброто, което можете да си пожелаете един на друг е целият път извървян зад гърба ви да е работа за Мен.

- Няма категоричност в нищо, защото всичко е в Динамика. В този смисъл няма абсолютно сходство на Душите. Всичко се променя с всяка измината секунда и всеки момент е вече стар, ако мислите за следващия.

Има творческо използване на Мига да бъдеш с една Душа сродна Душа. Да бъдеш сроден с Духовните трябва да извършиш решителен прелом в трансформацията на егото си, което те отличава от света, от Светлината и от Целостта. И с тази промяна да се отвори Съзнанието ти, т.е. да видиш, че си част от Цялото. Такъв и това е смисълът на сродните Души.

- Учете се на отговорност. Придобива се, когато поемете Отговорността да се грижите за някого. И освен това: спрете хората да поучавате, оставете на хората пространство за избор - те да избират как да живеят и много скоро ще се уверите, че те ще заживеят пълноценно.

- За утеха ви давам запалените Души по пътя, но никога не забравяйте в Духовен спад, че сте деца Мои, не унивайте. Чака ви Радостта на Сътворението. Тръгналите са в Моята Благост и ще бъдете и в Моето изобилие. Тогава ще познаете Мощта да бъдете Божие Чедо!

- Радост от Сътворението означава: Да държиш в ръцете си плода на Съзиданието от Отца си и себе си (т.е. вашия плод) като Негов съучастник, чрез избора да бъде Неговата Воля и чрез Просветлението, че Волята Му е това, което желаеш, защото в Съзнанието и в Съзнание се оставяш в ръцете Му. Всеки изход е Благословия за теб, защото преди да избереш приемаш, че Изборът ти е Неговата воля. Радостта на Сътворението означава РАЖДАНЕТО на Нова Душа - Сливането й в плът, т.е. дете.

- Вълненията на плътта ще утихнат по пътя щом сте избрали Духовното. Приемайте бурята на страстите в себе си като част от действието на края. И я приеми като тема за довършване. И я превърни в тема за градивност.

- Откривай във всяко красиво трептене Моята грижа за теб, дете на Светлината. Та нали с това се издигаш към Мен - с все по-точната Сетивност за Красотата, която е обвивката на Любовта, която съм Аз.

- Оттичат се силите от този, който е вперил взор напред, а сърцето му ДНЕС плаче за обич. Виждащите в Любовта са Виделината на света във всички негови били и бъдни времена, защото вижда се на светло само. Виждащите в Любовта единствени успяват да докоснат в

Болката идеята за Бога. А иначе Отец ни само с радост иска да пребъдем, за да бъдем. И дал ни е Ключът на Светлината - ПРОЗРЕНИЕТО, че сме по-малките на по-голямото. Само смирената глава узрява за молитва, защото Виделината гали покорния. Покорен в изпълнение на Божията Воля.

- Сам избирай Любовта като усещане в сърцето. Възпитавай в себе си необуздан стремеж да даваш. Това е твоята формула за Любовта.

- Жената - Майка, е централната фигура в Бъдещето, заради МЕКОТАТА и закона на Жертвата, на която тя е по-способна от мъжа.

- Истина е, че освен време и пространство съществува и една Реалност, защото първите две не са реални величини. Времето само определя нещата, а пространството може да се увеличава или намалява. Когато човек живее извън времето и пространството, той може да разбере Реалността, но материалистите това не могат, защото не излизат извън времето и пространството. Нещастията на хората се дължат на това, че живеят без Духовното, което може само да ги пречисти и извиси. Силата на човека се познава само, когато той е подложен на изпитания.

Беинса Дуно: Всяко тяло, което има стремеж към друг център, който е еднакво силен като центъра на земята, не може да се движи, т.е. когато човек премести центъра си към Духовното остава извън времето и пространството в безтегловност и независимост. Ето я Свободата - да бъдеш отново по средата, но подчинил физическото на Духовното в себе си, т.е. ПОСТИГНАЛ. За да разберете Духовният живот трябва да сте събудили в себе си известни качества. Важно е вътрешното пробуждане чрез външното да става!!! Във всеки човек са вложени Духовни способности и чувства, които трябва да се развиват. Работете върху себе си като внасяте един по един Добродетелите и мислете върху всичко, което правите! Развилият интуицията си на земята ще живее и в двата свята!

Лао Дзъ: На Голямото се пада да бъде ниско. Голямото е съставено от дребното. Преодолявай трудното, докато е лесно. Осъществявай голямото, докато е дребно. В света трудното дело започва с лесното, а голямото - с малкото. - Действувай чрез бездействието! - Извършвай неизвършеното! Вкусвай невкусеното! - Много се получава от малко. На ненавистта отговаряй с Дъ. Кой знае причината на онова, което се ненавижда по природа? Ето защо Мъдрецът също се затруднява, когато обяснява. Небесното Дао не се бори, то е способно да побеждава; не говори, но е способно да отговаря; не го канят, но то само идва; забавя се, но е способно да планира нещата; небесната мрежа е рядка, но нищо не пропуска. Който лесно обещава, той не заслужава доверие. Действието започва с онова, което още не е. Редът се въвежда, докато още няма смут. Който действува, няма успех. Който държи губи! Най-дълбокото Дъ е и дълбоко, и далечно, и противоположно на всички неща. Който го следва ще получи велико благополучие. Който иска да се издигне над хората, трябва да се остави по-ниско от тях. Който иска да бъде пред хората, трябва да се постави зад тях. Блясъци на грабежа са: Дворците, разкоша, насищането, трупането, хваленето и привързаността! Излишното си може да предаде на другите само онзи, който има Дао.

Дзен мъдрост: Никога не казвай разликата между топлото и студеното каква е, защото не знаеш, и колко е - също, както и защо. На нито един от въпросите отговор верен нямаш.

Начинът да възпиташ малкото магаре е като го яхнеш.

При мисълта, че си постигнал Дзен, ти го губиш веднага.

Какъв е смисълът да се придържаш към времето, което не съществува.

Когато въпросът си е ваш, вие ще намерите и отговора.

Ошо: ВСИЧКО, КОЕТО РАЗБИРАШ Е ПРОСВЕТЛЕНИЕ (светне ли ти и кажеш „така е“ - ПРОГЛЕДНАЛ СИ!)

ВСИЧКО Е СЪЗДАДЕНО ДА ГАЛИ ТВОЯТА СУЕТА, ЗА ДА РАЗБЕРЕШ, ЧЕ Е ВРЕДНО, т.е. от тебе зависи да не ти хареса.

Бо Ин Ра: Не се кълни - нищо нямаш и нищо не е твое.

Кого използват? Ще плащаш.

Яж, ако си гладен. Не яж, а се храни, ако си гладен.

Съзнателно ли търсиш смъртта ще я намериш и без да се самоубиваш! Някои след смъртта отсъствуват...

Смешен е израза „той няма Съзнание“. Има си човека, но е в кофата за боклук - в това е превърнал е той главата си.

Само сам и само в себе си чрез себе си и за себе си ще добиеш Съвършенството дошло от Словото, Светлината и Свободата.

Христос (Иисус): Имащият Слушането умее да слуша... Имащият Слушането умее слушането. Тук слуша е като чуване, подчинение, служене и начин на държане. Чувствата са силите, с които Творим! Всяко щастие е само резултат от способността ти да твориш, да създаваш, да служиш. Щастието е дълг в тебе, а не дар и^за него не се говори. Изводът на щастието е в теб. НИКОЙ НЕ Е КАЗАЛ НИЩО НОВО ЗА КАКВОТО И ДА Е: само словореда е различен, словореда е различен - нов опит за Израстване. КАКВО Живееш???

БУДНОСТ + ЛЮБОВ = ЛЮБОВ В ДЕЙСТВИЕ

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×