Jump to content
Ани

Глава XXVI – Връзките на Любовта

Recommended Posts

Глава XXVI

Връзките на Любовта

Учителят чете мисълта за деня:

„Хората са прекъснали връзките си един с друг и това разлъчване, този пробив им е донесъл омраза, враждебност, неприязън, отмъстителност и анархия. Вижте Арабските страни, Израел, Виетнам и Съединените Щати. Вие може да кажете: „Щом си хвърлят бомби един на друг, значи връзките им не са прекъснати!” Вярно е, че те не са прекъснали връзките си на физически план, за да се убият те са по-близо от всякога, но аз говоря за духовния план, където връзките между хората са наистина прекъснати и това разединение се нарича война.

Разбира се, във войната съществуват известни връзки. Вземете за пример двама души, които не се понасят, те никога не са били по-близо, с цел да се намушкат един друг! А други, които са разделени от хиляди километри, са по-свързани от всякога. Когато говоря за връзки, аз ги виждам като проводниците, използвани от механиците и електричарите. Механизмът няма да сработи, ако само няколко сантиметра кабел липсват. Но когато разбера причината и добавя малко проводник, всичко заработва, течението от енергия протича и механизмът функционира: всичко зависи от нещо мъничко: от свързващата връзка.”

Това не е нова тема, мили братя и сестри, вече сте ме чували да говоря за връзките. Всичко във Вселената е свързано, нашето физически тяло не е нищо друго, освен система от съединени връзки с различни имена, съобразно функциите им: коса, влакна, вени, канали, кръвоносни съдове, артерии и тези сложни нишки тъкан … вие знаете всичко това. Ако бяхте ясновидци, щяхте да видите, че мъжете и жените са оплетени в нишки и връзки, които излизат от тях във всички посоки. А те си мислят, че могат да бъдат отделени един от друг, че могат да бъдат свободни и независими! Просто чрез мисълта си към някого вие създавате връзка, мислите не са нищо друго, освен връзки, свързващи нишки. Ако искате да нараните някого, вашата мисъл е като въже, като ласо, което вие хвърляте около него, за да го заловите и унищожите. Но ако сте пълни с Любов към него, вашата мисъл е канал, проток, през който вие го подхранвате. Това е връзка, която вие създавате между вас, за да му дадете всичко най-добро за него, да му помогнете и просветлите. Било то Любов или омраза, мислите и чувствата създават връзки.

Хората говорят за връзките на Любовта, но съществуват също така и връзките на омразата. Когато постоянно мислите за някого, търсейки начин да му причините възможно повече вреда, вашата омраза ви привързва здраво към него кой знае за колко време, вероятно за няколко прераждания. Ако искате да се освободите от него, трябва да знаете, че сте създали изключително здрава връзка. Любовта е връзка, омразата е връзка. Вие отново и отново срещате човека, когото обичате или мразите. Когато нямате никакви връзки с някого, тогава не чувствате нито Любов, нито омраза, но безразличие. Така, ако искате да се освободите от някой враг, поне се опитайте да бъдете безразлични към него, в противен случай вашата омраза ще привлече към вас самите всякакви възможни неприятности. При Любовта действат същите закони. Ако тя не е чиста, духовна и безкористна, няма да ви донесе нищо друго, но само проблеми.

Нека поговорим още малко за Любовта, тъй като няма нищо по-интригуващо, по-важно и интересно от това и няма човек, без значение млад или стар, който да не мисли за това. Когато говорим за омразата, всичко е ясно, няма какво да се каже, освен за катастрофалните последици, които може да повлече, - нещо, което никой не осъзнава. Но когато става въпрос за Любовта, никой не разбира. Това е толкова богато и сложно поле с толкова много различни аспекти, че никога не е било правилно обяснено … Само вижте колко време вече ви говоря по въпроса за Любовта! Днес ще се опитам отново да се спра на тази тема с надеждата че най-накрая ще бъда способен да я изясня.

Целият свят счита за нормално да се обича, да се жени и създава деца. Нищо не изглежда по-нормално от това. Никой не се изненадва, когато някой се влюби, защото това е твърде разпространено заболяване. Ето защо хората приемат за странно и ненормално, когато някой иска да ги промени и заведе до по-висши нива. Те са враждебни към новостите и промяната ги плаши. Сега ще се опитам да хвърля малко светлина върху проблема. Както съм споменавал и преди, Космическата Интелигентност е тази, която е дала на хората инстинкта да обичат, същия като при животните. Но Космическата Интелигентност няма в предвид това състояние да продължи вечно, тя има други планове за хората, да достигнат по-еволюирали, по-духовни състояния. В човека има две тенденции, които са представени от неговата низша природа, или неговата личност, която мисли само как да взема, как да задоволява нуждите си, и от неговата висша природа, индивидуалността, която мисли за нуждите и щастието на другите. Някои подобни прояви могат да бъдат видени дори в животните и дивите зверове – майчински и родителски инстинкти, които карат родителите да мислят за децата си и да им търсят храна, да ги защитават и дори да се жертват за тях. Тези прояви са доказателство, че космическата интелигентност е заложила във всички създания тези качества. Както и да е, те все още не са развити, защото чрез протекцията на потомството си, животното всъщност защитава неговата собственост. Същото важи до някаква степен и за хората, но въпреки това, тяхната висша природа е по-високо развита и Мъдреците, Мъчениците и Великите Учители на Човечеството, например, са дали безспорно доказателство за жертва и самоотричане.

Ако прочетете глава XI, която се занимава с въпроса за личността и индивидуалността, ще получите много ясна представа за това как тези две натури се проявяват постоянно чрез вашите мисли, чувства, действия и отношение. Ще видите колко често сте вдъхновявани от личността: винаги виждащи лошото в човека, винаги подозрителни и съмняващи се. И дори когато сте с Посветен, с Учител, който може да ви покаже грешките и пропуските в знанията ви, вие не допускате неговото отношение към нещата. Вместо да кажете: „О, Учителю, вероятно сте прав. Аз не знаех, че нещата стоят така както ги описвате, но ви вярвам, тъй като сте стигнали много по-далеч от мен …”, някои хора отказват да възприемат думите на Учителя си и се придържат към тяхната ограничена гледна точка. При тези условия, как биха могли да се развиват?

Но особено в сферата на Любовта двете природи са много ясно различими – личността и индивидуалността. Момчето може да си мисли, че обича момичето, докато всъщност обича само себе си и мисли само как да се задоволи за сметка на нейната красота и чистота, нейната младост и свежест, и тогава, след като се засити, той я захвърля като изцеден лимон и тръгва да търси нещо по-свежо. Но, някой друг мисли само за момичето, как да я защити, как да и помогне, да я научи, как да я насочи правилно към бъдещето и. Тази Любов е рядка, но тя съществува и това е Любовта на индивидуалността. Сега ще се спра на най-важното, слушайте внимателно.

Отсега нататък, когато обичате някого, наблюдавайте се за да видите какви са нуждите ви и ще откриете, че това което сте мислили за нормално и естествено, извън всякакво порицание, тъй като целият свят действа по същият начин, е вдъхновено от личността. В този момент вземете решение да спрете да живеете потопени в чувственост, суета и вулканични изригвания, и да използвате вашата енергия за вашата еволюция, за да работите върху себе си и се развивате. Накарайте индивидуалността да работи и тя ще ви възнесе по целия път към Небето с цялото му величие. Другият вид любов ви прави тежки, груби и животноподобни, без светлина, без вдъхновение, вредни за ближния ви. Ето, толкова е ясно и просто и ако не сте съгласни, това не го прави невярно.

Разбира се, аз съм съгласен, че начина по който личността обича, е нормален и естествен, никога не съм казал нещо друго, но това, което е естествено за личността, е противно на индивидуалността, която стои в готовност и очаква да се изяви, да овладее живота. Докато не се освободите от примитивните си инстинкти, вие задържате индивидуалността, спирате проявите й. Аз не казвам че инстинктивната любов съществува без причина. Нека тези, които й се наслаждават да продължават, но аз винаги съм бил за прогреса. Аз поддържам растежа и развитието. Не трябва да спрем да обичаме, но трябва да доведем любовта една стъпка по-далече и по-високо. Често сравнявам човешкото същество с небостъргач със сто, сто и петдесет етажа: наемателите на първите етажи имат вода, но останалите умират от жажда, защото нито капка не достига до тях. За да бъде покачена до горните етажи, на водата й трябва налягане и точно тук започват неприятностите. Веднага щом се появи малко напрежение, и всеки се спуска да го освободи в някоя жена или мъж, така че нищо не остава за високите етажи. Виждате колко невеж е човекът! Това напрежение е нужно, за да доведе водата до високите етажи, но вие казвате, че не можете да го издържите и търсите как възможно най-бързо да се освободите от него … Напротив, трябва да се радвате че то съществува, трябва да го пазите ревниво, защото то ви позволява да подхраните неподвижните клетки в мозъка. Без тази вода човек се превръща в идиот, в животно. Клетките в мозъка трябва да бъдат оросявани с тази вода.

Ако някои от вас все още не са убедени в думите ми, толкова по-зле за тях. За сметка на това други търсят прогрес, търсят знание и просветление. Аз говоря на тях и им давам начина да го постигнат. Какъв е начинът? Говорил съм ви за каналите, връзките и нишките в човека. Запознати ли сте с тази необикновена система, която космическата интелигентност е внедрила преди хиляди години в човека? Ако тази система не работи, то е защото хората не си правят труда да насочват и контролират енергиите си, да използват този фин, етерен механизъм. Кой от западните хора въобще е чувал за тази специална система, за тази мрежа от канали, която позволява на половата сила да циркулира до мозъка? Половата сила е необикновено могъща и когато стигне до мозъка и го подхрани, в същото време тя пълни личността с чувства за омраза и война. Половата мощ може да прави чудеса, може да бъде използвана за висши цели, но досега е била използвана предимно за по-силно разделение между хората и враждебност. Любовта на личността е близко до агресията. Човек, който е потънал в чувственост, също така е потопен в агресивност и насилие. По-висшата форма на любовта се концентрира върху духовното придвижване. Това ще бъде същата Венера, която вдъхновява Марс, но те имат два аспекта, висш и низш. Висшата любов, или Венера в нейният висш аспект събужда висшият аспект на Марс, който тогава отива да изследва Божествения Свят и се връща обратно на земята, за да донесе знанията си.

И така, мили братя и сестри, какво мислите да правите със знанието, което току що чухте? Не много, знам. Вие си водите бележки, но после ги оставяте някъде и отивате да задоволявате низшата си природа, докато не остане нищо. Е, да, вие ще кажете: „О, Учителю, ние разбираме, чувстваме, че това, което говорите е истина, но вие не знаете колко трудно е за нас да го приложим на практика.” Аз много добре знам колко ви е трудно, но дори само факта, че знаете тези истини ще ви даде възможност да ги осъществите. Затова е по-добре да продължавам да ви говоря за тези неща и дори ако сега не сте способни да осъществите това величие, ще можете да продължавате да се опитвате, докато бъдете способни да преодолеете спънките, които възпрепятстват успеха ви.

Една от тези спънки е страхът, страхът, основан на невежеството. Вие си мислите, че ще бъдете лишени от всичката си радост и удовлетворение. Разбира се, в началото ще има известно усилие, но ще замените слабостта за силата, абсурдността за интелигентността, ще се лишите от нещо, което ви носи само трагедии и тревоги, за да се придвижите напред към друго състояние, което ще ви донесе радост и мир. Мислите ли че аз съм лишен от каквото и да било? Аз не съм толкова глупав да бъда лишен от каквото и да е … аз не съм лишен от нищо, просто съм заменил едно нещо с друго. Вие ще кажете: „Но вие не пушите.” О, аз пуша, но пуша други, Божествени, чудни неща. А ако само знаехте какво вино пия! За да получим правото да вкусим много по-голямото удоволствие, ние трябва да се откажем от мъничкото удоволствие.

Тук ще спра, но вие продължавайте да мислите по този предмет, както и върху въпроса за връзките. Всичко във Вселената, всичко е свързано: Слънцето, Звездите, планетите, дърветата, камъните и кристалите, атомите и електроните, които са формирани съобразно потоците енергия, геометричните фигури, лицата на хората, всичко е свързано. Вземете например физическото тяло. То не е нищо друго, но преплетени влакна, красиви или грозни, светли или тъмни, симетрични или не, но всичко е преплетено. Ето защо трябва да бъдете изключително внимателни, когато се свързвате с хората, тъй като си плетете дрехата за бъдещото си въплъщение. Това е цяла наука. И когато не знаете как да плетете, вие бивате въвлечени в глупави грешки и постъпки. Ако се свържете с престъпник, ще трябва да страдате заедно с него, да плащате цената на грешките му заедно с него, тъй като вие ще бъдете партньори, сътрудници и присъствате във всичките му действия. Но хората не мислят за тези неща, те могат да станат приятели с всеки, дори с Дявола. Помислете малко и се опитайте да се свързвате само с хора, които са еволюирали, лъчисти, посветени, с Ангелите и Архангелите, с Божествените същности, в противен случай никога не ще познаете никакъв мир, целият ви живот ще бъде изпълнен с тъмнина и страх.

Въпроса за връзките между хората стига по-далеч, отколкото можете да си представите. Всяка мисъл и чувство, всяко обещание е връзка. Те не ви връзват с физически въжета, но въпреки това вие сте обвързани чрез договори, подписи и съглашения. Ако сте подписали, вие сте обвързани и никой съд не може да ви освободи. Тези връзки са дори по-ужасни на астрален и ментален план, където хората мислят само как да се излъжат и възползват един от друг. И въпреки, че не можем да ги видим, това са най-трудните за прекъсване връзки. Сега убедени ли сте? Медитирайте върху това, бъдете съзнателни за значението му и бъдете много внимателни, защото целият ви живот се крепи на косъм.

Бонфен, 17 август, 1975. 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×