Jump to content

Година 11 (2 отомври 1938 – 9 юли 1939), брой 228


Ани
 Share

Recommended Posts

БРАТСТВО

Седмичник за братски живот

Брой 228 - год. XI.

Севлиево, 6 ноември 1938 год.

--------------------

Абонамент:

За България – 40 лева

За странство – 80 лева

Отделен брой 2 лев

----------------

Адрес: в-к „ Братство“, гр. Севлиево.

Редактор: Атанас Николов

 

Съдържание:

Мир чрез правда – С. К.

Долини и върхове

Без страх. (стих.) – Олга Славчева.

Обещанието – Г. Събев

Словото на Учителя. Любовта дава живот. (из неделната беседа – 2 октомври 1938 г.)

Стихотворения от Д. Антонова.

Четири категории любов – Benitta.

Плодовете носят здраве – Ив. Гълъбов

Колона на лекаря: Що е болест и що е здраве? – Д-р Ив. Жеков

Календар за 1939 г. от 25-я юбилеен конгрес на Българския есперантски съюз

Астрология. Част I. Елементи на астрологията (продължение от бр. 227) – Влад Пашов (Поради грешка в свързването на материала във вестника, тази статия е поставена отново в бр. 229)

Книжнина

 

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

МИР ЧРЕЗ ПРАВДА

Мирът е върховно благо за човека, за народите.

Но той никога не е бил и не може да бъде траен и действителен, ако е основан върху неправдата.

Мирът е мир само когато е основан върху правдата.

„Мирът“, основан върху не правдата, е само една скрита, подмолна, постоянно назряваща война.

Мирът, истинският мир, както и истинското благоденствие на народите могат да се достигнат само чрез взаимни отстъпки, разбирателство и жертви.

До днес, векове и хилядолетия вече, винаги е бил издиган в култ принципа, че личността, индивида трябва да се пожертва за обществото, за колектива, за народа.

И наистина, доброволната жертва на индивида за народа си, за човечеството или за една велика идея, е най-високото духовно постижение, до което се е домогнало човешкото същество в своето развитие.

Поклон пред саможертвата — доброволната и съзнателна жертва на индивида, когато и за каквото и да е била дадена тя. Защото тя е именно необоримото доказателство, тя е източника на светлата вяра, на непоколебимото упование, че човек не е материално, а е духовно същество. Че по своята същина, той е дух, а не плът. Защото само Духът е способен на жертви.

Признавайки великата роля и необхватното значение на индивидуалната жертва, ние обаче сме длъжни да подчертаем, че днес е вече дошло времето, когато човечеството трябва да направи следната, по-висока стъпка по пътя на своето духовно развитие, която се характеризира с колективната жертва.

Днес от народите, като цяло, се изискват също такива жертви, каквито до днес са изисквани само от индивида.

Тия жертви трябва да бъдат доброволни и съзнателни, защото само тогава те са истински жертви.

Следната стъпка в развитието на човечеството трябва да бъде направена.

Съзнанието за необходимостта от взаимните отстъпки и жертви трябва да проникне у всички народи.

Те всички трябва да пожертват амбицията си за надмощие, за хегемония, за потискане, управляване и използване на другите народи. Те всички трябва да повърнат несправедливо заграбеното и да се откажат от ненаситните си апетити и лакомия за много и чужда земя. Те всички трябва да направят необходимите жертви пред олтара на върховната ценност — Мира, да пожертват егоистичното в себе си в името на общите интереси на човечеството, в името на добре разбраните свои собствени интереси, в името на общата световна хармония.

Иначе няма мир!

Иначе ще се създадат условия за насилието, което, макар че ще иска да възстанови правдата, никога не ще направи това, а ще извърши нови неправди!

Неправдите на миналото трябва да бъдат поправени само чрез съзнание, взаимни отстъпки и жертви. Другояче те не могат да бъдат поправени.

Насилието винаги коси нови, още по-големи неправди.

Жертви в името на Правдата, отстъпки в името на Правдата. разбирателство в името на Правдата — това изискват, както колективните интереси на човечеството, така и интересите на всеки отделен народ.

Повърнете заграбеното, престанете да ограничавате и потискате, откажете се от болни амбиции и ще имате мир, хармония и истински напредък!

Това се отнася до всички, а не само до една категория народи.

Поправете неправдите, но не извършвайте други на тяхното место.

Само така ще бъде осигурен мира.

С. К.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

ДОЛИНИ И ВЪРХОВЕ

В природата има долини и върхове, има равни и стръмни пътища. В природата има реки, морета, океани — големи височини и големи дълбочини.

Също и в живота има долини и върхове, гладки и стръмни пътища Живота не е еднакъв.

И всеки се стреми да се изкачи на някой висок връх в живота, от там да наблюдава, за да има по-широк хоризонт, и да може да обхване с погледа си повече неща Както в природата има не достигаеми върхове и дълбочини, така и в живота има недостигаеми върхове и долини — недостигаеми положения. Но въпреки това човешкия дух се стреми да се изкачи все по високо и по високо, да разреши и разбере все повече и повече задачи. Това е вечния глад в неговата душа, който го подтиква към работа и търсения, който го импулсира да твори.

Живота е много разнообразен, най различни са проявите в него. Затова човек трябва да го изучава във всичките му прояви. Учителя казва: „Изучавайте живота във всичките негови прояви и ползвайте се от тях. Доброто дръжте, а злото туряйте настрана.“

Човек не трябва да изучава живота само от една страна, защото ще стане крайно едностранчив и най после фанатик и упорит, който трудно ще може да приеме нещо ново, а ще остане с онова, което е научил.

Всичкото знание не е това, което сега знаем, не е и онова, което в бъдеще ще научим. Нашето знание сравнително великото знание е една много нищожна прашинка. Но макар малка и нищожна прашинка, ние не трябва да се отказваме от нея, а да се стараем да я увеличаваме. Това е една от целите в живота ни.

Знанието се придобива с разширение, с пробуждане на съзнанието на човека. Така че, дали ние сме готови за дадено знание, това зависи от степента на нашето съзнание, от степента на нашето развитие. Ето защо, когато един Учител дойде да донесе ново знание на човечеството, нова светлина и да му даде тласък да върви на пред, той отдалеч подготвя неговото съзнание, за да може да схване и разбере онова, което той иска да му предаде.

Християнството, различните окултни школи, различните идейни движения, които работят за повдигане съзнанието на хората, за разширение на тяхното разбиране и от там за подобрение на благосъстоянието им, не са ли оня авангард, който подготвя почвата, който я разорава добре, за да може добрия сеятел, като дойде, да посее доброто семе.

За ония които могат да разбират нещата и умеят да наблюдават явленията в природата и живота, това е ясно. Те виждат, че ново нещо може да възприеме само готовия, гладния и жадния за по-голяма светлина, за по-дълбоки знания.

В живота си неминуемо ще се натъкнем на равни, на стръмни и непроходими пътища, но това да не ни отчайва, а да ни окуражи да вървим все на-пред и нагоре. Нека знаем, че всичко е за урок, че това е ралото на природата, което минава през нас, за да подготви почвата и когато мине сеятелят на доброто семе да ни посее.

______________________________

Злото е привидно. То са външните обвивки на нещата. И хората са привидно лоши. Те са лоши по своите външни прояви, но по същина не са лоши, защото от Бога зло не може да излезе.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Без страх

Дерзай, сърце, във в най злокобен миг!

Дори кога над тебе смърт витай;

Кога на враг съзираш грозни лик

И гибел зла на тебе той вещай.

*

Не бой се ти, във този страшен час!

Страха навън! И здраво свий юмрук;

Отсреща му викни със буен глас —

Ти смел бъди, пред своя враг напук.

*

Недей стена, пред него не плачи !

В душа си мощна сила събери

Безстрашно погледни го във очи,

Божествен плам у тебе да гори.

*

Тяло ти може нявга да срази

Острилото на кайнови меч.

Но твоят дух убийство не грози,

Не го засяга огън, нито сеч.

*

Сълзи пред враг ти вече не рони,

Нито за миг от страх не трепери!

Но храбро ти пред него застани,

И с Божия сила ти го събори!

Олга Славчева

 

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

ОБЕЩАНИЕТО

Има моменти в живота, в които човек, намирайки се в някое тежко положение, дава обещания за нещо, което забравя, след като премине кризата. Но ако човек иска да се избави от едно ново изпитание, потребно е да бъде верен на себе си и последователен в постъпките си.

Обещанието е един момент, в който човек трябва да се съобрази с всички възможности, които има и тогава да обещае или не. Човек може да даде обещание пред себе си, пред близки и пр. Все едно То е обещание и като такова трябва да се изпълни. Да се обещава е много лесно, но трудното е в изпълнението.

Човек не е господар на утрешния ден. Той е в ръцете на съдбата. Това, с което човек може да разполага, това е днес, а не утре. Не обещавай неща, които са извън възможностите на днешния ден. Днешният ден носи хиляди възможности. Използвай ги.

Има хора, които не познават по-висок морал от личния си интерес, в служба на който жертват всичко друго. Тях често наричат „практични хора“. За практичния човек обещанието е нищо, или е въпрос на изгода, а честността се счита за наивност. „Практичният“ човек е готов да се откаже от всичко, което до вчера е ценял и почитал щом неговия преди всичко материален интерес ще бъде накърнен.

За истински религиозните или духовни хора обещанието не е въпрос на интерес, а е въпрос на чест и достойнство За тях обещанието е подобно клетва, която не бива да се престъпва. Опазването на обещанията преди всичко е въпрос на честност, а тя е духовния гръбнак на човека. Колко по-добре би било, ако всички хора имаха такъв гръбнак.

Из между нашите близки и познати кои са ония, на които можем да разчитаме? Нали са само тези, които устояват на обещанията си?

Да се обещае нещо и да не се изпълни под разни предлози или да се забрави, което най-често се случва, е верен знак на едно несериозно отношение към нещата. То показва, че лицето е още в периода на своето духовно детство.

За да се опази едно обещание нужни са още: воля и благородство и то много повече, от колкото за кое да е друго човешко дело. И още едно много важно условие: „По-малко обещания“. Малкото обещания по-лесно се изпълняват. Да не даваме ново обещание, преди да сме изпълнили всички по-предишни.

Интересно е, че ескимосите, които считат едва ли не за полудиви. считат обещанието като закон и който престъпи обещанието си, се наказва най-строго, дори и със смърт. В това отношение културните народи има да се учат от „полудивите“ ескимоси.

Ние често и не подозираме от каква голяма важност е да се изпълни или не едно обещание. Неизпълнението или потъпкването на обещанието руши взаимното доверие и се превръща в социална злина, а не само лично отношение между X. У. Изпълнението пък от своя страна поражда и закрепва доверието, което се превръща в гражданска добродетел.

„Да изпълним всички обещания, които не спъват нашето развитие“.

Обещай и изпълни. Това да ни бъде за практика.

Г. Събев

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

Любовта дава живот

(из неделната беседа „Любовта дава живот“ – 2.X.1938 г.)

Това, което ще ви говоря, е мъчно за разбиране, то не е млечна храна. То ще произведе много противоречия в умовете и сърцата ви. Животът не седи само в хармоничните работи, в това, което не е приятно. Като отивате на екскурзия, всичко не е равно, Някъде има слизане в долини, минаване реки без мостове, някъде пък ще срещнете водопади — много неприятности ще срещнете. Онзи, който иска да изучава планините, той трябва да мине през всякакви пътища. Обаче, в разбиранията си, религиозните и светските хора представят две крайности, две разбирания, два полюса. Светските хора представят религия на света, а религиозните — религия на духовния свят. И едните и другите са крайни. Но има нещо повърхностно в техните разбирания.

Като четете Евангелието, дохождате до стиха: Духът е онова, което дава живот, а плътта нищо не ползва. Оттук  ние идваме до две понятия в науката: материя и енергия. Аз замествам думата дух с думата енергия. Материята или плътта, това е отрицателната страна на живота, а духът или енергията — положителната. Значи, имаме два полюса: дух и материя, или енергия и материя или плът.

Преди известно време мислеха, че материята е нещо положително, а сега виждат, че материята е само форма, проводник на енергията. През материята минава топлинна, светлинна и електрична енергия. Сега учените поддържат, че това, което наричаме материя, е само форма на енергията Следователно, един човек на материята, т. е. един материален човек може да се освободи от материята и да остане само човек на енергията Знаете ли какъв човек ще бъде той тогава? — Дето мине, всичко ще разруши. На истина, отдето мине, енергията всичко разрушава. Следователно, ако духът беше без плът, той всичко щеше да унищожи.

Днес Господ иде в света чрез учените хора. Чрез своя Дух той заставя учените хора да работят, и по този начин да учат хората. Преди години, като се занимаваха с елементите, учените познаваха само четири елемента: водата, въздухът, твърдата почва и светлината или огъня. В по последни времена, обаче, учените окултисти знаеха много повече елементи, от които считаха за основни азота, кислорода, водорода и въглерода. Съвременните учени, обаче, успеха да разложат атома на въглерода. на кислорода, на азота и на водорода и получиха от тях други елементи: протони, електрони, неутрони, позитрони. Електронът представя негативна частица с негативно електричество. Протонът е една малка частица от атома, с положително електричество. Неутронът е положителната частица на електрона, а позитронът е положителната частица на протона.

Сега аз не ви развивам някаква особена наука, това с хипотези на учените. Те спорят помежду си и математически доказват тия неща. Те правят ред наблюдения и после изчисляват. Като направят някаква погрешка, те моментално се коригират. В това отношение аз харесвам учените хора. Те постоянно изправят погрешните си. Те всеки ден, всека седмица из правят погрешните си. Като намерят една погрешка, веднага я изправят. Когато пък духовните, религиозните хора, като кажат нещо, остават на него во веки веков. Те не са скромни да изправят погрешните си. Като кажат, че вярват в Бога, те мислят, че с непогрешими. И в миналото хората с вярвали в Бога, но това още нищо не значи. Вярата е закон на умствения свят, а мислите са елементи на този закон.

Като се спирам на новата психология, аз деля мислите на положителни и на отрицателни. Също така деля и чувствата на положителни и отрицателни. След това дохождам до друго деление: положителни добри постъпки и отрицателни добри постъпки. Положителни лоши постъпки и отрицателни лоши постъпки. Същото деление съществува и по отношение на мислите: има положителни добри мисли и отрицателни добри мисли; положителни лоши мисли и отрицателни лоши мисли. Отде произлиза злото в света? — От неправилното съединяване на тия мисли и постъпки. Тъй как то светът е построен, една отрицателна мисъл може да се съедини с една положи тел на лоша мисъл. Това е неизбежно. И една положителна добра мисъл може да се съедини с една отрицателна мисъл. Така се образува съединение, различно от първото. Понякога една положителна добра мисъл може да се съедини с една отрицателна до бра мисъл. Следователно, за да живее добре, човек трябва да разбира този закон на съединяване, понеже има две вариации. Ако не разбира този закон, без да иска, той може да направи едно престъпление. Ние виждаме кога стават тия престъпления. Когато се влюби в парите, човек става положителен. В пари те има известна енергия, която привлича човешкия ум. В златото се съдържа известна енергия, която привлича енергията на мозъка и по този начин се образува известно съединение. Като обиква парите, човек обиква енергията, която се съдържа в тях. Тази енергия събужда в него особен род чувства, и той става алчен. Има деца ненаситни, алчни, заради което родителите трябва да ги излекуват. За да ги излекуват от тази им слабост, трябва да съединят една положителна добра мисъл с една отрицателна добра мисъл. Тогава, наместо да желае златото, това дете ще започне да се увлича от знанието, което е създало златото.

Който познава закона за съединяването на една положителна добра мисъл с една отрицателна добра мисъл, той ще може да превърне желязото или оловото или среброто в злато. Тогава търговските работи ще стават много лесно. Ще вземете едно кило сребро и ще го превърнете в едно кило злато. При това, златото може да се размножава. Златото може да расте, както растат ябълките и крушите по дърветата. Научно вие не можете да си представите, как така златото може да се размножава и да расте- При растенето и узряването на един плод стават ред химически процеси. В това отношението плодът представя една лаборатория. Когато говорим за любовта като плод на Духа, ние разбираме крайния предел, до който е достигнало развитието на този плод. Любовта е един трансформатор божествения свят. Зад любовта седи Духа. Той една велика мощна сила. Ако не е любовта, в света нищо не може да се развие. Следователно. любовта е плод на духа. Всички форми които съществуват в света, слънцето, земята, звездите, планетите, това са енергии, т. е. плод на енергии, които съществуват в природата. Материята или веществото пък представя това, което дава възможност на тия форми да се образуват. За да се образува едно тяло, тази енергия трябва непременно да се намали. Температура та на тази енергия е много голяма. Според някои учени тя е равна на числото 20, повдигнато в 62 степен. Колко и каква материя би могла да устои на такава температура? Нека математиците изчислят на колко се равнява тази температура.

Сега вие не можете да изучавате духовния свят, докато не изучите всеки един цвят отделно. Вие трябва да знаете какво носи всеки един цвят в себе си — червеният, зеленият, жълтият, синият, тъмносиният, виолетовият. Освен седемте цветове има още много, които вие не познавате. Днес сте дошли само до седемте цвета. Тъй, както сега се развива човешкия мозък, човек е дошъл до положение да възприема и повече цветове на светлината, но той има само едно понятие за тях. Тъй, както е устроен човешкия мозък сега, цветовете не предизвикват ни какви реакции още, вследствие на което не излизат навън. Обаче у светиите, които са дошли до една висока фаза на развитие, цветовете реагират върху тях, предизвикват ред реакции в техния мозък и излизат навън във вид на светлини. Когато Христос беше на планината и се молеше, от главата му почнаха да излизат светлини. Тогава явиха при Него Мойсей и Илия, с които Той се разговаряше. Онези, които не разбират законите, чудят се как може да стане това. Те не знаят, че Христос беше трансформатор на любовта. Та ако искате да бъдете религиозни и духовни хора, вие трябва да бъдете трансформатори на любовта. Без да сте трансформатори, нищо не може да излезе от вас, нито от вашето учение.

Любовта е една необходимост за запазване същественото в живота Сам по себе си, животът не се губи. Обаче, ако нямате любов в себе си, животът не може да се излее в никаква форма. Всичко това ще се разстели като вода, която няма да има потенциална сила в себе си да работи. Някои питат, защо трябва да обичаме.

Ти трябва да обичаш, защото без обич няма растеж.

Без обич не можеш да имаш никаква наука, нищо не можеш да имаш. За тебе

Без любов ти ще замязаш на някаква пеперуда или на някаква риба. И те живеят, но нямат любов. Мислите ли, че рибите, които се гълтат една друга, имат никаква любов помежду си? Не, те нямат никаква любов. Като разпорите корема на една голяма риба, намирате в нея друга. В по-малката пък намирате още по-малка, която тя глътнала. В нея намирате още по-малка и т. н. Значи, една риба носи в корема си други четири пет по-малки, които едни други са се нагълтали.

Това, което човек може да глътне, са неговите погрешни. Направи ли една погрешка, той я гълта Всеки човек, който прикрива погрешните си, той ги гълта. Знаете ли, какво не що е да глътне човек погрешната си? Това нищо може да му допринесе. Всека погрешка, която човек може да глътне, внася отрова в неговия организъм. Следователно, за да не разрушаваш своя организъм, ти трябва да държиш тази погрешка вън от своя ум, от своето сърце и от своята воля. Ти трябва да пипаш своята погрешка с дилаф или с щипци, както правят учените при своите опити с вредни, опасни вещества. Запример: някой намрази някого и целият ден си казва: Не мога да го търпя, не искам да го видя, мразя го този човек. Ти не подозираш, че като мразиш никого, като не искаш да го видиш, като разрушаваш него, едновременно ти разрушаваш и себе си. Зад омразата се крият известни разрушителни сили. Тя е подобна на сражението.

Един генерал издържал едно голямо сражение, но после казал: Ако имам още едно такова сражение, аз съм изгубен. Ако след едно голямо сражение изгубиш много войници, какво ще стане с тебе? Какво печели човек, кой то има 500 милиона лева, но измрат жена му, децата му, роднините и приятелите му? Казвам: всички желания, които произвеждат в човека известно разрушаване, не са желателни. Сега аз искам научно да се установи какви трябва да бъдат вашите желания. Всяко желание, което иде да подигне дарбите, които са вложени в нас, е умно. Всички благородни желания, които се зараждат в нашето сърце по отношение на доброто, са добри и на место. Всички желания и мисли по отношението на доброто, са живи и разумни. Какво трябва да прави човек, когато мрази някого? И омразата е любов, но негативна. Човек трябва да знае как да се справи с тази любов в себе си, да не го разруши.

От какво зависи дължината на живота? Ако ти живееш един материалистически живот, ти не можеш да живееш повече от 30 години. Така е поне при сегашните условия. Много хора умират преждевременно. Защо? —Понеже не са приели от баща си и от майка си онази енергия, коя го е необходима за по дълъг живот. Бащата трябва да предаде на мозъка на своя син положителна енергия, а майката — отрицателна енергия. С други думи казано: бащата трябва да предаде сила на характера на сина си, а майката — мекота. Следователно, мекотата носи влага със себе. Силата пък носи сухота.

Ако силата преодолява в човека, всичко в него ще изсъхне, не може да израсте. Много хора в света не могат да мислят. Като стане богат, човек престава да мисли. Наистина много богати хора престават да мислят. С богатството си те се осигурява, и стават положителни. Богатият казва: аз искам да заповядвам. Щом в човека се роди желание да заповядва, той постепенно започва да изсъхва. Там е погрешната им. За да заповядва, човек трябва да разбира законите, да знае цената на всичко. Човек трябва да разбира цената на човешката душа, цената на човешкия ум и на човешкото сърце, както и цената на човешката воля. Човек трябва да знае цената на всеки орган в своето тяло, колкото и да е малък.

Обикновено, хората постъпват съвсем грубо със себе си. Аз не казвам, че другите хора постъпват с нас грубо, но ние постъпваме със себе си грубо Това не става от зла воля, а от неразбиране. И при това положение всеки се оплаква, недоволен е от положението си и казва, че Господ не го е надарил. Не, всека душа е надарена толкова, колкото тя може да носи. Всеки от вас има най-малко един талант, а някой имат по два, по три и по пет таланта. Когато Христос казваше притчата за талантите, тогава хората имаха по пет таланта, а сега имат по повече. Този, който имаше един талант, отиде, та го зарови в земята. И сега някой хора заравят талантите си в земята

Сега аз искам да ви наведа на положението да мислите. Казвате: Какво ще стане с нас? — След като умрете, ще ви пренесат в пространството. Ако след като умрете ви подложат на температура, равна на числото 20, подигнато в 62 степен, вие ще се разложите на толкова малки частици, че ще заемете пространството на цялата слънчева система. Вие ще бъдете толкова тънки, че няма да имате даже нито протони, нито йони в себе си. Вие ще имате само една енергия, от която сте произлезли.

Христос казва: „Излязох от Отца си и се връщам при Отца си“. Вие казвате: Как ще се откажа от своята личност?“ Ще се откажеш на общо основание. Личността е нещо временно, нещо, което се свършва. Един ден, като станеш само енергия, ще се слееш с Бога, според думите на индусите. Душата ти няма да се изгуби, тя ще остане, но ти ще съзнаваш, че си едно с Бога, ще вършиш Неговата воля и ще съжаляваш, че не си знаел това нещо по-рано.

Сега като умират хората, още не ги поставят на такава висока температура, но ги заравят в земята, дето ги поставят най-много на 200 -300 градуса, да се стоплят. Човек изведнъж не става светия, да светне. Добре е да поставят човека на висока температура, да светне и огрее целия свят. Да те поставят на такава висока температура, това е голямо благоволение. Тази топлина може да бъде 200, 300, 400, 500 и повече милиона градуси. Казвам: Каква ще бъде вярата ни тогава?

Сега ще ви приведа един пример: Един астроном бил много любознателен, искал да разбере как е устроена вселената, и затова се молил на Бога да му покаже това. Една вечер един ангел дошъл да го вземе и го понесъл в пространството, като му казал да остави на земята сърцето си. Ангелът го понесъл от вселена на вселена, но като минало известно време, астрономът рекъл: „Моля ти се, върни ме вече на земята, не мога да понеса тия светове“.

Велик е Бог, Това трябва да го знаем и да Го любим, без да мислим за небето преждевременно. Бог живее в нас и и във всички хора. Ние трябва да Го обичаме, защото Той ще превърне всичко в добро. Ние ще бъдем едно с Бога само когато Го обичаме.

Из беседата, държана на

2. X. 1938 год. 10 ч. преди

обед, София, Изгрев.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Есента

Във гората се разхожда

с тиха песен есента.

Тази песен с трепет слушат

всички клонки и листа.

*

Тази песен чудотворна

прави много чудеса.

И гората се превръща

в приказка и красота.

*

Във гората кат царица

се разхожда есента.

Гдето мине, тя оставя

свойта приказна следа.

*

Багри златни и червени

но листата пръска тя.

И дърветата изглеждат

като царствени цветя.

* * *

В гората

В гората срещнах аз,

художницата есен,

с палитра във ръка,

в душата с тиха песен.

*

Зелените листа

със пурпур тя красеше.

И златния им цвят

под слънцето блестеше.

*

В зелената гора

художницата есен,

рисуваше листа,

в душата с тиха песен.

* * *

Неуловим е той

Ти можеш ли да хванеш слънчевия лъч,

докоснал ти ръката?

Ти можеш ли да хванеш светлината,

която влиза в твоя лом и

в миг разпръсква тъмнината?

*

Прозорците си щом отвориш,

ще влезе тя,

н ще потрепнат, ще запеят

напъпили цветя.

*

Във чашките кристални тя ще влезе —

очите ти, прелени от сълзи,

на твоето небе, избистрено и чисто,

изкъпаната обич ще блести.

Ти можеш ли да хванеш слънчевия лъч,

*

докоснал ти челото?

Ще се промъкне през стъклото

И през процепа на стената

и пак ще те намери той.

*

Ще те потърси в тъмнината,

сияние ще затрепти,

и твоето чело, за песни вдъхновено,

във ореол ще заблести.

*

О, щом поискат, ето на,

от студ към вечна топлина

ще минеш ти,

огнището ти заледено

ще се стопи

и бързо там

ще видиш розовия плам

на огъня красив.

*

Но как ще хванеш ти лъчът,

докоснал ти ръката

в сияние, искри безброй?

Неуловим е той!

Д. Антонова

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Четири категории любов

Много пъти си бе мислил ученикът за Любовта и все не можеше да разбере где свършва човешката Любов и от где започва Божествената. В него се преплитаха най сложни чувства и той не можеше да определи към коя любов спадаха те. А тъй би искал душата му и сърцето му да се изпълват от Божествената любов.

Когато веднъж слънцето обилно разливаше своята благодатна светлина и Учителят вървеше из градината на Великата Школа, ученикът тихо се приближи към Него с тайната мисъл да Го запита за Любовта. Но Учителят недочакал ученикът да го запита гласно, му заговори сам:

— Във всеки човек има четири вида любов — животинска, човешка, ангелска и Божествена.

Ученикът леко поклати глава и промълви тихо:— „да“

— Животинската любов иска да се работи за нея, продължи Учителят, човешката любов се изразява в милувки, ангелската в усмивка, а Божествената само в поглед.

В животинската, човешката и ангелската любов може да има користолюбие и противоречие, но в Божествената — не.

В животинската любов, ако някой ти е работил и престане да ти работи, в тебе ще се роди противоречие, защо е престанал да ти работи.

Ако в човешката любов са те милвали и престанат да те милват, в теб ще се роди противоречие — защо са престанали да те милват.

В ангелската любов, ако ти са се усмихвали и по някакъв случай са престанали да ти се усмихват — били са нещо в дълбока размисъл и не са те видели — в теб пак ще се породи противоречие, — защо не ти се усмихват пак. Но в Божествената любов вие нищо не искате и се радвате само, че сте зърнали това, което обичате — и през целият ден е светло и радостно на душата ви. Божествената Любов носи само радост, в нея няма сянка.

И така, искаш ли някой да работи за тебе, животинска е любовта ти. Искаш ли да те милват — человеческа е. Искаш ли да ти се усмихват — ангелска е. А Божествена е любовта ти, когато нищо не искаш и се радваш, когато си можал да видиш това, което обичаш, без то даже да подозира, че си го видял . . .

Ученикът леко въздъхна. О, как думите на Учителя правеха всичко така ясно, така разбрано.

Benitta

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ив. Гълъбов — химик

ПЛОДОВЕТЕ НОСЯТ ЗДРАВЕ

Няма по-щедър сезон от годината, който така богато да ни дарява с плодове, както есента.

Сигурно не напразно природата е сторила това. Нали, след този богат сезон на плодове, идва зимата, която е лишена от тях. от слънчеви лъчи и зеленина, по които човек копнее.

Цяло лято до късна есен плодовете наедряват, събират слънчеви лъчи, зачервяват се и стават чудно сладки, сочни и ароматни. Те ни предлагат здраве, сила и бодрост.

И с право плодовете са наречени „божествена храна“.

Човек чрез храната подържа организма си и му доставя необходимото количество енергия за катадневен разход. Заедно с другата храна, плодовете освен че дават известен процент калории на организма, но най-съществено е че го снабдяват с витамини — стражите на организма — пазителите на здравето.

Науката днес разполага с достатъчно данни, които ни разкриват състава и силата на плодовете. Тук приведената таблица ни дава това за някои плодове.

Bratstvo_11g_026.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt

Доматите по съдържание на витамини се равняват на портокалите, Bratstvo_11g_027.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt — означава минимални количества; Bratstvo_11g_028.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt — означава достатъчно; Bratstvo_11g_029.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt — означава голямо; X — означава следи; 0 — означава неустановими.

Вода, киселини, захари, соли и витамини, ето що съдържат плодовете; ето от що има нужда нашият организъм. А организъм, беден откъм витамини, е със слаба съпротивителна сила и става лесно гнездо на болести.

Науката днес е установила витамините А, В (B1 В2 В3 В4. B5), С, Д, Е. Някой автори допускат съществуването на още витамини.

На витамин А са богати къпините, боровинките, прасковите, ягодите. В по-малки количества го съдържат малините, сините сливи, ябълките, кайсиите, крушите и др.

При липса на този витамин организмът спира да расте, почва да линее и се явява ксерофталмия — очно заболяване. Нужно е от 0.0014 —0.0025 гр. на ден.

На витамин В са богати къпините, неполирания ориз, черния хляб и др. В по-малко количество го съдържат ябълките, крушите, сливите, гроздето, черешите, малините и др. При липса на B1 настъпва болестта бери-бери, периферно нервно възпаление, а при липса на В2 — болестта пелагра — кожна болест с психични разстройства.

Витаминът С се съдържа в гроздето, малините, ягодите, ябълките, крушите, прасковите и др. При липса на този витамин се явява болестта скорбут — подуване на венците и ставите, а у кърмачетата — барлова болест.

Витамин Д, не се среща в плодовете, а в прясното мляко, сиренето, жълтъка на яйцата и др. При липса на този витамин организмът заболява от рахит (английска болест).

Витамин Е също липсва в плодовете, обаче богати на него са маслото, маслиновото масло и др. Той поддържа размножителната способност.

Плодовете, които са, така богати на витамини, трябва да се ядат сурови, стига да бъдат добре измити и запазени. Особено богати са на витамини кожицата (обвивката на плода) и месестата част. Плодовият сок почти не съдържа витамини.

Всяко прекарване на плодовете през огъня руши, ако не всички, то по-голямата част от витамините.

Резервите от витамини, които организмът си набавя през лятото скоро се изчерпват: а от витамин С организмът си задържа само това, което му е нужно само за днес. За това е нужно не само сега, но и през зимата да имаме плодове. Но за голямо съжаление у нас, където има в изобилие плодове, много хора нямат възможност да си набавят плодове и затова често през зимните месеци ги спохождат болести.

Освен с витамините си, плодовете действат на организма ободрително и със солите и киселините си.

Солите алкализират кръвта. Органичните киселини дезинфекцират храносмилателната система, целулозата и пектиновите вещества поддържат свиването на червата (перисталтиката).

Вън от другите плодове, у нас в най-голямо изобилие е гроздето Този така ценен плод е цяла благодат. Хиляди килограми се изнасят в чужбина, което подобрява стопанската ни мощ. Хиляди килограми се консумирал, и у нас. Но за съжаление, консумацията е все още малка и не е достъпна за всички краища в България. А би трябвало този така изобилен плод, носител на здраве и сили, да бъде достъпен за всека българска къща, та била тя и в най-отдалечения планински кът. Не двойно, а тройно българинът трябва да яде грозде, защото тези черни кехлибарени зърна, напращели от сладък и ароматичен сок, носят само благодат.

С неограничените си соли гроздето усилва функцията на червата, сърдечния мускул и мозъка. Органичните киселини улесняват храносмилането, дезинфекцират червата и спират гниенето, породено от разни микроби. Плодовата захар, която е така изобилна в гроздето, е най-ценния и приятен доставчик на жизнена енергия в организма. 1 кг. грозде дава 800 калории — (близо 1/3 от необходимите калории за катадневен разход на организма) и няколко мгр. витамини, които пазят организма от заболяване. Черното грозде е по-богато на витамини, а гроздовият сок е сравнително много беден на витамини, но богат на енергия.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

КОЛОНА НА ЛЕКАРЯ

Д-р Ив. Жеков - натурист

ЩО Е БОЛЕСТ И ЩО Е ЗДРАВЕ

Всичките функции на животната икономия, казва д-р Дюрвил, зависят от две сили, които упражняват своето действие в противоположна една на друга смисъл и направление: от една страна, една сила положителна, пластична, творческа, организаторска и съхранителска на живота, от друга страна, една отрицателна, дезорганизаторска и разрушителна.

Когато те действат еднакво по всичките части на организма, равновесието е пълно, съвършено и ние се радваме на здравето си. Но, ако силата съхранителка превишава, а оная, която унищожава, намалява, то органическите функции се извършвал, с превишена дейност. И, напротив, ако силата, която разстройва. превишава, а другата намалява или остава стационарна, то същата дейност отслабва и в двата случая равновесието се прекъсва., като по този начин идва болестта. Един организъм заболява, когато има превишена енергия, жизненост, възбуда и извършва своите функции с крайна активност или когато отсъства енергията, жизнеността и възбудата. Очевидно е, че между тия два случая няма един среден и всичките човешки немощи могат да се класифицирал, в две категории:

1) Възпалителни поражения или възбуди, характеризирани с крайна енергия и с преувеличени органически функции;

2) Безжизнени поражения или паралитични, характеризирани с унищожението или намалението ма органическите функции.

Що значи „Лекуване“

„Лекуване!“ Всички претендират да лекуват: лекува и предпазва лекаря със своите лекарства, серуми, ваксини, отрови и инжекции, лекува .невежия“ със своите отвари, сокове и др., лекува магьосника или шарлатанина с благословии и муски, лекува калугера със своите заклинания и молитви, лекува гадателката и даже пречи или предпазва и предвижда злините чрез кабалата и магията. Всички „лекуват!“ В действителност лекуване е нещо друго, по-деликатно… При все това, въпреки тая практика, человечеството стои окаяно немощно, морално и физически, по причина, именно, на много системи на лекувания и поради тежкото невежество на ония, които вярват, че е възможно да се радваме на здравия и душевен мир, ако се насилват елементарните правила на рационалната хигиена, диететика, умереност — въздържание и на моралните добродетели.

Но да видим сега в какво се състои лекуването. Тая дума се употребява за действието възстановяване. изобщо, равновесието на органическите функции и обратното за лекуването и предпазването или поддържането на дейността на отделни части за запазването нормалното равновесие на органическите функции и дейността на органите и на клетките. Двата процеса, както лекуването, така и предпазването може рационално да извърши само природата, когато разумно с подпомогната от човека с прибягване до рационални агенти, способни за постигането тия две крайности. Въобще, оная, която лекува, що може сама да възстанови или, изобщо, да запази равновесието на органическите функции и бди за запазването целостта на здравето и на органите, е природата.

Претенцията — употребата на химически средства, отрови, серуми, ваксини, инжекции, билки, лекарства и др. от страна на някого, който има такава капризна претенция, предполага чудната задача да иска да насили природата или да замести естествените й закони.

О, глупаво създание, клето човече! Природните закони не са създадени за приспособяването им към човека — дълг е на човека той да се приспособи към тях, защото иначе го очаква мизерно загиване. Така че, ако искаме да запазим здравето си. да продължим живота си и да се държим далеко от болести, страдания, не трябва да живеем в хармония с тях.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Календар за 1939 г. от 25-я юбилеен конгрес

на Българския есперантски съюз

От 25-ия юбилеен конгрес на Българския есперантски съюз в Севлиево е новият и оригинален календар за 1939 год., който съдържа:

Bratstvo_11g_030.jpg?fbclid=IwAR0nhc2hvt

1. Художествено изработена карта на целия свят с образи. чийто оригинал беше изложен, в голямата конгресна изложба;

2. Обяснителен текст към картата;

3. Постоянен календар за годините от 700-а до 2099-а;

4. Подробен календар (с месеците и всички български празници) за 1939 година.

Трицветен художествен печат на хубава хартия, формат 50 на 35 сантиметра.

Продажна цена 4 лв., при най-малко 10 екземпляра—25% отстъпка. Предплатилите до края на ноември ще го имат по 2.50 лв.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

КНИЖНИНА

Нов свят се ражда от Петър Зяпков, Варна. Цена 4 лв. Доставя се от автора и от редакцията на в Братство. Севлиево.

В тая книжка се разглеждат следните теми: 1. Огромният завой на съвременната цивилизация; 2. Вечният извор на духовно възраждане и 3. Пред утрото на новия свят. Заслужава да бъде прочетена от всеки, за който не е безразлично днешното преходно положение.

Д-р (Доктор) комедия в 4 действия от Бранислав Нушич. Преведе Ст. Сърбаков. По този превод е играна комедията в Народния тсатър, 25 лева.

Вода от планината, кооперативна драма в 4 действия от Рад. Плаович и Мил. Джокович. Преведе от сръбски Ст. Сърбаков. Играна за пръв път в Белградския народен театър през 1937 год. с голям успех, 25 лв.

Това са първите два номера от Театрална библиотека „Хемус“, която се урежда от Боян Дановски, режисьор при Народния театър

Библиотеката е предназначена за нашите любителски театри и затова всека пиеса е приспособена за тази цел и е придружена с упътване за разпределение на ролите, постановка, декори, грим и др.

Българска общественост — в защита на въздържателното движение. Наредил: Г. Ангелов, цена 1 лв. Доставя: Българска въздържателна федерация, София.

Домакиня и майка. Получи се в редакцията октомврийския брой (52), съдържащ най-новите модели за дамско и детско облекло, множество модели за ръкоделия, статии, съвети и рецепти по домакинство, козметика, цветарство, готварство, медицински и др.

Безплатни приложения: 1 роман, 1 вестник „Семейна беседа”, 1 детско списание „Градинка“, 1 приложение с кройки и 1 приложение с увеличени модели.

Год. абонамент до 5 ноември 155 лв. и 5 лв. пощ. разноски за подаръците.

Адрсс: София—ул. Алабинска, 50. Пощ. чеково сметка 975.

Използвайте продължения срок за намален абонамент.

Получи се в редакцията ни сп. „Природа н наука“ год. IX. кн. 2 редактирано от проф. П. Бакалов, проф. Д-р Ст. Консулов и Ал. Радославов със следното съдържание:

Статии: 1 Човекът. като рожба на природата — проф. Д-р Ст. Консулов. 2. Колибрите — Д. Папазов. 3. Слънчевата енергия и човечеството —проф. П. Бакалов; 4. Из живота на водораслите в Черно море — Ст. Стоянов; 5. Плодовете носят здраве — Ив. Гълъбов; 6. Судетските немци —Ас. х. Т. 7. Пълно лунно затъмнение на 7 — 7 ноември 1938 год.— Д-р Вл. Л. Христов, 8. Същността на сънищата—Д. И. Манов.

Научни, местни, книжнина, въпроси и отговори и разни.

Адрес: София IX, ул. Руен № 24, сп. „Природа и наука“.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...