Jump to content
Ани

5. Реката на Живота

Recommended Posts

5.

Реката на Живота

В други беседи вече съм ви говорил много за десетте Сефироти: Кетер,, Хокма, Бина, Хесед, Гебура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и Малкут.1 Вече съм ви казвал също и че деветата Сефира, Йесод, чието име означава основа, фундамент, е управител на Чистотата. А защо точно тази Сефира представлява Основата - това ще видим след малко.

В Сефирата Йесод царува Господ Шадай Ел Хай, Чието Име означава буквално: Всемогъщий Бог Живий. Шадай Ел Хай е Даряващият Живота. В тази Сефира се намира Ангелският чин Керубими (Ангелите в християнската религия), глава на който е Архангел Гавраил. Архангел Гавраил покровителства раждането на децата - и неслучайно в Писанието е споменато, че именно този Архангел се е явил на Дева Мария, за да й донесе благата вест за предстоящото рождение на Иисус, както и на Захария, съпругът на Елисавета, за да го предизвести за раждането на Йоан Кръстител (Лука 1:11-20; 26-38). Материалната част на Сефирата Йесод е Луната, на иврит Лебана. Луната символизира жената, въображението, т.е. материята; на която човек може да придаде безкрайно много форми; но тя е също и символ на Чистотата. Когато човешкото същество идва да се въплъти на Земята, душата му минава през сферата на Луната; а когато напуска Земята, отново минава оттам, преди да се насочи към други сфери. Луната следователно управлява раждането, но също и смъртта. Сами виждате колко е свързана Луната с някои есенциални въпроси.

Обикновено хората подхвърлят какви ли не шеговити изрази, свързани с Луната. За разсеяния човек например казват, че е „паднал от Луната“; някои пък даже разправят, че са видели „и двете страни на Луната“! Що се отнася до безумците, за тях се твърди, че са получили „лунен удар“ (лунатици!): изглежда, че ударите на Луната са по-опасни от слънчевите удари! И тъй, ето, че Луната влияе на лудите, смахнатите, вятърничавите - но това е само нисшият й аспект. В действителност, Луната има много аспекти; но за да опростим нещата, ще споменем само два: единият е „зоната на здрача“, където са илюзиите, лъжите, лудостта, отклоненията, заблудите - а другият е една друга зона, където е Абсолютната Чистота, ясното виждане на нещата. Много поети харесват лунната „зона на здрача“, гордеят се, че с поезията си внасят елемент на нереалност: фантазия, въображение, фантастика; ала този мъгляв свят на размита неопределеност, в който се крият, е твърде опасен - и мнозина от тях накрая стигат до умопомрачение.

Всяка Сефира представлява един свят с определена йерархия. В нисшата зона на Йесод откриваме прах, облаци - тоест илюзии, заблуди. Да, защото Йесод е началото на психичния живот, а психичният живот е съставен преди всичко от мъгливи зони, от смътни и неопределени форми.

Ето защо онези, които не са продължили нататък в развитието посредством учение, размисъл и медитация, стават жертви на илюзорни форми. Очевидно Йесод е една сфера, вече много по-фина от Малкут, но онази част от нея, която е най-близо до Малкут, не се отличава с особена яснота и светлозарност: тя е все още твърде влажна, твърде праш-на. Значи, трябва да прекосим тази зона, за да идем отвъд нея... чак докато открием света на най-великата Светлина: Тиферет, сферата на Слънцето.

Да разгледаме сега защо Йесод е Сефирата на Чистотата. Вече ви казах, че Шадай Ел Хай е Даряващият Живота, а Керубимите, Ангелите, приемат в себе си този Живот и го предават на хората. Но както видяхме в предната беседа, Животът е поток, река, слизаща от много високо, от Първоизвора... Тази Река на Живота е самият Христос. Ето защо Иисус е казал: „Аз съм Пътят, и Истината, и Животът“2 (Йоана 14:6). Четейки тези думи, един Посветен веднага вижда образа на река, която се спуска от планината и се влива в морето. Пътят, Истината, Животът... Какво означават тези три думи? Пътят - това е коритото на Реката; Животът - това е Водата, която тече в коритото на тази Река; а Истината - това е Изворът, от който струи Животът, от който извират всички творения. Ала може да се даде и още едно тълкувание. Коритото на Реката, със своите лъкатушещи меандри, е Пътят на Мъдростта, който се изкачва чак до Извора, до Истината. Колкото до Водата - това е Любовта, Животът, защото Животът не е нищо друго освен Любовта, понеже Животът се ражда от Любовта.

И така, ето какво е искал да каже Иисус: „Аз съм Пътят на Мъдростта; Аз съм Водата на Любовта, която Божествения Живот; и Аз съм Изворът на Истината, откъдето струи този Живот, който слиза, за да напои всички създания“. Водата е символ на Живота, на Любовта. Всички енергии, всички сили, които текат по един Велик кръговрат в Природата, в Космоса, са представени като Вода, като един жизнен флуид, който напоява и утолява, който поддържа Живота. Всеки ден можете да правите това упражнение: чрез мисълта си да пиете от тази Река, идваща от Висините, да утолявате жаждата си при бистрия и чист Извор, да оставате при него възможно най-дълго. Ефектът от това упражнение е изключителен.

Следователно образът на извора и реката има своето съответствие в Духовния Живот - и точно това е нашето Учение, което се основава на Любовта (водата). Мъдростта (речното корито) и Истината (изворът).

Реките се спускат от планините - и следователно животът на Земята е възможен именно благодарение на планините: те са огромни антени, посредством които Земята се свързва с Небето - те образуват връзка между Земята и Небето. Чрез своите върхове, планините улавят Небесни сили и енергии, които се проявяват под формата на мощни светлозарни вихри и вълни. Именно поради присъствието на тези сили, духовете на заминали в Отвъдното често посещават планинските върхове: те се къпят в тези потоци, за да укрепнат, а после заминават да вършат своята работа навред по света. Водата, спускаща се от планината, следователно е наситена с жизнените флуиди на Небето.3

Да разгледаме още малко този образ на реката - и ще видите всичко, което ще открием в него. Реката извира на голяма височина, в планината, а после се спуска в равнината. При извора, водата на реката е все още много бистра, кристалночиста; но малко по малко, слизайки надолу, прекосява всякакви места - и понеже обитателите на тези места не са толкова добросъвестни, те са свикнали да изхвърлят всичките си отпадъци и нечистотии в реката, без да мислят за жителите на по-ниските места, които ще бъдат принудени да пият тази вече замърсена вода. А впрочем тези други жители постъпват по същия начин. Ето защо, когато водата пристигне в равнината, човек вече може да умре, ако пие от нея.

Какво символизира тази река? Ето един от най-дълбоките символи: това е Космичната Река, за която се споменава в Откровението на Йоана4 (Откровение на Йоана 22:1 – 2): Реката на Живота, напояваща всички създания. Тази Река слиза чак до нас, прекосявайки всички Ангелски йерархии: Серафими, Херувими. Престоли, Господства, Власти, Сили, Началства, Архангели, Ангели - всяка от йерархиите влива в тази Река всички свои качества и Добродетели. Реката прекосява най-накрая сферата на Великите Души: Пророци, Велики Учители, Посветени - всички хора, постигнали Мъдростта, Чистотата, Светостта; и тази Река ги храни, пои, оживотворява. Ала щом Реката пристигне в още по-ниските сфери, където са обикновените хора, се случва точно това, което и с реките, слизащи от планината, в които хората непрестанно изхвърлят отпадъци.

На ментален, астрален и физически план, хората непрестанно изхвърлят несъзнателно своите мисли и чувства в тази Река, която е Животът - ето защо са принудени да поглъщат взаимно своите отпадъци, също като попови лъжички в някое блато; те не могат да постъпят другояче, не могат да излязат от там, за да пият чиста вода от другаде. Блатото символизира света. Да, светът е като блато, в което поповите лъжички, малките жабки и големите жаби изливат своите нечистотии: своята злоба и ненавист, своя гняв; и всички наоколо ги попиват в себе си.

Също като водата, и животът се обагря, замърсява или пречиства в съответствие с местата, откъдето минава. Но дали ще е чист, или замърсен, животът е все живот; само че в него има различни нива - и според местата, които прекосява, както и според обитателите на тези места, той придобива едно или друго характерно качество или свойство. Всеки приема в себе си различен живот от Реката. Често някои хора ми казват: „Учителю, нищо не може да се направи, такъв е животът!“ А аз отвръщам: „Да, такъв е животът - само че чий живот? Животът на жабата? Животът на глигана? Животът на крокодила?... Или животът на един Ангел?“ Този Живот, който иде от Бога, си има различни нива, различни стъпала, и той слиза чак до подземните сфери, за да нахрани и нисшите създания. Да, той храни дори и дяволите - в противен случай, откъде си мислите, че са получили живота? Иначе би трябвало някой друг Бог да е създал някой друг живот, тоест би следвало да има противник на Бога, също толкова могъщ или даже по-могъщ от Него. Не: има само един-единствен Бог, и Той храни дори и дяволите. Само че дяволите не получават най-чистата храна: налага им се да се задоволяват с остатъци - а остатъците са вече нещо нечисто, замърсено, развалено. Впрочем именно това е участта на всички подземни създания: принудени са да се хранят с оскъдните огризки от Божествения Живот, които падат долу.

За да разберете това, достатъчно е да видите какво се случва на Земята с клошарите. Клошарите се хранят с онова, което намират в казаните за смет - и са нагледен урок за нас. Те ни казват: „Вижте ни: ние не сме искали да се учим, нито да работим, и сега сме я докарали дотам да се ровим из боклукчийските кофи за няколко корички хляб и шепа огризки, захвърлени от по-заможни хора. Ние сме нагледен пример какво представляват подземните създания, принудени да се задоволяват с огризките от Небесния Живот“. Ето така клошарите дават урок на целия свят - но кой разбира техния език?

Ще кажете: „Но как? Бог храни съществата, които са в Ада?“. Разбира се, знам, че тази идея ще шокира някои хора - но нека помислят: тези нисши създания, тези демони, идващи да измъчват хората, откъде са взели те своя живот? Единствен Бог създава и дава живота. Атсо други същества можеха да „изфабрикуват“ живот, те биха били също толкова могъщи, колкото и Бог. Впрочем точно това винаги е погубвало християнската религия: приемането на идеята, че Бог има враг, който непрестанно Му се противопоставя... и че Той се нуждае от хора, които да Му помагат да се бори срещу този противник! Как да приемем подобно нещо? Единствен Господ държи живота в Своя власт, но Неговото Великодушие стига чак дотам, че Той не оставя съществата да погинат напълно, дори и най-нисшите, защото всички те служат на Него.

Да: когато някои заслужават да им бъде даден урок, Бог не идва лично да се заеме с това, а казва на Своите служители, раздаващи правосъдие (дяволите): „Идете, намерете този и този и го пораздрусайте малко, да се позамисли“. И ако Господ иска служителите Му да работят, трябва да ги храни поне малко. Разбира се, от Небесата при тях не падат най-хубавите залъци, нито най-едрите, но все пак са нахранени. И ето какво обяснение давам аз: че това Божие Великодушие съдържа в себе си необикновената надежда, че дори и тези изпаднали в немилост същества, ако се пречистят и покаят, един ден ще се завърнат отново при Него. Вие не ми вярвате - и все пак, това е вярно. Хората са толкова жестоки, че даже не желаят дяволите да се поправят; те си мислят, че дяволите трябва вечно да горят в пламъците на Ада. Е, не: Господ мисли да ги вразуми и да ги накара да се върнат при Него. Ала понеже има безкрайно търпение, Той не бърза - и ето защо все още има дяволи, които мъчат хората. Казано е обаче, че ще дойде епоха, в която дяволите няма да могат повече да мъчат хората, защото ще бъдат вързани - и тази епоха наближава.

Вече няколко пъти съм ви обяснявал значението на Змея от Апокалипсиса5. (Откровение на Йоана 20:1–3) Казано е в Апокалипсиса, че Змеят - „старовременната Змия“ - ще бъде вързан и хвърлен в бездната за хиляда години. И какво ще правят с него тогава? Е, добре: ще му дадат такъв хубав урок, че когато излезе от там, ще бъде идеално възпитан, няма да има вече нито зъби, нито нокти, нито отрова. Е, да: там, долу, има работилници, където ще го подложат на известна обработка, за да го поочистят и цивилизоват малко. Да не би да вярвате, че е достатъчно да затворите някъде един Змей за хиляда години, за да излезе от там напълно преобразен? Помислете само! Един Змей не се преобразява така лесно, ако не бъде поне мъничко поизмъчен. Ето защо едни Същества, които съвършено си знаят работата на възпитатели, ще се заемат с него. Те ще му кажат: „Ах, ах! Сега е твой ред.

Достатъчно си измъчвал хората - сега ще те научат да бъдеш по-мил и внимателен“.

Питате се как така знам всичко това... Ами знам го, защото съм го прочел - много просто. И къде съм го прочел? Не в книгите на хората, във всеки случай. Аз не се доверявам на човешките книги, много съм разочарован от всичките грешки и цялата тази непоследователност, които съм намерил в тях, така че повече не си губя времето да ги чета. Сега чета само Книгата на Живата Природа - и именно в гази книга съм открил, че Божията Любов, Животът на Бога се спуска чак до земните недра и до бездните. Дори и там остават все някакви частици живот - иначе нито едно създание вече не би могло да оцелее в тези сфери. Ще кажете: „Но нали хората създават живот!“. Не, мили мои братя и сестри: животът иде от Бога, човек е само негов проводник. Човекът не е способен да създава живот; ако хората можеха да създават живот, повече нямаше да умират. Човек е само проводник на живота за определено време, но той самият не е създателят на живота.

Да се върнем обаче на този образ на реката. Казах ви, че Реката на Божествения Живот се спуска чак до земните недра... Но щом пристигне долу, тя се пречиства от всички замърсявания, които е насъбрала по своя път - защото под земята има заводи за преработка с всякакви филтри и преобразуватели - и отново, под една друга форма, този Живот се връща към Висините. То е също като водата, спускаща се от планината: тя стига до морето кална, мътна и замърсена, но под лъчите на Слънцето се изпарява, издига се нагоре, а после отново слиза долу под формата на дъжд, сняг, роса. Същото явление протича и при кръвообращението: кръвта, излизаща чиста от белите дробове, минава през сърцето, което я изпраща към всички органи, където тя обира отпадъците, а после се връща обратно в белите дробове, за да се пречисти. Кръвообращението в тялото, кръговратът на водата на Земята - ето я Книгата на Природата, която ние четем. Всичко е написано там, в тази Книга, но хората още не са разбрали, че Природата е Книгата, в която Бог е написал всички Свои Закони. Бог изразява Себе Си посредством природните явления, само че хората не изучават Природата, предпочитат да четат книги, написани от същества слаби, болнави и деформирани.

Преди малко ви говорих за клошарите, но по тази тема мога да ви посоча в повече подробности съответствията между външния и вътрешния живот, които човек може да открие. Когато хората са много богати, те могат да си позволят да ходят по ресторанти, където им сервират най-прясната и свежа храна с най-добро качество; докато бедните отиват в някоя малка закусвалня, където им приготвят чорба и яхния с остатъците от големите ресторанти. Има и други, които не могат да си позволят да стъпят даже и в тези малки закусвални и които именно хората наричат „клошари“: тяхната храна се състои само от няколко парчета корав хляб или огризки, събрани от контейнерите за смет. И тъй, както виждате, първите, богаташите, имат много пари, с които да си плащат най-свежата храна - а онези, които нямат пари, са принудени да ядат онова, което другите изхвърлят. Е, добре: на психичен, духовен план, протича съвсем същото явление, само дето е възможно на тези планове да видите тъкмо богаташите да се хранят от боклукчийските кофи!

Във вътрешния живот намираме същата йерархия, каквато и във външния. Когато човек има само хубави мисли и чувства, душата му се храни само с Небесна храна. Но който е слязъл на нисшите стъпала на живота, понеже е погълнат само от своята обида, злоба и ненавист, своите алчни, страстни и груби желания, това го „разорява“ и следователно той не може да се храни в най-добрите „ресторанти“ на Духовния свят. Такъв човек е като клошар, принуден да яде всичко, изхвърлено от другите, и не може да си съгради едно чисто и сияйно Духовно тяло, защото елементите, които е натрупал, са тъмни, безжизнени и замърсени. Затова, ако не искате да ви се налага да поглъщате изхвърленото от другите, не бива да се задържате в нисшите сфери, а трябва да се издигате много нависоко. Ето я Великата Тайна на Духовния Живот. Също както, за да намерите чиста вода, трябва да се покатерите много високо в планината, така и трябва да идете чак до Първоизвора, за да пиете от кристалночистата Вода на Божествената Любов. Човек трябва да бъде богат на Добродетели, за да се храни и да утолява жаждата си в Небесните ресторанти.

Да разгледаме сега взаимовръзките, съществуващи между Живота и Чистотата. Вече ви казах, че Шадай Ел Хай означава Господ на Живота. В Дървото на Сефиротите, Йесод е предпоследната Сефира. В действителност, тя не е разположена под другите Сефири; вертикалното разположение на Дървото на Живота, прието в Кабала, е само един начин на представяне на нещата. Има десет Сефиро-ти: Кетер, Хокма, Гина, Хесед, Гебура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и Малкут - и всяка от тези десет Сефироти изразява едно качество, една Добродетел на Бога. Няма десет Богове - има само един, Единен Бог. Шадай Ел Хай е същият Бог като Йехие, като Ел и като Елохим Гибор, но в Йесод Той се явява в Своя аспект на Създател и Дарител на Живота. В Дървото на Сефиротите нито едно от проявленията на Бога не стои по-ниско от останалите. Между Сефиротите съществуват разлики единствено в онова, което засяга материята на всяка от тези сфери. От Кетер до Малкут, материята става все по-плътна и по-плътна, но между самите атрибути на Бога няма никаква качествена разлика.

Шадай Ел Хай следователно е проявлението на Бога в качеството Му на Създател и Дарител на Живота - само че на най-чистия Живот: онзи, който иде от Горе, от Първоизвора. Този Живот, който извира и струи, измива и пречиства всичко по пътя си, защото първата работа на Живота е точно да отмива нечистите елементи, препятстващи неговото проявление. Ето защо Чистотата е свързана с Живота - с Божествения Живот, който всичко пречиства.

Магическите сили и инструменти, до които се домогват Посветените, са представени символично от Кадуцея на Хермес, Магическото огледало, Универсалната панацея, Еликсира на Безсмъртния Живот, Философския камък... Съществуват и други символи, но тези тук са най-важните. Да, вече съм ви казвал: всеки от тези инструменти съответства в Дървото на Живота на една Сефира от Централната Опора: Кадуцеят на Хермес - на Кетер, Магическото огледало - на Даат, Универсалната панацея - на Тиферет, Еликсирът на Безсмъртния Живот - на Йесод, и Философският камък - на Малкут.6 Както виждате. Еликсирът на Безсмъртния Живот съответства на Йесод, защото Йесод представя Чистотата на Живота и защото Чистият Живот носи Безсмъртието.

Mihail_Ivanov_226.jpg

В мъртвия не може да има Чистота, защото със застоя започват гниенето, ферментацията и разложението. Когато дълго време сте правили усилия да вървите, да работите, усещате умора и имате нужда да си починете, за да позволите на живота, намиращ се в кръвта ви, да дойде да отстрани отпадъчните вещества, натрупали се във вашите мускули. Работата е процес на горене - и като всяко горене, произвежда отпадъчни вещества, които трябва да се отстранят, иначе те сковават мускулите. Следователно животът идва да отстрани отпадъците, отвеждайки ги в други част на тялото, откъдето биват изхвърлени през кожата, носа, устата или други отделителни органи; и човекът възвръща отново силите си.

Вече съм ви казвал това: нечистотиите са чужди елементи, невлизащи в състава на вашия организъм; те трябва да бъдат отхвърлени - и именно това прави самият живот, иначе се разболявате. Започва се с умора, после идва болестта, а накрая - смъртта. Умората е вече сигнал, че има твърде много отпадъчни вещества, натрупани в нервната система, белите дробове, черния дроб или мускулите, и че на организма трябва да му се даде възможност да ги отстрани.

Нечистотата влече след себе си умора и дори скованост, парализа - а това доказва, че тя е враг на живота. Докато Чистотата, която носи сила, здраве, активност, е приятел на живота. Ето защо трябва да се стремите към Чистотата във всички области на своя живот. Дал съм ви три думи, изразяващи Чистотата на физически, астрален и ментален план: чистоплътност, целомъдрие, святост. Знаете какво се случва на физически план, когато сте яли нечиста или развалена храна: разболявате се. Докато, ако ядете здравословна храна, се чувствате добре разположени, по-активни и по-малко уморени. Ето защо, в едно Духовно Учение, на учениците се препоръчва да приемат питателни храни и напитки, разбира се, но много леки и произвеждащи възможно най-малко отпадъчни вещества, както и да се въздържат например от месо и алкохол, произвеждащи ог-ромно количество отпадъчни вещества, които организмът едва успява да изхвърли само с огромни усилия.

Същото явление протича и на астрален план. Когато един мъж е вкусил от удоволствия, твърде груби и нисши, с жени например, той се нуждае от много повече време и сън, за да се възстанови и да възвърне яснотата на съзнанието си: психически този човек е претоварен с отпадъци, така че на психичните му тела е нужно много време, за да се освободят от тези отпадъци. А има и други, които са изживели тъкмо обратното: фини, озарени, феерични, Божествени усещания - те не претоварват нервната си система, така че на тях им трябва много малко време, много малко сън, за да възвърнат своята сила и бодрост.

И така, виждате предимствата от това да живеете един живот на Чистота във всички сфери, във всички области, защото не само здравето ви се подобрява, но и сърцето ви ликува, а яснотата на съзнанието ви се усилва дотам, че вече можете да разбирате и най-обхватните идеи и да прониквате в най-дълбоките алхимични Тайни на Творението. Иначе винаги ще има воали, завеси, прегради, забулващи вашия взор, които ще ви пречат да виждате и разбирате всичко онова, което си заслужава да бъде видяно и разбрано. Следователно нечистият живот, който повечето хора водят, е най-голямото препятствие за всяко разбиране и всеки напредък. Сега може да не ми вярвате - свободни сте; но онова, което ви говоря, съм го проверил, а и други преди мен също са го проверили: то е валидно за цялата Вечност.

А сега ще ви дам няколко метода за пречистване. Съществуват, разбира се, външни начини, като например концентрация върху сребърен предмет (защото, сред металите, именно среброто е свързано с Луната) или потапяне във вода. Но в действителност, тези начини само допринасят за пречистването - не могат да ни пречистят тотално. Ако беше достатъчно да подържи човек в ръце парче сребро или да се потопи в някой басейн, за да стане Чист, това би било твърде лесно, на Земята щеше да има само Ангели - но случаят не е такъв. Спомнете си какво ви казах в предната беседа. За да се пречистим, трябва не само да се мием и къпем, но и да се издигнем много нависоко, за да събудим мисли и чувства, които, сами по себе си, са чисти, тоест безкористни, надличностни.

Да вземем отново нагледния пример с водата. Водата ни учи, че съществуват два процеса на пречистване: филтриране и изпаряване. Чрез филтриране, водата прониква в земята; и след като е прекосила различни земни пластове, където се е освободила от утайките, с които е била натоварена, тя излиза оттам пречистена, годна за пиене. Символично погледнато, този е пътят, следван от повечето хора, които биват непрестанно блъскани, малтретирани, мачкани от събитията или от околните, и именно благодарение на тези страдания, на огромния натиск, на който са подложени, те успяват най-накрая да се пречистят.

Ала учениците на Духовната Школа избират втория метод. В него Слънцето ги пречиства, а не Земята. Също както водата се изпарява под въздействието на слънчевите лъчи, така и ученикът, който се излага на лъчите на Духовното Слънце, се загрява и се издига нагоре във въздуха, говорейки символично: той попива в себе си елементите, намиращи се в етерните слоеве на атмосферата, и именно така се пречиства; а после слиза отново долу, за да „напои“ растенията, животните, хората. Които се пречистват чрез Мъдростта и Светлината, не страдат.

При първия метод, човек е принуден да прекосява мрачни, непознати и ужасни земни сфери, докато вторият метод му позволява да вижда, съзерцава и опознава, благодарение на слънчевите лъчи. Водата, идеща от горе, е много по-богата и мощна от онази, която струи от земни извори - ето защо, за извършването на определени опити, алхимиците съветват да си служим с дъждовна вода или роса, защото те съдържат Небесни сили. Изворната вода, макар да е минала през процес на филтриране, все още съдържа в себе си груби частици материя. Доказателството за това е, че тази вода, която е силно минерализирана, не измива така добре, както дъждовната.

Мога да ви дам редица упражнения за пречистване, но днес само ще ви опиша набързо онези, които са най-лесни за практикуване за вас; само че трябва да знаете, че за да имате резултати, трябва да ги практикувате години наред.

Първо упражнение. Представете си, че сте се издигнали много нагоре, на хиляди километри височина, и там съумявате да уловите праната, която е Чистият Живот: оставяте я да преминава през вас като Небесен дъжд, и тя прониква и изпълва всичките ви клетки. Правете това упражнение чак докато постигнете усещането, че сте станали по-леки, че дишате по-добре, че виждате по-ясно.

Второ упражнение. Сутрин съзерцавайте Слънцето, като стигнете с мисълта си чак до неговия център, за да се пречистите в неговата Светлина.

Трето упражнение. Постойте голи на чист въздух, като си представяте, че въздухът преминава през вас, отнасяйки със себе си всичките ви нечистотии.

Четвърто упражнение. Същото като предното, но с вода, във ваната или в морето, или пък в някоя река, избирайки обаче такова място, където със сигурност няма вече да са пристигнали хиляди други хора.

Пето упражнение: упражнение със Земята. Отидете в гората например - и легнете по корем, изкопайте една съвсем малка дупка и поставяйки пръстите си в тази дупка, се обърнете към Земята с думите: „О, Земьо, Майко моя, ти, която си ми дала всички елементи, съставящи моето тяло, благодаря ти! Но имам една молба към теб: вземи всички нечистотии, натрупали се в мен, отнеси ги долу, в твоите строителни площадки, работилници и лаборатории, и в замяна ми дай най-чистите градивни материали, за да мога да свърша работата си в света“. Говорете така на Земята и след това произнесете една формула, която отдавна съм обещал да ви дам, но която все още не съм ви дал. Ето тази формула: TAPO ТОРА РОТА TAPOTA РОТАРО. Това са кабалистични думи с много мощно въздействие. Значи, произнесете тази формула и останете няколко минути в медитация. В този момент Земята, Разумът на Земята, ви слуша и нарежда на своите работници да идат да ви разтоварят от всички вредни и мрачни частици - и вие се чувствате олекотени, освободени.

И така, мили мои братя и сестри: днес ви дадох методи* — а ще можете ли да ги оцените? Приемайки идеите, които ви нося, вече сте минали през освещаване. Да, тези идеи са способни да ви изпълнят със Святост. Бих могъл да ви разкрия и други Откровения, но моментът още не е дошъл и вие няма да можете да ги понесете. Предстои ви да познаете още много неща, но трябва да се подготвите.

Бонфен, 28 август 1966 г.

Бележки:

1. Виж De l’homme à Dieu - Séphiroth et hiérarchies angéliques (Om човека към Бога. Сефиротите и Ангелските йерархии), колекция „Извор“ № 236, гл. II: „Présentation de l’Arbre séphirotique“ („Какво представлява Дървото на Сефиротите“).

2. Виж „Et il me montra un fleuve d'eau de la vie“, част VII, гл. 5: „Je suis le chemin, la vérité et la vie“.

3. Виж Les révélations du feu et de l'eau (Откровенията на Огъня и Водата), колекция „Извор“ № 232, гл. VII: „La montagne, mère de leau“ („Планината - майката на водата“).

4. Виж „Et il me montra un fleuve d'eau de la vie“, част XII, гл. 3: „Et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie“.

5. Виж Approche de la Cité céleste - Commentaires de l'Apocalypse, колекция „Извор“ № 230, гл. X: „La femme et le dragon“ гл. XI:

„L’Archange Mikhaël terrasse le dragon“ гл. XII: „Le dragon lance de 1 eau contre la femme“ и гл. XV: „Le dragon lié pour mille ans“.

6. Виж „Et il me montra un fleuve d’eau de la vie“, част V, гл. 2: „Les séphiroth du pilier central. La séphira Daath“.

* Виж част IV, където са представени по-подробно някои методи за пречистване: пост и гладуване, обливания с вода, дихателни упражнения (бел. ред. във фр. издание).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×