Jump to content
Ани

Видимото и невидимото

Recommended Posts

Видимото и невидимото

(материалното и духовното)

Вярвай на всички

буквално, безусловно и доброволно

за всичко!

Каква е връзката между Видимото и Невидимото, която ние трябва да разберем? НИЕ СМЕ ВРЪЗКАТА.

Ето защо се налага да познаваме себе си... За да я осъществим и си възвърнем това, което сме имали.

Познаването е в две посоки:

- Да познаваме себе си

- Да се познаваме помежду си.

Да познаеш себе си означава да обикнеш себе си.

Да обичаме себе си значи:

- Да си дадеш реална представа и сметка колко Божествен материал - от време, благоволение, мъдрост и любов са вложени в тебе, за да те има.

- Да ти се даде какво да бъдеш.

- Да осъзнаеш как всяка твоя клетка от зримото бъдеще, предоставена в тялото, работи за тебе.

В Божественият свят Бог грешките не изхвърля, а присажда един на друг, а и на собственика една част оставя. Грешките на дядото Бог присажда на внуците и оставя за дядото, за да се работи по тях.

Когато човек сам избере да живее по Бога, всичко Божествено зад него се залавя за работа и започва да му помага.

Спасението на човека е Тройно:

- Завъртане

- Обръщане

- Промяна.

Когато си в закона на Разнообразието за теб работят Трите Божествени Принципа:

- Любов

- Мъдрост

- Истина

Живот по Божията Воля означава:

- Да Работим.

- Да Учим.

- Да Служим.

Според будността и готовността на ученика се дават Великите Три:

- Сливане на воля с Воля.

- Сливане на съзнание със Съзнание.

- Сливане на Душа с Дух.

Преведени на земен език изглеждат така:

- Нисшето да подчиним на Висшето.

- Човешкото съзнание на Божественото.

- Душата си с Духа да слеем.

И Трите са равни на Възкресение, след което идва ЕДИНЕНИЕТО на твоя Дух с Бога. Пътят до там се извървява чрез ДВИЖЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ и ДЕЙНОСТ или:

- Отказване, участие, преживей!

- Отваряне, приемане, приложи!

- Постигане, даване, жертвай!

- Съединение, сливане, единявай се!

Помни тези 12 „П“-Признание, Показване, Приемане, Проявяване, Приложение, Преживяване, Предаване, Преодоляване, Правене, Постигане, Пожертвуване, за да познаеш Бога.

Спри и Съзнай и Петте „С“-Срещане, Свързване, Съединяване, Събиране и Сливане на Съзнания, които седем са!

Три неща в себе си човек трябва да възпитава за Бога:

- Егото.

- Аза.

- Душата.

На разположение, да постигне всичко това, човек има 12-те вида Храна, 9-те вида Блаженства, 6-те вида Ум, 6-те Съвършенства, които постепенно ще дадем.

Не забравяйте: НЕ ВСИЧКО ЖИВО Е ВИДИМО.

Човек в материята е неподвижен. Като Душа... се движи, но като тяло - не!

Само постоянното у вас е сигурно.

Великото Начало е извън разбирането на човешкия Ум.

Сърцето е, което всичко знае.

Мисълта е, която всичко може.

Волята е, която всичко постига.

Където Бог живее, хората не мислят за прехраната.

Горе празният начин на живот, долу наричат Блудство!

Промяната е, която човек не приема, но благодарение на нея е жив и това не знае и не понася, защото не разбира, че Смисълът на всичко е във Великото Разнообразие...

За нищо на света човек не желаеше да се променя, но го правеше и не знаеше. Изглеждаше непобедим победения в посредствения си стремеж да има колкото се може повече и ако може от всичко по много. Днес материалните боклуци са мерилото за човешките дарби, способности и таланти. Срамно е, но излечимо - чрез Страданието!

Много е дадено, но и много се иска от Истинския окултен ученик. От обикновения и елементарен човек се иска единствено да работи, но не с главата, а с ръцете и краката, защото от самия него сме чували, че бил умен, но Умът си не използвал.... Много се иска и от обикновения човек. Не е лесно. Но от Божия Син - много повече.

Радвайте се, че ИМА БОГ, че незримото е факт, че неивидимостта е доказателството му. Радвайте се, че Духовното е сила, че любещите са между нас и се учете от тях! НЕ Е СРАМНО ДА НЕ ЗНАЕШ, СРАМНО Е НИЩО ДА НЕ ПРАВИШ, ЗА ДА СЕ ПРОМЕНИШ. А ОТ ВСИЧКО НАЙ-СРАМНО Е ЗНАНИЕТО СИ ДА НЕ ПРИЛАГАШ. ВЪРХА НА СРАМОТИИТЕ Е ДА СИ МЪРЗЕЛИВ, ЛЕНИВ, НЕ ЖИВ!

Трите пътя до горе са:

- Вяра.

- Знание.

- Любов. С приложение.

„Приемете следващите Божественото“ - има пет Смисъла!

Никой не знае какво Бог е приготвил за своите Синове в Рая на своето Царство.

Защо толкова държим да съберем отново материалното и Духовното? Защото са част от нас и не е редно и нормално да живеем повече, като осакатени, ощетени, наказани и лишени. Да не бъдем такива зависи от нас.

Какво ни пречи?

Какво ни пречи!

Какво ни пречи.

ЗНАНИЕТО, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНЯМЕ!

Промяната или променянето е Синусоидално. Това е постоянното движение от точка до точка в безкрая. Горе изменение няма, всичко е едно и също, защото движение няма, но всичко по Синосуидата става.

Промяната е ИЗКАЧВАНЕТО до Божественото: ОТДАВАНЕ и СЛИЗАНЕ без продължение. То е крайното действие, подобно на буквата „Е“ в английския език и буквата „В“ в българския, т.е. „V“ и „Л“.

Който види Бога си, умира. Защо, не е важно. По-важно е да Го видиш, а не че ще умреш. Да умреш е спасение - в Истинския живот отиваш.

Уникален недостатък у човека е вечното желание да живее като на сватба - вечна да е трапезата и той да е или булката или жениха.

Невидимото се добива след като видиш видимото, но не като сега, т.е. МНОГО ТРЯБВА ДА ОТХВЪРЛИШ, ЗА ДА ДОБИЕШ... Тайната е отказване и въздържание, т.е. дисциплина и мълчание.

Сега за начинаещите Пътя е невидим, но нека знаят, че колкото и да ОТЛАГАТ (на друго неспособни) все някога ще стъпят на него и той е запомнете, определен и специален, но не конкретен, категоричен и закован, като задължителен. Пътят става видим, когато повярваш в Душата си, която носиш.

Важна проява в Духовната ви дейност, в Духовния ви живот нека бъде Молитвата. Нищо не е по-силно от нея и по-лесно (в сравнение с останалото).

Още Богомилите - Великият Идеал - в Сърцата си носеха: Осъзнаване на плътта в Духа, нейното превъзпитание, подчинение и промяна.

За да разберете Духовното трябва да приемете максимата, че същността на всяко нещо е Двойствеността, Полярността, и Имането, а не нямането му.

Първото доказателство за имането на Душата и Духа е Вярата: В каквото човек е повярвал то става. Няма нещо в света, в което човек да е повярвал и то да не е станало. МИСЪЛ И ВЯРА СА НЕОБХОДИМИ В ЖЕЛАНИЯТА НИ, за да станат те действителност и реалност!

Сега се опитайте да схванете защо Бог е невидим, защо не се вижда никъде, т.е. защо винаги остава невидим, незрим и непознат! Половината от нещата, които ние смятаме за видими не съществуват, а останалата част е видима въпреки нашето становище, че я няма...

Второ доказателство: Множеството на Мандълброд е доказателството, че невидимото съществува и връзката помежду им с видимото е факт. Той доказа, че материалният свят се движи в кръгови орбити, а безкрайното отдалечаване на галактиките (като периодичност на проява, т.е. интегриране и диференциране) е едно непрекъснато редуване на спирали вписани едни в други. Както знаем материалните светове се намират в периферията на Бога и там се въртят по спирали подобно на листата на минзухарчетата или маргаритката около своя център, т.е. движението им е по собствена ос и по кръгови орбити, подобно на онези кръгове по нивите в Англия с житата. Тайната е известна - множество, което като се интегрира се събира, или докато се интегрира се събира. Ние в момента сме в период на диференциация, т.е. имаме разбягване на галактиките. Такова нещо е и противопоставянето ни един срещу друг, на всеки срещу всеки, като лични несъответствия и неразрешени проблеми, т.е. във война са доброто и злото на земята днес. Целият Кръг в живота е ДИФЕРЕНЦИРАНЕ - от голямото стават малките, и ИНТЕГРИРАНЕ - е свързването в общност - от малките части става голямото, т.е. имаме НЕПРЕКЪСНАТО СЛИЗАНЕ В МАТЕРИЯТА И КАЧВАНЕ В ДУХА!!!

Как мисълта отразява Слизането и Качването?

- Когато Мисълта е положителна имаме качване.

- Когато Мисълта е отрицателна имаме слизане.

- Когато слиза от горе долу, човек Дава (има привличане на минуса от плюса).

-Когато се изкачва от долу горе, човек Взима (тогава плюса започва да го тегли, т.е. плюса тегли минуса).

- Мъжът е +, а жената минуса. Мъжът слиза от Бога, а жената се качва (затова идеалните половинки от едно цяло Мъжена не се срещат ни долу, ни горе).

- От горе на долу носиш Божествените неща, а от долу на горе носиш своите човешки неща.

Трето доказателство: Човешките мисли, чувства и дела се подреждат по Вътрешния закон и по този закон човек слага основите и издига собствената си къща. Законът стои в РИТЪМА на ДИШАНЕТО: подреждането става чрез дишането. За да има ред и порядък в Невидимият свят, Бог Мислите си изразява чрез своето дишане като Вълни (или безброй вълни), които слизат и се качват. Така е и с човека - никой нищо не може да каже без да направи това дишайки, т.е. първо поема въздух, за да започне, а не обратно. Когато вдишва, никой не може дума да обели.

Четвърто доказателство: Темата за събирането и единяването на материалното и Духовното е същата като тази за Съзнанието и егото - за Отварянето и Приемането. Тогава човек по собствено желание, доброволно и съзнателно се трансформира и преобразува, за да повдигне вибрациите си. Става чрез Знанието и въпросите Къде, Кога, Какво, Колко, Как, Кое и Защо.

Пето доказателство: Не е имало в историята (няма и да има) до днес човек, който в развитието си да не е стигнал до Бога и показателно за това е хилядократното прераждане до ЗАВРЪЩАНЕТО при Отца ни.

Шесто доказателство: Тук доказателства за Душата няма да даваме, защото ще ни се смеят. Който не знае за съществуването й или не вярва в нея, нека си остане там където е...

Седмо доказателство: Последен апел отправяме към атеистите, без да натрапваме собственото си мнение и желание да помогнем: НИКОЕ ЗЕМНО БЛАГО НЕ СТРУВА И КОПЕЙКА ПРЕД, КОЕТО И ДА Е ДУХОВНО и е престъпна небрежност, немарливост и нехайство да не желаеш да разбереш Истината!

Истината за Духовното е неговия материализъм, който е СПОМАГАТЕЛЕН, а не водещ или определящ, както смятат някои. Духовното е начин на живот ВЕЧЕН, а материализма начин на живот - СМЪРТЕН. Да служиш на човечеството като камък не е най-добрият начин да докажеш на себе си, че си ограничен и прост.

Деветте Блаженства са: Мисъл, Чувства, Дела, Светлина, Свобода, Чистота, Красота, Топлина и Пълнота, а всички заедно са равни на СЪВЕСТ!!!

Шестте Съвършенства са: Мъдрост, Любов, Истина, Блаженство, Красота и Слава.

Други Девет Блаженства сочат Богомилите: Утеха на земята, Хубост на познанието, Щастието на любовта, Сладостта на опиянението, Разтухата на твореца, Силата на движещия, Приятността на спомена, Упоението от живота и Блаженството на мъката. Блаженството е за извървелият пътя да отпочине, но тъй като това се случва изключително рядко те допълват: Блаженства няма освен Блаженството от Мъката, Болката и Страданието, които са единствената Утеха за Самотния и цитират: В Мъка се ражда Богът и в Самота умира човекът...

Шестте вида Ум са: Активност, Пасивност, Визуалност, Слух, Чувство и Обоняние. Умът тук е като мерило и се покрива със сетивата.

Първо доказателство: Ясновидството, телепатията, пророчествата, предсказанията, хиромантията, Теософията, Окултизма, Гадаенето, Баенето, Хомеопатията, Третото око, Сканирането както и много други са факт, какво от туй, че някой не ги иска.

Второ доказателство: Скоро ще го докажат! Ясновидството е най-ниската степен на Интуицията (шестото чувство), а Третото око е най-ниската степен на Съзнанието (а има още шест).

Трето доказателство: Любовта е свръх Духовен факт (истинската). В нея обект и субект няма. Всеки сам си е, и любовника и любовта и любовницата, защото всички сме в момента на НАТРУПВАНЕТО. Всички в момента сме в натрупването. За качествен скок още не може да се говори. Трябва да продължим да работим, за да преминем от количественото зло в качественото Добро. Става чрез изпълнение на Волята Божия, където Закона на Великото натрупване ще възнагради и ощастливи всеки, който на своя Бог служи с любов, съзнание, мъдрост и истина. Няма да припомняме радостта от омаята, която спохожда безнадеждно влюбения и какво изпитва, когато истински обича - това е Духовността в него, той обича с Душата си.

Четвърто доказателство: Колкото повече навлизаме в Бога толкова по-неясен Той става и това е така за всеки. Просто не е възможно да се изучава нещо, което всяка секунда се развива, расте и променя.

Пето доказателство: В човекът има едно разклонено дърво надолу - Мозъчната Нервна система и едно разклонено дърво нагоре - Симпатиковата Нервна Система. Когато енергиите на двете СЕ КРЪСТОСАТ, СЕ РАЖДА ЖИВОТЪТ - свръх висока вибрация, но какво да се прави; доказателства се искат...

Шесто доказателство: Вече снимаха в Съветска Русия Душата и я дадоха на кадро.

Седмо доказателство: Етерният двойник на човека е доказан отдавна и са познати дори някои от функциите, качествата и свойствата му.

Какво от това, че някои все още не вярват!

Първо доказателство: Човек е жив защото мисли, чувства и твори. Всичко, до което Съзнанието се докосва започва пулсирайки да импулсира нас самите, т.е. трябва да мислиш и чувстваш, за да живееш. Човек има в себе си, и доброто, и лошото, но схванете това правилно: имате избора, свободата и личността си: вие ще определите какъв да бъдете, но после никога не се сърдете на друг освен на себе си. Смисълът е по-прост отколкото очаквате: ЛОШОТО УЧИ ПО-БЪРЗО, по-лесно и по-леко от доброто???

Второ доказателство: Когато се убедите и уверите, че НИЩО НЕ Е СЛУЧАЙНО, ще прозрете, че материалното и Духовното са едно и също нещо, но ние сме го скъсали на две и причините за това са много. Сега отново се налага да свържем, за да видим очевидната разлика като загуба (от разделянето).

Трето доказателство: Приелият Бога ще разбере и Невидимото. Разбралият същността на Бога ще приеме и Невидимото. Имате ли сърца и вяра за своя Бог, търсете Го! Не е без значение колко сте обърнати към Отца си и какъв смисъл има животът ви с Него или без Него... формулата, за да ГО ВИДИТЕ Е: ЖИВЕЙТЕ, КАКТО АКО ГО ВИЖДАТЕ! ЖИВЕЙТЕ КАТО, ЧЕ/О ИМА.

Четвърто доказателство: ЖИВЕЙТЕ ВСЕ ЕДНО, ЧЕ ВАС ВИ НЯМА, а само Бог във вас е и вие само Неговата Воля изпълнявате и ще Го видите, и познаете. Това не е сякаш, като че ли или както и да е, а САМАТА ИСТИНА!!! Какво се ползвате, ако седите в мазето и вярвате в Слънцето навън, което не виждате. - казва Беинса Дуно и доказва четвъртото.

Пето доказателство: С тези Три „Живейте“ ще приемете Божието Учение, а то е Духовно отвсякъде... Правите ли го с любов, можете и да не мислите. Търсете връзката между материалното и духовното, между видимото и невидимото в своя живот! ТАЗИ ВРЪЗКА СЪЩЕСТВУВА. Без тази връзка, в нищо нямаше да има живот. Без тази връзка нищо живо не щеше да е. Не живейте като сакати и болни, а като здрави и доволни, т.е. Духовни.

Шесто доказателство: Согиал Римпоче: Най-революционното прозрение на Будизма е: ЖИВОТЪТ и СМЪРТТА СА В УМА И НИКЪДЕ ДРУГАДЕ!

Седмо доказателство: Беинса Дуно: Цяло чудо е Горе, когато долу се роди Духовен Човек - извървял сам Пътя до Бога. Живот без грешки, слабости, съмнения, привързаност, компромиси, невежество, егоцентризъм, т.е. живот без материализъм е Път към Бога, т.е. път към Духовното. Начинът да видите Невидимият Бог в незримото е като системно общувате и споделяте с Него всичко важно, което имате да Му кажете. Упражнявайте системно този Контакт - и при повикване и при прекъсване, първо с Моля, а после с Благодаря. Тогава чрез Духът Му слепият проглежда, заспалият се пробужда и мъртвият се съживява. Каквото Бог ти каже направи и после мисли дали така е, за да не изтървеш. Дори и да ти изглежда нелепо, нелогично и нищожно малко, щом е от Първия Глас приеми Го! Говорете с Бога за Бога, а не за блага. Не искайте, а ГО обичайте, славете и Му благодарете, и Духовното ще зърнете, невидимото ще видите и незримото ще осъзнаете.

Бог и без нашите молитви знае какво ни липсва или ние не умеем да вземем от себе си.

Първо доказателство: ДЗЕН: ВИДИМОТО от нас е това, което притежаваме в света. И от там започна човешката трагедия - той горкия не можеше да притежава невидимото и затова го отрече и постепенно забрави.

Второ доказателство: ДЗЕН: Майсторът по стрелба никога не пуска стрелата преди да е поразил целта. Преди да е видял целта той я е усетил в сърцето си и с мисълта си невидимия център и чак тогава стрелата пуска и целта поразява!

Трето доказателство: И вихрите, и водовъртежите, и вълните, и талазите, и мъртвото вълнение, и покоя и ширта поднебесна, както и огледалната повърхност са различни движения на Една и съща вода и вълна. Изглеждат две - като покой и вълнение, но са едно и също нещо. Такова нещо е Съзнанието, когато определя битието в Невидимия свят.

МИСЪЛ + ЗНАНИЕ = МАГ

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×