Jump to content
Ани

Глава X – Духовният Екран

Recommended Posts

Глава X

Духовният Екран

Чувствате ли колко чист е въздухът тази сутрин, скъпи братя и сестри? Чувствате ли тази необикновена чистота, в която сме окъпани тази сутрин. Вие си мислите: „Защо той винаги говори за времето?” Може би, защото вие не го забелязвате. Погледнете какви цветове, каква светлина, яснота и прозрачност. Аз никога не спирам да се удивлявам на чистотата на небето …

А погледнете този хеликоптер. Колко привилегирован е той да бъде там горе. Без да го знае, той се ползва от нашата аура, от този светлинен конус който ни заобикаля, той получава нещо много хубаво и го отнася със себе си. Ако пилотът е в състояние на хармония, той ще отвори вратата за всичко добро да влезе вътре и после ще отиде да посее семената, които е получил. Сякаш сме му дали пълна чанта с писма, които той ще разнесе, без дори да знае за това. Да, така стоят нещата.

Понякога на улицата преминавате през места, където са се случили ужасни неща. Ако в този момент сте в съзвучие с вибрациите, които се излъчват от това място, ще бъдете повлияни от тях, те ще ви вдъхновят към зли дела, също без да знаете откъде и как е дошло всичко това, а всъщност сте получили етерните еманации на това място докато сте преминавали през него. Трябва да знаем как да се затворим за всичко негативно и как да се отворим за всичко позитивно, хармонично и пълно със светлина. Как да постигнем това? Сега, когато ви кажа, ще бъдете изненадани.

Аз винаги ви говоря за двата принципа, мъжкия и женския, защото те са ключа, с който могат да бъдат отворени не една врати. Вие знаете, че в Природата на мъжкия принцип е да бъде излъчващ, а в природата на женския принцип е да бъде възприемащ, което обяснява защо жената е уязвима, уязвима за всяко нечиста и нехармонична вибрация, която се опитва да проникне в нея, без нейно знание, през половите й органи. Тя трябва да инсталира в съзнанието си екран, който да я пази и филтрира всички, освен най-ползващите я вибрации, които се опитват да проникнат в нея. Но жените не мислят по този проблем, а и никой не им е казвал, че определена част от тялото им е като гъба, която попива всички флуиди. Жените трябва да станат по-осъзнати, за да спрат мръсотията, която мъжете пускат след тях. Колко често на улицата мъжете се взират в някоя жена и си представят какво биха правили с нея, а жената, ако ги види, е поласкана и се гордее, защото не знае каква гадост допуска в себе си.

Жените не могат да задържат своята чистота, освен ако не я защитават. Те трябва да станат по-осъзнати относно ролята на инструмента, който Природата им е дала и относно тяхната роля в света. Те трябва да мислят, да се молят и медитират, за да не допуснат през тези свои инструменти всички ларви, елементали и нечистотии, които един ден ще ги съборят както психически, така и физически. Ако много жени имат проблеми с тези органи, то е защото не са знаели че имат нужда от духовен екран, за да ги защитят. Вместо това те се обръщат към докторите, които също и представа си нямат, че лековете трябва да бъдат намерени на духовен план.

За мъжете е различно, защото в тяхната природа е да излъчват, а не да получават. И най-често, вместо да излъчват само най-съживяващите, хармонични и брилянтни сили, те излъчват най-лошите течения и после се гордеят и смятат за големи мъжкари. Те излъчват мръсотия в астралният план, жените я абсорбират и също се гордеят.

Природата е дала шест други функции на тези органи в женското тяло, също както и в мъжкото. Засега тя може да вибрира само на една струна, най-грубата, другите още не са събудени. Един ден тя ще бъде способна да накара и другите струни да завибрират в съзвучие с най-тънките течения във Вселената. Тя ще стане Еоловата арфа, която вибрира с най-лекия полъх на вятъра. Когато жената е по-еволюирала духовно, тя ще бъде способна да реагира със своите полови органи на всяко събитие, на всяка личност. Тя ще открие, че разполага с инструмент с най-висока прецизност, който я съветва за добрата или лошата природа на хората около нея, така че тя може да вземе мерки. Понастоящем, извинете ме, но женският орган реагира само по време на връзките й с противоположния пол. По-еволюиралите жени знаят, че имат инструмент, който ги информира за всичко около тях. Тогава си струва труда да бъде сложен флуиден екран, който да спира всички вредни флуиди.

Днес се докосвам до нещо практически неизвестно. Докторите учат анатомията или физиологията на човешкото същество, но те не знаят нищо за другата, флуидна част, която е по-важна. Рано или късно те ще трябва да разследват тази друга част от човешкото същество, тъй като няма да бъдат способни да отидат по-нататък, техният път ще бъде затрупан. Единственият възможен път е изучаването на по-тънките, по-фини тела на човека. В наше време структурата и функцията на гениталиите на мъжа и жената е добре позната, но това е само черупката, а енергиите, теченията, които циркулират през тях са пренебрегнати, въпреки че точно те са есенциални. Посветените са много добре информирани относно тези сили, но никой не се интересува от знанието на Посветените.

Както казах, духовно мъжът е много по-защитен, тъй като е излъчващ и предаващ. По този начин теченията, които циркулират през него отхвърлят нечистотиите и той не ги привлича така, както жената. Той привлича отгоре, през главата си, а жената отдолу и това е мястото, където тя трябва да постави екран, за да се защити. Аз чувствам, че сестрите ме питат: „Но как да направя този екран или филтър, за който говорите?” С помощта на мислите си. Трябва да се молите, да медитирате, да просите Божественият свят да ви изпрати Покровител, Който да парира всички нечисти течения, формирани от човешките страсти, похоти и желания. Ако успеете да привлечете бляскава същност от Божественият свят да ви защитава, ще почувствате радост, чистота, невинност, каквито никога преди не сте познавали. Така, малко по малко, ще приемете Божият Дух и ще станете храм на Живия Бог.

И така, напрегнете се, мислете и медитирайте … Тогава вашето здраве и равновесие ще се подобрят и ще осъзнаете какво е чистотата. Ще разберете, че всичко между мъжа и жената е въпрос на взаимообмен на вибрации и взаимопрониквания на всички планове, но тези обмени трябва да бъдат не само на ниските планове, но и на високите, от най-чист вид. По този начин вие ще се доближите до живота на ангелите, които непрестанно се съюзяват и обединяват и в тези взаимообмени няма нищо нечисто. Те живеят непрестанно в Любовта, там горе, където съществува само Любовта. Животът на ангелите е вечно сливане, взаимообмен на Любов в абсолютна чистота. Когато хората са способни да вибрират на всичките си седем струни, те ще станат като ангелите. Това е Небесна музика. Благословени са тези, които разберат това.

Медитирайте върху този предмет в най-голяма чистота, светлина и се опитайте да се освободите от старите идеи, които пречат на разбиранията ви и спъват прогреса ви. Така ще станете истински синове и дъщери на Бога.

Разбира се, може много да бъде говорено по въпроса за филтрите. Не само органа в женското тяло се нуждае от защита. Ученикът знае, че е потопен в космическия океан и сам той формира своите физическо и фини тела, с помощта на добрите и лошите материали, които абсорбира. Проблема, който той среща, е как да привлече само доброто, с главата и сърцето си, и да отблъсне лошото. Всъщност най-ефективният от всички филтри, сумата от всички филтри, е Аурата. Ако наистина искате да сте защитени, медитирайте върху Аурата. Представете си, че сте обкръжени от цветове – виолетов, син, зелен, жълт, златен и т.н. и че тези цветове изграждат вашата аура, огромна, интензивна, вибрираща, излъчваща и мощна. Това е най-добрият филтър. Не само, че всичко нечисто, зловредно, тъмно или зло ще е неспособно да я проникне, но благодарение на Аурата ще сте способни да видите величието на Божествения свят, да пиете, дишате и плувате в Космическия океан от Любов и Блаженство.

За да съградим тази Аура около нас, не е достатъчно само да си представим цветовете около нас. Тя ще се задържи само, ако бива подхранвана с добродетелите и качествата, които стоят зад тези цветове. Тъй като всеки цвят е проява на определена добродетел, цветовете на Аурата могат да се установят само, ако биват подхранвани от съответните добродетели. Поради тази причина, Посветените предписват методи, които карат ученика да развие съответните добродетели, които по-късно се превръщат в цветове и светлини. И когато същностите, които наблюдават земята, видят измежду сенките Посветен, ученик, който свети, който излъчва снопове от светлина, те идват при него, грижат се за него, поливат го като цвете, хранят го и го освещават.

И така, скъпи братя и сестри, помнете, че най-добрата защита е нашата Аура.

Бонфен, 16 август, 1962

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×