Jump to content
Ани

3. Как да се мием

Recommended Posts

3.

Как да се мием

I

Понякога ми се е случвало да задам следния въпрос:

- Какво правите, като се събудите сутрин?

И някои са ми отговаряли:

- Първо си светвам лампата, после се моля, медитирам или пък чета.

- Как, правите всичко това в леглото?

- Да.

Бях просто поразен...

Днес ще ви дам много простички, но много важни съвети. Щом се събудите сутрин, трябва да запалите своята лампа - ако е тъмно - а после веднага да станете от леглото. Второто, което трябва да направите, е да се измиете. Преди да се помолите, преди да приготвите закуската си или пък тази на мъжа и децата си, преди да започнете да правите каквото и да било, трябва да си измиете ръцете и лицето, и най-вече - да не докосвате очите си, преди да сте си измили ръцете.

Казано е в Кабала, че щом човек заспи, един нечист дух се прилепя към физическото му тяло, а когато се събуди, този дух още е прилепен към ръцете на човека и лицето му. Когато се събудим от сън, ръцете и лицето ни следователно са още под владението на този нечист дух - и ето защо нищо не бива да правим, преди да сме отмили този флуиден пласт нечистота, с който са пропити.

В Школата за Посвещение, една от първите задачи, които се дават на ученика, е да се пречисти, а пречистването с вода е един от най-често прилаганите методи. Физическата вода съответства на една друга вода, намираща се в пространството, в етерната среда, благодарение на която човек може да пречиства астралното и менталното си тяло. Когато се миете, съзнанието ви трябва да бъде там, да присъства, защото миенето е свещенодействие, както и храненето. Движенията ви също трябва да бъдат премерени и хармонични, защото в етерната сфера има много фин ред и порядък на частиците, а резките движения нарушават този ред. Самонаблюдавайте се и ще усетите, че миейки се припряно, губите своя магнетизъм.

Когато се миете, съсредоточете се върху усещането за свежест, което водата поражда върху вашата кожа. Това усещане ще проясни мисълта ви и в този миг ще ви дойдат най-хубави идеи. Усетете как извършвате свещенодействие с ръцете си и кажете: „В името на Безсмъртната и Вечна Любов, в името на Безсмъртната и Вечна Мъдрост, в които живеем и съществуваме, нека тази вода ме освободи от всичко нечисто!“ И ако сте били неспокойни или измъчени, ще се почувствате омиротворени.

Водата има свойството да поглъща, да абсорбира. Ако премине през земни пластове с жълт или зелен оттенък, и тя става жълтеникава или зеленикава. Посветените, които познават това свойство на водата, го използват, за да се пречистват. Те знаят, че и на етерен план водата има същите свойства: да задържа, да поглъща - и ги използват, за да се освободят от психични замърсявания. Те изричат молитвени формули, служат си с благоухания или други съставки, за да повишат вибрациите на водата и да й придадат още по-могъща сила.

Ала за да се пречисти човек истински с помощта на водата, трябва да влезе в общение с Духовната Вода, Космичната Вода, която е отвъд физическата. Докато не влезете в общение с тази Вода, слоят нечисти жизнени флуиди няма да ви напусне напълно.

В Битие е казано, че Бог е отделил Водата, която е била Горе, от водата долу.1 (Битие 1:6–8) Водата Горе представлява магически „химичен реактив“, чрез който е бил сътворен светът -звездната светлина, пронизваща пространството. Това е Космичната Вода, Първичната Вода, в която са потопени всички същества и където те намират храната си. Ние живеем в този Космичен Океан като риби в морето, но често нечистотиите, задръстващи вътрешните ни „отвори“, ни пречат да бъдем нахранени и оживотворени от тази Вода. Водата ни обгръща от всички страни. Детето, докато е още в майчината утроба, е потопено в течна среда. Защо? Това е много показателно. Долната вода, т.е. физическата, е отражение на Висшата Вода и съдържа в себе си всички елементи и сили на тази Висша Вода, но единствено Великите Магове знаят как да ги извличат.

Водата е универсален посредник, пренасящ елементите на жизнения флуид от едно място на друго. Ето водата, слизаща от високите планини, е наситена с Небесни флуиди. Пиейки вода, внасяте в себе си влиянията на средата, откъдето сте взели тази вода. Именно по тази причина никога не бива да пиете например вода, взета от място, където има обществени бани и перални, кланици, гробища. Водата, която пиете, трябва да идва от чисто място.

Водата е най-добрият проводник. Много растения трябва да бъдат накиснати във вода, за да могат чрез нея да предадат лековитите си свойства. Ала дали тези растения ще се използват за приготвяне на отвари, или за вана, те могат да бъдат ефикасни единствено благодарение на водата, която е проводник на техните качества и свойства. Водата е подложена на влиянията на околната среда, през която минава; и дори водата, изложена на слънце, и водата, изложена на лунна светлина, приемат различни свойства, защото въздействието на двете светила се различава. Впрочем Древните казвали, че вода, изложена на лунна светлина, не е добра за пиене. Нощем те покривали всичките си съдини и не пиели вода, която не е била покрита, заради влиянието, което злотворните духове, бродещи през нощта, можели да окажат върху нея.

Водата е приемник и проводник. Ето защо, когато пием вода, тя разказва на нашите клетки цялата си история и ни предава познанието, което е придобила по време на дългите си пътешествия. Благодарение на нея, можем да опознаем всички Тайни на Живота на Земята. Ала за тази цел, трябва да я пием съзнателно, бавно, мислейки за всичките й перипетии по време на нейното пътуване из Природата.

Много медиуми си служат с вода, за да виждат в Невидимия свят. Между другото, установено е, че хора, живеещи край езера и реки, често стават ясновидци, защото водата развива ясновидството. Разказват също и че Маговете в Древността приготвяли сферични съдове, които пълнели с чиста вода, и взирайки се над нейната повърхност, виждали как се появяват духове от Невидимия свят. Ако знаем как да работим с водата, тя ни пречиства и ни позволява да виждаме нещата в тяхната кристална яснота. Животът може да се сравни с водата: когато е развълнувана, разбълникана, нищо не се вижда; но когато е тиха и спокойна, тя отразява Небето.

Да предположим сега, че желаете да се пречистите, но нямате вода. Можете да вършите тази работа и посредством мисълта. Представяйте си усещането за свежест, чувствайте как водните капки падат отгоре ви и отмиват от вас всичко нечисто. Тази духовна баня може наистина да ви пречисти; защото, както вече съм ви казвал, истинската Вода не е физическата вода. Истинската Вода трябва да я намерите отвътре. Човек има в себе си извори на Жива Вода - и именно за тази Вода е говорил Иисус, когато е казал: „Реки от Жива Вода ще потекат из утробата му“2 (Йоана 7:38) Физическата вода е само средство за влизане в общение с Духовната Вода.

Понякога имате в себе си скръб и тъга, от които не знаете как да се избавите. Тогава съзерцавайте течаща вода, слушайте я как струи, даже и да е само вода от чешмата: след няколко мига ще почувствате облекчение. Какво се е случило? Течащата вода въздейства на слънчевия сплит, отнасяйки елементите, които са ви угнетявали. Можете също и да потопите ръцете си във вода - топла или студена - и след няколко минути ще имате усещането, че сте се освободили от своето бреме. Измийте ръцете си съзнателно със сапун веднъж, два пъти... че даже и до десет пъти. Благодарение на мисълта, която действа, докато се миете, вие измивате също и етерните си ръце, които са отвъд физическите.

Веднъж щом ръцете ви са измити, те стават проводници на Небесни енергии - и тогава можете например да вложите тези енергии във водата, която ще пиете. Вземете една стъклена чаша с чиста вода (за предпочитане - изворна вода или вода от планинско езеро), хванете чашата с лявата си ръка и потопете във водата трите първи пръста на дясна-та (палеца, показалеца и средния пръст), съсредоточавайки се върху Любовта, Мъдростта и Истината, за да наситите водата с тях. После изпийте тази вода, изричайки мислено: „В Името на Любовта, Която изцелява, на Мъдростта, Която озарява, и на Истината, Която освобождава!“

Някои Посветени работят с водата - и благодарение на нея; церят болести. Те изписват например на лист хартия кабалистични думи и знаци, които свързват с най-възвишени Същества, зареждат с магнетизъм този лист, а после го изгарят; след това слагат пепелта от листа във вода, която дават на болния да изпие в точно определен час - и той оздравява.

В религията водата винаги е играла много важна роля. Евреите се потапяли в река Йордан, индусите - в Ганг, и т.н. Във всички клонове на християнската религия, кръщението с вода е от съществена важност. Сега вече хората са забравили смисъла на всички тези практики и не умеят да влизат в общение с Висшите Сили. Вие обаче, мили мои братя и сестри, вие трябва от сега нататък да се учите да отваряте порите на своята Душа, за да можете да попивате в себе си Духовните елементи на водата.

Севър, 30 януари 1945 г.

Бележки:

1. Виж Les révélations du Jeu et de Veau (Откровенията на Огъня и Водата), колекция „Извор“ № 232, гл. I: „Leau et le feu, principes de la création“ („Огънят и Водата - принципи на Сътворението“).

2. Виж Qu’est-ce qu’un fis de Dieu?, колекция „Извор“ № 240; гл. XII: „De son sein jailliront des sources d eau vive“.

II

Въпрос: Учителю, бихте ли ни казали какви упражнения за пречистване можем да правим, докато взимаме вана ?

Повечето хора не мислят за това, че докато мият своето физическо тяло, трябва да правят нещо за очистване също и на етерното и астралното си тяло. На етерен и на астрален план има нечистотии, от които е много трудно да се избави човек, като тези на астрален план са по-мощни, по-нежелателни и по-вредоносни от останалите на всички други планове. Водата е способна да прогони навън тези нечистотии, но най-напред трябва да бъде оживотворена. За тази цел е необходимо да вземете едно определено количество сол (вие несъмнено знаете, че солта играе много важна роля в религиозните церемонии), която да приготвите от сутринта, като запалите свещи, окадите с тамян и произнесете няколко думи, за да я осветите и посветите на Абсолютната Чистота, на Божествената Майка, на Космичния Дух, а после помолите Небесните Разумни Същности да благословят тази сол, за да я надарят с пречистващи свойства.

Макар солта често да се споменава в Свещените книги, хората още не са разбрали добре важността и значението й. Казано е в Евангелието: „Вие сте солта на Земята: а ако солта обезсолее, ...за нищо вече не струва: тъкмо да се изхвърли вън и да се тъпче от человеците“1 (Матея 5:13). А за алхимиците солта, наред със сярата и живака, играела съществена роля в процеса на тяхната работа. Разбира се, солта, за която говоря, не е готварската сол, а един продукт, който е резултат от съединението на два Принципа - Мъжки (киселина) и Женски (основа), които раждат Детето (сол). Солта има много дълбоко значение за онези, които знаят как да я използват правилно.

И тъй, преди да влезете във ваната, изсипете във водата солта, която сте осветили сутринта, и произнесете няколко думи, за да наситите водата със свещена енергия чрез свойствата на солта; после се обърнете към Божествената Майка с думите: „О, Божествена Майко, съзерцавам с възхита тази вода, която е отражение на Теб; моля Те, направи я свята, за да може тя да отмие всичко нечисто от мен, всички мои болести и слабости, за да мога да служа по-добре на моя Небесен Отец“. После докоснете водата и говорете на съществата, които я населяват: „О, ундини, колко сте красиви, чисти и прозрачни! Отворете се за мен, приемете ме и работете върху мен за отстраняването на всичко вредно и пагубно в мен, на всичко, което не е в хармония с Небето!“ И изричайки това, докосвайте водата с много Любов.

Водата е стихия, в която живеят същества невидими, но красиви и чисти; посредством водата, вие влизате в съприкосновение с тези същества, които са много деликатни, чувствителни и добре разположени към вас заради вашето изпълнено с Любов отношение. После напълнете една кана от тази вода, която сте благословили, за да я излеете върху себе си, след като сте приключили с къпането. Влизайки във водата, й кажете колко е красива, колко сте възхитени и удивени от нея, и се насапунисайте три пъти. Ако имате голяма вяра и Любов в себе си, ще постигнете големи резултати,- всичко зависи от вашата вяра и Любов.

Молитвени формули за освещаване откриваме още в най-древните езици - което доказва, че тези практики датират от много далечни времена. За какво са тези формули? Очевидно най-важното е онова, което се излъчва от човека като еманации, защото тези еманации са универсален език, който духовете умеят да тълкуват. Цветовете, излъчващи се от човека, са израз на неговите мисли и чувства; и следователно това е език, който всички невидими същества разбират непосредствено: те нямат нужда от думи.2 На физически план обаче изреченото слово е много важно, ето защо трябва да се произнасят формули. Ако казвате една формула само мислено, без да я произнасяте на глас, силите се натрупват само на ментален план, а на физически план нищо не се осъществява.

Изреченото слово е като подпис. Написаното от вас на лист хартия има стойност само ако носи вашия подпис. Една армия се впуска в атака само при сигнал, даден от нейния генерал... Изричайки думи, вие отключвате и задвижвате сили на физически план. Следователно, за да имат невидимите сили възможност да действат, е необходимо изречено слово; даже тази идея не е била разбрана от всички духовно ориентирани хора, но това са понятия, които учениците на Духовната Школа трябва да познават и използват правилно.

Хората все още не знаят какво е истинската Чистота. Някои са свикнали да се къпят всеки ден, но вътрешно никога не мислят как да отмият своята нечистота. Обаче най-вече вътрешно техните желания и алчни ламтежи образуват флуидни пластове, които са много лоши проводници на Небесните еманации и потоци. Затова трябва да се отстрани тази нечистота, а това може да го стори водата, ако, посредством мисълта и изреченото слово, я свържете с най-фините и проникновени сили във Вселената. Разбира се, няма да постигнете това още от първия път, често трябва да повтаряте отново този процес, но всеки път се освобождавате повече от преди, защото водата има свойството всичко да поглъща - както хубавите, така и лошите неща. Ето защо, когато сте проникнати от радост, удивление и възхита, не бива нито да се миете, нито пък, най-вече - да се къпете. Ано обаче сте нещастни и си вземете една вана, после ще се почувствате много по-добре, защото водата ще отнеме от вас тъгата, мъката и скръбта.

Очевидно, пред умивалника не е възможно да направите упражнението, което току-що ви дадох, но все пак можете да произнесете няколко думи, докато водата тече: „Тъй както си мия физическото лице, така да се измие и духовното ми лице!“ - и се молете в течение на няколко минути.

Предстои ви да опознаете още много неща в Езотеричната Наука. Тази Наука ни учи, че мощта, стаена във физическото тяло, е огромна, както и че думите, изречени от човека, докато е съвсем гол, са по-мощни от онези, които изрича, когато е облечен. Каква е причината за това? Не мога да ви я разкрия, защото е опасно: вещиците се събличат голи, за да извършват магическите си обреди, понеже знаят, че в това състояние на голота владеят най-могъщи сили.

Целият свят е твърде обсебен от сложната система със „зъбчати колела“ на материалния живот, за да отдели време да се пречиства - и все пак, всички физически и психични проблеми идват от нечисти елементи, които трябва да се отстранят. Ето защо, за да помогнат на хората. Посветените често се натоварват с техните нечистотии, които после трябва да трансформират.

Ако понякога сте неразположени, болни, трябва да приемете това като знак: Небето ви приканва към нещо много важно - да работите върху себе си, върху своето пречистване, което иначе сами не бихте сторили. Приемете тези неприятности с признателност и благодарност. За предпочитане е и най-малката нечистота, влязла във вас, да се прояви тутакси, така че да можете бързо да поправите нещата или поне да вземете мерки. В противен случай, ако всичко нечисто се трупа, без дори да си давате сметка за това, впоследствие ще бъде много трудно да се избавите от него.

Някои усещат неразположение и при най-малката нечистота в храната, напитките, атмосферата: това доказва, че те са много чисти; докато мнозина други, поради нечистотиите в себе си, не са чак толкова чувствителни. У всички, които ядат месо, пият алкохол и пушат в огромни количества, в крайна сметка организмът им става толкова задръстен с нечистотии, че вече нямат чувствителност към зловонията, към пушека, към шума; докато онези, които живеят в чистота, веднага усещат несгодите на такива условия.

Следвайте съвета, който ви дадох: считайте и най-малките физически неразположения, които ви връхлитат, независимо дали ще са сърбежи, обриви, циреи, колики и прочие, като знак, че трябва да започнете да работите върху своето пречистване така, както без тези „сръчквания“ никога не бихте работили; приемете ги като шанс, който ви се дава, за да работите, и се упражнявайте по този начин, прогонвайки една нечистота, която ще отнесе със себе си още много други, които не виждате. През повечето време хората не работят върху пречистването си и ето защо всичко при тях става все по-сериозно, тежко и сложно. Небето никога не оставя на мира дори и Посветените: праща им всевъзможни несгоди, за да ги заставя да вървят все по-напред и да стигат все по-далеч, и никога да не спират своята работа.

Севър, 3 юли 1970 г.

Бележки:

1. Виж La pierre philosophale - des Évangiles aux traités alchimiques, колекция „Извор“ № 241, гл. III: „Vous êtes le sel de la terre“, и гл. IV: „Et si le sel perd sa saveur“.

2. Виж Notre peau spirituelle, l’aura (Аурата, или кожата на нашата Душа), брошура № 309, и La voie du silence (Пътят на Тишината), колекция „Извор“ № 229, гл. X: „Le Verbe et la parole“ („Слово и реч“).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×