Jump to content
Ани

АСТРОЛОГИЧНИ СЪОТВЕТСТВИЯ

Recommended Posts

АСТРОЛОГИЧНИ СЪОТВЕТСТВИЯ

Първо имате числото 1. То представя Слънцето. Ако ти знаеш как да възприемаш тази енергия, ти ще се ползваш. Едното означава Слънцето, трябва да разбираш законите му. Единицата означава да разбираш законите на енергиите, които изтичат от Слънцето. 2 е числото на Месечината. Трябва да разбираш какво означава Месечината. Човек, който иска да се освободи от каквато и да е болест, който иска да прогресира, да се учи от Месечината. За чистене Месечината е авторитет. След туй имаме 3. То е Юпитерово число, или числото на един син, който трябва да се подчинява на баща си. Ти без 3 не знаеш как да служиш на Бога, 3-те ще те научи как да служиш на Бога, какво отношение да имаш. Казва: „Зная да пиша 3”. Аз може да зная да пиша 3, но знаеш ли да постъпваш? Ако не знаеш да постъпваш, тогава числото 3 написано ли е?

Числото 3, то е на Юпитер, 3 показва достойнство. Домът е създаден на юпитеровско начало. Първо е Слънцето, вече го сгодяваме за 2, тогава 123 - 3-те е резултат. В трите се осмисля животът.

Ако ги разгледаме астрологически, числата съвсем се различават. 4 е число на гъстата материя, означава човека, който каквото вземе, за себе си събира. Може да умреш гладен, той казва: „Мен не ме интересува. Аз искам да живея.” (Учителя прави движения с ръцете отвън навътре.) 3 е благородно число. Бог е с три лица, Юпитеровско число е.

Двете е Божествената майка на нещата, седемте е Божественият баща. двете астрологически е на Луната, седемте е на Сатурн. То е едно отношение. В числото 7 имате един завършен процес. То е число на почивка.

Ще взема само петия стих от петата глава от Евангелието на Йоана: „И там имаше някой си човек, болен от 38 години.”

Не се говори за един знатен човек, именит човек, името не му се казва. Само го кръщават като някой стражар - номер 38. 38 години бил в къпалнята, 38 години стражарувал. Казва му: „Свободен си!” Уволняват го. Казва му: „Стига толкова стражарство”. 38 години образуват една епоха, в която съвременното човечество се намира в едно особено състояние и търси начин да се лекува. Седи при тази къпалня, за да се излекува, иска да излезе здраво. Но досега нито един не се е явил.

Та, казвам: от 38 години. 3 е число благородно. 3 е едно число юпитерианско. Осем е крайно материалистично число. 38 години този човек лежал болен. Защо? Понеже не влизал пръв в къпалнята и на 39-ата година оздравява. 9 е число на Марс. Казват: „Съедини числото на Юпитера, т.е. повярвай в Бога, извади ножа на знанието, и днес ще бъдеш здрав.” Човек, който повярва, изхвърля 8-те навън, казва: „Мене не ми трябва 8!” Казва: „8 ще го туриш на очите”. Твоите очи са направени по числото 8, хоризонтално турено. Гледаш през 8, през туй материалистическо число, докато дойдем до истината, която ще ни освободи. Туй знание, което сега имаме, за бъдеще ние ще имаме още две очи, ще станат 4. Ще имаме още две отгоре, 6 ще станат, 2 отдолу, 2 отпред и още 2, ще станат 12. Астрологически значи - по едно око за всеки зодиак. Туй аз подразбирам разширение на човешкото съзнание.

В числото 12 имаме предимство на мощните сили в природата, а в 21 имаме меките сили, които работят. 12 е число на хармония. При 21 трябва да се подчинявате. В астрологията имате 12 зодии и 12 дома. От тях колко са на едното и колко са на двете? 6 дома са на едното и 6 дом на двете.

Благодарете, че от невидимия свят свирят и пеят, ако там не свиреха и не пееха! Хубавите цветя се дължат на слънчевите музиканти. Като изсвирят едно парче - бял цвят, като изсвирят друго - червен цвят. Като свирят, плодовете се раждат. В туй свирене се повдига температурата, молекулярните трептения се повдигат. По някой път трябва да направите опит. Когато си неразположен, свири, за да стане една промяна. 5 минути - то е Меркурий, 10 минути е Слънцето, 12 минути ако се свири, е Юпитер.

Често пъти вие говорите, но говорите много повече. Запример, ако говорите на слънчев език, 15 минути е достатъчно. Ако говорите 5 минути меркуриански език, е достатъчно, разбира се работата. Ако говорите на венерин език, 6 минути е достатъчно в любов да се обясниш, даже 4 минути е достатъчно, не ти трябва повече. А гледам, някои пишат големи фермани повече от 6 минути, то е от лукаваго. Сатурн взема 7 минути. Числата може да се разглеждат от Божествено гледище: 1 е на Слънцето, 2 е на Месечината, 3 е Юпитер, 4 е Земя, 5 е Меркурий, 6 е Венера, 7 е Сатурн, 8 е на друг, 9 е на Марс. Това е едно отношение. После идват сложните числа - 15-16, защото 16 съществува в света. Щом се разклаща основата на злото - 15, тогава всичко рухва - това е числото 16. Има числа, които рушат всичките лоши последствия.

Някои питат какво нещо е музиката. Аз представям така: ДО представя Слънцето, РЕ представя Меркурий, МИ - Венера, ФА - Месечината, СОЛ представя Марс, ЛА представя Юпитер и СИ - Сатурн. Цяла една история как е създаден светът. Сега, това го давам само за обяснение, може да се измени. Не трябва да го вземете догматично, че съм казал туй. Туй е едно сравнение. Човек има 5 сетива, до първичната музика още не е дошъл.

Имаш цяла нота - това е нота на Слънцето. Имаш половин нота - това е нота на Месечината. Имаш четвъртина нота-това е нота на Земята. Имаш осмина нота - това е нота на Сатурн. Имаш шестнайсетина - това е нота на Венера. Имаш тридесет и вторина - това е нота на Юпитер и на Месечината съединени. Имаш шестдесет и четвъртина - то е на Венера и на Земята.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×