Jump to content
Ани

II. Как да разбираме Чистотата. 1. Храненето - отправна точка в изучаването на Чистотата

Recommended Posts

КАК ДА РАЗБИРАМЕ

ЧИСТОТАТА

1.

Храненето - отправна точка

в изучаването на Чистотата

И така, мили мои братя и сестри, имаме още няколко минути тази вечер... Ако някой иска да ми зададе въпрос по тема, която го интересува, ще се опитам да отговоря.

Въпрос: Учителю, бихте ли могли ли да ни кажете как трябва да се разбира Чистотата ?

Чистотата?... Този въпрос може да бъде разгледан по най-различни начини, но в своята дълбока същност, Чистотата винаги се изразява чрез Простотата; да - чисто е онова, което е просто, т.е. без примеси, без никакъв елемент, който да е чужд или противодействащ на правилното функциониране и хармонията на цялото. Да вземем за пример един жив организъм... Защо жив организъм? Защото, за да разберем Чистотата, не е необходимо да започваме с проучвания в сферата на етиката и морала. Чистотата принадлежи към всяка една сфера - и за човека ще е по-ясно, ако започне да я изучава на физически план, в живия организъм, в процеса на храненето.

Когато се храним, всички елементи, които поглъщаме и които не допринасят за благоденствието и здравето на целия организъм, се считат за вредни, нечисти. На външен вид, тези елементи очевидно невинаги са нещо нечисто; дадена отрова може да е съвсем прозрачна, но ако я погълнете, сте мъртви. И когато разрязвате плодове, портокали или мандарини например, с изненада откривате колко прозрачна и бистра е тяхната материя; но в действителност, тя не е напълно чиста - а и никоя храна не е съвършено чиста. Какво прави организмът тогава? Е, добре: в организма става същото, което и на границата, където митничарите проверяват вашето превозно средство и багажа ви, за да се уверят, че не извършвате нелегален трафик, че не пренасяте нищо контрабандно. По същия начин, в човешкото същество има „митничари“, проверяващи храната, които отхвърлят всичко, което не бива да влиза в състава на организма.

За съжаление, човек често е в едно такова състояние, че несъзнателно пречи на работата на тези „митничари“. Например, когато е загрижен, обезпокоен, уморен, потиснат, смутен, той спъва работата на всички тези същества, натоварени да извършват едно пресяване, един подбор, и те допускат преминаването на вредни елементи, които започват да се натрупват в някои части на тялото му. Така, със своя начин на действие, на разбиране и усещане на нещата, човек въздейства на съществата вътре в себе си - на своите клетки; и ако не е разумен, стига дотам, че притъпява или извращава своя вкус и именно така внася алчност, безпорядък и липса на различаване у служителите, които започват да не виждат вече много ясно и да допускат преминаването на вредни елементи.

Вече съм ви обяснявал колко много се заблуждават хората, мислейки си, че е достатъчно да докарат пред другите едно външно поведение на смелост, висок морал, самообладание, но че могат да си правят каквото им скимне, като останат съвсем сами. Те не знаят, че най-напред тъкмо пред самите себе си трябва да дават пример - пред собствените си клетки; защото, преди всичко, именно клетките на собственото им тяло са техните деца и именно тях трябва да възпитават и обучават.1 Пред околните, повечето хора са безупречни - но щом останат насаме със себе си, си позволяват всичко, което им се прииска и което често не е особено „благочестиво“ - а собствените им клетки, които са там и наблюдават, възприемат един твърде лош пример. Да, защото всичко се записва там, вътре, и тези клетки си казват: „Е, добре: ние също ще правим каквото ни е угодно“ - и после вече е невъзможно човек да ги направи послушни. Днес обаче няма да се връщам повече на тази тема. Бих искал просто да ви кажа, че ако човек не внимава какво прави, обърква работата на същества, на които е възложено да предпазват неговия организъм - и един ден се появяват тумори, треска и други болести от всякакъв род...

Следователно Чистотата носи здраве на физическото тяло. На сърцето Чистотата носи щастие и радост, на волята - лекота и непринуденост на действието, а на ума - Светлина, позволяваща му да вижда и да разбира... Ако имах няколко часа, бих ви разказал в подробности своите възгледи за Чистотата и защо Чистотата е основата на всички придобивки, даже и на красотата. Да, човек става красив, когато се пречисти, защото изчезват всички непроницаеми пластове и прегради, пречещи на Светлината да струи навън - и тази Светлина блика от лицето. Впрочем па Дървото на Сефиротите, Дървото на Живота; Основата е деветата Сефира: Йесод (на иврит Йесод означава основа, фундамент), а в тази Сефира се намира Луната, която управлява Чистотата.

Простете, че говоря така, малко несвързано, засягайки набързо няколко основни и важни идеи, без да се спирам за по-дълго на тях, но тази вечер нямам достатъчно време. Мислех си, че ще ми зададат въпрос, на който бих могъл да отговоря за няколко минути, но Чистотата е един от най-съществените и най-дълбоки въпроси. През целия си живот съм размишлявал и медитирал върху Чистотата, защото много рано осъзнах, че без нея всичко погива. Всяка малка нечистота, влязла в кръвта, в стомаха, в мислите, в чувствата, вече е източник на бъдещи неуредици. Трябва често да мислите за Чистотата, да медитирате всеки ден върху този въпрос, за да осъзнаете всички преимущества, които Чистият Живот носи.

Да се намери Чистотата очевидно е трудна задача: въздухът е пълен с пушек, изпарения и изгорели бензинови газове, всички знаят това; храната и напитките са замърсени с отровите на всевъзможни химически продукти. А в думите, погледите, мислите, чувствата, желанията - къде е Чистотата? Ще кажете: „И все пак. Земята поглъща нечистотиите и ги преобразува...“ Да, това е вярно, но Земята не успява да попие всичко в себе си. Тя попива само физическите, материалните елементи, обелките и отпадъците, които човек изхвърля, но не и нечистите мисли и чувства. И ако бяхте достатъчно сензитивни, за да усетите всичко онова, което се излъчва от хората, щеше да ви бъде просто непоносимо. Защото, вижте само с какво се занимават, за какво мислят, какво желаят...2 В техните мисли, чувства и желания има всевъзможни отрови и „бъркочи“, които душата им не може да усвои. А диамантът - той защо е толкова кристалночист? Защото е прост по своя състав, не съдържа никакви примеси: той е чист въглерод.

Следователно можем да изучаваме Чистотата на всички нива на човешкото същество. За физическото тяло, най-голямата тайна на здравето е в чистотата на кръвта. Кръвта приема в себе си веществата и ги пренася; благотворни или злотворни, тя ги приема, пренася ги и ги влага в организма. Ако тези вещества са чисти, организмът се възстановява, иначе... Ето защо първата работа на ученика в Духовната Школа е да пречисти кръвта си чрез хранене, приемане на течности и дишане. Също така обаче трябва и да бди собствените му чувства и мисли да са чисти, за да влязат чисти в структурата на психичното му тяло. Защото светът на чувствата и този на мисълта също са вътре в нас, като организми, които трябва да храним; и докато се „храни“ с нечисти чувства и мисли, човек внася в себе съвсем същата нечистота, както и когато поглъща храни, вредни за физическото тяло. Това са едни и същи закони, едни и същи съотношения...

Е, да, мили мои братя и сестри, Чистотата не е само да се въздържате от това да си лягате с жени или мъже. Има много млади момчета и момичета, които никога не са били целувани, никога не са били докосвани - но в сърцето, в желанията, в мислите им цари неописуема нечистота! А има и други, майки на цяло семейство например, които имат по десетина деца и които са толкова чисти, като кристал, въпреки всичко... Разбира се, чистотата в сексуалната сфера е важна, но когато говоря за Чистота, имам предвид най-вече чистотата в помислите и чувствата. Защото човек е безсрамен и извратен най-първо в мислите и чувствата си - и именно това вътрешно състояние поражда последици на физически план, в сексуалното поведение.

Ах! Само ако имах повече време тази вечер!... Защото мислите извират в съзнанието ми и бих искал да продължавам да ви говоря. Само че има други дела, които ме чакат... Но бъдете търпеливи: ще се върнем пак на тази тема и ще откриете колко богат и дълбок свят е Чистотата.

Бонфен, 24 август 1966 г.

Бележки:

1. Виж Les lois de la morale cosmique (Законите на Космичния Морал), колекция „Събрани пълни беседи“, том 12, гл. XIX: „La meilleure méthode pédagogique: lexemple“ („Най-добрият педагогически метод: примерът“).

2. Виж Puissances de la pensée (Силата на мисълта), колекция „Извор“ № 224, гл. III: „La pollution psychique“ („Психическото замърсяване“).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×