Jump to content
Ани

11. Портите на Небесния Йерусалим

Recommended Posts

11.

Портите на Небесния Йерусалим

И така, мили мои братя и сестри, напоследък може би доста сте слушали да се говори за Чистотата - всеки ден... Това обаче е необходимо, защото Чистотата има многобройни аспекти! Религията е представяла Чистотата почти само чрез аспекта на целомъдрието - и очевидно има нещо вярно в това: целомъдрието се включва в Чистотата, но то дава за нея само една твърде непълна представа.

Днес, ако желаете, ще ви кажа още няколко думи: ще се заемем с дванадесетте порти на Небесния Йерусалим.

Писано е в Откровение на Йоана: „И показа ми града голям, святий Йерусалим, който слезваше из Небето, от Бога... И имаше стена голяма и висока; имаше и дванадесет порти, и на портите - дванадесет Ангели, и надписани имена, които са на дванадесетте племена на синовете Израилеви: откъм изток - три порти; откъм север - три порти; откъм юг - три порти; откъм запад - три порти... И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера; всяка една от портите бе от един бисер“.(Откровение на Йоана 21:10; 12; 13; 21)  Ще кажете: „Всяка порта е била от един-единствен бисер? Но трябва да е имало гигантски миди, които да родят перли с такъв размер! Къде са тези миди? Там, Горе, също ли има миди?“... Тези перли очевидно са един символ. В Езотеричната Наука перлата символизира Чистотата и е посветена на Луната, по аналогия с Чистотата на Луната.

Ролята на една порта, на една врата, е да позволява преминаването от едно място на друго, ако не на човешки същества, най-малкото - на някакви потоци, сили или други създания. Този въпрос, за вратите, е от съществена важност. В Откровение на Йоана се говори за дванадесетте порти на Небесния Йерусалим, в Кабала - за петдесетте врати на Вина... И детето, за да дойде на тази Земя, не минава ли и то през една врата? Впрочем човешкото същество също има в себе си врати, и то - не само физически, но и духовни. Често някои от тези врати са затворени, непроходими - и Чистотата се състои именно в това: да се разчистят, да се освободят тези врати, за да се осигури преминаването на Небесни Същества. Засега това може би не ви изглежда особено ясно, но имайте търпение...

Вече няколко пъти ви говорих за Новия Йерусалим, като ви обяснявах, че не бива да чакаме той да дойде при нас като някакъв град, спуснал се от Небето.1 Хората от две хиляди години го чакат под тази форма - и може да го чакат още много хилядолетия, но това не е начинът, по който той ще слезе при нас. Новият Йерусалим е един символ. Когато се говори за град, това предполага особено голям брой жители - и Йерусалим, който слиза от Небето, следователно представя цяла една категория същества, толкова Чисти и напреднали в развитието, че всяко от тях ще има по 12 врати, съвършено свободни, за да се отворят за Божествени потоци.

Какво са нашите две очи? Две врати. А двете ни уши? Други две врати. А двете ноздри? Още две врати, през които минават два потока: Ида и Пингала.2 Това прави общо 6, а с устата - 7. На гърдите има други две врати. Те са различни от останалите, но все пак са две врати, макар че у мъжа вече нямат никаква функция. Десетата врата е пъпът, който е бил съединен с пъпната връв; именно през тази врата майката храни своето дете, изпращайки към него кръв и всички елементи, от които се нуждае. Колкото до последните две врати, оставям на вас сами да откриете кои са. Значи, това прави общо 12. Не е ли изумително да открием как Природата е работила върху човешкото тяло, за да отвори в него 12 врати? Често обаче тези врати не функционират много добре, защото са запушени: очите виждат, но зле, защото се спират прекалено често върху негативното и грозното; ушите чуват, но неправилно, или пък улавят само онова, което ласкае или обижда личността; устата говори, но често изрича пагубни, разрушителни или безсмислени думи.

Когато свети Йоан описва Небесния Йерусалим - един град, целият от злато, с основи от драгоценни камъни и със Светлина, която не гасне - той иска да каже, че от Небесата ще слязат високонапреднали и много Чисти Същества, в които Светлината ще сияе: Синове и Дъщери Божии, които ще дойдат да донесат Новото Учение.

Много неща има да се кажат за тези порти. Често сте били изненадани, когато съм наблягал на необходимостта да знае човек как да отваря и особено -да затваря вратите в един дом. Да, това ви е учудвало: че се спирам на толкова маловажни дреболии. Само че много инциденти и нещастия идват от това, че хората никога не са били наясно нито кога да затварят и кога да отварят нещата, нито дори какво да затворят и какво да отворят. Ако ставаше дума само за физически врати, не би било чак толкова опасно; обаче има и други врати освен физическите — и именно за тези врати ви говоря. Зад физическия свят виждам друг свят; и когато открия например, че някои братя и сестри винаги несъзнателно оставят вратите на своя дом или на стаята си отворени, знам предварително, че и едни други врати вътре в тях също са широко отворени за всякакви посетители и нежелани духове, които влизат, когато им е угодно, както и че не умеят да пазят всички духовни богатства, които са им дадени... Понеже всичко е отворено, е лесно да ги оберат.3

Мнозина ми се оплакват от това, че завръщайки се у дома след престой в Изгрев или в Бонфен, вече не изпитват същия ентусиазъм, същия порив. Ами че много просто: то е, защото не умеят дълго време да съхраняват Духовната Светлина и Топлина, които са възприели тук. Ще кажете: „Да, но как да ги запазим за по-дълго време?“ Като затворите вратите. Ако човек е изгубил толкова бързо своите вдъхновени пориви, то е, защото е невежа и не е знаел как да затвори своите врати; и понеже са били отворени, крадците са се промъкнали вътре, за да оберат всичко. Колко неща, за които хората не се и замислят! Когато има шум в съседната стая, затваряме вратата - и шумът намалява. Значи, хората знаят какво трябва да правят на физически план; на астрален план обаче оставят всичко отворено и после се чудят защо са разбълникани, тревожни, болни. Този въпрос, за вратите, е много обширен. Сърцето и умът ви например също са врати - но понеже не знаете за кога да ги отваряте и за кого да ги затваряте, пускате да влязат наглеци и хулигани, а Господа оставяте вън.

Целият живот се основава на тези два механизма: затваряне и отваряне. Именно на това ни учат мидените черупки - но хората не са го разбрали. Черупките, които се отварят и затварят, ни учат, че животът не е нищо друго освен последователно редуване на отваряне и затваряне. Следователно за човека е от съществена важност да знае в кой момент да се отвори и в кой - да се затвори, иначе никога няма да може да бъде Чист.

Колкото до перлата, за нея също може да се кажат много неща. Как подхожда мидата, за да направи перла? Преди всичко, в черупката й е паднала една песъчинка - и тази песъчинка представлява за мидата една пречка, един дразнител. „Ах! - казва си мидата - как ме изнервя тази песъчинка! Как да се отърва от нея? Тя ме драска, от това ме сърби, но нямам нито ръце, нито крака, за да я изблъскам навън с няколко удара... Какво да правя?“ И ето, че мидата започва да размишлява; тя се концентрира, медитира, иска съвет - и открива, че съществува цял един химичен процес на трансформация: взимат се тези и тези елементи, които трябва да се съчетаят по определен начин под влиянието на Луната, и т.н. И тъй, мидата се залавя за работа, съблюдавайки фазите на Луната - ето какво не знаете. Разбира се, на мидите им е потребно много време за образуването на една перла, но има определени периоди, в които са активни, и други, в които спират работа. Откъде знам това ли? Наблюдавал съм ги...

И така, мидите отделят специален секрет, специална материя, с която обвиват тази песъчинка, която е била груба, дразнеща, така че да стане гладка, полирана, като кадифе. И когато успеят, са доволни и си казват: „Ах, превъзмогнах една трудност!“. От хиляди години бисерната мида учи човечеството, но хората са толкова тесногръди, че не са научили този урок. И какъв е урокът? Че трябва да правите като нея. Защо да не обвиете своите трудности и всичко, което ви дразни, в една сияйна материя, преливаща в цветовете на дъгата? Бихте имали вътре в себе си несметни богатства. Ето какво трябва да разберат учениците на Духовната Школа: че трябва да работят върху своите трудности, за да ги превърнат в драгоценни бисери. Може би това ви изглежда като някоя от приказките от Хиляда и една нощ, но е вярно: истинските ученици се стараят да обвият трудностите и даже враговете си в драгоценна обвивка и да ги оползотворят, за да станат много богати. Само че, докато само се оплаквате, докато все сте недоволни, никога няма да успеете да излъчите от себе си тази специална материя, която е способна да обгърне вашите трудности.

Ако ви бях разказал само за всички бисери, които притежавам благодарение на трудности, които съм срещал през живота си!... И дори когато дойде някой непоносим човек, аз се радвам и възкликвам: „Господи Боже, какъв шанс! Ето още един бъдещ бисер!“ И ви изнасям една великолепна беседа, без вие никога да узнаете, че тя е била там, в залата - тази малка песъчинка, която ме е дразнела и която е станала причина за беседата. Нямам претенциите, че съм превърнал всичките си трудности в драгоценни бисери - няма да правя грандиозни изявления, за да не предизвиквам Невидимия свят; ала все пак, има доста песъчинки, които съм успял да обвия в перли. А вие - какво правите вие, когато имате някоя трудност? Оползотворявате ли я, ползвате ли се от нея, за да се извисите и да станете по-силни? Съмнявам се в това. Но хайде, опитайте! Колко още ще съм с вас, за да ви говоря за всички тези неща? Ако разберете този нагледен пример с бисерната мида, ще имате върху какво да работите цял живот.

Чели сте в Евангелията притчата за човека, който търсел хубави бисери; когато намерил един „многоценен бисер0, той продал всичкото си имане, за да може да го купи. Трябва да узнаете що за бисер е този и защо онзи човек е продал всичко, за да се сдобие с него. Това е символ. (Матея 13:45–46)

Перлата има един много специфичен бял цвят, а посредством своите еманации е свързана с Луната. На Дървото на Сефиротите, бисерната мида - това е Йесод, Основата, на която символично съответстват половите органи. Е, добре: именно там трябва да се образува перлата. Тази перла представлява квинтесенцията на най-чистата безкористна Любов. Перлената мида е Женският Принцип, жената, която ражда един бисер - детето; и често, също като някои миди, които не съумяват да образуват една наистина чиста и сияйна перла (от Япония съм донесъл перли, които са почти черни), има жени, които раждат болнави или злобни деца - деца, които по-късно ще станат негодници, престъпници. Ето я перлата: детето.

Перлата е символ с много дълбоко значение. Бисерната мида, т.е. Женският Принцип, трябва да формира вътре в себе си Младенеца Иисус, т.е. Тялото на Славата. Следователно ние, които също се явяваме такава бисерна мида, трябва да образуваме в себе си драгоценен бисер от нашата най чиста квинтесенция. Тялото на Славата, Тялото на Безсмъртието, Тялото на Виделината, Тялото на Христа - ето това е бисерът.4

Вече съм ви обяснявал какво е съзерцавал свети Йоан, когато е описвал този изумителен образ на Новия Йерусалим, слизащ от Небесата със своите дванадесет бисерни порти. Но нека се върнем на Чистотата, защото още не съм приключил със своето обяснение на нейната дълбочина и богатство.

Да вземем въпроса за девствеността и целомъдрието, за които загатнах в началото на тази беседа. Мнозина все още си въобразяват, че Чистотата не е нищо друго освен физическо целомъдрие, и считат физическото сближаване за нещо нечисто. Ала има толкова много Мъдреци и Пророци, които са били женени! А дори и да не са били женени, самите те са били родени от майка и баща. А какво са правили този баща и тази майка, за да ги заченат? Имали са физически отношения... И как става така, че са родили на този свят Посветени, Учители, Пророци, Божествени Същества? Самите те са били целомъдрено Чисти, затова... Когато физическата близост между хората е груба и похотлива, тогава вече - да, отношенията им са нечисти. Ала когато тази близост е възвишена заради една мисъл, един Идеал, една Любов и се извършва със съответните подходящи методи, може да доведе до слизането на Божества на Земята5.

Дори когато най-великите Учители идват да се въплътят на Земята, те трябва да бъдат заченати и родени от мъж и жена, в чието единение обаче не се промъкват нито похот, нито страсти: физическото тяло е само едно средство, с което те си служат, защото другояче е невъзможно. Зад тези физически отношения има просветлени. Божествени импулси - и именно тогава идват да се въплътят гении и Божества. Кришна и даже Иисус - макар че християните не знаят нищо за раждането на Иисус - са родени по този начин, а не по някакъв друг.

Никой никога няма да може да докаже, че едно същество е пристигнало на физически план без баща и майка, които са имали близост - и тук не говоря за случаите на изкуствено оплождане... Може би в едно много далечно бъдеще това ще бъде възможно, и впрочем съм изнасял беседи на тази тема, обяснявайки, че един ден децата повече няма да се раждат по същия начин. Ала дотогава хората ще продължат - с радост или с отвращение, не знам това - но ще продължат да имат физически отношения, за да се възпроизвежда човечеството! Винаги ще има благодетели, които ще имат грижата да продължат това дело: да не позволят да погине това клето човечество - и шепа „мистици“ или пуритани, с техните странни теории, няма да могат да им попречат.

Дълбоко съжалявам, ако това шокира някои от вас, но аз съм търсил, прочувал, сравнявал и съм видял, че онова, което се разправя за „непорочното зачатие“ чрез намесата на Светия Дух, е в явно противоречие с всички процеси в Природата. Дали ще приемете това, или не, за мен е безразлично - длъжен съм да кажа Истината, може би не заради вас самите, ако не искате да я приемете, а заради всички онези, които ще пожелаят един ден да разширят своето разбиране.

Мъжът и жената могат да заченат дете в най-голяма Чистота тогава, когато в тях вече няма нито страсти, нито желания. Да се говори обаче, че сам Светият Дух е баща на детето - не. Впрочем, ако наистина сам Светият Дух би се заел да зачене дете, Той би могъл да направи също и така, че детето да се роди незабавно, без да го оставя да губи девет месеца в утробата на майка си. Зачатието от Светия Дух, разбира се, е възможно, но не така, както хората обикновено го разбират. Светият Дух - това ще рече, че всички сили, качества, способности, чувства са абсолютно чисти, че в тях няма вече нищо човешко, нищо земно. Всеки човек може да бъде обитаван от Светия Дух и да зачене и роди Божествено Дете. Ето как почти всички велики основатели на религии са се появили на бял свят, Иисус - също. Ето едно нещо, което християните обаче няма да пожелаят да приемат. На тях зачеването и раждането на Иисус са им били представяни също както се говори на децата, когато не искат да им кажат Истината - и сега те твърдо вярват в това, вярата им е желязна. Колкото до мен, не желая да ги убеждавам в противното. Нека си запазят убежденията, щом това може с нещо да им помогне!6

Сега ще поискам от вас да запазите в себе си образа на Новия Йерусалим, слизащ от Небесата. Дръжте в себе си мисълта, че самите вие може един ден да се превърнете в такъв Небесен град с дванадесет бисерни порти, тоест: очи, които виждат; уши, които чуват; нос, които вдъхва от квинтесенцията на праната; уста, която мълви магически слова, за да помага, да озарява и оживотворява съществата. Не искам все още да ви разкривам другите пет функции на всяка врата; засега познавате само две, но те са седем, а останалите пет не ги знаете, нямате никаква идея какво може да се постигне с тези врати. Да оставим обаче тази тема; това са неща твърде дълбоки, твърде свещени. И точно това са Тайнствата - бисерите, които Невидимият свят пази и забранява да бъдат раздавани безразборно. И това може да стане един ден, но за да получите тези Откровения, трябва още да работите.

Имайте търпение: ще ви дам и други тълкувания и обяснения на Йесод, защото Тайнствата на Йесод са нещо велико.

Бонфен, 7 септември 1966 г.

Бележки:

1. Виж Le Verseau et l’avènement de l’Âge d’Or, колекция „Събрани пълни беседи“, том 26, гл. VI: „La Jérusalem nouvelle“.

2. Виж La lumière., esprit vivant, колекция „Извор“ № 212, гл. IX: „Le rayon laser dans la vie spirituelle“ част I.

3. Виж L’arbre de la connaissance du bien et du mal, колекция „Извор“ № 210, гл. VII: „La question des indésirables“.

4. Виж „Vous êtes des dieux“, част IX, гл. 4: „Le corps de gloire“.

5. Виж „Cherchez le Royaume de Dieu et sa Justice“, част VIII, гл. 2: „Faire descendre des divinités sur la terre“.

6. Виж Noël et le mystère de la naissance du Christ (Коледа и загадката около раждането на Христос), брошура № 321.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×