Jump to content
Ани

Опит за летене №2

Recommended Posts

Опит за летене №2

(Освобождение)

По-добро от нищото нищо не е;

дори нещо добро не е толкова

добро колкото нищото.

Бог е сътворил всичко

във Всичкото от нищото.

Неизвестен

Представяте ли си колко чисто и добро нещо е Нищото!

МИСЪЛ = ИДЕЯ + СЛОВО

Бо Ин Ра: В „Добитото“, а не в наученото е Истината за Духовното. Каквото сам добиеш в Духа, чрез себе си и чрез него, е Истината. В тялото и Душата се крият тайни непознати, неразбрани и неосъзнати. Тайните на твоята Душа са тайните, които ти трябват, а не чуждите.

Когато определяте едно нещо за Истина, а то в същността си не е, как очаквате в следващият миг то да ви служи, щом в основата си е невярно, неправилно и погрешно!

Пътят за Пречистване (Духовно и Съзнателно) седи в Три неща, които зорко трябва да следим, преди да започнем каквото и да е, за да не повтаряме старите грешки. Те са Любовта, Знанието и Мъдростта. Пред всяко едно седи ПРИЛОЖЕНИЕТО.

Нека за миг СЕГА да оставим и забравим всички свои стари възгледи, мнения, убеждения, отношения, колебания, страхове, терзания, съмнения, комплекси, задръжки, подозрения, притеснения, ограничения и мнителност, за да се подмладим, като изтрием от Съзнанието си негативното по принцип, т.е. да подменим формата си, за да има къде Бог да сипва благата си...

Който осъзнае необходимостта от ПРОМЯНАТА, който е решил да върви по Бога, трябва изцяло да подмени формата си. Обърнете се и се завъртете към Промяната, към Доброто, за да постигнете СЪВЪРШЕНСТВОТО. За целта ще се наложи да извадим от Ума, сърцето и волята си всичко старо, нечисто и тъмно като наслоения, мнения и настроения, за да се покаже отдолу Светлината на чистото ни Съзнание, което всеки има заложено в себе си.

Нищо отвън не чакайте! Нищо отвън не е и няма! Нищо отвън няма, което да нямате в себе си. Нека всички се решим твърдо и смело, каквото и да е, да предприемаме и правим с Будно Съзнание. По пътя си ще срещнем безброй зверове, но Бог е предвидил да издържим каквото и да ни се случи. Щом ще правим всичко съзнателно и за добро чрез любовта, както и с Мисълта за належащата промяна, защото Стремеж към Бога имаме и Новото, кое ще ни спре да го сторим. Кое ще ни спре да започнем да слагаме Чистотата в себе си?, но без да увиваме в старата мръсотия, която също е вътре във всеки. Първо ще изчистим старото и тогава, в чистото, Чистотата сама ще блесне. Чистотата не е нещо, което се внася или изнася. Тя е ВЪТРЕ в човека, но той я е затиснал с боклук и затова не вижда. Когато мръсотията от себе си извадим, (и в трите свята) можем да кажем, че сме на път да зърнем Чистотата щом в мислите, чувствата, словата и делата Светим т.е. постигнали сме да бъдем и станем такива каквито бяхме, когато се раждахме. Никаква чистота отвън няма да внасяме, защото тя е в нас самите и наша. Смисълът на всичко е да се откажем от всичките си дефекти, слабости и недъзи, за да отхвърлим лошото, което с години сме трупали и дадем път на Светлината и Чистотата си. Така, когато тотално и глобално привършим със Хигиената можем да кажем, че съзнателно сме извършили най-важното: ДУХОВНО СМЕ СЕ ПРЕЧИСТИЛИ

Ошо: Подготовката е Медитация, проникване и промяна. Останете празни, светли и чисти! Бъдете кротки, меки и топли! Имайте търпението, смирението и послушанието! Бъдете в покой .внимание и мълчание! И се опитайте да забравите това, с което мислехте, умът! Него забравете!

Умът не работи, когато наблюдаваме, съзерцаваме и възприемаме всичко със Сърцето си. Вече знаем какво искаме, колко е красив светът и държим да уверим и другите, че всичко е прекрасно, вярно и добро! Такъв е пътят за проникване в истинската стойност на нещата. Забравете ежедневното мъдруване, умуване и нека спрем да мислим, че ние мислим. Нека спрем да мислим за малко, въпреки, че е трудно и почти невъзможно. Всяко мислене и немислене своето място има, но тук определено става въпрос за човешкото. От това се нуждаем. Нуждаем се от това да признаем, че НИЕ НЕ МИСЛИМ, а Той.

Мисълта е Божие Качество. Бог е Мисъл. Бог е и Мисъл. Но внимавайте! Бог е Едното, Единственото, Единението, Единият. Бог е Цялото, Всичко, Творението и Останалото, но не е конгломерата, сбора, многото. Той е и това, но като Резултат от Едното и Малкото.

Мисъл и Любов Горе са едно. Силата им, само на земята, е различна. Тук любовта е първа, а Мисълта - втора, докато Горе е обратното:

- Кога любовта стои над Мъдростта? - Всякога.

- Кога мъдростта стои над Любовта - Никога.

- Само МИСЪЛТА е над двете Горе, но Божествената. Умът там е над Сърцето - това се вижда. Вибрацията на любовта е най-високата, светлата, чистата и финната. Тя е най-всепроникващата. Вибрацията на Мъдростта е по-ниска.

ДАДЕНОСТ Е висшето да съдържа нисшето и нисшето да съдържа висшето, но пътя на използване и консумация и сложен, т.е. всичко да има всичко, но не напълно, изцяло и тотално... Тук е мястото да открием:

- В активната фаза на Омразата работят чувствата.

- В пасивната фаза на Омразата работи умът, т.е. гневът е омраза и е ужасно ВРЕДЕН!!!

Тайната за нещата, и горе, и долу е една: ВСИЧКО СЕ ПРОНИКВА, ПРЕЛИВА и ПРЕПОКРИВА. В Цялото всичко изглежда като едно (в Духовния свят) и като разделено (във физическия)... Никой и не подозира колко красиво са свързани свободните неща!

Беинса Дуно: VI Раса няма да живее в средата и условията на V-та, защото всичко се променя всяка секунда и ако сега условията са едни, само след миг те ще бъдат нови и други...

Чрез сърцето си човек може да бъде свободен. Само то е, което може да превръща Топлината в Светлина като го държим отворено.

Самоотречението е Отказването, Въздържанието, Саможертвата - това са неща вън от човека. Отричането от едно или от всичко недуховно е вън от нас. Вътре в човека е единствено Закона на жертвата. Когато си позволиш да кажеш: „Аз мога“, чуй Истината! ТИ НЕ МОЖЕШ НИЩО!!! Единствен Бог в тебе може всичко. Той нещата прави. Човек без Него не може нищо. Всичко, което човек може ,го може с Бог. Човек не може нищо без Отца си освен „личния Избор“, който във всички случаи е слаб, посредствен и глупав. В „Аз мога“ Аз е Духът, а „моженето“ е негова функция. СЪВЪРШЕНСТВОТО НЕ Е ЛЮБОВ!

За Любовта трябва да се мълчи - учат всички, - Любовта не трябва да се изрича по повод и без повод (ако нямаш какво да кажеш, защото ти наистина НЕ ОБИЧАШ)! Ти никога не си обичал, но цялото ти Същество се стреми натам, Душата ти се стреми към Бога. Да мълчим важи особено за обичания от нас: той за нашата любов от нас не трябва нищо да чуе, дори и по околни пътища. Любовта си не изричайте, за да не лъжете! Опитай се съзнателно да произнесеш в себе си „колко много обичаш“, който и да е и автоматично, ако си честен, ще признаеш, че си объркан, че си сбъркал, че не е вярно. ЛЮБОВТА СЕ ДОКАЗВА, А НЕ КАЗВА... ЛЮБОВТА СЕ ПРАВИ, А НЕ НРАВИ... ЛЮБОВТА СЕ ПРИЛАГА, А НЕ НАЛАГА... НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ЛЮБОВТА СИ!

Истинската Любов всякого е задължавала да обича всички и никога само един или едно нещо, и този закон работи без изключение. Когато сам кажеш, че обичаш едно нещо ти си лъжец, ти не го обичаш, а го искаш за себе си!.

Непрекъснато повтаряме и подсещаме да се мисли. Мислите ли, че това е важно или смятате за каприз и приумица, да си губи човек времето с несъществени неща! Нищо не е по-важно от Мисленето, но СЪЗНАТЕЛНО С ЛЮБОВ. Смисълът е сами да се досетим, че във всяка наша ситуация материалното без Духовното е осакатено и само заедно ТЕ СА ВСИЧКО. Сега можеш да говориш за Любовта си.

Човек Магнетизма си (за любовта) може да увеличи по три начина:

- Като намали електричеството си.

- Чрез ходене.

- Като увеличи контакта си с дърветата.

Човек може да превръща (в себе си) Топлината в Светлина и Светлината в топлина...

- фокусирайте се в една точка, концентрирайки се в нея и визуализирайки голямо количество светлина с мисълта си за топло или горещо. Така ще превърнете светлината в топлина.

- Топлината в Светлина се превръща само чрез СЪРЦЕТО, само във физическия свят и в Духа. В Божественият свят никой това не може... Но нали тези две го образуваха...

Беинса Дуно: Отделете от драгоценното си време един ден и го определете само за себе си, за следния опит. Гледайте този ден да е слънчев и се устремете от изгрев до залез само едно нещо да правите, без да се разсейвате и съмнявате: Наблюдавайте Красотата около себе си и това да бъде единственото ви задължение през целия ден. Можете и да отидете сред Природата. Кой от вас може да се похвали с такъв прекаран ден от хилядите, които е похабил? Кой от вас може да се похвали, че час един е отделил в живота си Небето да наблюдава? Колко видяха синевата му, широтата му, безбрежността му, духовността му, Красотата му, Омаята и Опиянението на дълбочината му; странната и тайнствена Светлина кой преглътна в себе си!

Защо от измислени проблеми и грижи забравихме към Бога и небето Му да гледаме. До кога ще гледаме надолу в земята? Кога глави ще изправим? И очи вперени в каквото и да е... нагоре. Защо не намерихме време нито веднъж да се взрем в Невидимото или да мислим за него. Какво толкова имаше в тази материя та толкова евтино се самоприспивахме. С какво ни се отплати тя, освен с изненади, коя от коя по-прочути. Живеем по не знам си колко години, но като омагьосани, и от красотата на нищо не се впечатлихме. Нищо не видяхме, нищо не разбрахме, нищо не научихме... Какво тогава правихме? Толкова нищо не ни интересуваше освен да имаме...

Смисълът на Освобождението от слабостите и недостатъците си е наш проблем. Те на нас пречат, но ние се правим, че не ги забелязваме. Нее, ние не се правим, че не ги забелязваме, ние не знаем, че са такива. От тях трябва да се освободим и това не е каприз. На мястото на всяка слабост трябва Добродетел да вложим. Замисляли ли сте се някога защо изобщо те съществуват? Там където Добродетелите липсват се настанява слепотата. Не станахме ли сами причина да се появят невидимите, незримите, неясните и неразбрани неща? Няма ли да признаем в срам, че пълни сме с неща невъзможни, безбожни, неестествени и неправдоподобни! От какво страхувахме се? Защо се срамувахме? Духовното, Душата в нас боледуваше. Бягахме от това, което единствено можеше да ни повдигне, събуди и промени. Какво не разбирахме?

Духовен човек означава Духовен човек, а не материален: такъв е всеки, който може лошото в добро да превръща, добродетелите в себе си да вработва и всеки ден по едно добро да прави, за да е пълен денят му. Всичко това да прави с любов и по съвест, със знание и стремеж към Бога, което е равно на Служене на Божията Воля. Какво неясно има тук! По-трудното от всичко е, че трябваше да го правим вечно... но, не Страданието е във Вечното, а Вечността е в страданието, когато останеш „дървен“. Казват, че е трудно, но ти как ще се убедиш, ако сам не провериш. Стига с това били казали и така разправят! Кажете им и вие нещо свое, но проверено. Казаното много често е непроверено, а умишлено. Мързеливите, за да не мухлясат си отварят от време на време устата, за да се проветряват и се оказва, че те своите проблеми решават, но ние нашите не. Вярата идва с ОПИТА, а не с вярването... Вяра и вярване са степени и вярването от двете е по-слабото. Без опита всяка Мисъл за приложение е празна. Единствен Опита Учи и Дава. Само Опита повдига и осъзнава. Само опита прочиства и просветлява. Само Опита ще възстанови на Духовното, пълноправното положение и полагащото му се място, но трябва ли да обясняваме, че ние това трябва да опитваме. Само Опита Извисява и Бог Познава. Както Страданието и Опита Пробужда..

Беинса Дуно: Тайната на успеха се крие в Знанието и в неговото Приложение: всеки ден да прибавяме към колекцията си по едно добро, но направено на нуждаещ се и молещ се наш брат.

Всяко проявяване и прилагане още не е опит... В Опит се превръща, когато разберем и осъзнаем - от край до край - какво сме правили, какъв е смисъла и Добро ли е то. Всяко прилагане е първо в себе си и после ще излизате навън!!!

Формулата е: Обичай Бога, ближния, себе си и врага ЕДНАКВО до края!

Ошо: Не степенувай, не избирай, не предпочитай. Не се съмнявай в нищо, не съди и не разделяй. Не се ограждай, не се ограничавай, отвори се! Не се страхувай, не се превързвай и не се преструвай. Тези девет спазвайте!

Тези девет, който спазва ще Го види.

ПРИЕМЕТЕ ТРАНСФОРМАЦИЯТА! Тя е най-важната за вашите Духовни пречиствания. Как се трансформира лошото в добро, всеки трябва да знае.

- Първо ще скъсаш с миналото си и там няма да се връщаш!

- Подобно е на храносмилателния процес: преглъщане, изхвърляне, забрава.

- Старото заменете с Новото, с Духовното, но съзнателно и с много любов,, но като едно дръжте с материята (да бъдат), т.е. ЖИВЕЙТЕ в НАСТОЯЩЕТО, ТУК и СЕГА. А не в бъдещето - с планове, химери и мечти.

- Работете с Подобието, с Едното, с Бога. Дуалността забравете! Тя е за децата, за да са убедителни, когато говорят и обясняват за какво става въпрос.

- За да трансформирате лошото в добро, трябва приятелски да се държите с него, за да го превъзпитате.

- От тук нататък то не трябва да се употребява, използва и прилага.

- Срещу всяко лошо поставете неговия антипод, неговата противоположност, за да се възстанови нарушеното равновесие.

- Лошото не трябва да се опитва, да се консумира и да си го разрешаваме. То не е позволено и компромиси с него не са допустими.

- Лошото не трябва да се мрази, да се гони, да се заплашва, да се предизвиква. С лошото не се борете и не го гонете със заплахи и саморазправа. Във война с него никога не влизайте. Тук не става въпрос за куртоазия или за етичност, а за доказан факт: никой лошото до днес не е побеждавал, няма да го победите и вие. И не се опитвайте, а слушайте. В спор с лошото не влизайте и не го отричайте, а го обичайте и се опитвайте да разберете. То е вашият най-добър Учител и най-бърз. Разбраното лошо винаги нещо носи и оставя. На който не му се занимава, да не го съди, а го остави и забрави, да не помни. Още Христос го завеща: Не противи се зло му...

Вместо да го възпитавате го ЗАМЕНЕТЕ. Помежду си доброто и лошото не се различават - еднаква работа вършат за Бога и много обичат да контактуват, за да доказват силата си. Засега лошото побеждава: повече убеждава човека за кое как да бъде. По Закона на Противоположностите те двете се привличат. Доброто е разумно. То не мери силите си с лошото и го оставя да си върши работа (като по-пасивно). Доброто знае, че в условията на земята винаги ще бъде по-слабото, във война щом е, защото лошото има злото за съюзник, а Доброто е само.

Свръх уникален и ефикасен метод, да се отървете от лошото, когато ви досажда, е да му обяснявате да не ви занимава, защото Божия работа в момента вършите и вижте как тихомълком то ще се изпари и изчезне!!! В това е разликата: Доброто съпътствува всяка Божия работа и помага, а лошото подвива опашка и гледа много, много да не дразни и да не се навира, защото ще му намерят работа, а то хич не обича. Никой не желае да се разправя с Бога за каквото и да е, защото осъзнал е, че Той не се кара и не съди, а праща на работа, за да се научиш... Така лошото никога няма да смущава вашата работа, щом спокойно му обясните, че за Бога работите и време нямате да се занимавате със странични „явления“.

Сега кажете коя работа не е Божия? Да се чуди и мае човек как изобщо попадаме на лошото. Тук е мястото на

Проумяването и на Осъзнаването - за какво става въпрос по принцип, а не от страх...

Формулата е: Всичко, което за Бог правите с пълно Съзнание и Любов, правете „С Бог пред себе си“, т.е. С Бог пред всичко.

Лошото и доброто треперят, когато чуят за Бога и така пречистват човека. Те в човека треперят, а човек си въобразява, че го е страх или се радва. Лош е споменът от падането на Синовете. Те самите стоят мирно пред Бога, но бързо поучават другите, видят ли ги да се обръщат неправилно и така обръщат живота на нещастния човек наопаки, мислейки, че той ще осъзнае, а забравят, че той изобщо не знае за какво става въпрос. Гордостта затова не е на място в Духовността, а от там е избягала. Преместила се е в лошото, защото не е разбирала Душата, Духовността и Бога.

Лошото и доброто са живи и се учат, но и другите поучават, докато това правят. Лошото и доброто са и пазачите и водачите на отклонилите се от пътя. Когато срещат Учителя си те покорно свеждат глава, но внимателно следят с поглед какво във всеки момент се преподава. Учете се от тях. Много са техните функции, но основните са тези три: да Пречистват, да Повдигнат да Познават. Добро и Лошо Божият Дух носят, стремят се към Бога и особено внимават да не се срамуват.

Доброто и лошото лесно се трансформират, а най-лесно като не им се обръща внимание, т.е. да не се впечатлява човек. Така мислете и ще зърнете Спасението си! Смисълът на Отношение е бързо да намираме антипода на лошото и да го прилагаме, а който точния антипод няма, да използва първото добро, което му хрумне и постави на мястото на лошото. ДЕН БЕЗ ДОБРО Е ДЕН ПРАЗЕН.

Почти пречистен човек е Съзнателния човек. Какво означава тук Съзнателен човек. Не знаем дали има съзнателни, но несъзнателни хора няма. Има неосъзнати, но хора без Съзнание няма. Без Съзнание никой не е. Нищо без Съзнание няма. От камъка до Бога всичко Съзнание ИМА, но в различно състояние и степен. У всичко Съзнание има, но не у всички е будно.

Защо не използваме Съзнанието си? На този въпрос отговор досега не е постъпил, въпреки безкрайните опити. Съзнанието е една от „най-тежките“ духовни „материи“ като изучаване, трудност и работа, но това не трябва да ви плаши. Просто Мислете - ТОВА Е ВСИЧКО, пречистващо е повече от всичко. По-пречистващото от Мисленето няма. А от Мисленето с любов се е самопородил сам Бог!!!

Проблема със Съзнанието не трябва да ви потиска, а амбицира, защото нищо не е по-силно от човека в Акция. Нищо не е по-силно от Служещият човек. Когато си буден и любящ, ти си съзнателен, без да искаш, без да го разбираш, изобщо...

Дванадесет Свръх Съвършени Дадености облитат целия зрим и незрим свят и те са собственост на Духа от Бога дадени:

- Любов

- Мъдрост

- Истина

- Движение

- Мисъл

- Слово

- Красота

- Дълг

- Идея

- Будност

- Съзнание

- Смирение

Все Пречистватели, Учители и Помагачи.

За материалиста Съзнанието е трудна материя за обработване и отработване, защото е Духовна субстанция и носи в себе си Отговорност, а тя е смазваща и потискаща за не духовния лентяй. Грандиозно е откритието на Богомилите, че само Духовния може да смуче щастието си, а болката да яде, защото е силен. Ето защо не можеш да бъдеш лош щом си добър и съзнателен. Всичко е въпрос на Съвест.

И доброто и лошото като Правене са за тебе самия. Ти от едното ще се ОЖИВИШ, а от другото ще мреш. За да издържите на Висшето (като вибрация) трябва да сте подготвени, пречистени и свободни, а това в материята наричат каляване чрез трениране. Пръв закон след „Пречистването е: НЕ СЕ ТРЕВОЖИ! НЕ СЕ БЕЗПОКОИ! ТИ ЗАБЕЛЕЖКИ НЯМАШ. ТИ СИ ЕДИНЕН!

Дар единствен е Един - Е-Ние-То!

Бог, Който Е Чисто Съзнание е докоснал всичко в една или друга степен и никой не е пропуснат. Всеки е осигурен, обзаведен, имотен и полезен. Друг е въпросът дали наличната Степен, която всеки има, се слага на работа.

Така Опита без приложение е голо правене, действие, а самият Опит е с много значения, едно от които е награда, натрупване, опитност, а всичко това минава през проумяването. Опита е след приложението и това е Смисълът му. Тогава Съзнателният не греши или рядко. И Христос ни го е завещал: Роденият от Бога грях не прави... Останалото е коментар по темата. Не допускайте никога да се намирате на приказки! И от Духа родените погрешки не допускат, но случили се, автоматично поправят. Кристалното Съзнание не греши. Кристално чистото Съзнание не греши. Духовното Съзнание не греши. Само човешкото „антисъзнание“ не знае какво прави...

От към Бога погледнато (в Божествен план): Истински Съзнателен, Абсолютно Съзнателен човек на земята НЯМА. Такива са горе. Долу всички са в различна степен неосъзнати или съзнателни. В различна степен неосъзнат или съзнателен е едно и също нещо.

Беинса Дуно: Хората не биха били на земята, ако Съзнанието им беше кристално чисто, което означава Будно. От всички Характеристики на Съзнанието най-важна и необходима е БУДНОСТТА., която е резултат от Пречистването. Без Будността Съзнанието е нещо заспало, пасивно и неподвижно. По будността на Съзнанието Бог съди доколко синовете му са готови да Служат. По битието на всеки и доколко то е работещо Съзнателно, Бог вижда кой до къде е.

Щом си на земята Съзнанието си ще повдигаш, битието си ще чистиш чрез него, живота си ще устремяваш към Бога, за да имаш резултати и да вървиш напред. Пробуждане и просветляване, повдигане и извисяване са все резултати на будното Съзнание и това се вижда в Живота ни (битието).

НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ГОТВЕТЕ ЗА БОГА!

СВРЪХСЪЗНАТЕЛЕН на земята никой не е, защото безгрешен в тяло няма. Безгрешен на земята никой не идва освен, ако е абсолютен алтруист. Безгрешен никой не е, щом без Душата си живее. Който веднъж поне е бил на земята от всичко добро и лошо е опитал, а да не е бил „някой“, няма, т.е. кармичност достатъчна всеки е натрупал и поради това се налага в последствие да ЧИСТИ!!!

Кой на мравката път е правил или в тъмното не е прегазвал! Няма такъв. Макар и неволно, човек убива, без да знае, че го прави... Лошото е друго..., че освен себе си за жив, човек друго нищо не приема. Така той не зачита животните, растенията и камъните и ПЛАЩА, че не знае.

Запомнете: Всичко от камъка до Бога, Душа носи, има и е живо!!! Тази Душа е различно проявена в различните същества и е Божия!!! Внимавай къде стъпваш!

Толкова ли сме мръсни, питат често? Да поясним колко е това „колко“?:

- Чия Мисъл не е била опетнена, омърсена от каквото се сетите.

- Чие чувство не познава каквото се сетите.

- Чие слово не познава клеветата, клюката и критиката...

- Чие действие е било безкористно...

- Чия Съвест е била непокварена...

- Чие Съзнание е останало девствено...

- Чия Любов не е била по сметка...

- Чие приятелство не е било комерсиално...

- Чие его не е като планина...

- Кой не е суетен, горд, високомерен, тщеславен, завистлив, егоист, похотлив, подлец, крадец, материалист, убиец..

Честита Карма на всички. Не бъдете заблудени! Пречистете се, за да се пробудите и си помогнете, за да ви помогне и Бог! Става чрез Лошото. Става и с доброто.

СЪЗНАНИЕ + ДОБРО = ТВОРЧЕСТВО

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×