Jump to content
Ани

Какво не знаех

Recommended Posts

Какво не знаех

Гледам Го, а не виждам и

затова го наричам Невидимо.

Лао Дзъ.

Не знаех, че всичко, което знам не е вярно, т.е. не знаех нищо вярно или казано съвсем образно, НИЩО НЕ ЗНАЕХ. Не знам и сега.

Не знаех, че без да мисля съм изглеждал мъртъв. Не знаех, че без да чувствам съм бил като умрял. Не знаех, че следваше да се срамувам. Сега без да се срамувам не мога да живея.

Не знаех, че онова което не знаех е много повече от всичко, което аз си мислех, че си струва човек да знае.

Хванах се да уча. И научих Важни неща. Научих първо, че трябва да уча. Научих, че без да уча не мога да стана това, което исках. Повече от всичко исках да стана човек, но това не влизаше в земните представи за този представител. На земята човек трябваше да учи за Бог и това привнасяше известни трудности в намеренията му, но колко повече радост... Исках Духовен да бъда и двете да бъда, всичко Божествено да бъда, но не бях добре подготвен. Оказа се, че поне 20 години ми трябваха, а имах пред себе си... Божа работа.

Силата в човека идва със Знанието, което Божественото Учение му дава, независимо как и чрез кого. В живота си не познавах нищо по-прекрасно и привлекателно от това да уча и живея за Бога. Трябваше да наваксвам, но вече от нищо не се страхувах. Новото, непознатото и Божественото опияняваха мисълта, чувствата и волята за работа. Те жадуваха да служат и това особено личеше по хъса, с който се захванах да изучавам. На моменти сякаш ги имах в себе си, нещо непрекъснато ми подсказваше верните пътища и се улавях, че току се усмихвах и радвам. Усещах се като Птица и благодарност възторжена се изливаше от устните ми от сутрин до вечер, че и по нощите.

Бог ме имаше на дланта си, това е първото, което на себе си доказах и ми се яви знак: Бог ме хранеше.

Божието Учение е храна за Душата. Божието Учение е храна за хората с Души; за людете имащи Души е То, а не за бездушните, безчувствените и лентяите. За самите тях Знанието не беше нищо повече от една измама... Странно нещо е човека!

Сега се учех да Служа на Бога и напредвах сериозно, видимо и показателно. Повече от Свещеното число години аз прилагах и постигах. Казаха ми да мълча и мълчах близо четири. За първи път в живота си вършех нещо смислено, разумно и полезно. Удоволствието от това преживяване ви препоръчвам, но едва ли ще ми повярвате за какво изобщо става въпрос! Такова не бях срещал и не познавах - цяло чудо е да си щастлив в дълбочина, щастлив в себе си, а не на повърхността и привидно.

Учението има смисъл. Единствено то имаше смисъл. Да учиш и да осъзнаваш е всичко и горе това наричаха Работа. Останалите, които това така не разбраха, се трудеха. Първите знаеха защо го правят, а другите не знаеха защо го правят.

Първото, което научих и ми изглеждаше повече от значително бе как се служи на Божията Воля, щом веднъж обрекъл си се на Бога. В изпълнението волята на Бога бяха:

- Учение.

- Приложение.

- Служене.

Трите се равняваха на „Работа“ Горе. Така ги приех и долу.

В Духовният свят тези Три правеха всичко.

В Божественият свят тези Три бяха едно и се наричаха Любов. Служенето бе най-висше и съдържаше в себе си първите две, т.е. човек чрез учението и приложението служеше. Правейки първите две човек изпълняваше Божията Воля. Тук ми стана ясно неразбраното преди: как всички служеха. Служеха знаещи и незнаещи, разбиращи и неразбиращи, а неможещи нямаше. В превод Учението изглеждаше така:

- Да се учим да живеем.

- Да се учим да работим.

- Да се учим да мислим.

- Да се учим да обичаме.

- Да се учим да осъзнаваме.

- Да се учим да даваме.

Т.е. ДА СЕ УЧИМ КАТО УЧИМ. В това учение беше и Служенето. Всяко само за себе си беше и служене. После следваше

- Да служим като живеем.

- Да служим като работим.

- Да служим като мислим.

- Да служим като обичаме.

- Да служим като осъзнаваме.

- Да служим като даваме.

- Да служим като учим.

И постоянно да благодарим.

Всичко беше Работа:

- Работехме като учим.

- Работехме като служим и т.н.

Работата беше Служене. Работа беше и Служенето. Всеки, който работеше - и служеше. Неработещи нямаше!!! Нямаше и неучещи!!! Нямаше и неслужещи! В това стоеше гениалността на Бога, в ПОДРЕЖДАНЕТО ТАКА на нещата от живота. Всички едновременно работехме, като учехме, прилагахме и служехме. Бог е Глагола, а обект и субект го съдържаха, живеейки в Него. Силата на Бог бе в правенето, проявяването и приложението на нещата. И във всичко останало беше, но в тези най-силно личеше. Учението беше Работа и Служене; Работата беше Учение и Служене. Само Служенето беше Учение, Работа и още нещо, но за него по-нататък...

Тогава осъзнах, че много от днешното Знание е „Знание“ и бързо взех мерки. Бях изостанал. И много бях изненадан. Сякаш някой държеше да ни сортира най-слабото от цялото Знание.

Учението, Приложението и Служенето в Любовта бяха Христос, бяха „Пътя, Истината и Живота“ и това много ме зарадва, когато го „открих“.

Нищо не е само. Нищо не е само и само това. В Трите свята всяко нещо отделно е тройно и после няколкократно е доутроено. Всеки път, които и да са Три, са нови, различни и преобразени, по-красиви и по-съвършени. Свикналият да разделя човек беше отвикнал да съединява. Той с лекота работеше без нищо да научава, както и все учеше, без нещо да прилага. Всичко правехме хаотично, разхвърляно, без ред и смисъл. Човек винаги служеше КАКТО ТРЯБВА независимо колко учеше и работеше. Милиони учеха без да прилагат знанията си, а милиарди работеха без нищо да научават, но всички те служеха.

От Учението приех Три незабравими неща:

- Всичко е Красиво!

- Всичко е Вярно!

- Всичко е за Мене.

Останалите 30 научих от Беинса Дуно: Всичко е едно, всичко е добро, всичко е във всичко, всичко е възможно, всичко е Единение. Всичко е Хармония, всичко се променя, всичко мисли, всичко е вибрация. Всичко свети, всичко е път, всичко е в Кръг, всичко е по спирала. Всичко е Тройно, всичко е в Сфера, всичко е важно, всичко се движи. Всичко се върти, всичко се връща, всичко е вид-но, всичко се разбира. Всичко се познава, всичко е повторено, всичко дава, всичко Служи. Всичко се отчита, всичко помни, всичко има, всичко е чисто, всичко е любов.

И още имаше: всичко е Истина, всичко е мъдро, всичко е живо, всичко учи, всичко прилага, всичко е опит, всичко е урок, всичко е изпит, всичко е за теб, всичко е енергия, всичко е материя, всичко е ОУМ.

Всичко е музика, всичко е молитва, всичко е медитация, всичко е разумно, всичко е съзнателно, всичко е духовно, всичко е красиво, всичко е свързано, всичко е информация, всичко е трансформация, всичко е свободно. Всичко е знак, всичко има цвят, всичко има тон, всичко е символ, всичко е нагоре, всичко е напред, всичко е в дълбочина, всичко е сега, всичко е число, всичко е Да, всичко е причина, всичко е следствие.

Всичко е резултат, всичко е начало, всичко е ново, всичко е 0'кей, всичко е в Средата, всичко е център, всичко е дублирано, всичко има мирис, всичко работи, всичко е длъжно, всичко е логично, всичко е Божествено.

Лао Дзъ: Който знае, не говори. Който говори, не знае.

Беинса Дуно: Който иска мъдрец да става спазва следните пет:

- Последен, Малък, Мълчалив, Слуга и Добър ДА БЪДЕ, за да пребъде. От Пентаграмата Петте висши да прилага, приема и развива в себе си. Мисъл, чувство, слово, тяло и живот да Обожествява. Ум, сърце, Душа и Дух да възпитава!

Бо Ин Ра: Който не знае, че нищо не знае, е абсолютно невеж и е време да го узнае.

Ошо: От всички добри неща, които стоят в Златната Среда, Знанието не може да остане там: човек иска всичко да знае или не се интересува, и въпреки него знанието непрекъснато се развива

Нашето мнение: Ако ви кажат, че нищо не знаете, повярвайте поне веднъж. За първи път не ви лъжат и чувате самата истина. Огледайте се!

Който в себе си признае, че нищо не знае, ще научи следващиет пет, без които трудно се върви напред:

- Да Мислим...

- Да се пробуждаме...

- Да Осъзнаваме...

- Да прилагаме...

- Да служим на Бога, ближния, себе си и неприятеля...

Тези пет се правят вечно.

Пет са етапите до Върха:

- Приемането на Бога.

- Сливането на Душата с Духа.

- Сливането на Духа с Бога.

- Съвършенството.

- И петото е Непознато... Неизвестно... Нечувано... Немислимо... и Непоносимо.

Скачването по Пътя става постепенно и постепенно и изглежда така: Спомняне, Свързване, Съединяване, Сливане и Единение...

МАЛКОТО, КОЕТО НЯКОГА МИСЛЕХ, ЧЕ НЕ ЗНАЯ,

СЕ ОКАЗА ЦЯЛОТО ЗНАНИЕ

Пет са и Първите Божии Качества: Смирение, Търпение, Мълчание, Съзерцание и Будност. И тяхно Мото е: САМО ЖИВЕЕЩИТЕ В БЕЗМЪЛВНА БЕЗКОРИСТНОСТ и БЕЗМЪЛВНА БЕЗКРИТИЧНОСТ, ще ги вложат в себе си...

Прелестно, прекрасно и красиво е Божието Учение (което до тук знаех) и не ме питайте, какво изпитвах в очакване да науча, и това смятах цял живот да правя.

Велик Закон е закона за постигане на Желанията: Желанията не се постигат!!!

Закона за Благодарността: Ти си жив само, защото Бог е Жив!!!

Закона за Блаженството: Сливането (Единението) с Бога съвпада със Завръщането от ПАДАНЕТО!!!

Закона за Трансформацията: Хората с положителни професии превръщат положителните енергии на заобикалящите ги в отрицателни!!!

Закона за непразнотата: Ден, в който едно Добро не си придобил, направил, е ден на злото, което сам очаквай да получиш или направиш.

Закона за Съзнанието и неговото движение: Осмисляне чрез Страданието.

Прапървата причина за Падането на човека е НЕ-ПОСЛУШАНИЕТО.

Бог е заложил в човека една единствена Истина и тя се нарича: СТРЕМЕЖ НАГОРЕ, т.е. има възлизане (завръщане) и слизане (падане).

Благодарение на Мисълта и Чувствата, човек е Жив и Живее. Който едно от двете не прави ще умре. Човек, защото мисли и чувства е жив. Човек живее, за да мисли и чувства. Човек всяка секунда, и мисли, и чувства. Понеже мисли човек изглежда жив. Защото мисли, човек е жив. Мислите, чувствата и Любовта носят Живота, определен за човека.

ТАЙНИ (бяха):

- Всичко във физическият свят се движи благодарение на Мисълта. Изречението не е точно. Мисълта в нещата се движи и ги прави да изглеждат, че са в движение. Когато мислим се движим. Спрем ли, изглеждаме неподвижни. Движението без мисълта е илюзия. Да изглежда, че се движим го прави Мисълта. Защото мислим се движим. Без да мислим, не можем да се движим. Защото мислим живеем. Така за материалиста неподвижната материя без Душата се движи, а за Духовния материята се движи единствено и благодарение на Мисълта. За Духовният човек невидимото е видимо.

- Да имаш Вяра в себе си и Вяра в себе си са две различни неща. В аз вярвам в себе си и вярвам в себе си -също.

- Роден от Бога е многократен процес. Това е Прераждането. Прераждането е метод за Самоусъвършенстване. Самоусъвършенстване без прераждане не може да има, освен, ако в един живот, човек успее да стигне до Единението с Бога. Прераждането е проповядвано преди Христос, но нечии користни подбуди и цели са допринесли и спомогнали този велик Акт да бъде изоставен и забравен. Думата прераждане означава: преработи своето минало, а „рада“ означава работа, т.е. идваш - чрез работа - да отработиш своето минало и да подготвиш с делата си своето бъдеще като цял живот се учиш. Човекът е дошъл на земята, за да се учи, да научи Истината и да я прилага. Човек се преражда докато не се завърне при Бога. До там все ще учи Божието Учение, както и Движението по Правата (вместо по кривата). Правото е най-късото, а кривото - дълго.

Освен Божието Учение човек трябва да отработи и Ценностите в живота - ДОБРОДЕТЕЛИТЕ, както и своето предназначение на земята да реализира, а то е ДА СИ ПРИПОМНИ БОГА, ДА ПОПРАВИ ГРЕШКИТЕ СИ, ДА ИЗЧИСТИ КАРМАТА СИ и ДА ЗАСЛУЖИ ДА СЛУЖИ НА ВОЛЯТА БОЖИЯ. Всичко това се нарича повдигнато Съзнание до Свръхсъзнание. По принципа на водата и снега човек трябва да създаде СВОЙ МИСЛОВЕН СВЯТ И ДА ПОМНИ, че в света Три неща вечно съществуват: ДВИЖЕНИЕ, ХАРМОНИЯ и МИСЪЛ! Първа е Мисълта и благодарение на нея имаме всичко останало и сме това, което сме.

- Всичко, което Духовният човек прави, прави и в Трите свята.

- Силите, които всеки трябва да развие в себе си са тези от Символа „Пентаграма“.

- В Душата на човека са: Чувствата, Делата, Разума, Съвестта, Паметта, Логиката, Милосърдието, Търпението, Бдителността, Отговорността, Желанието и Егото.

- ИМА Бог, защото съществува Любовта! Бог е Любов, която човек още не разбира, но когато разбере, вече ще е познал Бога.

Беинса Дуно: Зная, че Бог съществува. Че не съществува, не зная. Да отричаш Бога това означава да отричаш себе си. Да поддържаш съществуването Му, означава да поддържаш своето. Вън от човека Бог не съществува, но и човекът вън от Бога не съществува!!! Ако Бог не съществува, отде и как е произлязъл човека? Никога не си въобразявайте, че всичко, което вие мислите е абсолютна истина! Истината е една и никой не я знае, защото Бог е Истината, Бог е и Истината и Истината за Истината само Той знае.

- Божията Воля е ЛЮБОВТА. Човек едно единствено право има: Да се едини с Отца си. С всичко останало разумният човек не се събира, не се свързва, не се съединява и не се слива, а само се запознава и среща, за да се учи!

- Злото е допуснато съзнателно в живота, за да освободи човека от еднообразието, което убива и прави човека да изглежда мъртъв. Злото е, което създава Разнообразието в света! Разнообразието е Първия и Основен Закон на Бога.

- Тайната на Мисълта най-ясно е предадена чрез Божието Слово: Мислете, за да ви чуя! Бог обичаше човека толкова много, а той му се отблагодари като Го забрави.

- Бог в лошия не влиза, но на излизане онзи е мъртъв.

- Единствено на Бог можеш да кажеш: прави с мен каквото искаш - и да не мислиш какво ще ти се случи. Бог, когото обича, млад отвежда от този свят.

- За доброто мярка няма, а за лошото са границите.

- Имайте страх от Бога, за да откриете, че страх няма.

- Когато правиш добро на лош човек, правиш доброто на Бог в него и на Бог в себе си, и лошият вземе, че се

оправи.

- Бог, което в законите си нарежда е задължително, а което го няма - два пъти повече... Защо ли?...

- Горе е, както на земята си го вършил.

- Лошият не може да се скрие от Бога. Това е все едно да се скриеш от себе си. За непокаялите се долу, няма покаяние и Горе.

- Най-добрият човек, когото познавам е Бог. След него са добрите и накрая човека - самото лошо, но най-малкото.

- Гледам и се чудя! - Имам Бог срещу себе си, а срещу мене няма нищо. После схванах: Само срещу нямащият Бог Бог стои!

- Бог е на уповаващите, които с право мислят, ако Бог е с мен, кой ще е срещу мен! Нищо не остава, което срещу мен да застава. Чудо си Господи, а аз твоя сянка!

- Бог чрез тебе побеждава, а ти участвуваш. БОГ чрез тебе дава, но ти го правиш.

- На четири очи: От Видимото и Невидимото създадох човека. И Образът позна Словото. Беше едно малко ново създание - малко във Великото и Велико във малкото. Направих го от пръст, защото това имаше на земята. Ако нямаше нищо, и от него щях да го направя, от нищото щях да го сътворя.

- Бог почива в Духовното Сърце на човека и от там го контролира, но скрит зад вечното му движение. Умът е, който Бог в човека контролира, а не умът.

- Лошите и мързеливите са Божии служители, чрез които Бог проверява човеколюбието ни. Който дадена категория хора не обича, все едно Бог в тях не обича, нито Бог в себе си. Божии са словата: Чрез мързеливите ще проверявате човеколюбието си, чрез лошите - любовта си, а аз по вашата Любов към абсолютно всичко ще ви отделя; само по Любовта аз своите разпознавам и отделям, те са готовите.

- Човек за човека е Бог, а не трябва да е така. Човекът Бог е само за Бога, а не за човека. Човек за човека е брат.

- Ако целият свят си завладял и е твой, твои са само два на един... и те ти се дават даром.

- Безумен е който не познава КОЙТО!

- Научете тази молитва (която за пръв път чувате): Прости ми Боже всички грешки,

толкова смешни и човешки, волни и неволни, и клетви слабоволни, като за отплата себе си давам и себе си Ти завещавам, но да служа на Волята Ти и да заслужа Служенето.

Да е за благото и доброто на всичко що е живо. Амин.

- Две са несъвместимите неща:

1. Да се молиш и после зло да мислиш или

2. Зло да мислиш, а после да се молиш!

- Запитали едного, колко е добре да живее човек, а той им отговорил: Докато разберете, че Смъртта е по-добра от живота. Духовен е бил и посветен.

- Три неща раздава Бог при Рождение: бедност, недъгавост и старост. И те, те следват до гроба. Първото е, за да излекува твоя мързел, а с това и мързела изобщо; второто е, за да излекува престъпленията и престъпленията по принцип; и едва третото е дадено за Духовност.

- Да живеем както искаме е възможно само с Духовното. Който си мисли, че може да живее както иска се заблуждава - всички до един живеят както могат, а това е както трябва, но кривия път просто са хванали. Всички искат добре да живеят, но не могат, защото доброто не се намира в материята, а в Духовното!!!

- Колко е просто! - Ти се страхуваш от смъртта, но непрекъснато мислиш за нея, как да я избегнеш. Ще я избегнеш като не мислиш за нея. Ще я избегнеш като се влюбиш в нея. Ще я избегнеш като осъзнаеш, че е Новораждане за последното прераждане и е Новораждане за последващо прераждане.

- Въпреки Знанието човек не спира да пита, любопитства и се интересува коя е причината за промяната? -Ние сме причината. Самият човек е причината за промяната. Нашето изменение е задължително. Разнообразието дава Красотата, формите трябва непрекъснато да се променят, за да не омръзват, за да не дразнят, за да не доскучават. Много глупаво е и посредствено, цялата красота да се превърне в нещо шаблонно и досадно поради взирането в едно и също непрестанно. Представете си просто, че от днес нататък нищо навън от вас повече никога няма да се променя или случва; всичко ще остане каквото е, защото е красиво! Убийствена до смърт скука ще ни налегне още на третия ден от тази една и съща красота и всички до един ще полудеем.

- Страданието е помощник на Разнообразието. Само в сблъсъка предвиден от горе като чукване, ще добиете Светлината, т.е. когато не се изменя човек, Бог започва да го подтиква към промяната. Бог е неизменен, за да можем ние да се променяме. Нещо винаги трябва да се променя, - или Бог или частите Му!

- От атомите до Цялото, нещо трябва да се движи, променя и става Бог или Божествено, т.е. вечно. Всичко е Бог и това Всичко е във всичко.

- Най-значимото откритие на Бога след Разнообразието е Страданието, което завидно добре пасна на човека като подбудител, будител, катализатор и стимулатор, за да може той да расте и. се развива, макар да не знае и да не желае. Дълбоко в основата и страданието е невероятен метод за разкриване на Вътрешния Смисъл на Живота: ако не посветим живота си на доброто, ще го посветим на злото. Избор винаги сме имали, имаме и ще имаме, както и свободата да го направим (по същата причина). Именно, това да не се случи, помагат страданията. От единият до другият край на Живота съществува един и същ порядък във всяко нещо!!! Което винаги е Добро и за Добро.

- Опитай се да чуеш какво в себе си имаш, което трябва да слушаш горе в главата си от дясно!

- Човек желае само онова, което няма, но имат другите. Търсете произхода на вашите желания, за да се научите да ги разбирате, но не и за да ги изпълнявате, задоволявате и реализирате. Повечето са неизпълними и не струват, но някои са на място. Силата на човека е в изпълнението на Божията воля, а не в говоренето. Първо ще бъдеш мълчалив, за да дойде Търпението. Велико и мъдро е Божието Знание!

- Само ЧОВЕКЪТ ЧОВЕЧЕН Е ВЕЧЕН, а иначе нищо вечно няма, защото всеки миг се променя и развива, всеки миг расте и се увеличава, всеки миг дава и получава, за да се извисява. Нищо вечно не е в смисъла на промяната.

- Благодарете на грешника, защото ако той не беше и праведният нямаше да го има. Всеки е грешен за едно и праведен за друго благодарение на вътрешното във външното. Грешникът само за миг може да стане праведен, но трябва АБСОЛЮТНОТО РЕШЕНИЕ да вземе за Промяна. За добрият това ще е по-трудно.

- Най-лесно се намира Бог в себе си; по-лесно от това няма. Смисълът е да Му служим с любов и мъдрост чрез Истината. Когато мислим за Бога, ние сме оградени, защитени и окриляни.

- Винаги учи и никога не мисли, че си нещо повече от другите, защото Знанието е безкрайно и само Смирението ще те заведе в Храма на Мъдростта. Никога не мислете, че един човек има повече право от друг!

- Който вярва трябва да учи. Който знае трябва да прилага. Който Божието Учение изучава е намерил своя Възлюбен.

- Естествената среда на истинския ученик е ЖИВОТ и ДВИЖЕНИЕ на ЛЮБОВТА чрез разумно и съзнателно МИСЛЕНЕ. Ученикът не може да живее на земята без Духовна закрила. На земята той се учи, но живее на друго място, при Бога. БЛАЖЕН Е, който като ученик е освободен от ограниченията и законите на Света!!!

- Роденият Горе и роденият долу вечно служат като се самоизучават прилагайки, за да им се додаде: знаеш само това, което си приложил и опитал. Обикновеният човек опитва, а мъдрият се учи от погрешките на другите, вместо да ги повтаря!!! Смисълът е лошото да не се затвърждава, а осъзнава за това време. Само приложеното знание ще върви винаги пред тебе. Бъди винаги умен, разумен, мислещ любящ като Бог, Отец твой!

- Ученикът схваща себе си като нещо отделно от тялото, за да не се съблазнява от формите. Горе, затова го наричат Душата!

- Човешката Еволюция седи в Ума на Разумния, Съзнателния и Любещият. Човек сам трябва да завладява Ума и Сърцето си с Любов, за да му служат предано и с добро!.

- Божието Учение се нарича „СЛУЖЕНЕ НА БОГА С ЛЮБОВ ОТ СЪРЦЕ. А Бог е у ВСИЧКО.

- Няма Същество, което да не служи с живота си на Живота Божествен.

- Девиз за пример е: Да служим заедно с Бога, като Бога, чрез Бога и се учим от Него на Любов, Мъдрост и Истина, за да ги заслужим. Осъзнай!, че да Служиш е Привилегия; Достойно е и Благосклонност - ТОВА е Мъдростта. Без слугуването никой не може да научи Закона на Любовта. Слугувайте Доброволно и с удоволствие. Щом обичаш можеш да гледаш и на дърветата като на хора, а те са живи, не се съмнявай!

Вратичка: АКО ВЯРВАШ И СГРЕШИШ, ТИ ОБИЧАШ..., не се брои, но я поправи, за да не пречиш на другите!

- Смисълът на всичко седи в ПРИЛОЖЕНИЕТО на БОЖЕСТВЕНОТО в ЖИВОТА, за да ни се додаде и Неговото Съществуване както е.

- Време е на ИЗПИТИ - време динамично, противостоящо, кармично, противопоставящо и безкомпромисно (за лошото). Време последно, време навреме, време определящо, време решаващо, време решително - Молитвата да ви е Времето!!!

- Страданието е една предохрана - да не би Душата да е разцъфтяла преждевременно. Страданието е Път към Любовта - когато страдате ЩЕ МИСЛИТЕ. Страданието е твоя пазач, водач, будител, служител и възстановител. То е полезно като мускулната треска, след която в миг един схващаш, че това е естественото ти и нормално физическо състояние, а немускулната треска е просто една болест на материята. Пасивното е Добро горе, а активираното и активиращото са добри за долу.

Три неща изисква Духът от всеки:

- Да се храниш добре.

- Да живееш добре.

- Да мислиш добре.

Само така ще изпълниш ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО СИ.

- Душа с непреодолима воля, това е Идеалът...

- Воля е! - Никой отвън не може да те поквари, ако ти сам не пожелаеш. Никой нищо насила не може да направи на Душата ти.

- ЩЕ МИСЛИТЕ, когато дойдете до говоренето или до Мълчанието, т.е. иска се от всеки и е желателно ДА МИСЛИМ ИЗОБЩО, ПО ПРИНЦИП, ВЪОБЩЕ И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. Който не мисли, когато трябва, ще мисли, когато не иска и хич не му е до това. Когато трябва е ВИНАГИ, какво като е по-късно или със закъснение. Бог не бърза щом ти Мислиш, а е заслушан в това, което имаш да Му кажеш. „Когато трябва“ е винаги, когато мислиш: мисленето е измислило времето, времето е във мисленето, негова функция. „Когато трябва“ е винаги, когато мислиш, а такъв момент, да не мислиш, няма.

- Без страдание може, когато има Разбиране на неговия смисъл. Тогава страданията спират да съществуват, да изглеждат и да рушат. Вие ги превръщате в любов дългоочаквана с радост.

- Седем неща във вас трябва да вървят винаги заедно като Едно: МИСЪЛ, чувство, слово, желание, дело, Душа и Бог. ИСТИНАТА е отзад напред - започваш с Бог и завършваш с Бог!!!

- Волята подразбира процес на ОГРАНИЧЕНИЕ. Начинът да живееш е да се научиш да се отказваш, въздържаш и постоянстваш във всичко, което правиш. Да се научиш да се отказваш, ограничаваш и самовъзпитаваш означава постоянно да се Чистиш, до края, от слабости, недостатъци и погрешки. Редът на чистене е физическият човек, после Духовният и накрая Мислещия!!! Да се научиш на ВЪЗДЪРЖАНИЕ означава да се научиш на ВЪЗДЪРЖАНИЕ. Вредните неща са на Три пъти по 12 и се влагат, внедряват и вработват сами след първите 12, които САМ ще трябва да отхвърлиш доброволно и завинаги...

- В абсолютно всичко, което правиш от сутрин до вечер ВЛАГАЙ любов!!!

- Няма НОРМА в света, която да определя кое е умно и кое глупаво, кое добро и кое лошо, кое Истина и кое лъжа. И въпреки всичко Истината за Истината е само една - ВСИЧКО Е ИСТИНА (когато и да е, става...)

- Веднъж събуди ли се човек трябва да БДИ до края на земния живот!

- Нищ Духом можеш да бъдеш, само чрез Любовта си, а не чрез външни условия.

- Истинският окултен ученик се стреми да реализира всячески в своя живот и по всяко време Мъдростта, Любовта, Истината, Правдата и Добродетелите. ТОВА, ЗА КОЕТО МИСЛИМ ГО ПРИЕМАМЕ В СЕБЕ СИ... Мисли за петте от Пентакъла, за да се извадиш от пъкъла и да пребъдеш во веки!

- ВСИЧКО СЪЩЕСТВУВА ЧРЕЗ ЛЮБОВТА НА БОГА: Възкресението е сливането с Духът Му, а Блажеството - със самия Него.

- Можеш да избегнеш отговора и да премълчиш, но никога ЛЪЖА НЕ КАЗВАЙ! Ти не си създаден и роден, за да се самоубиваш; достатъчно е, че си го докарал до там - сам да умираш. Докарал си Смъртта, но можеш и да я откараш, като НЕ МИСЛИШ за нея.

- КОГАТО ОБИЧАШ ХОРАТА КАТО ДУШИ, няма да остане кого да мразиш.

- КОГАТО ОБИЧАШ ХОРАТА КАТО ДУШИ, не остава нищо не обичано!

- Умният баща учи синът си на Три неща;

- Любов към Бога.

- Любов към себе си.

- Любов към Бащата, т.е. никой не може да се научи да постъпва към хората добре, ако не се е научил да постъпва добре към себе си.

- Всеки ден ОЧАКВАЙ посещението на Отца си и бъди БУДЕН, за да не Го изпуснеш или изтървеш.

- Който почита, МИСЛИ. Който работи, ОБИЧА. Който разбира, ЖИВЕЕ. Все Истини за ученика и неговата работа.

- Всичко е в РАЗБИРАНЕТО: Ако си на небето със старите си разбирания ще бъдеш в ада, а ако си в ада с новите си разбирания, ще бъдеш в Рая!!! Изборът е правилен, щом избрал си доброто и вярното за теб, а това кой ще ти каже!

- Всяко нещо, което говориш, ако не си премислил, преживял и предал, няма Сила. Всяка употребена Дума трябва ТОЧНО Да изразява Смисъла на това, което казваш. Духовната Любов се изразява само с хубави добри, прекрасни и прелестни думи. Останалите я развалят, а истинските думи не достигат. Какво ще правим?

- Не можеш да се кълнеш в каквото и да е, защото НИЩО НЕ Е ТВОЕ (отвън). Всичко имаш, но внимавай! Външното е във вътрешното като собственост. Външното не е твое, а за изучаване. Твое е само това, което в себе си имаш, но него сам ще откриеш. Неоткритото не е твое!

- Всичко е за добро. Който добро не прави става лош. Доброто винаги побеждава, защото Бог стои зад него, Бог е на негова страна и го е оставил неограничено, а злото има ограда. Доброто е метод за усилване на Ума! Доброто е Причинното тяло у човека - ТОВА Е ДУХЪТ. Който не прави добро, прави зло. Незнаенето е твой проблем...

- В Бог седят ИДЕАЛЪ7 и едно единствено Желание: ДА МИСЛИМ КАКТО ТОЙ МИСЛИ. Въз-Дух-Ът е носител на Божествените МИСЛИ, с които е изпълнено цялото небе (поради това е толкова красиво и синьо). Когато човек ДИША, Съзнанието му трябва да бъде абсолютно Будно. Честито...

- Всяко „му“ е МУ ЕМУ, т.е. никога не е твое щом си заспал. Човек на човекът не може да даде никога това, което иска, защото нищо не е произвел, а е само провел (провеждал). Човек провежда, но не произвежда. Всичко, което човек е направил, не струва. Само с Бог, което е сторил става, излиза и изглежда вечно, съвършено и Божествено. Когато нещо даваш, Бог е, Който дава чрез теб!!!

- Бог всеки ще познае, когато твоят стар свят си отиде и бъде заменен с Новия.

- Ако всички хора повярват в Бога и Го залюбят, животът им още от днес ще започне да се променя и когато започнат да си помагат с любов, Животът им изведнъж ще стане по-добър.

- Важно е да правиш всичко със Съзнанието, че го

правиш ПРЕД Бог С БОГ в себе си ЗА Бог отвън!

- Бог е в нас, но трябва да Го оставим ДА СЕ ПРОЯВИ, т.е. да Му създадем условия това да се случи. Или казано съвсем точно: трябва да пречистим формата си, мислите си, чувствата си, словата си, делата си, постъпките си, идеите си, желанията си и това да правим от тук нататък до края на всичките си пребъдвания.

- Пробуждането идва, но ние трябва да вървим към него (без отклонения), за да ни се случи. Двама души в каквато и посока да тръгнат, не спират ли, винаги се срещат. Две Души още не тръгнали се срещат, щом с тази цел са тръгнали. Да вървим КЪМ Пробуждането, което идва срещу нас е за улеснение на нас самите. Тук бързането има смисъл!

- В Слушането и Разбирането на Любовта седи СИЛАТА на човешката Душа, т.е. в слушането, служенето и разбирането на Любовта, и в изпълнението на Божията Воля, РАЗЛИКА НЯМА, едно и също са. Или не са, а?

- За самият човек не е добре, когато не обича. Затова обичай Бога! Най-лесно е и здравословно...

- КЛЮЧЪТ е Любовта. Истинската (Божията) Любов подразбира Проявление на Истинския човек. Само чрез Любовта човек ще намери своята естествена среда и там ще започне да се развива, когато и да е. Ще станем и бъдем съвършени, когато ВЛОЖИМ Любовта в Ума си, в Сърцето си и във Волята си. Начало на самоусъвършенстването е Любовта. Без Любовта не си отлепил...

- Всяко нещо, което се прави без Любов е престъпление. Любовта идва и си отива, когато не намери условия да се прояви. Стойте на пост и очаквайте Любовта, формулата е: Ще Я дочакате като я правите. Будни бъдете, за да не я изтървете. Бог със Себе СИ даром я дава на позналите Го.

- СЛУЖЕТЕ, за да усилите Любовта си! Служете без да смятате, разделяте и определяте. Ограничавате се. Чисто любещият е свободен, но ограничава любения. За да го предпазите мълчете, не се издавайте, дръжте дистанция и вечно ще го имате.

- Любовта работи с 12-те П - перфектно, прецизно и постоянно. Кои бяха? Признаване, приемане, претакане, правене, проявяване, показване, прилагане, предаване, преминаване, постигане, познаване и полудяване, т.е. опитвате; в опитването е Смисълът. В Любовта трябва да изчезне всяка форма , за да остане само Смисълът на нещата, който е Любов само, и тук там пак любов. ВЪНШНОТО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЛЮБОВТА - ТОВА Е ДОБРОТО!!!

- физическата Любов се изразява с Акт, Духовната с ХУБАВИ Думи, а Божествената се изразява само с ДАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ. Изобщо става ли поне малко ясно, какво е това Любов и има ли тя място у вас? Тя е всичко, което знаете и не знаете.

- Чистете се така сякаш Бог ще ви идва на гости. Първо ще минете през Чистотата - отвън и отвътре и след това ще започнете Духовно, за да стигнете и до Божественото Чистене.

- От долу нагоре е: хляб и дела, вода и живот, въздух и топлина, енергия и светлина, любов и мисъл, тишина и Бог (проявления). С тези 12 можете да се чистите, храните и живеете. Лекарство са, сила са, условия, стремеж, изобщо всички дадености в себе си съдържат - ЗА ВСИЧКО СТАВАТ!

- ПЪРВОТО за Ученика е Чистотата,- Последната дреха от гърба си, който може да свали за ближния, без да си навреди, той ВЛАДЕЕ Великата Добродетел наречена БЛАГОДУШИЕ! Т.е ТОЙ НЕ Е ЧОВЕК...

- За да бъдете Щастливи трябва нещо да ви се взема от това, което имате! Колкото и да ви се взима винаги ще остане и за вас. Каквото и да ви се взима ще имате една привързаност по-малко, а колкото са по-малко вашите привързаности, толкова по-бързо човек придобива Великата СВОБОДА - такъв е Смисълът, който търсехте. Човек става щастлив, защото е Духовен, олекнал е и му се хвърчи и той наистина лети, но това се случва с Душата му и отвън не се вижда. С олекването чрез вземането човек накрая ще остане само с Душата си, защото и тя мечти си има - да не е сама.... Всяка материална овещественост е олекване в смисъл на тежест, човек олеква като качество за сметка на количеството. Освобождаването от вещите освобождава време за Бога. Най-красивото понякога идва когато взимайки ти каквото и да е ти дават същото, но двойно и то е още по-красиво, по-добро и винаги вечно. Загубата винаги кара човека да се замисли дълбоко и сериозно.

- Всичко трябва да се ПРАВИ, ИЗПЪЛНЯВА И СТАВА СЪЗНАТЕЛНО С ЛЮБОВ И РАЗУМ ЗА ДОБРОТО, БЛАГОТО И БОГА, а до там все ще осъзнавате и осмисляте, за да повдигнете Самосъзнанието си до Свръхсъзнанието - това е Смисълът. Всяка мисъл, всяко чувство, всяко слово, всяко дело, всяко желание и всяка идея ще ОСМИСЛЯТЕ.

- Животът е Движение, Развитие и Работа и се изучава по Три начина: ЧРЕЗ САМИЯ ЖИВОТ, ОТ БОЖИЕТО УЧЕНИЕ И ЧРЕЗ СЪЗЕРЦАВАНЕТО, което включва в себе си силните ДЕВЕТ: концентрация, мисъл, съсредоточеност, молитва, медитация, мантра, наблюдение, внимание и будност!!! Тогава можеш да въздъхнеш и кажеш: СВОБОДЕН СЪМ! Свободата е ЗАВИСИМОСТ, която Будния, Съзнателния, Любящия, Прилагащия постигат само, ако ги обединят.

- Отношението (отношенията) между този и онзи свят, само будния може да разбере и за тях да разказва. Вярвайте Му! ОТНОШЕНИЕТО е Приемане, Отдаване и Движение. Като във филм на кинолентата - лентата се движи, а не предметите в нея! Лентата се движи, но предметите в нея, които лентата изобразява, показва и дава, не се движат. А?

- Свободен е, който е умен. Истински свободен е любящият умен. Свободен е, който е здрав и добър. Истински свободен е здраво любещият и любещият за добро. Здрав, Добър и Умен пораждат Свободата. Бъдете при всички условия на живота си благодарни, доволни и любящи, и не отстъпвайте от позициите си, а ги отстоявайте. Който знае да благодари за МАЛКОТО, се е домогнал до Великата Истина за Живота. Свободен е, защото е разбрал света, както Бог Го е създал. Едва тогава живеещият в Истината, Светлината и Свободата няма да има страдания, защото ще ги познава и ще им се радва, т.е. всяко страдание ще бъде разбрано и осъзнато - за какво идва, какво носи и какво ще взима. Духовният човек е с отворено сърце и знае, че Страданието носи Любовта и Свръхсъзнанието, а взима Кармата и го Освобождава.

- Никой не може непрекъснато да седи в най-високата точка на Съзнанието си...

- Знанието иде от Горе и ще ни се разкрива според Съзнанието ни, според нашата Душевност и според нашата Любов. Тези Три ще доведат всеки до Свръхсъзнанието. ЗНАНИЕ Е ТОВА, КОЕТО МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ...

- Човек трябва да има Чистотата, за да му се повери Знанието! Човек трябва да има Съзнанието, за да му се повери Учението. Страдаш, защото не знаеш. Страдаш, защото си невеж. Само Божието Учение може да ни изведе от лошите условия, от самсарата и от прережданията. Божието Учение ПРИЛОЖЕНО, чисти кармично автоматично.

- Най-страшни са: невежество, привързаност, страх, недоволство, съмнение, суета, алчност, омраза и завист. Тях Будният няма, не допуска и не познава. Той знае, че БОЛКАТА е чистене, пречистване, лечебна криза, изобщо оздравителен процес, но преди това е сигнал, че има какво да оздравяваш. Духовният на болката се радва съзнателно и не я лекува с фармацевтични и лекарствени препарати, а издържа докрай.... Божият Син с разбиране и любов приема като скъп гост Страданието, Болката и Бедността.

- Всичко, което сега ни се случва е от нашето минало, а това което правим от днес нататък образува нашето бъдеще!

- Всичко, което имаш в материалния свят е една ГРИЖА повече, т.е. едно напразно мислене си изразходвал в посока на преходното, временното, нетрайното, несъщественото, нищото; ти Духовно нищо нямаш! И това би трябвало да те притеснява...

- Всеки има право да постъпва както иска - по избор, свобода, неприкосновеност на личността, правото на индивидуалност, съдба и самоопределение, но трябва да знаеш, че винаги си наблюдаван от по-умния и той по избора ти съди дали има обич в тебе или няма. Разумният никога не се меси, не пречи, не съветва, защото е Мъдър:ТОЙ ЗНАЕ, че всеки сам работата си ще свърши, задачите ще реши, уроците си ще научи и изпитите си ще вземе, когато Господ е определил за него. ПРАВИЛА НЯМА. ВСИЧКО Е ПЪТ и никой не може да каже за нечий път дълъг или къс е, прав или крив, стръмен или равен... Пътят е труден, дълъг и даващ!

- Душите ни отгоре не слизат сами... Идват с водач. Идват всички от твоя кръг. Идваш с цялата си верига от духовни наставници.

- МОЛИТВАТА Е ДИШАНЕ НА ДУШАТА! Когато човек се моли непрестанно, той мисли, чувства, говори и действува непрестанно. Молещият се, преди Молитва, всичко друго трябва да забрави и само да мисли, за това, за което ще се моли, застанал пред Вечния.

- Молитвата е състояние на благодарност, любов и задоволство извършвани с вдъхновение, концентрация и вяра, т.е. Съзерцанието, откъдето и да го погледнеш. Всичко в тебе трябва да участвува, всяка твоя фибра, всяка твоя клетка, всеки твой нерв, в ТВОЯТА МОЛИТВА!

- Вярата е Закон за възприемане на това, което иде от горе. ТОВА,, В КОЕТО НИЕ ВЯРВАМЕ, СТАВА. Още като си помислил и повярвал, нещото към тебе идва, тръгнало е вече и колко е далече, само Бог знае и според заслугите определя. ВСИЧКО, КОЕТО ИСТИНСКИ ОБИЧАШ ЩЕ ТИ ГО ДАДАТ. И това, което не обичаш и него ще ти дадат, за да се научиш ВСИЧКО ДА ОБИЧАШ?!

Има една разумна и велика сила в света, която всичкото зло превръща в ДОБРО и се нарича ЛЮБОВ. Когато лошо ти сторят или кажат, не казвай никому, прости и мълчи, но търси човека и начин нещо да му подариш, добро да му сториш и да му благодариш, и другата си буза дай, за да е пълна победата ти над себе си. През цялото време любовта си към него ще проявяваш и .... ето Го, Бог е пред очите ти: Бог в себе си и Бог ,като Един ще видиш, и вовеки ще запомниш, и отново трябва да МЪЛЧИШ. Само Будният и Бдителният може това едновременно. БЛАЖЕН БЪДИ, АКО ГО СТОРИШ! Свещени думи ти ще чуеш: - Познаваш ли ме? - НЕ бой се! И МИР в Душата си ще имаш и ще ти се полети, и как няма да мълчиш...

- Ще развиваш Сърцето си, за да дадеш материал на Ума!!! После ще развиваш Ума си, за да дадеш материал на Сърцето си!!!

- НЕ можеш да обичаш един човек, който не се е жертвал за тебе. Както и тебе никой не може да обича, ако ти не си се жертвал за него. Любов и Жертва са свързани.

- НАШАТА ЛЮБОВ КЪМ БОГА Е НАШАТА ЧАША. В нея Бог додава според Любовта ни. ОБИЧАЙ - ТОВА Е НАЙ-ДОСТЪПНОТО НЕЩО!

- Истинският окултен ученик не убеждава хората, а им помага или ги храни, което е едно и също. Той освен да ДАВА друго не знае. МНОГО ДУХОВНА РАБОТА Е ПОТРЕБНА!

- Докато стигнем до Вътрешното си и Външно Равновесие винаги ще има недоволство у нас. Недоволството последно напуска човека. Докато стигнем до Златната Среда все ще ни е малко или много, и никога тамън.

- Желаната БЛИЗОСТ е в това, което двама Мислят, чувстват и правят един за друг, а не притиснати или легнали.

- В Изгрева на Слънцето, в Зората на неговото появяване СТОИ ВЪРХЪТ НА ДАВАНЕТО на всички енергии определени за човека стоящ на показването му.

- ЗАЩО СЕ ПРАВИШ, ЧЕ СЕ ДВИЖИШ!

- Когато и да се наложи да преувеличаваш или намаляваш нещо го направи, но после в себе си признай Истината, за да е чиста Съвестта ти.

- Единствено важни са Преживените, Приложените и Проверените неща.

- Да даде Бог да даде Бог! - Когато човек се моли, всичко в него расте, развива се и се пробужда.

- Бог нищо не е казал за сътвореното втория ден и нищо зе жената не е споделил, защото не е бил сигурен, че това, което е направил е било добро, въпреки, че за добро Го е сторил и добро е очаквал да бъде. Най-накрая въздъхнал и го оставил - нали от всичко трябвало да има, защо и такова нещо да няма, щом трябва от абсолютно всичко по едно да има. Тогава... Преди всичко, за да се роди човек, това не зависи от човека. В Първата фаза Бог Духът ни дава, но във втората - животът на самия човек зависи изцяло от него самия!

- Ние умираме, защото не обичаме Бога, а останалата част живее в безверие и в безлюбие.

- Каквото и да направите Бог ви го връща, за да видите какви сте били (връщането тук не е възмездие, а си получаваш своето)

- МОРАЛ - това е Любовта на ученика към Бога. СЛУЖЕТЕ МУ с УМ, сърце и воля, по Духа с Душата си. Това са Трите ВРЪЗКИ на човека с Бога!!!

- Бог е Малкото в големия човек, а малкият човек е в Големия Бог!

- Недей пита, безполезно е. Винаги питаш, не когато трябва и не тоз, който знае. Отделен е въпросът, че никой нищо не знае. Който иска да намери царството на своята Душа, той трябва ОТВЪТРЕ да получи помощ за това.

- В извървяването пътя към ВГЛЪБЯВАНЕТО има седем етапа: търсене, борба, изкушение, изпитание, жертва, победа, прославление и това е РАВНО НА РАЗВИТА ДУХОВНОСТ!!!

СЪЗНАНИЕ + ВОЛЯ = БУДНОСТ

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×