Jump to content
Ани

Глава XI – Възстановяване на Любовта до Изначалната и Чистота

Recommended Posts

Глава Единадесета –

Възстановяване на Любовта до

Изначалната и Чистота

I

Когато мъж обича жена, той никога не се пита как я обича. Той просто повтаря: „Обичам я, обичам я!” Добре, обичаш я. Никой не се съмнява в това, но никой също така не се пита за естеството на тази любов, тъй като всяка форма на похот, страст, нужда или апетит минава за „любов”. Когато обичате някого или нещо, всичко се променя, вие се свързвате с него, вече не сте свободни. Любовта извинява всичко, поставя ви на колене и ви лишава от силата на разума. Когато се появи любовта, интелекта замълчава. Когато сърцето обича, ума няма дума по въпроса. Сърцето казва: „Дръж си езика зад зъбите, сега аз имам думата, това е гласа на любовта! Не ме интересува какво искаш да кажеш!” Но истината е че ако сърцето и ума работеха заедно вместо да бъдат съперници, любовта би се проявила в по-добри форми и краски!

Колкото човек стои по-ниско на стъпалото на еволюцията, толкова по-лесно се предава на внушението на любовта, без да я анализира и реши дали е чиста, безкористна и светла или не. Когато се влюби, човек не чувства нуждата да разсъждава. Затова има толкова много книги на тема любовта и приключенията на влюбените. Всъщност, за какво биха писали писателите ако нямаха такава интригуваща тема? Тази тема винаги е интересна, богата и развлекателна. Тя предлага изобилен суров материал и безкрайни възможности за изследване на драмата на човешкото отчаяние, отмъщение и убийства! Любовта дори осигурява богата възможност за работа на пожарникарите и гробарите. Да, когато бива наранен в любовта си, човек понякога подпалва сградата и пожарният екип бърза да загаси огнените езици, сирените вият и лампите святкат, а през това време минувачите се наслаждават на шоуто организирано от побъркалият се любовник!

Никога не трябва да оставяте сърцето си да ви командва изцяло. Винаги трябва да призовете някои от вътрешните си способности за да изследвате критично, уравновесите и изправите импулсите на сърцето си. Любовта е най-великият стимул, но винаги е опетнена от нечистите елементи на страстта и затова трябва да бъде пречистена преди есенциалната и природа да може да разцъфти напълно. Всяка любов съдържа божественото в себе си, но трябва да бъде рафинирана и пречистена, защото подобно на новородено теленце или дете е обгърната от нечисти елементи. Когато малкото животинче или бебе се роди, то не е особено чисто и трябва да бъде измито. По същият начин стои въпроса с любовта: любовта е дете което съдържа всички най-божествено в себе си, тъй като Бог е скрит във всяка форма на любовта, но детето трябва да бъде измито, изчистено, образовано, освободено и подсилено, преди божественото в него да може да се прояви. Дори и най-низката, егоистична и чувствена любов съдържа в себе си божествена квинтесенция. Божественото винаги присъства, но е затъмнено от прекалено много други елементи. Преди да достигне човешкото сърце, любовта преминава през различни области, много от които не съвсем чисти. Тя преминава през много саждиви комини и кални пътеки и днес тя е обвита с елементи, които са се полепили по нея през вековете. Дори и най-чистите и най-истинни дарове на Небето трябва да преминат през слоеве от нечистотия и неистина, през низките мисли и страсти които сме потънали. Ето защо докато ни достигнат, тези перли се покриват с кал и от нас зависи да ги измием и открием истинската им красота.

Докато човек не успява да се пречисти, колкото и чисти да са Небесните импулси, течения и сили които получава отгоре, те трябва да си проправят път през замърсените региони на съществото му и по този начин биват деформирани и изопачени. Всички сте наблюдавали пречупването на слънчевите лъчи във водата. Водата представлява преграда по пътя на светлинният лъч и колкото по-дълбока е водата, толкова по-голям е ъгълът на отклонение. Или да вземем например газена лампа – колкото стъклото е по-покрито със сажди, светлината от пламъка ще е по-слаба, по-малко светла и красива. Просто стъклото трябва да бъде изчистено. Ние сме нещо подобно на тази лампа – светлината в нас, светлината на любовта и мъдростта се бори да си пробие път, но на пътя и стоят слоевете от сажди които сме натрупали и колкото по-плътни, черни и нечисти са тези слоеве, толкова на светлината и е по-трудно да ги пресече и се прояви.

Всичко това е толкова просто, толкова ясно, дори дете може да го разбере. Трябва да работим и се чистим докато всички слоеве от които се състои съществото ни – слоевете съставени от нашето физическо, етерно, астрално и ментално тела станат толкова прозрачни и чисти че божествената искра, божествената светлина скрита дълбоко в нас накрая да успее в пътя си през слоевете от тъмнина, да излезе на бял свят и свети за всички. Ако това не се случва много често, то е поради навика ни да трупаме толкова плътна, гъста материя: ревност, омраза, злоба, отмъщение, груба чувственост и алчност която ни прави готови да сгазим всеки на пътя си. Всички тези нечистотии изграждат около нас плътна черупка и ни затварят в такива плътен и груб затвор, че само рядък проблясък, случайна искра от крехък светлинен лъч могат да проникнат до съзнанията ни. Но Посветените, които знаят тези истини и са работили в предишните си въплъщения за да се пречистят и сега продължават да работят в пътя на съвършенството, трансформират материята на телата си до такава финост и чистота, че Божествеността, която живее в тях успява да се прояви все по-съвършено през тях.

Аз ви умолявам: чистете се. Възлюбете чистотата с цялото си сърце, медитирайте често върху чистотата, защото само чистотата ще ви направи способни да достигнете до големи висини без опасност за себе си. Търсете чистотата във всичките и форми, защото където има чистота всички мистерии биват разкрити. Мистериите които хората винаги са жадували да открият, мистериите запечатани със седем печата, един ден ще бъдат разкрити, но само на чистите.

Никога не казвайте на сърцето си да спре да обича. Вие трябва непрекъснато да обичате. Обичайте всичко живо, цялото творение, и преди всичко Създателят. Само бъдете внимателни и се уверете че формата на любовта ви и направлението и са каквито трябва да бъдат. Само любовта има силата да ви вдъхнови и оживи – само тя! Любовта е велика благодетелка, любовта е самият Бог. Сега, разбира се, винаги е възможно другите да се опитат да се възползват от любовта ви, и тук трябва да се намеси разума. Когато срещнете хора които се опитват да се възползват от любовта ви и да злоупотребят с нея, трябва да я прикриете. Не я убивайте, просто я дръжте вътре в себе си и разрешете да си върши работата без да бъде виждана от хората. Никога не убивайте любовта си: ако го направите, убивате самите себе си!

Всички се нуждаят само от две неща: да обичат и да бъдат обичани, да дават и получават любов. Ето защо е толкова наложително да се освободите от всички традиции които възпрепятстват душата ви от разцъфтяване. Вие ще кажете: „Значи казвате че младите хора трябва да се освободят от всички морални закони и норми и да се отдадат на свободна любов?” Не, не това имам в предвид. Когато правят това, те не се ръководят от никаква наука, мъдрост или езотерични правила. Изначалният импулс е възхитителен, тяхното огромно желание да обичат и да бъдат обичани е великолепно, това е самият живот, но при условие че е съпроводено от светлина и те живеят според разбирането на Посветените.

Бонфен, 10 август 1963

II

Повечето хора смятат че няма нищо нечисто в целувките и милувките и дори в целият полов акт. Със сигурност, всичко може да бъде съвършено чисто: всичко зависи от това което хората имат в съзнанието си. Ако те се интересуват само от собственото си удоволствие и наслаждение, от възползване от другия, те хранят егоистични желания, които създават нечистотии на астрално ниво и по този начин замърсяват себе си и партньора си. Но ако желанието им е да помогнат, излекуват, осветят и спасят възлюбения си, то ще пречисти и двамата.

Не акта или жестовете ни правят чисти или нечисти, но намерението, идеята която имаме в съзнанието си, усещането или желанието зад действията ни. Дори най-великите Посветени са родени от майка и баща, които е трябвало да изпълняват акта нужен за раждането на дете. И ако те са съумели да привлекат и създадат божествено дете, спасител на човечеството, защото са го искали. Когато хората си позволят да се спуснат в низшите области на астралния свят, те не могат повече да бъдат чисти. Ако бяха ясновидци, щяха да видят че поглъщат леш! Ако искате да бъдете чисти, трябва да се издигнете до по-високо ниво така че да приемете най-тънките и светли елементи. Без този идеал, дори и да се ограничите само до галене и целувки с намерението да бъдете чисти, вие все пак ще си останете нечисти. Ефекта ще бъде същия ако бяхте спали с някого. Да, защото вие просто задоволявате нужда и всеки контакт, всяка форма на обмен която не е вдъхновена от духовна, божествена цел, води до същият ефект.

Добре е известно че в някои случаи вещерът трябва само да докосне ръката на жена и тя да изпищи и да се сгърчи от болка, сякаш целият ад я сграбчва. Всъщност някога вещерът дори няма нужда да докосва жертвата си, той само трябва да духне в лицето и, за да бъде обзета от демоните. Така че не физическият жест е важен, поне не е най-важен. Важно е на какви сили човек дава да се проявяват чрез него. Духовният Учител няма да ви целуне или докосне, но дори само присъствието му ще бъде достатъчно за да ви изпълни с небесна любов и светлина.

Чистотата действа като магнит за божествените сили и същества. Но никой си няма и представа какво да разбира под думата чистота. Те ядат и пият какво ли не, забавляват се с всякакви мисли и чувства и после си говорят за чистота! Не, може да говорите за чистота и святост само ако ядете чиста, здравословна храна, поддържате неегоистични чувства и светли мисли и посветите душата и духа си на божествената идея – само в такъв случай. Невежият не може да бъде истински чист. Вие ще кажете: „Какво искате да кажете? Нима младите момичета не са чисти точно защото са невежи?” Да, те може да изглеждат чисти привидно, но по-добре да не знаете какво става в главите им! И дори ако чистотата им е истинска, тя не може да продължи дълго ако са невежи: съвсем скоро някоя свиня ще ги излапа! Истинската чистота е нещо много силно и за да бъде придобита, човек трябва да бъде мъдър и интелигентен.

Севр, 3 януари, 1976

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×