Jump to content
Ани

Глава XI – Хранене и Любов

Recommended Posts

Глава XI

Хранене и Любов

I

Векове наред християнската църква повтаря, че човек е заченат в грях. Това е то, нищо не може да бъде направено, човек е заченат в грях и е роден в грях. Добре, но аз не съм съгласен. Аз мисля, че чрез наблягането на тази идея и разпръскването й, човешкият вид е задържан от изправяне, надеждите му са принизени и желанието да се развива увяхва. Всички са грешни, това е то, въпросът е уреден. Разбира се, истината съществува, но къде? Човек е заченат в грях, защото родителите му предават наследство, което вече е грешно. Чрез техните мисли и чувства, които не са нито чисти, нито светли, те на практика са заченали децата си в грях. Но това, че от времето на Адам и Ева първородният грях е преминавал от поколение на поколение не е вярно. Когато хората прозрат светлината, когато станат добри, мъдри, интелигентни и чисти, това дали Адам и Ева са сгрешили, няма никакво значение. Те ще бъдат променени и трансформирани.

Не трябва да бъдат втълпявани идеи, които карат хората да се чувстват виновни, несъвършени, които ги оставят без надеждата че са способни един ден да се променят. Ние сме грешници, това е ясно, но не трябва да продължаваме така през цялата вечност, трябва да напредваме. Освен това, Небесата имат по-голямо доверие в някой, който се разкайва за греховете си, отколкото в такъв, който никога не е грешил, защото този, който никога не е правил нищо погрешно, е готов да падне, той е нестабилен, още не знае какво е да пострада, той може да тръгне сляпо, в която и да е посока и един ден неминуемо ще падне. Но човек който е бил в хватката на дявола и е оцелял, преминавайки през ужасни страдания и след това е решил да изпълнява Волята Божия, ако успее, Господ ще му се довери и ще му възложи работа. Той ще каже: „Най-накрая има някой, на когото можем да разчитаме, не и на другите, обаче.” Очевидно това не означава, че трябва да се държите като идиоти, за да можете да се изправите по-късно! Никой не знае колко векове може да отнеме това. Във всеки случай, хората вече са се държали достатъчно лошо и вече е време да се спрат и да почнат да работят за Бога.

Да вземем например въпроса за Любовта. С течение на времето представата за Любовта е еволюирала. Диваците от миналото са се държали с огромно насилие, с невероятна животинска чувственост и начина, по който те са изразявали Любовта си, без да мислят, без внимание, грижа и съзнателност, е бил подобен на бурно море или изригващ вулкан. Със събуждането на съзнанието и живота на Духа, в човека са се появили нови елементи като нежност, деликатност … Но дори сега, Любовта все още си остава примитивна проява. Инстинктивната страстна Любов е била правило толкова дълго време, че хората вече не знаят как да направят Любовта изфинена и благородна. Всъщност, няма нищо по-трудно от това, но в същото време и нищо по-лесно, ако вече знаете как да приложите правилата на различни равнища, не само как да държите някого в прегръдките си, но също да приложите Любовта на всеки един план.

Любовта е Божествен живот, който е дошъл долу, в по-ниските области, за да се изяви, да се разпръсне наоколо, да събуди всичко за живот. Тя се проявява навсякъде и хората не забелязват, че това е все същата сила, същата космическа енергия, проявена в различни аспекти. Хората не вършат нищо друго, освен да пропиляват тази енергия, мислейки, че тя е само инстинкт, моментно удоволствие, и средство за възпроизвеждане на човешкия вид. Посветените, които са се издигнали високо за да изучават Божествената Мощ на Любовта, ни казват че това е същата сила която идва от Слънцето, същата светлина, топлина и живот, но по целият този път надолу към нас, тя, като река, приема замърсеностите на областите, през които преминава. Но това не означава, че тя не извира бистра и кристално чиста от върха на планината. Енергията, която ние наричаме Любов, идва от Небесните области, точно както лъчите и топлината на Слънцето, но при спускането си в по-ниските слоеве между хората, тя става неразпознаваема.

Сега въпросът е: Ако тази енергия е Божествена, изключително мощна и най-есенциална, как може да бъде върната към първоначалната й чистота? Преди всичко трябва да осъзнаем, че има хиляди степени Любов, след това трябва да придобием контрол върху себе си, като бъдем смислени, внимателни и интелигентни, за да трансформираме тази Енергия до първоначалната й чистота, до степен да бъде ясна като Слънчев лъч, носейки добро, вместо разруха. Има правила, които трябва да знаем и следваме, но за да ги приложим, не трябва да чакаме да прегърнем любимия в ръцете си, те трябва да бъдат приложени във всекидневния живот, дълго преди Любовта да започне да се изявява.

Всеки ден вие приготвяте храна и после я консумирате … вие избирате това, което е ядивно, не ядете всичко. Било то риба, сирене, зеленчуци или плодове, винаги има нещо нечисто и несмилаемо, което трябва да бъде изчистено, измито или изхвърлено. Човек избира храната си, той е по-еволюирал от животните, които не селекционират храната си. Но когато става дума за мисли и чувства, човек не избира, той гълта всичко. Защо? Защо той трябва да допуска вредни елементи да проникват в сърцето и съзнанието му, елементи които не са били измити и изчистени? Мислят ли любовниците преди да се целунат и се обменят, първо да премахнат замърсеностите? Ако не, бактериите на болестта и смъртта се прикрепят към техните чувства, към техните целувки, те не ги виждат и не могат да ги спрат, но те са там. Да, смъртта прониква заедно с проявите на чувствената Любов, животинската форма на Любов, която е безсъзнателна, неконтролирана и невежа. Този вид Любов сега всеки възприема, възхвалява и възвеличава. Никой не знае за другата Любов, и ако споменете за нея, хората ще ви гледат като побъркан.

Храната е първата стъпка. Преди да седнат на масата, хората измиват ръцете си и преди, в миналото, те са казвали молитва и канели Господ да участва в храненето им. Може би някои селяни все още го правят, но образованите хора са приключили с подобни традиции. Ето до какво е довела културата на хората и интелигентността им! Обичаят за измиване на ръцете и поканване на Бога на трапезата има дълбоко значение и Посветените, които са го дали, са учели учениците си: „Преди да обичате някого, преди да го прегърнете, поканете ангелите на празника, първо измийте ръцете си, тоест пречистете себе си. Дръжте в съзнанието си мисълта, че не искате да дадете на другия нищо замърсено, нищо обезкуражаващо или тъжно, никаква болест.” Това не е начина, по който това обикновено се случва. Момчето обикновено е окаяно и нещастно, то иска да се задоволи, така че прилъгва момичето, взема я в ръцете си и я използва. Какво дава той на неговата възлюбена? Той взема всичко от нея, нейната сила и вдъхновение и в замяна й дава това, което иска да изхвърли от себе си, да се освободи от него. Той не би трябвало да я целува, би трябвало да изчака и да си каже: „Аз съм беден, окаян и мръсен, първо ще отида да се измия и приготвя и когато съм в по-добро състояние, ще и донеса цялото си богатство.” Никой не мисли по този начин. За в бъдеще, когато тези неща бъдат разбрани, ние ще бъдем засрамени и отвратени да видим каква грозна и отвратителна е била нашата Любов. Вие ще кажете: „Но всеки го прави точно така – когато е тъжен и има нужда от комфорт.” Поради това, че света е глупав и егоистичен, не е задължително това да бъде правилно. За в бъдеще ще се научите да обичате както обича Слънцето, както обичат ангелите, както обичат Великите Учители, без кражба, без вземане, а само чрез даване.

Има дни, когато ви е лошо. В тези дни стойте настрана от вашата любима, иначе законът ще дойде и ще ви накара да обясните защо сте откраднали от нея. Хората са невероятни. Когато се чувстват добре, те даряват това богатство на който и да е около тях, но когато се чувстват мизерни и отчаяни, те се спускат към хората, които обичат. Те са крадци, абсолютни крадци.

В Любовта, както и при храненето, първото правило е да внимаваме какво ядем. Затова трясва да знаем разликата между различните видове чувства, между себичното и лишеното от себичност, чувството, което ни освобождава и което ни ограничава, което ни разбалансира и което ни хармонизира. Трябва да сте нащрек за да сортирате чувствата си. Ако се отвлечете и вниманието ви се разсее, никой няма да охранява вашата граница и враговете ви ще се възползват да се промъкнат и да отслабят държавата ви. За да не се случи това, трябва да имаме бдителност, внимание, контрол – но когато хората се обичат, всичко което те искат, е да загубят контрола, да забравят, да се отпуснат. Когато те въобще не мислят, когато са безсъзнателни или пияни, ето кога за тях Любовта е най-добра. Както те казват, когато са трезви не чувстват много! Но как могат да са сигурни? Опитали ли са някога да бъдат нащрек и наблюдателни, да селектират емоциите си и да се свържат с по-висшите течения, за да знаят какво биха чувствали и какви открития биха направили? Ако никога не са пробвали, как могат въобще да имат някакво мнение по въпроса?

Както казах, по-ниската форма на Любовта, чувствената Любов носи смърт. За да ви стане това по-ясно, ще ви го обясня с някои идеи от астрологията. Знаете, че Зодиака на астролозите е жива книга, в която Посветените четат великите истини на живота и света, и че тази книга е отразена във всичко, което съществува на земята. Дванадесетте съзвездия са отговорни за всички съществуващи форми на земята. Ако искате да разрешите философски проблем, първо трябва да погледнете в книгата на Природата горе, в Зодиака. Аз съм го правил няколко пъти пред вас. Нека сега да вземем въпроса за живота и смъртта и да попитаме Зодиака кои знаци могат да ни кажат за Любовта? Всъщност, много от знаците говорят за Любовта, но особено много Телец и Везни, тъй като те са дом на Венера. Ако ги анализираме, ще видим че Телецът представя примитивната и чувствена Любов, плодородието на Природата. Бикът Апис, който е символ на плодородието, бил обожаван от Египтяните, тъй като според тях той привличал силите на съзвездие Телец и земята имала изобилни реколти. Чрез магически церемонии, свещениците действително били способни да установят такова изобилие. Другият дом на Венера – Везни, представя по-висшата, чиста форма на Любовта. Това не означава че всички които имат Венера във Везни манифестират само духовна и божествена Любов, тъй като има много други негативни елементи, които трябва да бъдат взети под внимание, но общо взето, Везни са знак на духовната Любов, чувствителни към красотата, поезията и музиката. Любовта на Телец има нужда да пипне и вкуси, докато Любовта на Везни е доволна само да чуе и види.

Знаците трябва да бъдат изучавани във връзка с техните противоположни знаци, които са за Телец – Скорпион и за Везни – Овен. Скорпион също е свързан с половите органи и както и Телец, с чувствената Любов. Скорпион представя осмия дом, домът на смъртта в Астрологията, което показва, че в примитивната Любов, когато човек поглъща всичко без разлика, се процеждат бактериите на смъртта. Първо в разговорите възникват различни становища, а после се стига до войни и революции. Докато Везните са свързани с Овен, който представя главата, смелостта, куража, желанието за напредък, изследване, катерене на височините, надхвърляне на себе си, саможертва. Ето защо Христос е представен от Агнето, Овена. Овена е главата и символично, вместо да действа със страст и гняв, оперира с мъдрост, спокойствие и интелект. Овена е началото на развитието и растежа, на цъфтежа на всичко, което расте и живее. Ако растението расте, то е, защото се чувства осветлено, това показва, че то разграничава нещата, отхвърля лошите елементи и позволява на живота да блика и циркулира.

Така, Овенът, който е свързан с Везните, представя духовната Любов, в която замърсеностите са държани настрана чрез зорката и внимателна мисъл. Ето защо Овенът е първият знак от Зодиака, знака на пролетта, времето за обновяване. Любовта, Любовта на Слънцето, духовната Любов на Посветения струи във формата на Светлина, Топлина и Живот. Това е чиста Любов, защото е пълна със смисъл, със съзнание. На пограничния пункт има поставени митничари и никакви зловредни елементи не могат да проникнат. Когато целувате възлюбения си, съзнанието ви е будно, вие виждате точно какво произтича с двама ви. Вие се свързвате с висшата интелигентност, откривате удивителни неща, ставате силни. Наистина ли си струва да загубим тези придобивки, за да бъдем пияни или малко по-отпуснати?

Но всеки иска точно това – да забрави за всичко и да изчезне в пространството, тъй като по този начин намира щастие. Дори се казва: „Ако не загубиш главата си, нищо не си усетил!” Това е подпис под смъртната присъда на духа, но това е приетият начин. Ако мъжа е буден и бдителен, ако се контролира, за да направи Любовта светла, красива и благодатна за любимата си, без съмнение тя ще възкликне с отвращение: „Това не е никакъв мъж, той е прекалено разумен и нищо не прави.” Но ако тя види, че му се премрежват очите, че диша тежко като животно и ако всичките му убеждения, решения и планове се разпилеят на пух и прах, тя си казва: „Ето, това е мъж, наистина е супер, струва си труда.” Тя реагира така не защото е много удивена, но защото се гордее със силата на контрола, който има върху него. Тя си мисли, че може да го върти на пръста си. Когато види че мъжа е обърнат с главата надолу и напълно загубен, тя се радва, триумфира над него и си мисли: „Нали беше много силен … свършен е, сега ще правя с него каквото си искам.” Низшата и природа триумфира, защото тя ще бъде способна да доминира над него, да го води за носа, така че той да прави каквото тя иска. Всъщност, този вид триумф не е нищо велико, а е само маскирана жестокост. Жената не би трябвало да бъде щастлива, виждайки съпруга си или любовника си капитулирал до такова жалко положение. Напротив, тогава тя би трябвало да се обезпокои. Никой не е подсигурен срещу силни чувства, но трябва да бъде сигурен в качеството им и да не губи контрол върху тях. Трябва да сме господари на положението. Например, има някои много мощни инструменти, като ракетите, които веднъж заредени, трябва да бъдат контролирани. Също така при хората Любовта може да бъде фантастична ракета, но трябва постоянно да бъде направлявана, насочвана, чиста и балансирана, така че Божествената й мисия да бъде реализирана. И ако в такъв момент те имат дете, то ще бъде ангел, гений. В отвъдното има толкова много еволюирали духове, които чакат подходящи условия, за да се превъплътят.

Трябва да бъдете бдителни, което означава да запалите светлините, за да виждате ясно и да се освободите от нежеланото. Ще отнеме цяла лекция, за да ви обясня ефекта, който светлината има на астрален и ментален планове, колко ефективна е в освобождаването от нежелателностите. Когато те се опитват да се промъкнат във вас и да се възползват от вашите енергии докато се обичате, да изядат и изпият силата ви, вие трябва само да прожектирате светлината и те няма да смеят да се покажат, защото ще бъдат разкрити и атакувани. Неприятностите предпочитат да се плъзгат тихо в сенките и затова трябва да бъдете бдителни, информирани и просветлени, за да бъдете защитени от тях.

Ако преди да прегърнете любимия си, призовете светлината, точно както призовавате Бога да се присъедини към вашата вечеря, ще дадете на любимия си Божествени елементи, които той преди никога не е получавал и неговата душа ще ви бъде вечно благодарна, защото Любовта ви е неегоистична и безкористна, тя просветлява и съживява и обединява любимия с Христа и Божията Майка. Това е единствената конструктивна Любов. Вие ще кажете: „Как можем да бъдем щастливи, ако намесваме Христос и Божествената Майка в нашата Любов? Това е невъзможно!” Напротив, само при тези условия можете да бъдете щастливи, защото Любовта ви ще бъде постоянна, без горчивина, съжаления, отслабване и умора. Само безкористната Любов не носи неприятности и грижи, в противен случай вие сте като крадец на пари. За момента той е доволен, но след това постоянно се пита: „Видяха ли ме, дали ще ме хванат?” и това не му дава мира. В низшата и егоистична Любов също няма мир. Вие ще възразите: „Има мир, има мир … „Тогава вие сте животни. Животните са винаги в мир. Само вижте котката, която току що е погълнала лакомо мишка, само как спокойно се облизва! Но ако някой е малко по-еволюирал, той не може да бъде толкова спокоен.

Ще кажете, че искам от вас невъзможни неща. Да, знам, но когато някой знае истината, идеалното разрешение на проблема, той вече е направил известен прогрес, дори ако не прави нищо по въпроса. От момента, в който узнаем истината за нещо, тя започва да работи в нас и ние се приближаваме все по-близо и по-близо до осъществяването и. Ако не знаете кое е вярно, тогава никога няма да реализирате истината, но от момента, в който поне я узнаете, половината работа е свършена, защото имате перфектна визия, идеал за следване. Има нещо към което да се стремите, въпреки че все още има много ъгли за изглаждане. Въпросът за Любовта ще бъде големият въпрос, който предстои да бъде решен от следващите поколения. Всички други въпроси ще избледнеят и целият свят ще се ангажира с жизнено важния въпрос за Любовта, как да обичаме и как да станем Божествени чрез Любовта. Защото Любовта е Бог, Бог е Любов. Ако взаимоотношенията на човека с Любовта са правилни, това значи, че той има правилни взаимоотношения със Самия Бог.

Когато Исус е казал на учениците си: „Имам още много неща да ви казвам, но засега не мога да ги разкрия”, какво е имал в предвид? Говорел е за Любовта. Не е можел да разкрие тайните й, защото учениците му са бил пълни с предразсъдъци, наследени от религията на Мойсей. Вземете например какво казва свети Павел за това, как трябва да се облича жената и да се подчинява на мъжа си. Сега това звучи глупаво, но един ден ще ви обясня кабалистическите причини за даването на тези правила и ще видите, че за онзи период те не са били толкова глупави. Това е само един от интересните предмети, който ви очаква. Вие искате още днес да ви разкрия този въпрос, но дори по тази тема аз не знам с какво да започна. Има маси неща които изникват в съзнанието ми и ще се наложи да направя селекция. Те са като птици, които влитат от всички страни и аз трябва да ги сортирам.

Христос е говорил на учениците си по много теми, но не им е разкрил всичко. Той им е дал виното и хляба, което вече е било посвещаване в знанието за мъжкия и женския принципи, относно което църквата тъне в мрак. Той рекъл: "Който пие кръвта ми и яде плътта ми, ще има вечен живот … „Къде можем да намерим плътта му и кръвта му? Това са велики мистерии, които един ден ще бъдат разбулени на Божиите чада.

Бонфен, 14 август, 1961.

II

Когато мъж и жена се обичат, те не трябва да се чувстват отделени от Вселената, от Космоса, от Бога. Те трябва да се привържат към Цялото, да мислят за Бога и да Му изпращат техните сили. Ако те мислят само за себе си, техните сили ще отидат надолу и ще бъдат погълнати от персоналността, дори и ако те си мислят, че са се заредили с Любов. Защо мъжете и жените се търсят един друг? Глада ги подтиква, те са гладни и искат да ядат. Любовта е храна и питие, сравнима с хляба, който ядем и водата, която пием. Да обичаме е същото, както и да ядем: същите закони, същите правила, същите процеси биват приложени.

Глада се проявява не само физически. Например, някои хора пълнят стомасите си до пръсване, но стават от масата все още гладни, те биха искали да продължат да ядат, но не могат, защото тяхното физическо тяло е задоволено. Астралното тяло обаче е все още гладно. Обикновено двете тела са в съгласие, когато физическото тяло е задоволено, астралното също е задоволено, но когато има дисбаланс между тях, тогава или физическото тяло ще се нуждае от още храна, докато астралното тяло е задоволено, или физическото тяло е задоволено, но астралното иска още и създава аномалии.

Същите аномалии могат да се случат и в сферата на Любовта, когато човек е физически задоволен, наситен, но на астрален план е все още гладен. Това може да бъде ужасно, ако физическото тяло не може повече, но астралното продължава да е гладно и да иска още. Някои хора страдат от тази несъгласуваност и неравномерност между физическото и астралното тела и това ги прави нещастни. Този дисбаланс може да стигне по-далече, до менталния план …

Може би сте изненадани, че сравнявам Любовта с храната и питието и правя паралел между Любовта, глада и жаждата, храненето и пиенето, но това е, защото те са движени от същите закони. Докато се храним, както съм ви казвал много пъти, трябва да оставим всичко друго настрана и да се съсредоточим в свързването на процеса на хранене с Космоса, така че всички енергии да нахранят не само физическото тяло, но да се насочат нагоре. Тогава ще ядете истинска храна, тя ще бъде Божествена и ще ви донесе Божествени резултати, вашите мисли ще станат различни, ще имате други чувства и подбуди за действията си. Ако не разберете процеса на храненето, не ще разберете и процеса на обичта, както и взаимоотношенията и връзките между мъжете и жените. Докато консумирате храната си автоматично, само за удоволствие, без да работите духовно в същото време, няма да можете да обичате както трябва, винаги ще бъдете ограничени и спъвани. Започнете с храненето, научете се да ядете по различен начин и ще бъдете способни да се подхранвате на Божествен план, с еманациите и диханията, които извират от Божествения източник. Това е цяла една наука, страхотна наука, която хората ще бъдат длъжни да изучават за в бъдеще.

Ако години наред настоявам на едно нещо, едно мъничко нещо, как да ядем, то е, защото имам причина за това … Колко пъти съм го повтарял! Но никой не разбира за какво говоря. Вие продължавате да се храните без мислене и медитиране, без да се свързвате с Бога и дори без да си спомните да му благодарите. Сега аз бих желал този процес на хранене да произтича по наистина Езотеричен начин, защото това ще ви даде възможност да абсорбирате друга, по-фина храна, храната на звездите, планините, реките, растенията, дърветата … храната, която идва от аромата на парфюма, звуците на музиката, светлината на Слънцето. Всичко това е хранене, вид храна, със същите кореспондиращи закони.

Но за хората няма никакво значение начина на приемане на храната, те имат толкова много по-важни неща за вършене! Те пренебрегват безценните богатства, които природата им е приготвила през милионите години. Те знаят само, че за да оцелеят, трябва да ядат, но те пропускат всичко друго и се хранят автоматично, механично, безсъзнателно и пропускат всичко. Те не разбират важността на този процес. Ние трябва да се нахраним, да, това е така, но целта ни трябва да е да изпратим енергиите, които абсорбираме обратно към Бога, вместо да ги държим за себе си. Така ние развиваме качества като щедрост и безкористност. Отсега нататък вземете цялата енергия и сила, която абсорбирате по време на храненето и кажете: „Господи, ела и сподели това ястие с мен, нахрани се с мен”, поканете също така ангелите и Архангелите да споделят вашата храна. Това е отношението, което ще ви трансформира. Когато разберете това – защото аз виждам че не сте разбрали, тогава ще имате нужната ви основа, на която да стъпите, за да напредвате в областта на Любовта и емоциите. Вие ще чувствате светлината в себе си, ще можете да вървите все по-напред и по-напред, следвайки все същите божествени правила. Вместо да искате да абсорбирате всичко за себе си, вместо да бъдете егоистични, жестоки и брутални, ще можете да правите нещо истински важно.

За да бъдат правилно нахранени, човешките същества трябва да се научат да питаят Божествените принципи в тях, а не само животинските и низшите принципи. Засега, независимо дали се прегръщат, говорят, вървят или създават деца, хората неизменно пренебрегват и отхвърлят Божественият принцип. Това е най-последната им грижа и затова техните взаимовръзки не само че не могат да ги ползват, но напротив, носят им единствено грижи, тревоги, скръб, гняв, спорове, болести, емоционален безпорядък, дори самоубийства, и естествено, че с това те не могат да бъдат от полза за обществото. Всичко е свързано и взаимозависимо, от най-незначителната подробност до цялото величие на Небесата.

Първо се научете как да се храните и тогава ще се научите как да растете и на другите планове. Когато мъжете и жените започнат да подхранват Божествената си същност, да приемат Любовта за Божествена храна, всичко ще стане красиво и изрядно, самото Небе ще им се радва и участва в любовта им, Боговете ще слязат на земята и ще вървят между хората … Мислите ли, че можете да привлечете Величествените Същности и Интелигенции, ако сте вулгарни, невежи, себични, затворени, неспособни да съзрете нищо? Това, което казвам е ужасно, но е истина. Аз съм тук за да изпълнявам волята на Небесата и ако не кажа нищо, те няма да бъдат доволни от мен и ще ме изоставят. Вие казвате: „Но това не ни е много приятно.” По-добре е да допуснете малката неприятност, за да избегнете много по-голямата.

Храненето разбулва всички тайни на Вселената. За мен то представя цял един свят, безкраен свят … Докато сте толкова заети, докато не можете да отделите дори един час, за да се нахраните правилно, за да медитирате, ще бъдете лишени от по-добро разбиране за живота и особено, от трансформирането на половите ви енергии в светлина, интелигентност и величие. Вместо това вечно ще се лутате слепешката в по-низшите райони. Докато не свържете вашите дейности с Космоса, вашето хранене ще е неправилно, ще обичате неправилно и затова ще имате лоши резултати. Ако обаче сте свързани с Висшия Свят, с Вселенската Душа, когато целувате вашия съпруг или съпруга, ще сеете семената и искрите на Светлината, които дори двадесет или тридесет години по-късно ще продължават да работят и да дават плодове. Просто защото не сте оковали вашия възлюбен към егоистичната си личност, отнемайки всичката му жизненост и след това изхвърляйки го като изцедена лимонена кора, а сте се свързали с Цялото. Силата на Любовта е вечна, тя продължава безкрайно, когато е разбирана Божествено, заедно с Цялото и за Цялото.

Бонфен, 12 август, 1962.   

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×