Jump to content
Ани

Тайнствата на Йесод - книгата

Recommended Posts

Mihail_Ivanov_224.jpg

Омраам Микаел Айванов

ТАЙНСТВАТА

НА ЙЕСОД

Чистотата –

Основа на Духовния Живот

Mihail_Ivanov_195.jpg

Колекция „Събрани пълни беседи“ - том 7

Читателят би възприел по-добре текстовете, представени е тази книга, ако има предвид, че Учителят Омраам Микаел Айванов е изнасял своето Учение във вид на беседи изключително в устна форма.

Mihail_Ivanov_253.jpg

Учителят Омраам Микаел Айванов (1900- 1986), френски философ и педагог от български произход, пристига във Франция през 1937 г. Срещайки се за първи път с неговото слово, човек остава удивен от многообразието на разглежданите от него аспекти на един-единствен въпрос: човекът и неговото самоусъвършенстване. На каквото и да спре своето внимание, той неизменно го разглежда от позиция на начина, по който човек би могъл да го оползотвори, за да постигне едно по-добро разбиране на самия себе си и да управлява по-добре своя живот.

„Йесод, чието име на иврит означава основа, фундамент, е деветата Сефира в кабалистичното Дърво на Живота. В тази Висша сфера царува Господ Шадай Ел Хай. Редом с Него е Ангелският чин Керубими (Ангелите в християнската религия), глава на който е Архангел Гавраил. Материалната част на Сефирата Йесод е Луната, която, в своето духовно измерение, е символ на Чистотата...

Казано е в Евангелието: „Блажени чистосърдечните, защото те ще видят Бога“. Бога - това означава Изобилието и Пълнотата на всички Сефироти: тоест Познанието, разбирането и проникновението на Ход; Небесните ухания, цветове, красота и очарование на Нецах; Сиянието и Великолепието на Тиферет; Могъществото на Гебура: победата над всички трудности, над всички вътрешни и външни врагове; закрилата, Правдата, Добротата и Великодушието на Хесед; Устоят, Неизменността и Постоянството на Бина, познаването на кармата и съдбините; Вечната Мъдрост и неизразимата Хармония на Хокма; Всемогъществото на Кетер. А Йесод, Основата, приема в себе си Добродетелите на всички тези Сефироти: тя е кондензация, синтез на Добродетелите на всички Сефироти. Ето защо е наречена Основата: защото Чистотата е Основата на всички Духовни постижения.“

Омраам Микаел Айванов

* * *

Traduit du français :

Titre original : «Les mystères de Iésod: les fondements de la vie spirituelle»

Collection des «Œuvres Complètes», n° 7 Auteur : Omraam Mikhaël Aïvanhov

© 1997, Éditions Prosveta S.A.

ISBN 2-85566-726-7

*

Издателство „Благоговение“, 2018 elixina.bg@gmaïl.com

ISBN: 978-619-7374-17-9

френска, първо издание

©2018

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×