Jump to content
Ани

6. Мирът и Чистотата

Recommended Posts

6.

Мирът и Чистотата

Във всички беседи напоследък, мили мои братя и сестри, отправяхме своя взор към Чистотата. Ала мисля, че днес ще бъде много полезно отново да кажа няколко думи за нея, за да имате една още по-ясна идея по тази тема. Без Чистотата, както вече сте разбрали, е невъзможно човек да бъде здрав и щастлив, но също така е невъзможно и да познае Мира и Покоя. Ако Посветените придават толкова голямо значение на Чистотата, то е, защото са осъзнали, че при най-малката нечистота във физическото им тяло, в чувствата или мислите им - и вече губят своя вътрешен Мир.

Мирът е резултат от една хармония между всички елементи, съставляващи човека: Духът, Душата, умът, сърцето, волята и даже физическото тяло. И ако е толкова трудно да се придобие Мир, то е точно защото тези елементи рядко са в хармония помежду си. Например човек има разумни мисли, но ето, че сърцето му, в което се е вмъкнало някое низше чувство, го подтиква да върши неразумни неща. Или пък, когато е вдъхновен от най-хубави желания, волята му е парализирана. Как искате в тази бъркотия той да пребъдва в Покой? Покоят е последното нещо, което човек успява да придобие. Ала когато, след колебания и борби, след падения и победи, неговото Божествено естество най-сетне съумее да възтържествува над всичките бунтове и олелии на нисшата му природа, единствено и само тогава може да намери и постигне Мир и Покой.1 Преди това може би ще успее да изживее няколко прелестни мига, но те няма да продължат дълго. Именно затова чуваме много хора да казват: „Изгубих мира си“.

Мирът, истинският Мир, истинският Покой не може да бъде изгубен: от време на време може да възникнат някакви вълнения, но това са само повърхностни раздвижвания - вътрешно, в дълбочина, цари Покой. То е като в океана: повърхността му е винаги развълнувана, но в дълбините има мир и покой. Когато човек съумее да възцари в себе си истинския Мир, тогава сътресенията, които биха могли да възникнат на повърхността, във физическия свят, никога не успяват да смутят това трайно и устойчиво състояние, което е съумял да придобие. Той се чувства закрилян, като в крепост. Казано е в Псалом 91: „Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогущаго“1 (Псалми 91:1) Това убежище във Висините е Висшият Аз. Когато човек успее да достигне най-високата точка на своето същество и никога повече не я напусне, започва да познава Покоя. Този Покой е едно Божествено, неизразимо усещане. Ала преди да постигне това състояние, колко победи трябва да удържи над своите желания, над своите мисли, над своите постъпки!

Усещам, че сега си мислите: „Но какви ни ги разправяте?... Казахте в началото, че ще ни говорите още за Чистотата!“ Ами че аз точно за Чистотата ви говоря. Понеже Мирът произтича от една хармония, от едно пълно съзвучие между всички фактори и елементи, съставящи човешкото същество, тази хармония може да съществува само ако всички тези елементи са пречистени. Ако те не се съгласуват помежду си, то е, защото в тях са се вмъкнали нечисти елементи. Когато човек е погълнал храна, неподходяща за него, той не се чувства добре, става лесно раздразним; но вземе ли очистително, състоянието му значително се подобрява. Нечистотата нарушава Мира. Следователно, за да придобие човек Мир, първото нещо е да работи върху своето пречистване, върху отстраняването на всички частици, които биха могли да затормозят правилната работа на ума, сърцето и волята. Един истински Посветен е разбрал само едно нещо: че същественото за човека е да стане Чист: чист като планинско езеро, чист като синьото небе, чист като кристал, чист като слънчевата светлина... Защото, с тази Чистота, той ще може да придобие всичко останало. Чистотата очевидно не може да бъде осъществена толкова лесно. Ала хората трябва поне да я разберат, а после - да я обикнат, да я жадуват с всяка фибра на своето същество, и накрая - да се постараят да я осъществят на физически план.

Ако във физическото ви тяло, в сърцето или в мисълта ви възникват смущения, то е, защото сте попили в себе си нечисти елементи - а нечисти може да означава просто чужди; защото, ако тези нечистотии се състоят от нежелателни частици, то е, защото те са чужди за човешкия организъм. Тези частици може да не са нечисти сами по себе си, но биват считани за нечисти, защото не се вписват по нормален начин в строежа на човешкото същество, тоест в строежа на физическия му организъм или на неговата психика - затова са вредни и той трябва да се избави от тях. Ако сте в състояние на смут, безпокойство, то е, защото сте позволили на нечист елемент да се вмъкне във вас под формата на мисъл, чувство или нещо друго.

Някои се оплакват, че привличат към себе си всевъзможни нещастия. „Всичко се стоварва отгоре ми - казват те - и не разбирам защо“. Ала все пак, това е лесно за разбиране. Знаете, че мълнията може да се привлече на определено място, като се постави там гръмоотвод. Гръмоотводът е с цел да се привлече мълнията, да се улови и пренасочи, така че тя да слезе по предварително определена траектория. Само че всяка нечистота е един специфичен „гръмоотвод“. Всяка материя има свойството да привлича елементи, които й съответстват - определен вид „мълния“, ако щете дори. Следователно знайте, че всяка нечистота, насложила се в някоя част на физическото, астралното или менталното тяло, е обречена да привлича характерна за себе си „мълния“, тоест специфични вълни, специфични трептения, свързани с тази нечистота. Присъствието на нешо нечисто на точно определено място е най-сигурната гаранция, че „мълнията“ един ден ще произведе последици на това място: ненадейно ще се появят някоя болест или други смущения.

И така, днес ви давам един ключ: всяка нечистота, независимо дали на ментален, астрален или физически план, носи смущения; и като казвам „смущения“, това е най-малкото зло, защото нечистотата може да предизвика също и натравяне, интоксикация и дори смърт. Затова е необходимо да се пречиствате на всички планове посредством очистително, клизма, измиване, обливания, бани, медитация, молитва - само при това условие ще бъдете спасени.

Всички физически и нервни болести се обясняват с присъствието на нечистота. За съжаление обаче, вместо да разберат, че трябва да се пречистват, хората търсят лекарства, търсят всякакви външни средства и начини, но никога - пречистване. Ще кажете: „Има хора, които водят чист живот и въпреки това се разболяват“. Очевидно, в храната, в напитките, във въздуха, който дишаме, винаги има много нечисти елементи - и нищо не можем да направим за това. Докато цялата Земя не бъде пречистена, хората ще са подложени на колективната нечистота. Организмът никога не успява да отхвърли всички нечисти елементи - и чуждите частици, които се натрупват в него, могат например да възпрепятстват кръвообращението, предизвиквайки атеросклероза. Природата е дала на човешкото същество възможността да живее близо сто години, но заради нечистотиите, които то е принудено да попива в себе си, съдбата му е да губи сили, да остарява и да умира твърде бързо.

Разбира се, ако човек би могъл да изпие няколко глътки от Еликсира на Безсмъртния Живот, всичко нечисто би изчезнало: неговите вени и артерии, всички тези каналчета биха се отпушили и той би възвърнал своята младост. Еликсирът на Безсмъртния Живот не е нищо друго освен течност с изключителна Чистота, която може да отпуши всички тези каналчета на физическото тяло. В Древността е имало, а и днес може би все още има Същества, които го притежават. В действителност, този Еликсир е разпръснат навсякъде из Природата: в земята, океаните, реките, планините, въздуха, растенията, и най-вече - в слънчевите лъчи, само че в микроскопични дози, така че, за да бъде уловен, кондензиран и съхраняван, биха били потребни най-различни „апарати“ Ала когато посрещаме сутрин изгрева на Слънцето, ние се стремим да възприемем в себе си този Еликсир, който, като Жива Вода, тече по своя кръговрат в цялата Природа. Всеки атом прана, всяка микроскопична сферичка, разтворена във въздуха, са изпълнени с Духовна есенция.3 Когато сме съсредоточени в Слънцето, нашето тяло попива тези частици, които ни пречистват, укрепват, оживотворяват.

Пречиствайки се, човек внася в себе си Живота. Разбира се, дори и да се храни вътрешно с много чисти мисли и чувства, той няма да успее за едно съществувание да се избави изцяло от всичко нечисто, натрупващо се във физическото му тяло. Но продължавайки по този начин в течение на редица прераждания, той ще разгърне своята Чистота. И тъй като човечеството еволюира и даже и Земята се преобразява, един ден (само че някой доста далечен ден. разбира се), всичко ще стане чисто, сияйно, прозрачно, лъчисто: камъните, дърветата, планините и дори човешките тела. Ето какъв е Божият План.

Ала това, че ви разкривам, че болестта е последствие от нечистота, не означава, че трябва да критикувате всички болни с думите: „Аха! Вие сте болни, защото живеете в нечистота - ето това каза Учителят“. Не, възможно е те да водят чист живот, но нечистите елементи в тях да са се натрупали някога, много отдавна - и сега не бива да бъдат упреквани за стари истории. Длъжен съм да ви обяснявам нещата такива, каквито са - вие обаче не бива да използвате думите ми, за да критикувате този или онзи.

Това е всеобщата ни съдба: Чистотата ни оживотворява, а нечистотата ни умъртвява. Нищо не може да се стори срещу това - освен човек да се старае да подобри положението, като постига все по-голямо себеовладяване, като бъде все повече господар на себе си, като бди над своите мисли, чувства и действия. Няма обаче да може всичко да се поправи, защото цялата Земя е заразена. Ако хората биха могли да приемат абсолютно чиста храна и чисти напитки, физическото им тяло нямаше да е натровено и те нямаше да умират толкова бързо. Ала къде да иде човек сега, за да намери чиста храна и чисти напитки, за да диша чиста атмосфера? Цялата Земя е замърсена. С чисти мисли и чувства може да се отсрочат болестите и смъртта, но не може да се премахнат тотално, тъй като физическото тя\о зависи от текущото състояние на цялата Земя, на всички хора.

В сферата на психиката е възможно да се храним с истински чисти, светлозарни, Небесни елементи, но на физически план, чрез храната и напитките, такива, каквито са днес, човек е принуден да поглъща всякакви нечистотии. Дори хлябът, който ядем, и всичко, което пием, са замърсени. А що се отнася до млякото, хората доста са се постарали да поправят липсата на хигиена посредством научни методи: кравите вече не се доят с мръсни ръце, всичко се извършва автоматично, а и в днешно време млякото минава през контрол за качество, стерилизация, пастьоризация и т.н. Но това нещо добро ли е? Млякото вече не съдържа бацили, но не съдържа и истински хранителни елементи. Всичко това трябва да се изучава: когато хората искат да отстранят по научен път някои недостатъци и неудобства, предизвикват появата на други. Не искам да кажа, че научните изследвания и достижения са безполезни или вредни - не, напротив: именно благодарение на тези изследвания, човешкият живот е по-дълъг... Но ще говорим пак на тази тема някой друг път.

Въпросът за Чистотата един ден ще бъде изучаван навсякъде и във всички области и сфери. Дали ще го наречете „хигиена“ или другояче, това не е толкова важно: винаги ще става дума за Чистотата, която ще бъде изучавана, за да се удължи животът, да се прогонят болестите и да се донесе щастие на хората.

Мили мои братя и сестри, мислете за Чистотата, концентрирайте се върху нея ден и нощ, и тя ще окаже върху вас огромно, великолепно въздействие. Тук не става дума да искате да сте чисти от суетност, а защото самите вие изпитвате потребност от Чистота, но също - и за благото на другите, понеже всички ще се ползват от това. За да можете да помагате на другите, първо трябва да помогнете на самите себе си. Някой ви казва: „Имате петно на лицето - почакайте, ще го махна“ - и без преди това да погледне дали ръцете му са чисти, в желанието си да избърше петното, ви наклепва с ръце, целите омазани в машинно масло! Често хората виждат нечистотата на другите, но не виждат своята собствена. Ето защо, ако човек иска да помага на другите, трябва да работи преди всичко върху себе си, за да се пречисти, да се проникне от Чистота и Святост. Разбира се, това е много трудно, но си заслужава усилията и бива щедро възнаградено!

Бонфен, 29 август 1966 г.

Бележки:

1. Виж Les puissances de la vie, колекция „Събрани пълни беседи“ том 5; гл. XI: „La paix“ и Les lois de la morale cosmique (Законите на Косминния Морал), колекция „Събрани пълни беседи“ том 12, гл. V: „La loi d affinité: la paix“ („Законът на Сродството: Мирът“).

2. Виж „Au commencement était le Verbe“. Commentaires des Evangiles, колекция „Събрани пълни беседи“, том 9, гл. VIII: „La haute retraite“.

3. Виж Borne lelixir de la vie immortelle, миниброшура № 5, „La respiration“.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×