Jump to content
Ани

Будното съзнание е Път

Recommended Posts

Будното съзнание е Път

- Какво е Бог?

- Какво не е Бог?

В Истината е скрит Живота. Само чрез Истината се проявяват нещата. Истината е вратата към всичко. Само чрез Истината влизаме в живота. Истината свързва Земята и Небето.

Истината всъщност е пречупването на идеите и създаването на формите. Истината е Сътворението, и Сътвореното, и Сътворителя, и Сътворяването. Тя е Виделината. Виделината е много неща, но първо съдържа истината и след това всичко останало.

Беинса Дуно: ЛЮБОВ + МЪДРОСТ = ИСТИНА!

Истините в Първата Истина са, и позитивни, и негативни; много ще ни харесат, а много не; много не знаем, а от тях много са страшни; има и опасни, има и благи.

Смъртоносна Истина: Смъртта е последният противник, с когото ще трябва да се борите на земята. Само Любовта е Силата срещу Смъртта, която ще я победи. Спрете да мислите за Смъртта и ще откриете, че я няма. Най-тежка ще е борбата с нея и ще е неравна, но се молете да ви се помогне, вместо да очаквате Друг да се бори вместо вас. Бог винаги ще ни помогне, защото в нас живее - нека и ние живеем за Него. Няма нещо, което човек да е пожелал и да не му е дадено, щом е било Духов-но или с малко духовен оттенък.

Любовна Истина: Всеки, който вярва в Любовта, вярва и в Бога. Благодарение на Любовта съществуваме, а не на смъртта. Тогава защо непрекъснато се ядем и самоизяждаме: ядем Божии Души и какво очакваме...

Беинса Дуно: Хиляди пъти повтарях в книгите си: „Любовта живот носи“, но сега питам: Какво на вас Любовта донесе? Какъв живот Любовта у вас внесе. Променихте ли се, от нещо отказахте ли се, нещо осъзнахте ли, по-разумни станахте ли.

Всички същества са живи независимо от формите, които заемат. Любовта е създала целия космос и каквото още там се сетите. Така Земята е проводник на Божията Любов и Бог от нея човека е създал, т.е. С ЛЮБОВ ЧРЕЗ ЛЮБОВ ОТ ЛЮБОВ ЗА ЛЮБОВ.

Динамична Истина: Всички неща в света са зависими едно с друго и взаимосвързани. От тук и две са възможностите на човека за Повдигане:

- ВЕЛИКОТО ГОЛЯМО и

- ВЕЛИКОТО МАЛКО!!!

Никой не може да започне с голямото. Какво остава?... Браво! Бог в човека е дал всичко необходимо за живота му, но който иска да разреши Противоречията в него, трябва да се отрече от всичко, което му е дадено, т.е. да го раздаде за благото и доброто на всичко живо и себе си за последно да остави. Едва тогава Законът за Самоотричането ще си е свършил работата. Вървейки по този път, всеки ще добие Великото Знание и ще разбере в какво седи свободата на човека.

Тъжна Истина: ТОВА, ЗА КОЕТО НЕ СТАВАШ, НЕ МОЖЕШ ДА БЪДЕШ!!! Милиони вече се убеждават в това.

Тежка Истина: Беинса Дуно: Постижението на Истината е последен резултат на всяка дейност на Природата:

- Когато говорим за Доброто и Справедливостта разбираме ги като Условия за постигане на Мъдростта.

- Когато говорим за Доброто, Справедливостта и Разумността подразбираме, че това са Условията за постигане на Любовта.

- Когато говорим за Доброто, Справедливостта, Разумността и Любовта е всичко за постигането на Истината. Истината я познаваме по това, че винаги носи СВОБОДАТА за Ума, Сърцето и Волята.

Скъпа Истина е: СВОБОДА Е:

- Това, което при всички условия оставя моят Ум свободен да мисли.

- Това, което при всички условия оставя моето Сърце да чувства, както аз схващам.

- Това, което при всички условия оставя моята Воля действува, както аз разбирам законите на доброто, справедливостта, любовта и истината.

- Първо ще изучавате законите на Доброто...

- После законите на Справедливостта...

- Следват тези на Разумността

- Вече сме в Любовта и

- Накрая всичко за Истината.

Сега вече Свободата ще е постигната и за нас. Тя е Последен Резултат на Творческия Процес на Живота.

Дълбока Истина: Нещастен е само роденият не на време и не на място, а такъв няма!

Беинса Дуно: Който с начина си на живот кара близките си да го съжаляват, че се е родил, да не очаква нищо добро от Съдбата си!

Тук има поне десет причини за подобно Нещастие, което също е път, но заобиколен. Не е важно дали си в Америка или в Африка за качеството на твоя живот, т.е. за да живееш добре е без значение къде ще се намериш. Единственото условие е в Три:

- Да спазваш Законите, каквито и да са те, там където в момента си. Щом си там, тези са за теб и са най-добрите. Смирение.

- Да служиш на Божията Воля Съзнателно от Любов с Разум и за Добро в името на Отца ни, ближния и себе си.Търпение

- Да любиш Отца си повече от себе си и от което и да е, а във всеки човек Душата Му ще обичате. В нея Бог седи и от там ни гледа, т.е. първо Бог ще любите и след него всичко останало. Мълчание.

Много хора се раждат нощем и много трудно подлежат на превъзпитаване. Всички трябва да се раждат денем. Така роденият за търговец ще има успех само ако работи в бранша, за който е определен. Защото не може да си роден за зарзаватчия пък да станеш и бъдеш фризьор. Можеш бръснар да бъдеш, но не и фризьор.

Радостна Истина: Откакто свят светува не е имало неверници в Истинният Бог. Понякога хората не са вярвали в своите измислени богове, но никога не е ставало и въпрос за Вярата в Истинният Бог и особено пък глупостта - съществува ли Той или не. В Истинният Бог всички до един вярват, но и да не забравяме, че и Вярата е като всички Степени на Съзнанието, друг вид Степен. Така братството между хората е поставено при същите условия - то винаги е съществувало, но хората не са го разбирали. Чуйте!!!

Когато хората спорят или се карат, те го правят, защото не разбират, че всичко, което единия и другия казват е ВЯРНО и ИСТИНА, само че ъглите на виждане са различни. Никой лъжа не изговаря или в Бога не вярва. Просто е трудно все още Взаимното Разбирателство. Все още гледните точки се разминават, ъглите на влияние въздействуват и човек започва да прави от това трагедии и проблеми. Всички за едно и също говорят, но не се разбират. МНЕНИЯ - ОСОБЕНИ И РАЗЛИЧНИ, НЯМА. ДРУГИ МНЕНИЯ НЯМА. Има единствено говорене без слушане; без слушане с внимание и уважение. Има говорене без мислене и говорене без знание. Иначе всички до един само за едно и също мислим и какво от туй, че не се разбираме. Ако не се караме, спора е прекрасно нещо, забавление, удоволствие, разработване на ума. Ще дойде и това време - Спора Спорт да стане. Никога две мнения не е имало или две становища. Два възгледа - също, нямало е откъде да дойдат. Щом за едно нещо говорим, всичко за него също ще е едно и ще е вярно. Всичко е вярно и е истина. Да се чуди и мае човек защо не се разбираме!!!

Когато отгоре ви слушат веднага ви разбират, преди още да сте го споделили помежду си. Когато отгоре ви слушат веднага разбират, че за едно и също нещо говорите и не мислят дори, че се карате, а от към вас все така изглежда. Отгоре не мислят, че се карате или не се разбирате.

Дълбоко вътре в себе си вие само едно нещо знаете и него въртите от хиляди позиции, но изглеждате помежду си, сякаш се карате и да се чуди човек защо настръхвате и се гневите. Вие дори не се и карате, вие дори не се и не разбирате, вие просто сте седнали да споделите виждането си по този или онзи въпрос, в който никакви противоречия няма, за да има и спор. В това споделяне вие изразявате своето мнение като виждане, наблюдение или разбиране и казвате едно и също, но с различна убеденост, знание, категоричност, информираност, мислене и внимание към другия. И ТОВА Е КРАСИВОТО НА

ВЕЛИКОТО РАЗНООБРАЗИЕ, ме е това, а не красиво, велико или разнообразие, и това „това“ е Бог!

Братя сте, Синове сте и едно и също мнение по един и същ въпрос имате, но на земята понякога понеже и глупости правите, се смущавате в достоверността на знанието си. Нужната компетентност се изкривява и при неправилен живот и вие не сте убедителни, когато намерите слушател за своите проблеми. Истински братя са онези братя, които след смъртта на баща си, братя остават, а не се разделят, карат или мразят!!! Такова нещо са умните, разумни и съзнателни братя. Братята на Бога, т.е. Божиите Синове, когато са Будни не спорят, различия нямат, нужда от нищо нямат, за да се разбират, докато при земните братя проблема е малко разводнен поради изкривяването на живота на всеки един поотделно. Някой да не помисли сега, че за смъртта на Бога говорим: Той единствен никога не умира и няма как след Него ние да се караме или любим, спорим или неразбираме. Само привидно е това, че сме Го забравили или отрекли. Човек Баща си не отрича, но често обича да му се казва, че Го има, че се грижи, че ни помага, това е моралната и психическа утеха, че не си изоставен. Или пък друг някой не ни е разбрал добре и бърза да ни убеждава за това, което сме единодушни. Няма човек на земята който да не обича, да не познава, да не е чувал за Него, да не Го е усетил поне веднъж, да не знае за Него, или да Го е забравил. Може за миг или за малко, но никога завинаги. Такъв няма. Който такъв Баща има, той не му е син. Затова запомнете: ВСИЧКИ СМЕ ИСТИНСКИ - И БАЩАТА, И СИНОВЕТЕ!!!

Символична Истина: Пентаграмата е Знание за Всичкото. И нито едно в нея никой не трябва да подценява: БЕЗ ДОБРОДЕТЕЛИТЕ В СЕБЕ СИ НИКОЙ НЕ МОЖЕ И ДА МИСЛИ ЗА ДОКОСВАНЕ ДО ОСТАНАЛИТЕ ЧЕТИРИ Тръгва се от Вратата на Истината и се върви по Христа и Христовото Съзнание като изкачване. После има слизане в материята, но под ръка с Правдата. Там на земята без Правдата никой не може да се оправи, т.е. Истинни и правдиви ще бъдете, за да се Завърнете от Падането. Тогава ще ви се дадат Любовта и Мъдростта, за да Познаете и Вечният!

Цветна Истина: От особено значение е Отношението ни към Слънцето, Луната, и Земята; въздуха, водата и светилната; храната и топлината; мислите, чувствата и делата; идеите, желанията и постъпките; живота, словото и свободата; мъдростта, любовта и истината; ума, сърцето и Душата и накрая Съзнанието, Разума и Бога!!! Зелените Лъчи на Слънцето на Любовта произвеждат органическия Растеж. За Мисълта са жълтите лъчи, за религиозност - черните, за анемия - червените и за доблест и достойнство - виолетовите, а от земята ще ползвате храната, от Луната - Мъдростта, а от Слънцето - любовта и само Праната ще получите половин час преди и половин час след ИЗГРЕВА НА СЛЪНЦЕТО през периода от 15 април до 15 юни.

Научно-религиозна Истина: Често чуваме как Религията или науката повдигали Човечеството и ни идва да се смеем. Това е едно напълно погрешно мислене, което ще наречем полугрешно, за да няма обидени, ако са чувствителни, а такива няма - всичко е въпрос на надуто его. Обяснението като схващане или схващането като обяснение е в основата си неправилно. Може ли...

Беинса Дуно:... може ли да накарат човечеството да прогресира НЕЩА, които сами са плод на Прогреса? Религия и Наука са плод на самия Прогрес и е грешно и неправилно изказването, че те виждате ли тласкали някого напред. Какво е науката и какво - религията? Пътища са те, но не Прогреса. Те са чеда и рожби на Прогреса. Малко знаещите, много спорещите и нищо не разбиращите веднага ще кажат: „АМА КАК!“ Това не е възможно!

Ето как е възможно: Покажете ни или ни посочете една наука, която е накарала растенията или животните да прогресират и дори човекът да е между тях! Науката е плод на човека и тя не движи Прогреса, а е движена от самия него.

Безверник е, който не вярва на Лъжата, но не се приспива от заблудата. Той вярва на живота и на великото знание, което е вложено в него. В животът е прогреса, но и той самият още не е Прогреса, защото кой живот покажете -ни е повдигнал до днес с малко поне или го е променил? Който мисли, че всяка цивилизация е вид или род Прогрес, ще отвори стълкновение и небивал спор. Никоя цивилизация не е прокопсала от прогрес и никоя цивилизация няма да има прогрес щом е цивилизация. Не е в цивилизацията Прогреса, а в аборигенството... И не в буквалния смисъл, а в разумната му част, която казва БЛИЗО ДО ПРИРОДАТА! ВЪТРЕ В ПРИРОДАТА, В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА. Природосъобразно хранене, природосъобразно дишане, природосъобразно пиене, т.е. тотално вегетарианство, тотално чист въздух и светлина, тотално чиста изворна вода или поне минерална. Къде е това сега? Посочете го във вашата цивилизация! Спомнете си как до един мечтаехте, мечтаете и сега да живеете в планината, да живеете далеко от града, да живеете далеко от хората, където са мира, спокойствието и тишината. Да е в гората и в която ще да е, но в гората да е. Защо толкова евтино забравяте колко неистово търсите високото, простора и бездействието, които сега никой няма. Кой бяга от здравословното, което във всеки е заложено, но точно него цивилизацията убива, отнема и само болести праща.

Ето защо всички цивилизации до сега, които са прехвърлили своите права, са изчезнали и нещо друго на нейно място идва. И едновременно с това, всички цивилизации до ден днешен са оставили свои представители като Образци и Примери на останалите и на оставащите - КАК НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЖИВЕЕ, за да не правят и те цивилизация, а по-простичко, по-целесъобразно, по-близо до природата, по-аборигенски, по-първично и по-просто, по-чисто и по-мъдро да живее със Земята, а не против нея. С екологията няма да прогресирате, ако не изпълните формата й със смисъл и съдържание, които и ще трябва да изпълните, т.е. приложите!

Всички раси не са успели по същата причина, а не защото са малки или големи. Тук там проблясъци има, но кой ги следва. Никакви първокласни култури тук не водят до никъде, щом в основата си са загърбили Природата и Живота, Чистотата и Любовта, Бога и Душата...

Три неща всяка цивилизация подценява и затова загива в уж привиден връх, какъвто никога не е изкачвала, защото все надолу е слизала. Връх като упадък - това не е теория, а фарс! Всяка цивилизация постигнала тъй наречения Връх тръгва задължително към упадък от порочност и нрави и това вие наричате теория - не е издържано, няма логика в това, което се твърди. Поради тези причини тя е продължила да затъва и никога никакъв връх не е изкачвала, защото никога върховете не са били в низините. Никога никакъв връх не е изкачвала или постигала никоя цивилизация и не може да постигне, защото няма с какво щом е цивилизация. Тя в себе си съдържа и самоотречението си - цвилене напразно и на място. Това в Животът го може единствено ВИДЪТ, ЖИВЕЕЩ ПО ПЪРВАТА ПРИЧИНА, НАРЕЧЕНА БОГ.

Беинса Дуно: Три неща ще пазите в ума си, за да не повтаряте една и съща грешка:

- Ще живеете както прави Природата - без резерви и съмнения.

- Ще живеете живота си без да пристъпвате Законите му.

- Ще живеете в Любовта Му спрямо каквото и да е.

Само така ще постигнете Най-висшата цивилизация, само че никога не сте знаели как да започнете...

Беинса Дуно: Всичко е в Започването!!! Всичко е в започването, а не в Края. КАКТО ЗАПОЧНЕШ... Но не как да е, а както трябва. А както трябва е, както Бог го прави, т.е. с Бога напред, по волята Му, по законите Му, със новото си Съзнание, по Любовта и Разума Му, с Будност и саможертва, безрезервно служене и тогава всякакви проблеми ПРОСТО ще изчезнат. И всичко това е във Природата, пред очите ви, има и от какво да гледате, ако за миг се заблудите. Спазвайте Великото Триединство -Природата, Живота, и Любовта. ТРИЕДИНСТВОТО ТРЯБВА ДА ЖИВЕЕ В ТРИЕДИНСТВОТО НА ЕДИНСТВЕНОТО ПО РОДА СИ ЕДНО, КОЕТО НИЕ НАРИЧАМЕ ЕДИННИЯ, т.е. Бог. Всичко останало е последствие на неразумен и безсъзнателен живот. Не го допускайте!

Беинса Дуно: Сегашните хора отглеждат агнетата с любов, за да им отрежат главите и ги направят жертва за тяхното удоволствие, без дори да са им взели съгласието, да са се помолили на Общата им Душа и да са казали онази свещена дума МОЛЯ, без която нищо не става...

ЕДИН ДОКАЗАН ОПИТ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ... Предложили на двама да живеят по два различни начина на хранене, без нищо друго. Съгласили се те: първия само с хляб и плодове, а вторият само с месо и мляко. Каква била изненадата им, когато изведнъж вторият умрял от глад и изтощение, а първият нямало на кого да благодари за урока, че му е показал как не се живее.

Американците са нацията, която прави всякакви опити за всичко възможно и невъзможно, т.е. всичко, по което възниква Спор. Тази нация няма какво да не е доказала като крайност за всяко нещо. Така излезе на яве Първият Закон, че ВСИЧКО Е ЗА ДОБРО, щом и доказателства вече има. Те всичко приемат за вярно и започват да доказват. Така имат теории против месото и за месото, против алкохола и срещу алкохола, против млякото и за млякото, против тютюна и за тютюна, за всичко имат подкрепващи факти и доказателства и нищо на практика не се оказва вредно... Да, но... никъде не казаха, че крайното е лошо и вредно, а обратното. Често резултатите идват след столетия и няма на практика кой да го провери отчете и съобщи. Смисълът не е в началото или в края на всяко нещо, а...

Те единствени правят опити за ядене и неядене, за постене и преяждане, за гладуване и чревоугодничество, за отслабване и пълнеене, за спортуване и за лежане. Всяка от теориите има своите добри и своите лоши страни, но всички до една отричат тези начини на хранене и се мъчат с броене на калориите да те вкарат в някакви граници, които ще те подържат какъвто трябва. Те за всичко имат за и против, доказателства за правото и доказателства за обратното, за едно и също нещо. Това доказва ДРУГО ОБАЧЕ! Че не мненията са различни или нещо не е вярно или вярно. Те просто не са пълни и доказани чрез великият опит на времето. Затова имали две теории винаги за едно и също нещо, защото знаели, че винаги ще си намерят и съмишленици и симпатизанти. Противоречията някак си се изгубили, особено за нещата, от които човекът продължава да умира, вместо да живее двойно.

Това не е парадокс, а доказване на великата Истина, че всичко е Истина и всичко е преходно, щом все някога завършва с умиране. Затова Духовните се борят - умирането да избегнат и да се заловят за вечния живот щом и това е Истина. Всичко, което завършвало без смърт, гибел или умиране е свещено право на Истинския човек, но това не е ли тема за друг разговор. Няма друг разговор. Този е единствения и друг не съществува. Какво значи друг разговор и по друго време, като още от сега сме умрели, и по-умрели никога не сме били!

Такава е тайната на „Всичко е възможно“.

ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ ПОБЕДАТА НАД СМЪРТТА Е ДА ПРЕСТАНЕТЕ В ТОЗИ МИГ - ТУК И СЕГА ОТ ДНЕС, ДВА ПЪТИ ПО ПЕТ НЕЩА ДА НЕ ПРАВИТЕ, ЗАЩОТО ОЩЕ ПЕТ ПОСЛЕДНИ ИМА, НО ЗА ТЯХ ПО-НАТАТЪК. БЕЗ ПОСТИГАНЕТО НА ПЪРВИТЕ ДЕСЕТ, ТЕ ОСТАВАТ ВЪВ ВЪЗДУХА...

Спрете да правите! - месото, млякото, цигарите, алкохола и кафето.

Извадете завинаги от себе си ЛОШОТО в: мислите, чувствата, словата, делата и желанията си, т.е. към нищо не се привързвайте никога, ама никога! Истински са те, когато са Чисти, Светли, Прави, Добри и Правилни.

Блаженни бъдете, ако го сторите!!!

ИЗВЕЧНА ИСТИНА: КОЛКОТО ТИ Е СЪЗНАНИЕТО, ТОЛКОВА ЩЕ РАЗБЕРЕШ, СХВАНЕШ, ПРИЕМЕШ И ИЗПОЛЗУВАШ ЗА СВОЕТО ДОБРО, КАКТО И ЗА ДОБРОТО НА ЦЯЛОТО!

Към Цветната Истина: Вечер ще прекарвате слънчевата енергия през себе си и ще я отвеждате в земята, а от центъра на земята ще възприемете енергиите на земята и всичко това ще визуализирате.

Сутрин ще прекарвате земната енергия през себе си до центъра на слънцето, а от центъра на слънцето ще приемете енергиите на му и ще през себе си ще ги отведете в земята.

Такъв е дълбокият окултен смисъл на Знанието, обосновано върху принципа на Божественото Учение. Слънчевата светлина има 52 гами и мозъкът има места в себе си, с които всичките да възприеме, но до сега са изучени само две. Какво може мозъкът на човека? ВСИЧКО!

Разпределя енергии, произвежда, провежда и всички те до една са във вид на умни мисли и ако не им пречим, сами ще уредят живота ни. Има клетки в него, които могат да предвиждат бъдещето - ИНТУИЦИЯТА

Беинса Дуно: Три фактора има Битието: Бог, Природа и Човек. Човек е дете на Бога и Природата. Човек трябва да ОПИТВА Бога и Природата. Бог е великото безгранично Цяло, в Когото е потопено всичко съществуващо. Природата е външен израз на тази велика Реалност, а човекът е външен израз на Природата. Сега човекът отрича Бог по някакъв свой си начин и никой причината не може да предугади. Сега човек Природата иска да подчини, защото била неразумна, отново по непонятни мотиви и причини. С тези две глупави постъпки човечеството е създало най-големия безпрецедент в историята на Цялото - ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО СРЕЩУ БИТИЕТО (материята).

Трябва злото във всеки да умре, за да не се раждаме нощем.

Непозната Истина: Извън Сферата на земята няма никаква тъмнина. Тъмнината съществува само до известни граници около земята. Правилно се отнасяйте към земята, луната, слънцето, звездите и планетите и ги използвайте разумно. Земята е майката, която дава, а Слънцето оплодотворява нещата и дава всички възможности То е Бащата, мъжкия принцип, първия, а жената е Втория принцип, отрицателния. И само Бог ще Боготвори!, и след това каквото на теб ти харесва.

ТОВА, КОЕТО НЕ ЗНАЕМ Е НАЙ-РЕАЛНОТО В СВЕТА, КОЕТО УРЕЖДА НАШИЯ ЖИВОТ, където и да сме... в него сме!

ЛЮБОВ + БУДНОСТ = ИЗКУПУВАНЕ НА КАРМАТА

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×