Jump to content
Ани

XV. Магическото огледало

Recommended Posts

МАГИЧЕСКОТО

ОГЛЕДАЛО

Водата може да бъде сравнена с живота. Когато е спокойна, виждаме в нея отразени всички предмети наоколо. Когато е развълнувана, отражението е размътено, неясно. Ала водата може да бъде нещо повече от една повърхност, върху която се отразяват къщи, редици дървета или планински върхове; защото, в своята квинтесенция, тя представя Първичния Океан, в който са потопени всички същества - водата, която е над твърдта (Битие 1:6-8), за която Мойсей споменава в Битие, когато казва, че Бог е разделил водата Горе от водата долу. Именно във водата, която е Горе, се пазят архивите на Вселената - онази космична библиотека, наречена в езотеричната традиция Хрониките на Акаша: именно там се записват следите и отпечатъците, оставени от всички същества още от тяхното създаване, както и целия развой на събитията оттогава насам.

Ето защо някои ясновидци работят с вода: те се съсредоточават над купа с вода и именно по този начин „виждат“. Не че действително виждат нещо във водата, но благодарение на нея, те се свързват с Водата Горе, където се носят образите на онова, което те искат да узнаят и което, по този начин, успяват да доловят чрез своя Дух. Други пък приготвят магически огледала, като в стъклена сфера слагат вода, старателно приготвена за тази цел. Между другото, кристалната топка, с която си служат много медиуми, не е нищо друго освен вода, само че под друга форма. Наистина, някои хора имат способността да виждат в пламъците на огъня, но това се среща по-рядко. Ясновидството е свързано повече с водата. Впрочем известно е, че мнозина от онези, които живеят в непосредствена близост до вода - на морския бряг, край реки или езера, в крайна сметка развиват една или друга форма на ясновидство.

Езотеричната литература описва най-различни странни експерименти, като например приготвянето на спиритус универсалис - течност, съставена от дъждовна вода, роса и разтопен сняг.1 Онзи, който притежава такава течност, е способен да разбере от разстояние какво е здравословното състояние на някое друго същество, както и много други подробности по отношение на него. Той може също и да поръси с нея пепелта от растение, и това растение се появява на етерен план; дори ако растението е расло преди хиляди години, то се появява пред погледа му. Тази течност позволява в останките или следите от каквото и да било да видим даденото нещо в оригиналното му състояние; видението никога не е продължително, но можем да повторим опита толкова пъти, колкото искаме.

Споменах този феномен единствено и само за да имате някаква представа какво е възможно да се постигне, а не за да ви подтиквам към такъв род експерименти, които с нищо не допринасят за духовния живот. Когато ви говоря за магически огледала, за ясновидство, имам предвид най-вече онази вътрешна работа, която бихте могли да предприемете с водата, за да се пречистите и да развиете своята чувствителност към Божествения свят.

Имало е години, когато съм ви канил да идвате в моята градина в Бонфен и съм наливал на всеки от водата, която специално приготвях, посвещавайки я на Ангела на Водата. И Ангелът на Водата беше там - присъстваше, съпроводен от множество велики Духове, негови служители, които проникваха във вас заедно с тази вода, която пиехте. Сега тя работи върху вас, върху вашите етерни и астрални тела, за да ги освободи от онези нечисти елементи, които са лоши проводници на Небесните влияния. Това, което получихте тогава, е нещо като кръщение - вече сте белязани с печата на Ангела на Водата. Пожелавам ви да бъдете достойни да съхраните и дори да усилите съзнателно всичко онова, което сте приели чрез тази вода.

Постепенно ще се запознаете и с други приятели Горе... В Древните Посвещения, Върховните Жреци, Йерофантите, представяли своите ученици на светлозарните Същества от Невидимия свят и им казвали: „Ето, поверявам ви ги, работете върху тях...“ Аз също съм ви представил на могъщи Същества - не само на Ангела на Водата, но също и на Ангела на Огъня и Архангела на Слънцето, и занапред ще сте под тяхна закрила.

Медитирайте върху водата. Когато си сипе-те да пиете вода, придобийте навика да държите чашата няколко секунди в ръката си, като си казвате: „Привет, мила вода, чиста и жива! Ти, служителко на Бога, внеси в мен чистотата“. Ще почувствате тогава как цялото ви същество се прониква от един фин флуид. Съзерцавайте водата и се отъждествявайте с нея. Представяйте си, че вие също сте така бистри и прозрачни, така кристалночисти и ясни. Малко по малко, за вас водата ще престане да бъде само една безцветна и незначителна течност, с която си служите, за да сготвите, да изперете или да се измиете и т.н., а ще почувствате как във вас се отпушва и бликва Изворът на чудесата: съществата и предметите ще ви се явят отвъд своята материална външност - такива, каквито са всъщност.

Водата е едно отражение на Вселенската Душа, в която са потопени всички същества; и в тази именно етерна субстанция се записва всичко. Следователно нашата Душа е част от Вселенската Душа - ала душата ни твърде рядко успява да се свърже с нея и да има достъп до всичко записано там, защото нашите психични канали са запушени. Но онзи, който е извършил огромна работа по своето пречистване, може да се извиси до тази сфера на Небесната Вода и да възприеме прекрасни образи в своята Душа.

Научете се да обичате водата. Напълнете една купа с чиста вода; после се съсредоточете върху нея, извикайте най-поетичните, най-сияйните природни образи и картини. Тогава може би ще видите как се появяват, защото водата е истинското магическо огледало.2 Ала същественото е да усетите присъствието им вътре във вас, защото именно тяхното присъствие храни вашата Душа.

Бележки:

1. Виж La pierre philosophale - des Évangiles aux traités alchimiques, колекция „Извор“ № 241, гл. XII: „La rosée de mai“.

2. Виж „Et il me montra un fleuve d'eau de la vie“, част V, гл. 2: „Les séphiroth du pilier central. La séphira Daath“ и Regards sur l’invisible (Поглед в Невидимото), колекция „Извор“ № 228, гл. XII: „Le véritable miroir magique: l’Ame universelle“ („Истинското магическо огледало: Вселенската Душа“).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×