Jump to content
Ани

Глава VIII – Материализъм, Идеализъм и Сексуалност

Recommended Posts

Глава Осма –

Материализъм, Идеализъм и Сексуалност

„На Земята както на Небето”

Когато погледнем назад във времето, можем да видим колко много различни религии, мисловни системи и философски направления са идвали и са си отивали и че всички те могат да бъдат поставени в две категории: такива които тласкат хората да избягат от света, и такива които, напротив, го подтикват да се въвлече в светските дела.

Една такава философска система, която подтиква хората да избягат от света под претекст че той е само чертог на страдание и сълзи, е Будизма. Будизма е повлиял много други духовни движения, включително някои гностични секти, такива като катарите, например. Другата философия, която кара хората да се привържат към земята до такава степен че никога да не искат да я напуснат, е материализма.

„А Християнството?”, ще попитате. „Към коя категория спада Християнството?” Християнството е нещо друго. Всъщност, то не знае към коя категория да се отнесе, защото самото то не се познава. Християнството и философията на Христос са две напълно различни неща. Ако аз бях доволен от обясненията на църквата и теолозите върху евангелията, аз не бих отишъл направо при Исус да го питам какво мисли той по въпроса. В предните си лекции вече ви обясних как години наред работих да проникна в съзнанието на Исус за да разбера какво всъщност е имал в предвид, и аз съм ви давал предостатъчно доказателства за успеха си. Разбира се, аз знам че във вашите очи моите обяснения не са неопровержими доказателства, но ако малко се размислите, ако наблюдавате живота и сравните нещата, ще видите обясненията ми отговарят на действителността. Ще видите че доводите ми са по на място и по-приложими от другите.

Сега, за да разберете по-ясно двете философски тенденции, нека вземем за пример хората. Когато се роди дете, неговата единствена грижа е да се закрепи колкото се може по-твърдо на земята – то пълзи на четири крака, пипа всичко и иска да сложи всичко в устата си! Малко по малко бебето се превръща в младеж. Сърцето му се събужда и той започва да се интересува от момичета. Той се влюбва и се превръща в семеен мъж! На този етап той е все още твърдо прикрепен към земята и способства за увеличаването на популацията и богатството и чрез децата и работата си. Едва по-късно, когато е много по-възрастен, когато е пропилял всичките си запаси и започва да вижда че никога няма да осъществи мечтите си, той се променя. Земята започва да го привлича все по-малко и той насочва вниманието и стремежите си към отвъдното. Същият този мъж който само преди малко се е интересувал единствено от ядене и пиене, жени и трупане на богатства, сякаш ще живее вечно, сега става толкова безличностен и безкористен, толкова студен, уморен и разочарован, че е готов да се откаже от всичките си богатства и да премине в другият свят. Цялата тази трансформация се дължи просто на отслабване на половият инстинкт.

Сега ще ви докажа как мъжката полова енергия предопределя цялата му философия. Докато мъжът притежава тази сила, той е готов да живее на земята, но когато тя го напусне, той иска да умре. Поради това някои Посветени от миналото които са знаели всичко това са учели учениците си че ако се стремят да напуснат земята със всичките и ограничения и страдания и да достигнат света на блаженството и светлината, те трябва да подтиснат всички прояви на половата сила, да се откажат от половите връзки, да избягат от похотта и желанието, да избягват виждането на голи тела и всякакви отношения с противоположният пол и т.н., иначе ще бъдат хванати в примката на земята и никога няма да искат да я напуснат.

Ето къде е произхода на различните религиозни и философски тенденции за които говорихме. В корена на всичко стои половото привличане, любовта между двата пола и отношението което хората избират да приемат към тази сила. Това отношение определя двете основни мисловни школи: едната която позволява на тази сила да се изяви, и другата, която се опитва да я подтисне. Разбира се, има много философии, но всичко те могат лесно да бъдат причислени към едната или другата категория. Ако не искате да стоите в този свят на страдание, ако искате да постигнете вечността и безсмъртието, трябва да забравите за продължаването на човешката раса, защото това само създава връзки, които ви приковават на земята. Ще бъдете приковани към майката (или бащата) на децата си, към самите деца, които са плът от плътта ви и кръв от кръвта ви и дори психически ще бъдете обвързани с техните характери, с техните души и духа им. Ето защо Будизма учи че когато човек напуска този свят, дори и да си мисли че е свободен от всички привързаности, връзките които го приковават към децата му и към всички членове на семейството му са непокътнати. Така човек не може незабавно да напусне ниските астрални области, но е принуден да остане близко до хората за известно време, особено до семейството си, да ги наблюдава, да участва в живота им и дори да се питае чрез тях. Според тази философия, ако искате да се освободите, не трябва да се жените и да имате деца, защото тези които допуснат семейство и деца се превръщат в пленници на семейството си и когато членовете му мислят за тях и ги призовават, те са длъжни да се върнат на земята и не могат да пребивават в небесните региони. Посветените които са знаели тези истини, са учели на аскетизъм, целомъдрие и идеализъм, подходящи за тези които са истински решени да нямат корени в света. Въпроса тук не е дали това е вярна философия(защото тя се базира на окултно знание), но дали е подходяща за нашето време, дали е адаптирана за съвремието, и най-подходящият отговор е че тя е напълно непригодна. Това е един проблем на който трябва да намерим отговор.

И сега, нека разгледаме другата философия – тази на материалистите и хедонистите и всички тези които се интересуват само от този свят и мислят че постиженията на съвременната наука ще удължат живота им. Може би тяхната философия е точно толкова вярна колкото и другата! Така че нека разгледаме и двата подхода и да видим дали няма трети който е по-добър от двата.

Ако някой мисли само за земния си живот, за ядене и пиене и спане с противоположния пол, за трупане на богатство и разширяване на бизнеса си, за контрол на пазара по целият свят, нима той не служи на доброто? Разбира се че служи. Той е като земният червей. Земните червеи са много полезни същества. Те приемат почва през единият си край, прокарват я през храносмилателната си система и я отделят през другият си край, така раздвижвайки я и правейки я по-полезна за растителното царство. Да, материалистите са като земните червеи. Те прекарват живота си мелейки, тоест прекарвайки през себе си инертна материя, насищат я със своята енергия и я подготвят за по-висша работа. Не говорете срещу материалистите. Те са много полезни, те трансформират материята като я прекарват през себе си. Създателят е подготвил най-различни работи за хората и тези които избират такъв живот облагородяват цялата планета със службата си. Вижте земята – колко много материя има за трансформиране! И веднъж трансформирана – духовните хора могат да я използват и да работят с нея на по-високо ниво. Да, те също работят с материя, но с по-фина такава, с материята на мислите и чувствата, на свой ред подготвяйки я за по-висш клас същества. Така че има една цялостна верига от същества които работят да трансформират материята: растенията работят за да трансформират минералната материя, животните работят за да трансформират растителната материя, хората трансформират животинската материя, и така нататък, докато стигнем самият Господ Бог. Вече съм ви обяснявал как Бог се храни с плодовете на Серафимите и Херувимите. Разбира се, това е просто образ който да ви помогне да разберете нещата.

Сега, какво е третото решение, третата философия за която споменах преди малко? Отговорът би могъл да бъде Християнството. Може да бъде, ако Християните стигнат до разбирането че са прави да бъдат религиозни и духовни, но в същото време трябва да се грижат и за света. Че трябва да използват всичките си мисли, чувства и действия за да трансформират света в градина пълна с лакомства, в която Господ да бъде доволен да пребивава. Нито тези които се интересуват само от това да избягат от земята, нито другите, които ги вълнува само как по-добре да се уредят материално някога ще постигнат нещо. Третото решение, истинската философия на Христос ни казва не да бягаме от земята или да я изоставяме, но да се запасим с всичките богатства на Небесата и да ги донесем долу на физическо ниво, така че земята да се превърне в рай, в Божие Царство. Така че, въпреки че работим със земята, ние не сме материалисти, както не сме и аскети, защото не искаме да я напуснем. Това е философията която Исус е дал на човечеството.

Има легенди според които, когато бил малък, Исус отишъл в Индия, където е имал много дискусии с Брамините. Той е казал на Брамините: „Вашата философия е чудесна, но защо сте дошли на света? Просто за да го напуснете? Не, вие сте тук за да работите: Небето ви е изпратило тук за да се трудите. Разбира се, когато свършите работата си, може да си отидете в къщи, да си починете, да обновите вдъхновението си преди да се върнете обратно на земята за да продължите работата си. Но, преди всичко вие сте тук на работа.” И той ги укорил, казвайки: „Вие сте страхливци и слабаци. Мислите само как да избягате. Ако трябваше да живеете в света на Нирвана, защо сте дошли тук на земята?” Да, Исус е имал тежки спорове с Брамините. Те дори го преследвали и искали да го убият, но той навреме си тръгнал и се присъединил към караван, който отивал към Палестина. И там разбира се той отново започнал да спори с докторите по теология и право, с фарисеите и садукеите. Само че този път когато се опитали да го убият той предпочел да остане. Исус е бил велик бунтовник, но християните не знаят подробностите от живота му. Те не знаят за пътешествията му из Индия и споровете му с Брамините. Откъдето и да минел, той предизвиквал революция. Разбира се, не мога да ви докажа това и то най-вероятно винаги ще бъде противоречива тема, но това няма значение. Аз ви казвам тези истини и дали вярвате или не си е ваша работа.

Всъщност Исус не е критикувал философията на Буда. Гаутама не е бил дете и е учил изключителни и светли истини, но те са били подходящи за времето си. Всеки Учител който се въплъщава на земята донася нов аспект от Истината и Исус, вместо да насочва съзнанието на хората към причинният свят, който е толкова отдалечен от ежедневието, е подчертал значението на работата която трябва да бъде свършена тук, на земята. Ето защо, както вече съм казвал, цялата работа на Исус се заключава в молитвата „Отче наш.” Тя съдържа цялостна програма: „Отче наш, който си на Небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на Небето, така и на земята …” Будистите никога не са декларирали че земята трябва да стане като Небето. Напротив, те винаги са искали да напуснат земята, за да живеят на Небето. Никога не им е минавало през ума че е възможно земята да бъде трансформирана. Но Исус е имал вяра в способността на човека да се промени и организира така че да трансформира земята и да я направи обитаема за духовете на светлината. Той е вярвал в това и е поставил начало на тази програма.

Но земята никога няма да стане като Небето ако само се молим и повтаряме: „Да дойде царството ти на земята както на Небето!” От нас се иска повече от това. Ние сме тези които трябва да приложим тези думи и изпълним програмата заложена от Исус. Няма смисъл да си мислите че ако седите с кръстосани крака и медитирате върху напускането на земята Господ ще дойде и ще свърши всичката работа вместо вас. Не го вярвайте! На молитвата ни ще бъде отговорено когато всички ние се хванем на работа. Нашата работа е да установим същите Небесни ред, хармония, любов и щастие на земята.

Това че има християни които са повлияни от Будизма и искат да напуснат земята е друга тема. Но вие трябва да разберете че философията преподавана от Исус е различна. Това е различна идея подходяща за съвремието. Религията никога не запазва първоначалната си чистота. Тя винаги е подложена на влиянието на други философии и религии. Например еврейската религия е била повлияна от религията на съседите им: Асирийците и Вавилонците. За това до голяма степен е виновен Соломон, който имал много жени, повечето от които от различни страни и религии, и тъй като всяка съпруга била привързана към нейните собствени Богове, Соломон се опитвал да им угоди като им разрешавал да почитат всичките: Баал, Бел, Асторет и т.н.

Религията на евреите е най-висока форма на духовност ориентирана към постигането на задача тук, на земята. А всички които се крият в манастирите и ашрамите … Е, разбира се, те не правят никому лошо, аз не ги обвинявам, но те мислят само за себе си и това няма нищо общо с любовта. Това не е учението на Исус. Те са повлияни от източните религии, които винаги са били индивидуалистични. Източните духовници винаги са индивидуалисти. Дори когато са заедно за молитва и храна, всеки един се стреми да развие неговите собствени сили, чакри, собственото си ясновидство. Тъй като източните религии са били дълго време в контакт с западните държави, особено с Англия, те са започнали да говорят за колективизъм и братство между хората, но все пак си остават високо индивидуалистични.

Във всеки случай, в миналото, когато никоя религия не е имала за идеал Братството, Исус е бил абсолютно изключение. Когато той е казал: „О, Йерусалим, Йерусалим, колко пъти исках да събера децата ти заедно, както квачка събира пиленцата под крилата си …” това вече е било намек за живот на братство и любов между хората. И когато той се молил всичко на земята да бъде като на Небето, то е защото на Небето всички създания са едно цяло: те се обичат и разбират, докато тук на земята всичко е разпръснато и разединено, фрагментирано и враждебно. Реда който съществува горе никога не може да бъде постигнат на земята докато тези условия преобладават.

Исус е донесъл доктрина на любовта, докато другите са носели доктрини на мъдростта, знанието, сепаратизма и силата. Сега вие ще кажете че Буда е учел на състрадание. Това е така, но никой не е учил на това със същата прозрачност и простор на визията като Исус. В това отношение Исус е истинско изключение. Затова и са го разпънали, защото е искал да промени съществуващият ред на нещата, приетият статус! Той нарушавал всички правила като общувал с прости обикновени хора, проститутки и дори престъпници. Дотогава никой не бил виждал подобно нещо. Това са били хора, които според другите е трябвало да бъдат убити с камъни, но какво е правел той с тях? Той се хранел и сприятелявал с тях! Ето защо тези чиято задача била да поддържат пропастта между различните обществени класи, не могли да изтърпят подобно поведение. И когато разбрали че той разкрива най-тайните познания на простите маси, те решили че трябва да умре. Исус бил разпънат защото религията му на любовта разчупвала бариери съществуващи от векове. Той е бил истински гигантска фигура, Прометей: той подарил на човечеството дара на огъня, огъня на любовта и затова, неизбежно, е трябвало да бъде разпънат, защото това е съдбата на всеки Прометей!

Преди малко споменах че това което задържа човека на земята е половата енергия. Но тя сама по себе си не може да го просветли и свърже със сублимните области и затова не е достатъчна. От друга страна, докато светлината на мъдростта давана от някои Посветени със сигурност осигурява тази връзка с Небето, тя също така ги ограбва от всяко желание да продължат живота си на земята, така че сама по себе си също не е за препоръчване. Тези които подтиснат сексуалната си сила неизбежно започват да копнеят за смъртта и искат да напуснат всичко, защото единствено тази енергия може да ги накара да обичат живота и да го продължават. Но, ако позволите на тази сила да тече през вас без да и разрешавате да се излива извън бреговете и опустошава всичко, тогава – ако я използвате за да напоите божествените цветя във вашата Небесна градина, живота става толкова чуден, че никога няма да поискате да го напуснете. Следователно, за да се наслаждавате на пълната красота на живота, сексуалните ви енергии трябва да текат хармонично. Никога не трябва да разрушавате тази сила. Мистиците и религиозните които я отричат изцяло, правят трагична грешка. Разбира се, те се извиняват с твърдението че искат да постигнат Нирвана, но те са толкова слаби и осакатени, че само можем да се чудим колко време ще им трябва за да стигнат до там! Ако искате да постигнете Нирвана, преди всичко трябва да се научите да обичате материята. Ето защо истински просветленият човек създава връзка с Небето, със Създателя, и в същото време спуска тази енергия на любовта към земята за да я посвети на Божието Царство. По този начин човек има и двете: колкото по-интензивен живот живее, толкова по-близо ще бъде до Създателя, до Небето. Колкото по-свързан е с Небето, толкова по-жарко ще работи на земята. Следователно, това е единственото съвършено решение: да се живее за Небето докато се работи за света. Няма друг начин да се направи живота смислен.

За съжаление хората никога не са могли да разберат този подход, те винаги са се чувствали длъжни да изберат едната или другата крайност. Те или са пълни материалисти, или пълни … каква дума трябва да използвам? Не „духовни”, защото стремежа към смъртта няма нищо общо с духовността. Не мога да намеря точната дума. Няма значение! Факт е че тези които подтискат половата си енергия за да не се превъплъщават повече, със сигурност ще се превъплътят отново и отново! Да, те ще се върнат за да се научат как да не прахосват тази сила. Небето ще ги смъмри и ще ги прати обратно на земята да си научат урока: „Невежи твари! Кой ви е казал така безсмислено да разрушавате силата която Господ е създал преди толкова милиони години?” „Но ние четохме книги в които се казва …” По-добре не се доверявайте толкова много на книгите. Колко истина може да се намери в тях, само един Господ знае! Вие никога не се замисляте дали казаното в тях е истина. Вие им се доверявате сляпо и така идват бедите. И тъй като авторите на книгите които четете вече са си заминали на оня свят, не можете да отидете и да ги попитате защо заблуждават хората. Вероятно те вече са в ада, къкрейки в казана за да платят против всичките си грехове против любовта! Да, свещените писания казват че единственият грях който не може да бъде простен е греха против Светият Дух, против любовта! Защото Светият Дух е любов и греха против любовта не може да бъде простен.

Трябва да разберете че никога не трябва да осакатявате, разрушавате или отстранявате тази най-мощна, най-божествена сила. Трябва да я канализирате, да я използвате и осветите, в противен случай живота на земята ще ви натежи и ще поискате да умрете. В този случай смъртта ви няма да е гаранция че там ще сте по-щастливи, защото ако сте били глупави тук, ще продължавате да бъдете нещастни и там! В отвъдното ние не учим нищо, а само потвърждаваме това което сме научили тук, и може да сте сигурни че ще преживеете отново или бездната на глупостта си или висините на интелигентността си и артистичните си стремежи! Да, тук на земята е мястото където трябва да учите и ако не започнете да се учите тук, няма да ви се разреши да го правите и на другият свят. Там горе само ще можете да наблюдавате това което сте направили през последният си живот, но няма да можете да го поправите. Например, ще преживеете отново всичката си завистливост, гняв, гордост и страх, но няма да можете да промените каквото и да е. За да промените нещата, ще трябва да се върнете обратно на земята, да приемете друго тяло и да се опитате да поправите предните си грешки. Това е нещо което не знаехте. Вие си мислехте че дори и най-големият глупак се превръща в образец на мъдрост когато напусне земята! Ни най-малко! Ето защо когато медиум повика някой имбецил който е умрял преди векове, той продължава да говори същите глупости! Как иначе можете да обясните защо той не е поумнял поне малко през последните столетия и не се е научил ако не на друго, то поне да се изразява по-добре? Но нека не се занимаваме с това … ще ни отнеме твърде много време за обяснения.

Защо такава философия която учи мъжете да спрат всякакви отношения с жените, да спрат да се възпроизвеждат, да станат закостенели стари ергени и да водят живот на целомъдрие и уединение – защо такава философия е била толкова широко разпространена? Защото е отговаряла на стремежите на мнозина по това време да изоставят земята и да пребивават в блаженството на Нирвана. Другите които не са били привлечени от тази идея са продължавали да се женят, да имат деца и да се оплитат в материята. Но нито едната, нито другата тенденция показват цялата картина на нещата и аз самият нямам желание да следвам никоя от тях. Едно е абсолютно сигурно и то е че аз нямам никакво желание да напусна братята и сестрите си и да избягам в Нирвана. Не, Нирвана е там от където идвам. Аз бях изморен от цялото това щастие там горе и когато видях колко много хора тук страдат, плачат и тъжат, аз реших отново да дойда да им помогна. Но аз не мога да ви докажа това … Освен това, не ми и трябва да го правя, така че нека оставим това настрана.

Опитайте се да възприемете моята философия. Спрете да четете толкова много книги. Спрете да вярвате на това което другите ви казват, защото никой не може да ви даде повече от петдесет процента от истината. Който не е достигнал ясна и широка визия за реалността ще продължи да използва тесни концепции неспособни да изразят истината. Философията която аз ви нося е третото решение, което ви позволява да бъдете постоянно в контакт с Източника, с вашите собствени Дух и Душа, и в същото време да стоите здраво на краката си на земята и да свършите работата за която сте дошли. Да, това е третото решение за което ви говорех и един ден ще видите че то е най-съвършеното. Досега тези които са се стремили към Небето, са забравяли за земята. О това не е вярното решение на задачата. Вярното решение е да имаме и двете – и Небето, и земята, тоест, с краката на земята, с главата на Небето. Решението е да бъдем както мистици, така и реалисти. Проблема е че нямаме подходящи примери за това. Хората избират или едното, или другото. Например, кой е виждал някой мистик или аскет истински да се наслаждава на храната си и да възкликне: „О, толкова вкусно … превъзходна храна!”? Напротив, те ядат сякаш трябва да се насилят за да го направят, сякаш храната им е истински безвкусна. Явно, според тях, на духовният човек или мистика не му подхожда да се наслаждава на храната си! Ако някой от тях ме види как се храня, на мига ще бъда упрекнат! Мога да ги чуя: „Вижте го този. Той не може да бъде духовен човек. Погледнете само как се наслаждава на храната си. Това е неприлично! Духовният човек не може да има такъв здравословен апетит!” Но не можете да си представите колко малко ме е грижа за тяхното мнение. Аз вярвам че можете да обедините Небето и земята дори … ядейки.

Аз не знам дали доводите ми могат да ви убедят, но съвсем скоро живота ще ви покаже че те са верни защото те ще ви помогнат да разрешите проблеми които никой друг не е успявал да ви помогне да разрешите. И защо никой никога не е успявал да ги разреши – защото не са посмели да обединят двете – Небето и земята. Те или са позволявали на сексуалните си импулси да ги завладеят и са се впускали в разврат или са ги подтискали и са ставали един вид евнуси. Но който убие тази сила извършва самоубийство, губи целият вкус на живота, става жесток, студен и вгорчен. Какво можете да очаквате от един евнух? Може ли той да композира симфонии или да пише поеми? Не, евнуха губи съзидателната си сила, той е свършен, практически мъртъв.

Разбира се, знам че учениците няма да намерят това трето решение лесно. То е изцяло ново и всяко ново начинание никога не е лесно. Обикновено когато хората не могат да решат даден проблем, тяхната реакция е да го елиминират. Но, премахването на някой или нещо никога не е отговор. Заличаването на някой враг който ви причинява проблеми не е решение на въпроса. Трябва да го оставите да ви притеснява докато намерите начин да развиете собствените си сили и издръжливост, докато станете по-силни и можете да правите каквото си искате с него. Но никога не трябва да го убивате, защото в същото време ще убиете нещо в себе си. Хората не знаят тези закони и затова се опитват да се освободят от сексуалността която ги измъчва като я задушават. Нека вземем за пример една река. Когато тя е придошла винаги има опасност да излезе извън коритото си, но това не значи че трябва да се опитваме да премахнем реката. Аз ви питам – това интелигентно решение ли е? Не, вместо да я разрушавате, накарайте я да работи за вас! Защо да не я използвате да напоите полетата си с нея и да произвеждате електричество? Ако я пресушите, ще страдате от суша и ще умрете от глад. По същият начин, ако пресушите половата си енергия, ще изсушите и много други неща в себе си.

Вие казвате: „Толкова е трудно да се работи с тази сила!” Да, но точно защото е трудно това ви дава големи заложби за бъдещето и много придобивки когато се научите да я използвате.

Небеса! Колко често съм ви говорил за това, но никой не е готов да хване бика за рогата. Да, половата енергия е бика! Телеца, бика, е зодията която кореспондира с Венера, но сексуалната сила е също така силно повлияна от луната, тоест от въображението. Има символичен паралел между рогата на бика и формата на луната при новолуние. Да хванем бика за рогата означава да се научим да контролираме въображението и половата си енергия и ако се провалим в това си начинание ще продължим да бъдем стъпквани под краката на бика. Не става дума да убием бика, но да го опитомим и контролираме. Аз никога не съм ви съветвал да убиете бика, тъй като, както току що обясних, ако разрушите тази животодаряваща сила, единственото ви желание ще бъде да умрете! Когато видя хора които са толкова нещастни че повече не искат да живеят, аз знам че нещо в тази област не върви както трябва. Няма нищо нормално в това да сме толкова нещастни че повече да не искаме да живеем. Любовта развеселява сърцето и ни кара да се радваме на живота. Ако някой е загубил радостта си от живота, това значи че течението на водата е било отклонено и някой друг напоява градината си с нея или че има някакво подпушване на течението. Това е много дълбок психологически въпрос.

Векове наред религията е заблуждавала хората по въпроса за сексуалността и резултата е че днес много хора имат толкова дълбоко насаден комплекс по въпроса че никога няма да могат да се освободят от него. Каквото и да направят те винаги ще бъдат измъчвани и поглъщани от угризения на съвестта. Нужно е съвсем друго образование което да предпази съвременната младеж от същите грешки. Половата сила никога не трябва да бъде подтискана, а само насочвана и канализирана към по-висша цел и за това мъжете и жените се нуждаят от силна воля, познания и стабилен характер, както и от много различни методи. Няма нищо по-божествено, по-благотворно и прекрасно от тази сила, която е дадена на човека за употреба и чийто източник е на много по-високо равнище, в самият Господ Бог. Съществата в които виждаме проявата на тази сила са просто съдове. Те не са източник на тази енергия и ние бъркаме двете понятия. Половата сила е като дъжда: ние го събираме в съдове и контейнери, но източника му е на много по-високо равнище.

Хората са толкова далеч от истината че като срещнат млад човек който притежава голям запас от тази сила, те го осъждат за това. Сякаш младите трябва да са направени от дърво и да са безчувствени като трупове! Така виждат нещата възрастните! Но това е невежо отношение защото те не знаят че тази енергия е единственото нещо което може да напои градините ни и да ни накара да разцъфтим! Каква жалка психика! Всички критикуват някой млад мъж който е богато надарен в тази сфера. Те или го съдят или го съжаляват. Те не знаят че той е високо привилегирован да притежава подобна „въглищна мина”, подобен „петролен кладенец!” Вместо да му помогнат да се научи как да борави с тази сила, те се нахвърлят върху него, деформират съзнанието му и спират развитието му. Никой не си и помисля да го похвали: „Браво на теб, приятелю, ти си щастлив да имаш такова богатство. Но трябва да знаеш че то ще ти донесе изключителна мизерия ако не се научиш да го използваш интелигентно.” Това е което трябва да му се каже, но всичко което те правят е да му завиждат. Те си мислят че младият мъж е за пример когато е студен и безчувствен. Но какво може да се очаква от такава безчувственост? Нищо! О, да, аз също съм възпитан в подобно отношение. Всъщност, преди шестдесет години в България беше много по-лошо от всичко което можете да си представите! Докато кладенеца ви все още не е пресушен, трябва да се погрижите за него и да го използвате. Защото, когато бъде пресушен, няма да имате никакъв избор освен да си съберете костите и да се преселите на оня свят, защото тогава ще бъдете само един труп и никой не се нуждае от трупове. Това е единствената сила която може да ви пречисти, единственият извор който може да задоволи жаждата ви.

Вие ще кажете: „Но аз познавам някои старци, които нямат никаква останала сексуална сила, но те са толкова жизнерадостни и светли!” Това е възможно. Те може и да нямат никаква останала полова сила, но са живели толкова интелигентно и мъдро, че дори след като кладенеца им е пресъхнал, те все още могат да се ползват от работата която са свършили. Те са се погрижили да напълнят цистерните и резервоарите си с вода, когато течението и все още е било обилно и сега на стари години те са пълни с живот като момчета защото са живели живота си мъдро. Докато мъж който е бил толкова глупав да прахоса живота си в безумни сексуални излишества на стари години представлява жалка гледка … ако въобще стигне до там!

Всичко е ясно записано в книгата на живота, но вие не можете да четете. Всичко което ви говоря идва от тази велика Книга на Природата. Нищо от това което казвам не е мое изобретение. Надявам се че ме разбирате правилно. Без да навлизаме в подробности или да се занимаваме с някои изключения, можем да кажем че в света има две философии: материализъм и идеализъм(който включва Будизма, Индуизма, Катаризма, Манихизма и определени течения в християнството, тъй като християнството определено е на погрешен път.) Тези две философии се отнасят към двата етапа в живота: младостта и старостта. Младостта, която се интересува само от живота, от секса, и старостта която се приготвя да отпътува за другият свят. Тук разбира се също има изключения, но аз не се интересувам от изключения. Най-важното е да разберем че съществуват тези две течения, две философии, но истината може да бъде намерена само в трето решение, което включва най-доброто от предните две. Искате още обяснения? Не се притеснявайте, те ще дойдат.

Засега, колкото и да ви обяснявам, сигурен съм че няма да запомните повече от няколко елемента, тези които отговарят на вашата конкретна ситуация. Всичко друго ще оставите настрана, но след няколко дни или седмици ще започнете да разбирате други елементи и така постепенно ще придобиете по-добро разбиране за нещата. Никой от вас не може да асимилира всичко което казах днес. Няколко трохички тук и там, да, но останалото не можете да погълнете и смелите. Мозъка е като стомаха – има предпочитание към определени видове храна, които може да смели лесно, и всички други са отхвърлени. Попитайте която и да е жена – какво помни най-отчетливо от живота си. Със сигурност това няма да бъдат проблеми от областта на математиката, физиката и философията. Но когато стане дума за първата и среща с любимия, за рожденият и ден, за целувките, подаръците и обещанията които е получила, паметта и е изключителна!

Бонфен, 17 август, 1966

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×