Jump to content
Ани

Глава XXIX – Към По-Широка Представа за Семейството

Recommended Posts

Глава Двадесет и Девета –

Към по-широка представа за семейството

I

Учителят чете мисълта за деня:

„Както хората и всички останали същества родени в този свят, така и нациите, държавите и народностите се раждат, съзряват, остаряват и отстъпват място на други. Всички те следват същият модел, дават каквото трябва на света и си отиват. Сякаш отиват да спят, за да се събудят отново и да произведат нови богатства. Това става и с най-успешните цивилизации. Религиите следват същият модел: те бързо се издигат, достигат висока степен на теологично развитие и географско разпространение, достигат върха си и после постепенно кристализират и започват да губят ключовете на живота. Дори храмовете на древен Египет, които някога са държали ключовете на знанието и силата, сега са мълчаливи и мъртви. Къде са всички тези Йерофанти днес? Къде е цялата тази Свещена Наука? Всички те са били подложени на неизменните закони на живота: всеки и всичко което е родено трябва да умре и даде път на другите. Само това което няма начало няма и край.

„Но когато казвам това, аз говоря за формите. Формите са ефимерни, те са осъдени да увяхват и изчезнат за да освободят пространство за другите. Принципът, духът, е безсмъртен и той е който се въплътява успешно в нови форми.”

Мисля че вече съм ви говорил по този въпрос. Аз ви обясних че Господ не е дал безсмъртен живот на формите. Формата по необходимост е разрушима, ефимерна. Тя не може да устои на натиска на времето. Само принципът, духът е неразрушим и вечен, защото принадлежи на божественият свят. Хората не знаят тази истина и винаги се опитват да увековечат формите. Можем да видим това в много религии, които векове наред се придържат към същите догми и обреди, без да разберат че всичко това са преходни форми и не могат да издържат вечно. Живота е вечно раждане, вечен подем и той непрекъснато се нуждае от нови форми в които да се изрази. Самият живот е този който накрая разрушава формите които използва за да търси нови инструменти, нови проводници, чрез които да разкрие нови богатства, нови светлини, нови красоти. Ето защо след време всички форми трябва да бъдат заменени за да направят път на нови вариации, на други, по-фини прояви.

Ние можем да видим това в хората: докато са млади, физическата материя на телата им е много гъвкава, податлива и жизнена, и чрез тази материя духът съумява да се изрази все по-съвършено, в процеса на развитие на сърцето, волята и интелекта. Но ето че идва време когато формата се втвърдява и кристализира и духът, който повече не може да се проявява чрез изсъхнала и свита форма, е длъжен да си отиде и приеме друга, по-нова. Важно е да наблюдаваме делата на природата, за да можем да вадим правилни заключения при всяка ситуация. Християнската църква, например, прави грешката вече две хиляди години да се придържа към същите форми. Формите трябва постоянно да бъдат усъвършенствани и рафинирани, за да могат все по-перфектно да изразяват новите Небесни течения, тъй като не е в плана на Небето всичко да остава същото през остатъка от вечността. Вижте само колко нови нужди и тенденции постоянно извират в човеците: защо да не могат да се появят нови форми които да ги реализират? Съзвездието на Водолея се приближава и то ще преобърне и разчупи всички форми и стойности които хората вярват че са вечни. Да, но разбирането на хората се разминава с това на Космическия Разум: Космическият Разум има други планове на предвид. Ето защо новите течения на Водолея, новите течения на духа ще преобърнат всичко с главата надолу, за да покажат на хората че не трябва да се опитват да оковават духа в същите стари форми.

Когато погледнем в историята, ще видим че всички цивилизации, с техните религии, философски и политически структури винаги е трябвало да се променят. Това не означава обезателно че настоящият порядък задължително означава велик еволюционен прогрес. Погледнато от една страна, да, но от друга, ни най-малко. Например, в техническия, научен и индустриален домейн имаме огромен прогрес, но от гледна точка на етичният и морален стандарт човечеството върви в обратна посока. Но аз ви уверявам че само след няколко години оттук нататък всички днешни стойности ще бъдат трансформирани и аз се надявам че ще доживеете да видите това с очите си.

Сега искам да се спра на идея, която знам че няма да бъде посрещната добре от ума, сърцето и душата ви. Аз предварително се извинявам за това, но трябва да кажа каквото трябва за да подготвя почвата.

Вчера казах няколко думи за семейството и вие си отидохте с впечатлението че за мен семейството повече няма никаква стойност като обществена единица и трябва да бъде заличено. Не, не това имам в предвид, но явно е че ако не обясня всичко най-подробно възникват всякакви недоразумения. В течение на хилядолетия семейството е било приемано за есенциална основа на човешкото общество. Днес нещата се променят и то започва да се разпада … и, трябва да добавя че аз нямам нищо общо с това: дълго преди аз да кажа нещо за въпроса други са се погрижили да го подкопаят. Но, въпреки всичко, семейството все още е важна част от социалният живот. Всеки индивид работи за семейството си и е готов да го защитава. Това е добре, съгласен съм, но тъй като виждам нещата малко по-надълбоко, трябва да ви обясня някои неща.

Семейството е рожба на самата Природа. Космическата интелигентност е видяла че този начин на живот е подходящ за хората тъй като така могат да работят заедно, да си помагат и се защитават. Семейството е като твърдина, солидно, стабилно убежище. В миналото членовете на едно семейство са живели заедно и понякога са били толкова многобройни, че са обявявали война на друго семейство. Да, самата природа е дала на членовете на семейството тази емоционална връзка, тази нужда да бъдат заедно и да се защитават взаимно. Можете да видите същото измежду животните. Но Космическият Разум не е определил тази ситуация да продължи завинаги. Формата под която хората разбират семейството трябва да бъде разширена, облагородена и осветлена. Дошло е време когато човек трябва да разбере че именно тази стара представа за семейството задържа триумфа на Всемирното Бяло Братство на планетата днес. Тя пречи във формирането на едно велико семейство, защото малката семейна единица се интересува само от собственото си щастие и изгода, само от личното си доволство. Поради това, семейството е източник на всички наши отклонения и егоцентрични предприятия, и сега е дошло време за хората да разширят представата си, да разберат че всички семейства трябва да се обединят в едно по-голямо Семейство, в противен случай света ще продължи да вижда само отделни малки кланове и държавици във война едни с други. Безредието и анархията в света съществуват поради манталитета за който нищо не е по-важно и по-велико от малката семейна единица. Всеки с мисли че това е нещо прекрасно и че е съвсем нормално да бъде окуражавано. Помислете само за начина по който толкова много родители възпитават децата си: как да нареждат ловко нещата в собствената си изгода, как да мамят, лъжат и изтикват всеки който застане на пътя им! Никой не се грижи да внедри висшите идеали в съзнанията на децата си, но само най-себичните и егоистични амбиции. Е, разбира се, от време на време им се казва че трябва да покажат малко любов, щедрост и поносимост, но колко често виждаме тез прояви и добродетели в света около нас? Дори представителите на едно и също семейство са в постоянна вражда!

Семейството е основната клетка на човешкото общество. Това е вярно, но как функционират клетките на човешкото тяло? Всички те работят в сътрудничество за доброто на цялото тяло, докато в обществото всяко семейство е откъснато от другите и различните амбиции и намерения на всяка една клетка са източник на постоянен конфликт и безредица. Дошло е време да разширим представата си за семейството и всички малки семейства да се разтворят в едно голямо Семейство, световно Семейство. Това не означава че те трябва да се дезинтегрират и изчезнат, не, но трябва да се обединят заедно в името на една обща цел и работа. Точно както всички отделни клетки на човешкото тяло са обединени в работата си за благото и здравето на голямата клетка, която представлява човешкото същество, така и всички отделно семейства на планетата трябва да работят заедно за здравето и процъфтяването на цялото тяло на човечеството.

Вчера ви казах че на първо място трябва да се постави духовното измерение, и духовното измерение е това: великото Семейство на човека, Всемирното Бяло Братство. Малката семейна клетка трябва да заеме второ място. Докато хората продължават да дават приоритет на малкото семейство, нещата няма да се оправят. Поради това този отживял, погрешен манталитет трябва да бъде заменен. Няма опасност от изчезване на семейството, но то просто трябва да разчупи границите си и да се разшири, трябва да заеме мястото си в голямото Семейство и тогава на земята ще се установи Божието Царство и Правдата Му, Златната Епоха на земята. И знаете ли къде научих всичко това? Оттам откъдето идвам. Жителите на Агарта са направили това велико Семейство реалност: в Агарта има само едно семейство, вместо две, три, четири и т.н. държави, вечно воюващи помежду си и опитващи да се унищожат взаимно както е положението на повърхността на земята.

Космическият Разум е създал човека така че да можем да го изучаваме и да прилагаме законите които виждаме в него на друго ниво. Ако организма е здрав и работи добре, то е защото всички отделни клетки са способни на самоотричане и не работят само за себе си. Стомахът не мели храната само за себе си, сърцето не бие единствено за себе си, белите дробове не дишат само за тях самите си. Краката и ръцете, очите и ушите, мозъка … всички те работят за добруването на цялото тяло, на целият човек. Но хората все още работят само за собственият си интерес: каква жестокост и егоизъм! Поради това човечеството е болен организъм, толкова болен че е на смъртният си одър. Организма може да бъде здрав и да функционира правилно само ако членовете му уважават закона за жертвата, закона за общността. Егоцентричното поведение на някой от органите на тялото, опита на няколко непокорни клетки да образуват отделен организъм може да доведе само до заболяване. Клетките които отказват да се подчинят на закона на любовта, които искат да живеят техен собствен, независим живот, образуват тумор, рак, който изяжда и унищожава цялото тяло.

Космическата Интелигентност ни говори и ни учи, обяснява ни нещата чрез посредничеството на самият човек. Но хората предпочитат да четат книги написани от болни и разядени отвътре същества, и да им вярват сякаш те притежават истината! Никой не си помисля да се поучи от живата библиотека в която Природата е написала всичко от което се нуждаем, от тетрадката на човешката природа създадена от Бога.

Ако човек иска да бъде силен, здрав, красив и енергичен, всички клетки трябва да работят заедно в хармония съобразно законите на любовта и жертвата. Защо за хората е толкова трудно да разберат колко чудесни са тези закони и че цялото човешко общество трябва да бъде изградено върху тях? Ако това беше така, здравето на всички хора щеше да е много по-добро! Вместо да се тровите с всякакви лекарства дайте си доза от принципите на любовта, лоялността, жертвата и безкористността, и организма ви ще възстанови здравето си без помощта на никакви лекарства. Защо докторите никога не предписват такова лечение на пациентите си? Те им препоръчват разни инжекции, лекарства, мехлеми и гаргари, но никога не ги насочват към закона на любовта, жертвата и отречението. Но всъщност това са единствените истински лекарства. Цялото ви съществуване трябва да бъде основано на тези закони. По този начин всички ваши клетки ще заработят заедно в хармония и вие ще бъдете здрави, пълни със сила, радост, щастие и мир. Без това може да погълнете съдържанието на цялата лекарствена индустрия, но да станете все по-болни и по-болни, защото не внасяте в себе си нищо живо, нищо божествено. Не разчитайте на външните лекарства – те не съдържат живот. Ето защо аз ви казвам че в основата на всичко е живота, само живота лекува и очиства. Трябва да получите инжекцията на живота, защото само живота е способен да организира всичко останало. Повечето хора са забравили за силата на живота. Те залагат изцяло на мъртви лекарства, които само спират свободната циркулация на живота. Сдобийте се с повече живот, нека той тече през вас и той ще излекува раните ви и пречисти кръвта ви. Не вземайте твърде много лекарства. Просто се уверете че течението на живота във вас се усилва! Но хората са толкова невежи че не знаят как да стимулират течението на живота, те дори не вярват във всесилната мощ на живота, те вярват само в смъртта. На това аз казвам: „Дайте ако искате купища хапчета на труповете – ще ги накарате ли да станат, да започнат да ходят и да говорят? Не можете! Лекарствата не действат на мъртвия, само на живия.” Така че всичко от което се нуждаем е живот, и всичко останало ще се подреди от само себе си.

Но нека се върнем към въпроса за семейството. Аз не съм против семейството. Напротив, аз изключително много го уважавам. Аз самият имам семейство. Семейството е нужно, но не трябва да жертваме всичко в негово име: то не е най-важното. Семейството съществува, за да помогне на членовете си да се присъединят към великото Семейство. Това е което трябва да разберете – важността на великото Семейство, за което всеки отделен член трябва да работи. Досега семейството винаги се е проваляло в мисията си и поради това сега се разпада. Много ли са семействата които живеят в хармония? Представата ни за „семейство” трябва да бъде разширена докато обхване целият свят, докато цялото човечество се превърне в едно Семейство. Toва не значи че повече не трябва да се грижите за членовете на собственото си семейство. Вие трябва да се грижите за тях, да ги храните и образовате, да работите и печелите средства за тях. Но с новото съзнание за което говоря вие ще го правите дори по-добре от преди. Вие ще обясните на семействата си че само когато работят за Световното Семейство ще могат да разрешат проблемите си. Досега никое семейство не е успяло да предотврати нещастията, войните и нищетата в света, и това няма да се промени докато всички малки семейства не се обединят за да образуват едно голямо Семейство. Тогава цялата нищета ще изчезне: войните и невежеството повече няма да съществуват.

Решението, истинското решение може да бъде намерено в голямото Семейство. Докато се интересувате само от благополучието на вашият малък семеен кръг, никога няма да можете да спомогнете за доброто на целият свят. Каквото и да правите ще е само за ваша лична облага(въпреки че е много съмнително дали наистина ще бъдете щастливи по този начин). Но когато се стремите да обедините всички малки семейства в едно голямо велико Семейство, вие работите не само за другите, но и за себе си. Когато тази идея стане реалност, тя ще донесе благословии в света и вие ще се ползвате от тях така както и всички останали. В обикновеният случай вие не помагате на никого, дори на собствените си деца, защото когато ги обичате по този начин, внедрявате в тях прекалено егоистични и лични схващания. Един ден духът им ще ви обвини че сте ги провалили, че не сте им предали божествените идеи, че сте ги задържали. Така че внимавайте защото този въпрос има последствия които стигат надалече! Хората се радват когато изпълняват семейните си задължения и работят за децата си. Те си мислят че са последната дума на щедростта и милосърдието. Но в действителност дали наистина правят добро някому? От гледна точка на Небето те не правят добро на никого, защото се задоволяват да държат членовете на семейството си в ограниченият дух на егоизма и невежеството.

Единственият начин по който можете да ползвате семейството си е като приложите на практика новите идеи. Ако правите това, всички тези на които сте помогнали да се приближат до Бога в този живот, в бъдещите си прераждания ще ви се отблагодарят. Не си мислете че ще бъдете с членовете на настоящото си семейство завинаги. Те са ваше семейство само през този живот. Един Господ знае къде ще бъдат след това! Това зависи от много различни неща. Когато се замислите, наистина ли е толкова прекрасно да имате семейство си само за един кратък живот? Това което наистина си струва е да имате семейството си вечно. Това е над което аз работя: да имам семейството си през цялата вечност … и ще го получа! Без съмнение вие получавате удоволствие когато държите семейството си за вас самите, но това е сигурен начин да го загубите: те ще ви напуснат и никога няма да се върнат при вас в бъдещите си прераждания, защото ще имат прекалено много лоши спомени от живота си с вас! Но когато работя по този начин аз ще бъда с вас дори в следващите с животи. Дори и да съм на друга планета, вие ще дойдете и ще ме намерите за да ми благодарите за всичко което сте получили от мен! Защото това което получавате тук е неизмеримо повече от това което може да получите в едно обикновено семейство.

Все още ли сте скептични? Добре, нека ви дам, друг един пример и ще видите че Исус е имал същата идея за семейство както и аз. Евангелията ни казват че един ден когато Исус говорел на тълпата майка му и брат му дошли и като го чакали отвън, му изпратили съобщение. Тогава хората около него му предали: „Виж, майка ти и братята ти са отвън и те чакат.” Тогава Исус отговорил: „Коя е майка ми, кои са братята ми?” и като посочил учениците си, казал: „Те са моята майка и братя! Който върши волята божия е мой брат и сестра и майка.” Така че за Исус семейството включва всички деца на Бога, всички синове и дъщери на Бога, където и да са, на земята или дори на други планети. Това е представата на Исус за „семейство” и ето защо аз също съм в служба на великото Семейство.

Малкото семейство? Аз не искам и да чуя за него! Знаете ли защо всички са толкова привързани към семействата си? Вие ще кажете: „Защото се обичат, защото не могат един без друг!” О, не: те просто мислят за старините си: те искат да са сигурни, че ще имат топлината и сигурността на семейството около тях. Това е толкова егоистично! В контраст на това, вижте поведението на животните. Още щом зверчето или новоопереното птиче е способно да се грижи за себе си, майката го изхвърля от бърлогата или гнездото. Животните са по-безкористни от хората. Те никога не се опитват да задържат младите за себе си под претекста, че ги обичат! Такива родители не обичат децата си истински, те просто се осигуряват. Привързаността им не е нищо повече освен себичен интерес и страх. Разбира се, майката винаги ще се възхищава на потомството си и ще бъде убедена че синът и ще бъде гений, божественост (по-вероятно е той да бъде нещастник, но с нея не може да се спори!). Във всеки случай, в това отношение животните се държат по-добре от хората. Майката защитава малките си докато са слаби и се нуждаят от закрилата й, но после ги оставя да се справят сами. Докато хората … вижте ги само: някой може да бъде на шестдесет години и да е президент или министър, но майка му все още се суети около него и му натяква да се облича добре, за да не хване хрема, да се храни добре и т.н. Какъв вид майчински инстинкт е това? Дали това е добродетел или проклятие? Може би ще кажете, че тя силно го обича, че това е майчинската и любов … Хм, ако трябва да анализираме какво наистина стои зад това … Но нека оставим това за друг път.

Сега, в светлината на казаното, погледнете честно в себе си и се попитайте какво е отношението ви към собственото ви семейство: какво чувствате към тях, какви са мотивите ви, какви са плановете ви за бъдещето?

Аз мога да видя нещата в различна светлина, защото Небето ми е дало друга гледна точка. Да, цялото ми богатство е концентрирано в една точка, точка която не може нито да бъде измерена, нито претеглена, нещо което винаги съм търсел и съм прекарал живота си за да му служа. Никой не знае къде и какво е това, но благодарение на тази посока с течение на времето ще притежавам Небето и земята, всичко което желая. Това е най-високата от всички позиции, от която погледа ми обгръща всичко.

Нека ви илюстрирам нещата по-нагледно. Университетски професор с три доктората работи в лабораторията си на приземният етаж, докато дванадесет годишният му син е на тавана или на двора на върха на някое дърво. Той е само едно малко момче без никакви научни степени, но от позицията в която се намира може да види надалече. Изведнъж той се провиква: „Татко, татко, леля и чичо идват, виждам ги!” „Хубаво, какво друго виждаш?” „Мога да видя че чичо носи голяма чанта …” Така че бащата, който е долу и не може да види нищо, пита сина си. Кое е това дете? Това съм аз! Да, аз съм само на дванадесет години, но тъй като мога да видя нещата от високо, във всички посоки, мога да опиша какво виждам на професорите, учените и изследователите, които са заети с изчисления и размишления за нещата, но не виждат нищо, защото са прекалено ниско. Аз съм малък, нямам дипломи и социални позиции, но съм много добре разположен, така че мога да видя надалеч, надалеч. Не си ли струва да се поработи здраво за да се достигне тази гледна точка? И от тази гледна точка аз мога да кажа какво наистина представлява семейството. Защо никой от безбройните мислители, социолози и психолози никога не е виждал нещата по този начин? Те не разбират че малката семейна клетка е нищо без великото Семейство. Те никога не са се замисляли за космическото измерение на семейството и винаги са се спирали само на ограниченият, малък, личен аспект.

Съзвездието на Водолея, което се приближава към нас, ще задължи човечеството да мисли с понятията на вселенските измерения. Да, Водолеят ще ни донесе космическите представи. Всички големи научни открития от последните години са вдъхновени от Водолея, и те едва са започнали! Но след това хората ще навлязат в ерата на истинските, вътрешни открития: ще открият че човек е безсмъртен, че любовта е всесилна, че единственото богатство което си струва да се трупа е светлината. Така че най-важното е: любов, която е всесилна, светлина, която ни разкрива всичко и воля, която е необходима за да се развият вътрешните сили, вместо да се разчита на външни средства, машини и инструменти.

Бонфен, 19 септември 1975

II

Тъй като хората никога не са били инструктирани в Науката на Посветените, те не разбират, че всичко което помислят, почувстват, пожелаят или за каквото се надяват, отива в невидимият свят и задвижва енергии и сили, които могат да бъдат както благотворни, така и зловредни. Ако знаеха достатъчно за това, хората щяха да разберат че вътрешният им живот, живота на мисълта и чувствата им е есенциален фактор в определянето на собственото им бъдеще и това на цялото човечество и че се налага да дадат нова насока на живота си. По тази причина най-първото което ученика на Езотеричната Школа научава е да наблюдава мислите, чувствата и желанията си и да бъде наясно за целта и посоката им, така че да може да се свърже с благотворните сили на природата и работи за собствената си еволюция и еволюцията на цялото човечество.

Междувременно всеки е твърде зает, в собственият си малък ъгъл да предизвиква хаос и когато се разболее или се забърка в някоя каша, той е последният който разбира че сам си е навлякъл бедите. На света има четири милиарда невежи същества и всеки ден без прекъсване те са заети с пораждането на деструктивни сили. Разбира се, те си нямат на представа че това е с което се занимават и когато някой се опита да ги просветли, те учудено се взират в него, мислейки си: „Той трябва да идва от друга планета! Мислите и чувствата не могат да бъдат видени или пипнати, как тогава могат да предизвикват събитията в света?” Докато хората продължават да бъдат така невежи, ситуацията никога няма да се промени.

Преди да пожелаят хармонията, мира и радостта на новият живот, хората се нуждаят страдания. Ако те не бъдат смазани от всякакъв вид нещастия, те никога няма да разберат или да решат да работят за Божието Царство. Дори две световни войни не са достатъчни, за да ги накарат да се вразумят. И сега, когато се приближава третата световна война, аз вярвам че този път всички ще разберат и ще жадуват за Златната Епоха. Понастоящем има само една шепа хора които я желаят. Но това не е достатъчно, молитвата им няма да бъде чута или отговорена! Целият свят трябва да я иска и да се стреми към нея, всеки отделен човек трябва да я пожелае. Но тя никога няма да дойде освен ако човек не промени манталитета си. Вече години наред обяснявам в какво трябва да се състои тази промяна: има стотици различни положения които трябва да бъдат прегледани и променени. Ако хората настояват да продължават като преди, те могат да обвиняват само себе си. Никой не може да ме обвини че не съм си свършил работата, че не съм им показал пътя.

Когато скоро ви говорих за семейството, някои от вас бяха ужасно разтревожени. Вие видяхте че това което казах е диаметрално противоположно на вашите традиции, убеждение и навици. Но аз не мога да направя нищо по този въпрос: аз трябва да разкрия истината и да ви помогна да разширите съзнанието си. В течение на времето толкова много погрешни концепции са били утвърдени и сега те стоят на пътя на човешкото щастие! Погледнете само как се държат хората: целият им живот се върти единствено около собственото им оцеляване, около наличието на достатъчно храна и дрехи, печеленето на достатъчно пари, женитба и създаването на деца и т.н. Те мислят само за себе си. От време на време те правят нещичко и за обществото, но общо взето каквото и да правят е за тях самите. Ето защо положението на хората си остава същото. Никой не мисли за колектива, но само за себе си. Хората вярват че ако организират живота си добре ще намерят сигурността която търсят, но това не е така.

Ние живеем в колектив и ако революция, бунт или война избухне в този колектив, нашата частна собственост също няма да бъде съхранена. Така че дори и да се опитаме да направим всичко за собствената си сигурност, ако обществото се развълнува всичко ще бъде разрушено. Историята ни показва че над главата на всеки човек винаги стои в очакване Дамоклиевият Меч. Света е виждал много богати и влиятелни хора, които са били сякаш неуязвими, докато някой конфликт е разрушавал обществото и те са губели всичко, дори животите си! Но ако живота на колектива се подобри, всеки отделен индивид ще бъде осигурен. Всичко зависи от стабилността на колектива: това е единствената гаранция за сигурност и просперитет на индивида. Хората не успяват да схванат това и защото не разбират, никога не решават да работят за по-голямата общност. Вие ще кажете: „Забравяте за политическите партии. Те поне работят в ползата на целият колектив!” Да, но за много ограничен колектив. Държавата е като индивида. Ако е сама, винаги може да бъде атакувана от другите държави. Това не е начина по който трябва да се гледа на нещата.

Да, единственото решение е да работим за цялата световна общност. Водачите на всяка една държава в света трябва да разберат че някаква форма на световно правителство е неизбежна. Всички отделни страни трябва да се слеят в една голяма държава. Целият свят трябва да стане едно голямо семейство. Вие ще кажете: „Говорите невъзможни неща!” и ще изброите всички причини които ви карат да мислите че това е неосъществимо! Да, аз знам реакциите ви предварително. За момента може би сте прави, това не е възможно. Но аз работя за бъдещето. За в бъдеще тази цел ще бъде постигната защото определени събития ще накарат хората да приемат този нов поглед върху нещата. Нищетата, катастрофите и войните ще накарат хората да променят възгледа си. И тъй като основата вече ще е заложена от лекциите и книгите, тези които имат силата и средствата ще могат да продължат да градят на тази основа. Това е посоката която трябва да вземем. Само общество което е построено на тези великолепни принципи може да осигури бъдещето и оцеляването на индивида. Ако искаме да постигнем тази колективна структура, всеки един от нас трябва да замени ограничената си, егоистична гледна точка с много по-широка космическа представа. Така човек няма да загуби нищо, но само ще спечели.

Дошло е време да приемем новата философия която Ерата на Водолея носи на земята. Трябва да я закрепим и усилим като и дадем все повече пространство в сърцата и ума, в душата и духа си. Мислите и чувствата на всички просветлени същества сформират мощна светлина, която се разпространява и въздейства умовете и сърцата на мъжете и жените и един ден цялата земя ще бъде обхваната и „заразена” от тази нова светлина. Ето защо често повтарям че когато хората отказват да повярват че мисълта е активна сила, те сериозно задържат еволюцията на света. Но когато ние знаем колко мощни са мисълта, медитацията и молитвата и колко ползотворно е влиянието им върху човечеството, благодарение на тази си работа ние участваме във великото дело на светлината, така че Великото Бяло Братство да може да обхване в дейността си цялата планета. Всъщност Всемирното Бяло Братство желае само едно нещо: цялото човечество да бъде обединено в едно семейство.

Всички религии вярват че хората са деца на един и същ Баща. О, да, те вярват, вярват! Но каква е ползата от тяхната вяра ако те се държат сякаш не вярват в нищо? Даже християните чиято специална молитва започва с думите: „Отче наш който си на Небесата…” и които толкова настояват на братската любов която трябва да обедини всички хора … Вижте ги само как се държат един към друг! Идете в съда и ще видите дали се държат като братя и сестри! Те плюят в лицето на всяко правило от евангелията. Дори членовете на едно семейство показват такава ужасна враждебност един към друг!

Всемирното Бяло Братство работи за да направи света едно голямо Семейство в което всички се обичат, в което всички са посрещани с усмивка и топлота където и да отидат, дори от братя и сестри които те срещат за първи път! Докато в наши дни за да бъдете допуснати в някои държави трябва да отидете и се молите на колене … и дори тогава често сте посрещани с отказ! Засега братството на земята не съществува! Ние сме които строим това братство, братство което е предопределено да се разпространи навсякъде по целият свят. На практика то вече започва да се разпространява. Вие виждате как откакто Бялото Братство беше установено във Франция, общественото мнение се промени значително. Хората започват да говорят нашият език. Идеите на Учението могат да бъдат чути по телевизията и радиото и видени в пресата. Преди хората се подиграваха на тези идеи, но сега започват да ги приемат. И това е само началото!

Всемирното Бяло Братство извършва изключителна работа в света. Резултатите още не са много видими, но аз ви уверявам че не след дълго те ще бъдат видни. Всички ще говорят нашият език. Нима е толкова лошо да участваме колкото можем в тази работа? Би трябвало да се гордеете ако можете да кажете: „Животът ми има смисъл защото работя за целият свят!” Но, вместо да сътрудничат в тази необятна и велика работа в помощ на хората, те предпочитат да продължават техните малки, блудкави незначителни животи. Вие ще кажете: „Да, но аз не мога да видя никакви определени резултати.” Да, засега може би не могат да бъдат видени, но могат да бъдат почувствани!

Аз ви каня да се включите в дейности благодарение на които живота ви ще стане толкова интересен и светъл, че вие самите ще се учудите. Трябва да разберете че само в този труд може да намерите истинска радост, щастие, сила и великолепие, в желанието да работите за целият свят, защото така привличате висши същности които идват и ви сътрудничат. Тук в този център вие имате всички подходящи условия за тази работа: философия, нормални условия за живот, природа, красота. Какво чакате още? Когато трябва да се включите в някоя драка, всеки е готов, но когато сте молени да участвате в работата на небето … „О, не, много съм зает!”

Сега, трябва да ви кажа че тази огромна работа която все още трябва да бъде извършена на земята, вече е била постановена отгоре. Небето е решило че всички човешки стойности трябва да се променят. Но Небето не може да се прояви на земята направо, защото междинните области са като зони затворени една за друга. Това не значи разбира се че те са наистина разделени, но тъй като всеки регион е с различна плътност, нищо не може да бъде постигнато в никой от тях без подходящи инструменти. Духовете от невидимият свят са изключително силни, но те не са ефективни на физическо ниво защото телата им не са направени от физическа материя. В спиритичните сеанси медиумът доставя флуидна материя, позната като ектоплазма и когато духът я получи, той е в състояние да разруши къща за по-малко от секунда, но без нея те не могат да помръднат дори и перце!

По същият начин, и най-издигнатите духове от невидимият свят не могат да се намесят в човешките дейности освен ако самите хора не им предоставят средствата за това. Представете си че сте в огромно, солидно укрепление. Освен ако някой предател не отвори вратата, нападателят никога няма да може да проникне. Спомням си че един ден аз говорех на Братството и казах: „Знаете ли кой съм аз?” Аз говорех с такъв знаменателен глас, че всички очакваха да кажа че съм Исус Христос или свети Павел, но те бяха много разочаровани когато казах: „Аз съм предател”! В края на краищата, да бъдеш предател не е нещо с което можеш да се гордееш! Но в същото време не е толкова лошо, защото света е една огромна крепост и Небесните Сили не могат да проникнат в нея освен ако някой предател не им отвори вратите, и това е моята задача. Разбирате ли сега за какъв вид предател ви говоря? Духовете от тънките сфери не могат да направят кой знае какво на земята, защото тук силата е в ръцете на хората. Когато хората решат да направят нещо, духовете не могат да направят нищо. Ето защо Небето търси някой който да отвори вратите и да го пусне вътре. Така че духовните хора винаги са предатели които пускат Небесните духове в цитаделата. Така че сега всеки един от вас трябва да стане предател за да разреши на божествените същности да влязат и трансформират земята.

Има още нещо: когато Исус лекувал някого, той го питал: „Вярваш ли?” Защо? Може би той би могъл да лекува и без това? Не, не би могъл. Трябвало е да има отворена врата през която лечителските му сили да влязат и да възстановят реда. Ако не вярвате, Небето не може да направи нищо за вас, защото вратите ви са затворени. Вие често се оплаквате че Бог не идва за да ви помогне и да ви излекува. Но това е защото вие не давате нищо от себе си, вие дори не отваряте вратите, така че Той да влезе и да прави чудеса във вас. Вие плачете и мънкате: „Господи, Господи!” Но какво очаквате Той да направи за вас ако вие не му помогнете?

Сега знаете какво да правите. Трябва да станете предатели! Трябва да сформираме братство от много напреднали същества, които работят за да построят мост, по който небесната армия може да проникне и трансформира земята. И аз ви обещавам че все повече работници ще дойдат да се присъединят към нас.

Бонфен, 25 септември 1975

Превод Орлин Баев

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×