Jump to content
Ани

10. „Блажени чистосърдечните“

Recommended Posts

10.

,,Блажени чистосърдечните

Когато Иисус е казал: „Блажени чистосърдечните; защото те ще видят Бога“(Матея 5:8) Той е изразил следната Истина: че за да види Бога, човек трябва първо да се пречисти в своите желания. Очевидно, да види - това не значи, че ще се озове пред Господа, за да Го види с очите си. Да видиш Бога означава да почувстваш Неговото Присъствие, да получиш Откровение за Неговата Любов, Неговата Мъдрост, неговия Безкрай. Ще кажете: „А Иисус - видели е Бога?“ В качеството си на Христос - да, може да се каже, че Иисус е видял Бога, защото Христос, Синът, се е слял в Единение с Отца. Христос е единственият, Който съзерцава Своя Отец, защото Той е Едно с Него, слял се е с Него. Христос обаче е Космичен Дух; и ако може да се каже, че Иисус е видял Бога, то е посредством Духа Христов, с Който се е отъждествил - но Иисус никога не е виждал Бога с очите си.1

Още много би могло да се каже за този стих:,,Блажени чистосърдечните; защото те ще видят Бога“. За да види човек наистина Бога с вътрешните си очи, е потребно нещо повече от сърцето и Душата - нужни са още разумът и Духът. Значи, онези, които са пречистили сърцето си от всички нисши желания и чувства, ще видят Бога, тоест ще Го открият като Красота, Великолепно Сияние, Безкрайна Необятност; Бог обаче е дори отвъд всичко това, затова и чистосърдечието не е достатъчно, за да Го познаем: нужна е още и Светостта на Духа. Ще кажете: „Нима?! Та Вие коригирате даже и Иисус!“. Не, съвсем не, нищо не коригирам: само добавям нещо, което допълва и разширява тази мисъл на Иисус.

Колко светии, пророци, апостоли, мъченици, девици, патриарси са имали чисти сърца!... Но колко от тях са съумели да видят Бога? Дори и Мойсей не е видял Бога; и все пак, Бог му е проговорил. Тук обаче, разбира се, също има нещо, което трябва да стане ясно. Не е бил сам Бог, който е говорил на Мойсей, нито на Буда, нито на Заратустра, нито на Орфей; Той им е говорил чрез посредничеството на велики Архангели, Негови посланици - иначе те не биха могли да понесат Гласа и Присъствието на Бога, биха станали „на пух и прах“. Впрочем, както знаете, има какви ли не врачки, гадателки на карти и всякакви тъй наречени „ясновидци“ и „медиуми“ които „виждат“ Бога и си „говорят“ с Него...

Когато живеех на улица „Пране“ в Булон, понякога срещах в същата сграда една жена... Обаче не мога да ви я опиша, биха ми потрябвали много бои, много четки за рисуване, а нямам толкова. Всеки път, когато я срещах, тя ми разправяше невъобразими истории: как видяла Иисус, как разговаряла с Него и т.н. А аз, разбира се, за да не я огорча, изслушвах нейните истории. И ето, че един хубав ден, срещайки ме, тя ми разказа, че сутринта искала да говори с Иисус, но тъй като бил зает, сам Бог Отец дошъл на Негово място. Давате ли си сметка само! И понеже бях любопитен да узная какво й е казал Бог Отец, я попитах. „А - отвърна тя, - трябваше да ида да напазарувам и Той ме посъветва какво да купя“. Ето, значи, с какво се занимавал Господ! Той наистина трябва да има време за губене, за да мисли за покупките на една простодушна жена.

Знаете ли, не само тази жена, а хората като цяло имат много странна представа за Господа: представят си Го зает с какви ли не дейности. Известно е, че Той е създал хиляди Ангели и Архангели - но защо пък ги е сътворил, щом не им е дал никаква работа? Хората си мислят, че Той всичко прави съвсем сам, че сам е създал целия свят... и при това - само за шест дни! Ами тогава, другите - те какво са правили? Несъмнено са наблюдавали как Господ, запретнал ръкави, работи здравата, понеже самите те са бездействали. И ако нищо не са свършили, то е, защото от тях няма никаква полза - а щом са безполезни, трябва да се изгонят... Е, не! Според Кабала, Бог само е дал плана на Сътворението - и седмият Ангелски чин (седмият от горе надолу), тоест Елохимите, са осъществили този план. Бог си има служители, и тези служители са посредници между Него и човеците. Да не би да си мислите, че сам Господ се занимава да изслушва всички моления на хората и да им отговаря!...

Никой никога не е видял самия Бог, защото Бог е Безкраят, Безпределността. Човек може да усети Неговото Присъствие, да, може дори да види Негови проявления: проблясъци, искри Светлина; но никога не може да види самия Автор, Първопричината на тези проявления - защото Бог не може да бъде видян, това просто е невъзможно. Онова, Което е Безпределно, което е Безкрайно, не може да бъде видяно. За да видите един предмет или същество, те трябва да имат форма, размери, граници, трябва да са разположени някъде в пространството и времето. Колкото до Бог, Който се изплъзва на време и пространство - от Него можете да видите само някакви отражения, откъслечни и разпръснати проявления. Когато съзерцавате Слънцето, можете да кажете: „Видях Бог в Неговата Светлина, усетих Бог в Неговата Топлина, и сега съм изпълнен с повече Живот“. Но да разправя някой, че видял Бога и разговарял с Него - не, това е светотатство.

Зная, писано е в Библията, че патриарсите и пророците са говорили с Господа - но това е само начин, по който да се поднесат някои Истини на хората, за да станат достъпни за тях, иначе няма да ги разберат: толкова са ограничени в своя интелект.2 Ограниченото не е способно да разбере Безграничното; малкото не може да разбере огромното, необятното. А кога ще го разбере? Когато влезе в Необятното, в Безпределното, когато се слее с него, когато стане част от него. Тогава - да, може най-сетне да има една идея за Необятното, за Безкрая.

Докато една капка вода е отделена от океана, дори и да има същите качества, същия състав като него, тя не може да познае океана; но когато се завърне в него, вече не могат да бъдат разделени: капката се е превърнала в самия океан, познала го е. Следователно, докато човек е отделен от Бога, не може да разбере Необятността и Безкрая на Бога. Трябва да се разтвори, да се слее, да се изгуби в Него: тогава Го познава, защото вече е станал Него, превърнал се е в Него; но докато е извън Бога, не може да Го познае.3 Човекът е краен, ограничен; но когато, чрез пречистване, съумее да събуди в себе си качества и умения, способни да схванат

Безкрайното, т.е. когато развие будичното и атмичното си тяло, чиито възможности са почти безпределни, ще може да се слее в едно с Необятното, ще може да познае Вечността и Безкрая на Бога.

Именно чрез Чистотата на Йесод, човек вижда Бога.

Знаете също и онзи стих от Евангелието: „Кога е окото ти чисто, и всичкото твое тяло е осветлено“.(Лука 11:34) Виждате ли, Иисус не е казал: „Кога са очите ти чисти“ а „Кога е окото ти чисто... „. Очевидно, от гледна точка на физиологията, това е абсурдно, защото състоянието на тялото не зависи от това на очите, а тъкмо обратното. Иисус обаче е казал: „Кога е окото ти чисто, и всичкото твое тяло е осветлено“. Следователно Той не е имал предвид двете телесни очи, а едно друго око: Третото око. Освобождавайки това Трето око от непроницаемите пластове, които го помрачават, човек дава възможност на светлозарни потоци, идващи от Божествения свят, да изпълнят и проникнат цялото тяло и да го пречистят. Именно за Третото око е говорил Иисус: за този орган, или, ако щете, за тази способност, която ни позволява да виждаме нещата такива, каквито са реално, да постигаме познание за това от къде идват - и благодарение на това познание, да сме способни да правим избор и евентуално да взимаме мерки.4

Третото око е съветник на човека: то му посочва откъде да мине, с кого да се свърже, как да действа, с какво да се храни - и благодарение на това виждане, той може да избегне смесването на своята кръв, на своята душа, на своите мисли с нечисти и вредни елементи. Третото око ни държи в състояние на Чистота. Може да се каже, че точно по този начин Третото око въздейства върху тялото. Именно когато това око е чисто, човек започва истински да вижда, да усеща, да чувства, да разбира.

И дори ще добавя, че ако някой иска да проникне в Божествения свят, без преди това да се е пречистил, Светлите Същества, които не могат да допуснат нахлуването на индивиди, носещи всякакви земни отпадъци и миазми, започват да го отблъскват или да замъгляват тези способности, които той е развил, извършвайки насилие върху Невидимия свят или използвайки какви ли не растения и химични вещества. Ето защо тези „чираци на магьосника“, придобили ясновидски умения по насилствен начин, без първо да са работили върху Чистотата, Добродетелите, себеовладяването, рискуват да видят как невидимите Същества им обявяват война, а после - и собствения си злополучен край.

Ако искате да развиете ясновидство, трябва да се подготвите, усвоявайки един Свещен Подход; защото, с могъщи сили с такава Чистота и Светлина, шега не бива. Следователно трябва да се подготвите и дори да измолите от тези Същества височайше позволение да навлизате в тяхната сфера, за да съзерцавате с възхита Красотата и Чистотата им и да славите Господа: тогава вече ще спечелите тяхно-то приятелство и нито ще бъдете отхвърлени, нито ще ви обявят война.

За съжаление, в днешно време учат дори децата да бъдат нагли, да нямат почитание към нищо, да се държат просташки и да проявяват насилие, с претенцията, че именно по този начин човек преуспявал в живота, а с доброта и честност щял да продължи да тъне в мизерия. Ето защо казват на децата: „Уреждай своите работи, хитрувай по малко, не бъди такъв будала!“ Очевидно, има и злобни хора, грубияни, заслужаващи да получат по някой и друг хубав урок, разбирам - но защо е това отношение към Същества, стоящи по-високо от нас? Защо да не спечелим тяхното приятелство и доверие чрез своята почит, вместо да проявяваме насилие и да искаме на всяка цена да се наложим и да накараме цялата Вселена да ни служи?

Идете кажете например на някои учени, че поведението им спрямо животните е престъпно - те ще ви нарекат „глупаци“, защото са убедени, че всичко им е позволено и че под предлог че правят това в името на науката, могат да убиват животни и да си правят с тях всякакви експерименти. Те не са работили за придобиването на по-фини способности от интелектуалните и затова извършват своите изследвания върху живи същества, погубвайки милиони от тях. А биха могли да подходят и по Друг начин. Ако се бяха развили в Духовно отношение, щяха да изнамерят, за изцелението на човечеството, други начини и средства, по-многобройни и по-добри от тези, които вече са открили. Впрочем на тях ще им бъде даден урок. Самата Природа се е заела скоро да им даде поредица от уроци.

Със своите знания, със своите технически средства, нашият век превъзхожда всички останали досега, това не може да се отрече; но от друга страна, това е упадък, защото в очите на хората вече няма нищо свято, от тях може да се видят само насилие и грубост. И ето, че идвам аз и ви разкривам Истини, с които никой не се занимава: разкривам ви, че Чистотата и почитанието могат да привлекат нови качества и способности и да дадат възможност на човека да вижда реалността на нещата. Първоначално ще я съзира преди всичко вътрешно, чрез своя разум, защото вътрешното око вече работи в най-висшите сфери на неговото същество; а по-нататък ще започне да я вижда обективно, както виждаме съществата и предметите във физическия свят. Ала единствена Чистотата позволява това ново зрение.

Ето как тълкувам думите на Иисус: „Кога е окото ти чисто, и всичкото твое тяло е осветлено“. И тъй, тук не става въпрос за двете физически очи, а за Третото око: защото не е вярно, че чистотата на тялото зависела от тази на окото, при това - само на едното око! Всъщност двете очи зависят от чистотата на кръвта; и ако кръвта на физическото тяло е замърсена, очите ще бъдат в лошо състояние, понеже са част от тялото. Третото око обаче не принадлежи на физическото тяло, то е над физическото тяло. Наистина, ако човек не познава Езотеричната Наука, тогава думите на Иисус са безсмислени за него.

И така. Чистотата... Както виждате, все се връщам на Чистотата. Тя е качество, върху което ученикът не може и не бива да избягва да работи: цял живот трябва да се занимава с нея, цял живот да разгръща своето разбиране за нея, да я обича и да се старае да я осъществява във всяко свое действие; без Чистотата не може да върви напред. Ако обаче все пак иска да придобие психични сили и способности по насилствен път, тогава духовете от другите сфери, които не понасят да ги безпокоят, си отмъщават.

Представете си също, че сте успели да отворите своето Трето око, без да сте развили в себе си: Любов, благост, простителност, себеовладяване - е, добре: нямате представа какво ви очаква! Представете си как започвате да виждате пороците и престъпленията, стаени в другите, как започвате да виждате злотворните същности, чудовищата, ларвите и т.н., съпровождащи вашите приятели: ден и нощ ще плачете и ще се жалвате на Господа, умолявайки Го да ви отнеме ясновидската дарба. Ще съжалявате за времето, когато не сте виждали нищо: защото, ако живеехте в илюзии, би било хиляди пъти по за предпочитане. Докато, ако сте превъзмогнали много слабости в себе си, ако сте подготвени, пречистени, ако умеете да бъдете господари на себе си и ако имате много Любов към хората - тогава повече няма да виждате тези ужаси, ще виждате онова, което съответства на вашето ниво на съзнание: ще виждате славното бъдеще на човечеството. И дори да забележите у някои хора нещо недобро, то, благодарение на своята Любов, своята смелост, своето самообладание, няма да трепнете, няма да се уплашите, нито отчаете, и даже ще можете да им изпратите помощ чрез мисълта.

Ясновиждането се дава на всеки в зависимост от неговото стъпало в развитието; и ако сте още в нисшите степени на развитие, ще видите самия Ад и ще страдате. Ако искате да видите Великолепното Сияние на Небето, трябва да бъдете на много високо стъпало в развитието, много Чисти, много Просветлени. Разбира се, ако от време на време обаче искате да слизате долу, за да изучавате Ада, можете да го правите. Не бива да вярвате, че ако един мъж или една жена имат дара на ясновиждането, са способни всичко да виждат; в ясновиждането има степени, съответстващи на степента на чистота у ясновиждащия: колкото повече се пречиства, толкова повече вижда Небесните Селения. Ала онзи, които е станал ясновидец, без да се пречисти, вижда само гъмжащите орди диви зверове, чудовища, поглъщащи се едно друго, свирепи хищници, които се разкъсват взаимно. Ето защо не е желателно да става човек ясновидец, ако не е Чист, нито способен да се владее.

Не бързайте да ставате ясновидци, защото така се устремявате към големи скърби и даже към огромно отвращение от живота сред хората. А това съвсем не е желателно. Както не е желателно и да имате прекалено силно развито обоняние - и за щастие, у човека то е едно от най-слабо-развитите сетива (това се вижда при изучаване на степента на чувствителност на лигавицата, на разположението на нервните окончания, на количеството и качеството на нервните клетки на носа): иначе хората не биха могли повече да се понасят един друг, тъй като от тях се разнасят зловонни миризми заради толкова неправилния начин, по който се хранят, живеят и мислят. Впрочем наблюдавайте себе си: когато изпитвате чувства на гняв, завист, ревност, омраза, сами забелязвате как от цялото ви тяло се отделя лоша миризма; а когато сте в наистина Духовно състояние, излъчвате приятно и фино благоухание. Това доказва, че мислите, чувствата, намеренията въздействат на веществата във вътрешните ни лаборатории: нашите жлези, нашите секреции - и така се пораждат приятни или неприятни еманации, привлекателни или отблъскващи.

Въобще всички хора, които ядат много месо, пушат и приемат твърд алкохол, излъчват една особено зловонна миризма. Как могат да се търпят едни други и даже да споделят едно и също легло години наред? Всичко, което лакомо са погълнали, излиза навън през всичките им пори. Впрочем поразходете се малко през лятото по плажовете, където се струпват много хора, и още отдалече, ако сте достатъчно чувствителни, ще усетите всички тези зловонни миазми и облаци смрад, носещи се край тях. Цяло щастие е, че хората не са толкова сензитивни - иначе все щеше да им се гади и нямаше да знаят повече нито как да живеят заедно с другите, нито къде да се дянат.

Следователно същото важи и за вътрешното око. Докато човек още не е готов да владее своето отвращение и страховете си, не бива да събужда това око. Точно затова ученикът на Духовната Школа трябва да укрепне, да стане господар на своите чувства и страхове, на своето усещане за отвращение, за да е способен да се изправи срещу ужасяващите създания от подземния свят и от Ада, и дори да им заповядва да се отдалечат или подчинят.

Несъмнено знаете историята на Глиндон от романа на Булвер-Литон - Занони. Въпреки забраната от страна на неговия Учител, Меджнур, Глиндон вдъхва от Еликсира на Безсмъртния Живот и тъй като още не е готов, пред него се явява Пазачът на Прага. Глиндон изпада в безсъзнание и от този момент нататък се усеща непрекъснато преследван от това чудовище, чак докато Занони не идва да го избави. В други беседи съм ви обяснявал какво представлява Пазачът на Прага. Всеки трябва един ден да го срещне лице в лице и да се справи с него. Ала какво ще му донесе това, ако никога не е работил върху себеовладяването, смелостта, силата и Чистотата? Пазачът на Прага нищо не може да стори на онези, които са Чисти и неустрашими; един поглед е достатъчен: „Махни се!“ - и той изчезва. Да, защото той също се страхува - обаче е много дързък пред страхливците и безхарактерните. Също като уличните кучета: ако хукнете да бягате, всичките ще ви последват по петите; но ако се спрете и ги фиксирате с поглед, ще побягнат.

Същото се отнася и до Пазача на Прага, но при условие човек да е Чист - защото единствено Чистотата дава вътрешна увереност и смелост. Когато един човек чувства, че е водил Чист Живот, тази Чистота го крепи вътрешно и той няма в себе си страх. А щом е извършил престъпление или е нарушил някой закон, става страхлив. Когато Адам и Ева яли от забранения плод, те се скрили именно от страх.(Битие 3:8) Наблюдавайте всички същества: когато са престъпили един закон, дори и никой да не ги е видял, стават боязливи; те се чувстват виновни и изгубват своята смелост: на походката и жестовете им започва да липсва предишната увереност, мислите и идеите им стават объркани и неясни, а самите те започват да говорят несвързано...

Но да се върнем на ясновидството, защото бих искал да добавя още няколко думи по тази тема.

Вече съм ви казвал, че нисшата зона на Луната е зона на мъгли, т.е. илюзии, заблуждения. Обаче точно с тази нисша зона на Йесод са свързани много от тъй наречените медиуми, лечители, радиестезисти, ясновидци и т.н. Не казвам, че те не са медиуми и ясновидци - но онова, което подлагам на критика у някои от тях, са техните претенции. Представете си човек, който има известна дарба на лечител или на медиум... И ето, че сега започва да праща послания към всички Учители и Посветени, в желанието си да ги поучава. И какви послания само! За предпочитане е човек първо сам себе си да поучава, преди да тръгне да учи другите, защото, ако не е изучавал добре нещата, много лесно ще изпадне в заблуждения, илюзии и погрешки. Дори и изучаването на официалната наука е крайно необходимо.

Невероятно е какво са способни да разправят някои хора! Много медиуми са ми изпращали послания, имам цял куп такива! А най-удивителното е, че всички тези послания идваха от името на самия Бог, пряко от Него. Никога не съм се съмнявал в това (не бива да оскърбяваме Господа!) - само че Той дарява и разума, логиката - и с този разум, даден ми от Него самия, аз разсъждавам: и ето, че разсъждавайки, установявам, че всички тези послания, които Той ми бил изпратил (изглежда!) взаимно си противоречат. Питам се защо Той не е по-добре осведомен за онова, което вече ми е казал по-рано. Както виждате, тая работа тук е малко странна.

Ще ми кажете: „Как, осмелявате се да критикувате посланията и напътствията, които Господ Ви изпраща?“. Не, не ги критикувам, но не мога да не забележа колко нелогични и противоречиви са тези послания. Приемам, че те идват от Бога, но да речем, че идват по-скоро от много „богове“; има толкова много създания в астралния свят, които желаят да играят тази роля! И ако човек не умее да различава, е изгубен, попада в техните капани. Много хора искат да поучават другите, да им предсказват бъдещето - гъмжи от такива! И винаги, разбира се, от името на самия Бог. Но ако сам Бог говореше през устата на тези хора, тогава тия послания биха имали поне сходно съдържание, еднакъв стил, еднаква Мъдрост, биха давали съвети от един и същи тип. Обаче в някои от тези послания Господ ви казва велики, възвишени слова, докато в други Той ви дава детински, лекомислени или дори безсмислени съвети.

Един ден Господ ми разкри (както винаги, чрез посредничеството на един от тези ясновидци!), че досега никога не съм се обръщал към Него, че никога не съм се молил Нему. Аз, който само това съм правил цял живот? Бях просто изумен! През целия си живот съм се молил на Господа, а Той още нищо не беше чул от тези молитви?... Каква изненада за мен, да, небивала изненада! И дори, изглежда, Той ми бе дал още и следния съвет: трябвало да прекъсна връзките си с всички Учители и Посветени от миналото, защото, не го ли направя, целият ми труд щял бъде унищожен. И тъй, ето, че сега пък Господ ме съветва да обърна гръб на всички тези Същества, които са работили за Него и са били пример за подражание: Буда, Заратустра, Мойсей, Иисус... Давате ли си сметка, мили мои братя и сестри, какви съвети могат да дават хората от името на Господа, когато са невежи! Това е много сериозно, това е опасно.

Затова съветвам всички тези „пророци“, „медиуми“ и „посланици на Небето“ да идат първо да се обучат поне малко, за да възприемат посланията по-добре и да имат едно по-голямо различаване на нещата. Преди да отправят към мен своите послания, нека проверят от къде идват, нека не бъдат толкова слепи! Те трябва да знаят, че в Невидимия свят има същества, които си играят с хората и даже много обичат това занимание. Колко хора са били измамени от тях! Тези духове са много умни, много хитри и лукави - и ако човек не е по-разумен от тях, е изгубен5.

Колко пъти и аз съм си имал работа например с жени, които, нощем, тъй да се каже, са „чували“ гласа ми!... И бяха толкова убедени, че това е бил моят глас, че така и не успях да ги убедя в противното. И тъй, сторило им се, че моят глас им казва да дойдат при мен ей така, посред нощ, за да им направя дете; и очевидно, подчинявайки се на този глас, идваха да хлопат на вратата ми, събуждайки ме, без грам уважение, без капка почитание към мен. И колкото и да ги отпращах да си вървят, обяснявайки им, че аз също съм чул един Глас, говорещ точно обратното на онова, което им е казал техният; че гласът, който са послушали, ги е излъгал, че са станали жертви на собствените си фантасмагории... нищо не можеше да се направи: те продължаваха да вярват на своите гласове, въпреки доказателствата и аргументите, които успях да им представя, и вече не ми оставаше друг изход, освен да ги изгоня. Сами виждате колко е трудно да бъдат убедени хората в онова, което е разумно и изпълнено със здрав смисъл.

И в Братството също имаме братя и сестри, които ще ви осведомят за подробности, и то - много точни подробности, относно минали ваши прераждания. Но ако ги слушате, питам се аз, в какво ще се превърнете? Те не разправят лоши неща, тъкмо обратното - всичко това е много приятно за слушане: винаги сте някой цар, някоя царица, фараон... или дори свети Антоний, свети Франциск от Асизи, света Тереза на Младенеца Иисус... или пък този ш онзи са били ваш мъж или ваша жена. На мен също са ми разкривали какво ли не: открили например кой е бил моя жена или моя дъщеря в някое друго прераждане. Но как става така, че сега вече не усещам никакво сродство с тях, че всичко съм забравил? Често си задавам следния въпрос: Защо не мога да позная близките си хора? Имам вътрешно сродство с някои, за които никога не са ми казвали, че са ми били родители или деца - а ето, че изведнъж пред мен се явяват други хора, които пък ми заявяват, че са били мои синове, дъщери, майки... Да изгуби човек паметта си до такава степен - това е обезпокоително, нали?

Сега, не искам да кажа, че изобщо не бива да се вярва на такива неща - не, често пъти в тях има нещо вярно. Когато човек е сензитивен, когато има развити психични способности, той улавя някои послания от Невидимото; но тъй като рядко се срещат хора, които да са съвършено точни и на висота в тази сфера, трябва да се знае, че в онова, което ясновидецът е убеден, че е уловил, се прокрадват грешки. Разберете добре това, което искам да ви кажа. Някои хора имат способностите на медиум, имат отворени възприятия, но онова, което ви разправят, не е абсолютно точно, понеже те са уловили някаква много забъркана каша от верни и неверни неща; и би трябвало всичко това да може да се провери - но впрочем никой не би се ползвал от него. Каква полза би имало да се разкрие миналото на братята и сестрите? Ако това беше наистина желателно, аз щях да съм първият, който да го стори. Само че не го правя, и то - съвсем основателно. Вие, разбира се, може и да си помислите, че не съм способен на това, защото ми липсват тези способности, които други са развили до съвършенство. Е, добре: мислете каквото си искате...

Във всеки случай, не е препоръчително, нито от психологическа, нито от педагогическа гледна точка, да говорите на хората за техните прераждания. Разбира се, ще дойде момент, когато ще можете да се занимавате с това, но най-първо трябва поне още малко да напреднете в развитието си, да бъдете господари на себе си. Представете си, че ви разкрият, че този или онзи човек е бил най-големият ви враг в миналото, че някога ви е убил. Ако сте слабохарактерни, ако не умеете да се контролирате, какво ще ви донесе това?... Следователно това са опасни разкрития, понеже рискуват да ви хвърлят в смут и да събудят във вас желание за отмъщение, което ще спъне развитието ви. Ако беше толкова важно хората да знаят своите прераждания, защо Провидението сега ги крие от тях? Ако Провидението е направило така, че да ги забравят, значи, трябва да има основателна причина за това, нали? Много просто: целта е да се избегнат нови заблуди и отклонения.

Когато не подозирате какво зло ви е причинил даден човек, вие го подкрепяте, помагате му - но ако знаехте, как бихте се държали? Представете си едно семейство, баща и майка: те не знаят, че децата им, които са били техните най-върли врагове в някой друг живот, сега са дошли да се преродят при тях; и така родителите ги обичат, отглеждат ги и по този начин изплащат своя дълг към тях, плащат си кармата. Ако обаче им се разкрие истината - каква трагедия! Тогава биха изоставили децата си и т.н., и т.н. Провидението е пожелало точно това: да остави хората в неведение относно някои ситуации, за да могат по-добре да се разплатят помежду си. Ако един човек е много напреднал в своето развитие, с голямо самообладание, можете да му разкриете всичко без никаква опасност - но такива хора са голяма рядкост.

Колко неща още има да се кажат по тази тема! Някои хора, за да могат да ви „водят за носа“ и така да получат помощ или пари от вас, ви разкриват толкова великолепни прераждания, че сте просто смаяни... и баламосани! Да, често именно по този начин баламосват и „омотават“ хората: когато им разказват подобни истории, то не е за тяхното благо, а за да ги „водят за носа“. Ако искате наистина да сторите добро на другите, по-добре да им разкриете техните слабости и недостатъци, отколкото да им разправяте, че са били царе, гении или светии - още повече, ако това съвсем не е вярно. Хората не обичат да им говорят за собствените им слабости, знам това; но ако все пак имате смелост да го правите, това доказва, че сте безкористни. Когато, с риск да изгубите приятелството на някого, му кажете неприятни думи, за да избегне той някои катастрофи, тогава сте негов приятел, истински приятел. И ако в този момент човекът не разбере, ако се разсърди и ви напусне, това е хубаво; защото, какво можете да правите с някой, който е толкова глупав, че иска да получава само комплименти и похвали? За да покажете, че сте безкористни, опитайте първо да кажете на човека нещо негативно, а после, след като видите как реагира, какви разбира, сами решете дали трябва да му разкриете прекрасните неща от миналото или бъдещето му.6

Занапред, мили мои братя и сестри, знайте следното: мнозина ясновидци все още са в контакт с тъмните зони на Йесод; не са успели да се издигнат по-нависоко; ето защо те улавят само някакви отражения от Невидимия свят и има риск да ви въведат в заблуждение. Докато същевременно във висшата зона на Йесод цари най-високата степен на лъчезарната Чистота; именно там са Ангелите, носители на Живота, на най-чистия Живот, който изцелява и отваря очите. И които са способни да се извисят чак то тази зона, където всичко е лъчисто, ясно, кристално... да, именно те са онези, за които е писано, че ще видят Бога.

Бонфен; 5 септември 1966 г.

Бележки:

1. Виж Qu est-ce quun fils de Dieu?, колекция „Извор“ № 240, гл. VII: „L’homme Jésus et le principe cosmique du Christ“.

2. Виж La pierre philosophale - des Evangiles aux traités alchimiques, колекция „Извор“ № 241, гл. 1-2: „La parole de Dieu“.

3. Виж La foi qui transporte les montagnes, колекция „Извор“ № 238, гл. X: „L’identification avec Dieu“.

4. Виж Regards sur l'invisible (Поглед в Невидимото), колекция „Извор“ № 228, гл. X: „L’œil spirituel“ („Духовното око“).

5. Пак там, гл. V: „Faut-il consulter des clairvoyants?“ („Трябва ли да се съветваме с ясновидци?“), и гл. XIX: „Préférer la sensation à la vision“ („Усетът е за предпочитане пред виждането“).

6. Виж Qu'est-ce qu’un Maître spirituel? (Що е Духовен Учител?), колекция „Извор“ № 207, гл. VI: „Le Maître, miroir de vérité“ („Учителят - Огледало на Истината“).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×