Jump to content
Ани

5. Как да работим с Ангелите на четирите стихии по време на дихателните упражнения

Recommended Posts

5.

Как да работим с Ангелите

на четирите стихии по време

на дихателните упражнения

Днес ще ви говоря за Ангелите на Четирите Стихии, във връзка с дихателните упражнения, които правим всяка сутрин. Ако още не съм ви дал това упражнение, то е, защото е необходима дълга подготовка и защото досега малцина от вас са били способни да го изпълняват правилно.

Вече нееднократно съм ви говорил за Ангелите на Четирите Стихии. В действителност, тези Ангели са 16 на брой, защото Четирите Стихии - Земя, Вода, Въздух и Огън - се намират на четирите плана, в четирите свята: физическият свят, астралният свят, менталният свят и светът на Духа, или причинният свят. След малко ще говорим за тези четири свята.

Много високо, в сферата на Кетер, пребивават Четирите Живи Святости, Серафимите.1(Откровение на Йоана 4:6-9) Именно те ръководят Четирите Стихии. Разбира се, в този случай не става дума за четирите стихии, които познаваме тук под външната форма на огън, въздух, вода и земя и които са само бледо отражение и груба, сгъстена материализация на онова, което е Горе, в Лоното на Всевишния. Тази материя, в която Господ Се е облякъл, за да Се прояви, е толкова тънка и фина, толкова чиста, че за нас е невъзможно да я доловим. Това е първичната материя, за която говорят алхимиците.

В Кабала се казва, че Бог, Абсолютът, е Неведом, Недостижим, както и че за Него е възможно да имаме някаква идея единствено чрез Неговото проявление; а Божието проявление - това е материята, която Той е излъчил от Себе Си. Ето защо кабалистите казват, че съществуват два аспекта на Бога: Проявеният Бог и Непроявеният Бог.

Изучавал съм космогоничните системи на основните религии по света и съм открил, че техните понятия и представи са прекалено несвързани, твърде разхвърляни. Никоя от тези системи не дава такава ясна идея за Мирозданието, каквато има в Кабала. Според мен кабалистичната система е най-добрата, защото е най-синтезираната и е наистина математически прецизна.

За да обяснят Битието, кабалистите са дали системата от 10 Сефироти, отвъд които се простира една непозната сфера, наречена от тях Айн Соф Аур: „Безкрайна Светлина“ (Айн = без; Соф = край; Аур = Светлина).2 Следователно отвъд Кетер се простира Безкрайна, Неведома Светлина, за Която не може дори да се говори: това е Бездна. Някои същества са се приближавали до Нея, но идеите, които са донесли от там, са от порядък, превъзхождащ човешкия Дух. Хората почти не могат да схванат какво представлява Кетер, а как тогава биха могли да схванат онова, което е отвъд нея, Айн Соф Аур ?

Така че, според кабалистичната традиция, Бог, Абсолютът, за да Се прояви, за да започне да създава, Се облякъл в най-чистата, най-фината материя. Тази изначална материя се символизира от Четирите Живи Святости, обитаващи сферата на Кетер. Това са Четирите Принципа на материята, Четирите Стихии, само че тези Четири Стихии са напълно несъизмерими с четирите стихии, които познаваме в нашия свят: те са отвъд всичко познаваемо за нашата наука.

Кабала ни учи също и че когато Господ пожелал да сътвори Вселената, Той първо образувал Своето Царство, което съдържа в себе си причинния, будичния и атмичния свят. Това е Ацилут, светът на Чистата Идея, Висшият свят, Божественият свят, обитаван от Серафимите, Херувимите и Престолите, който обхваща Сефиротите Кетер (Корона), Хокма (Мъдрост) и Бина (Разум). Този свят на Първичните Излъчвания, Ацилут, е образувал сферата, наречена Брия („Съзидание“) - светът на Разума, обхващащ Сефиротите Хесед (Милосърдие), Гебура (Строгост) и Тиферет (Красота). Следователно първият свят е този на Духа и Душата; вторият - на Разума, който, на свой ред, е излъчил от себе трети свят, Йецира („Формиране“), чиято материя е още по-плътна; това е сферата на астралния план, обхващащ Сефиротите Нецах (Победа), Ход (Слава) и Иесод (Основа). Първият свят е Божественият свят; вторият - менталният, духовният; третият - астралният; и четвъртият - това е Асия, физическият свят, където се намира Сефирата Малкут (Царство).3

Следователно кабалистите подразделят Битието на 4 части. Някои езотерици го разделят на 3, други - на 7, на 10 или на 12 части... Всяко деление има своето значение, без да си противоречи с останалите. Алхимиците също са се спрели на 4 части; индуистите и теософите - на 7; астролозите - на 12; християните и египтяните - на 3, триединство; персите - на 2, дуализъм; а някои - на 1: Единството, монизъм. Би отнело твърде много време да ви обяснявам причината за тези различни деления и техния вътрешен смисъл. В други беседи съм ви говорил за някои от тях, но днес ще се спрем на делението на 4 части, това на кабалистите и алхимиците.

Кабалистите подразделят Всемира на 4 нива, които, започвайки от долу нагоре, са следните: физическият свят, Асия; астралният свят, Йецира; менталният свят, Брия, и светът на Първичните Излъчвания, светът на Духа, Ацилут. Именно в света Ацилут са Ангелите на Четирите Стихии, на Четирите Принципа на материята, представени чрез образите на бик, човек, орел и лъв. Свети Йоан, пророк Йезекиил и мнозина други са съзерцавали тези четирима Ангели; четирима други Ангели са техни представители в менталния свят, още четири - в по-плътната сфера на астралния план, и накрая, четири други - на физически план.

Когато се обръщаме към Ангела на въздуха, Ангела на водата, Ангела на огъня или Ангела на земята, ние се обръщаме към четиримата Ангели от сферата на Асия, които управляват тази вода, този въздух, този огън и тази земя, които познаваме и виждаме. Ясно ли е това? Не бива да се бъркат четиримата Ангели, занимаващи се с физическия свят и с четирите стихии, които виждаме в нашата Вселена, с онези Четири Живи Святости, които са Принципите на материята. Огънят, който познаваме, не е истинският Огън: истинският Огън е във Висините. Вече съм ви обяснявал, че съществуват много видове огън - и например огънят, който запалваме тук и който гори, не е същият огън като този на Слънцето.4

Mihail_Ivanov_227.jpg

Четиримата Висши Ангели, които са най-високо Горе, са толкова далечни за нас, че не можем да ги достигнем, нито дори да привлечем тяхното внимание. Срещал съм някои хора, претендиращи, че търсят как да стигнат до Абсолюта... Това е напълно безполезно: човек не може да достигне Абсолюта! Ученикът на Духовната Школа трябва да започне с опити да достигне до същества като светии, пророци, Посветени, Велики Учители, чиято мисия е да се занимават с хората. Едва после може да се издигне по-високо и да призовава Ангели. В Ангелската йерархия, Ангелите стоят най-близо до нас: те ни слушат и могат също и да ни помагат, да откликват на моленията ни. По-нататък ученикът може да прави опити да призовава Архангели; но ако иска да бъде чут от Началствата и от по-висшите Ангелски чинове - усилията му ще останат напразни. Световете са неизброими в безкрайното пространство, населено с милиарди същества; и тези Ангелски йерархии, които следователно имат да изпълняват други задания, много далеч в пространството, вече нямат толкова близки отношения с хората. Съществата, които се занимават с човеците, това са главно, както вече ви казах, партиарсите, светиите, апостолите, пророците. Посветените, Учителите - тоест онези, които са живели на Земята, но които, след като са я напуснали, помнят, запазили са си някои връзки и са да,ли определени обещания, които искат да изпълнят. Ученикът трябва да знае за съществуването на Висшите йерархии, но за да постигне резултати чрез молитва и медитация, трябва да се обръща към същества, по-близки до него.

Разбира се. Великите Посветени могат да си позволят да изследват тези Висши сфери и дори да разговарят с Хашмалимите, с Аралимите, с Офанимите, а още по-нависоко - с Хайот Ха-Кодеш, за да подготвят работа за в бъдеще за цялото човечество, но ученикът не бива да се опитва дори да стига толкова далеч, защото просто ще заспи. Длъжен съм да ви дам тези няколко понятия, за да не се заблуждавате, за да не си въобразявате, че още от първия път изведнъж ще получите достъп до Серафимите, Херувимите или Престолите. Не: това е много дълъг път, който трябва да изминете, а още не сте готови - но пък можете да се докоснете до Ангелите. Ангелите се занимават все още с материята, защото населяват Йесод, а Йесод е Сефирата, която е най-близко до Малкут - Земята.

Божественият свят, Ацилут, съдържа в себе си Сефиротите Кетер, Хокма и Бина. Светът на Разума, Брия, обхваща Сефиротите Хесед, Гебура и Тиферет. Сефиротите Нецах, Ход и Йесод представят астралния план - Йецира; и накрая, Сефирата Малкут представя Ашя, физическия план. „Но защо има само една Сефира за физическия план?“ - ще запитате вие. Защото това е една много обхватна Сефира, която съдържа в себе си всички останали в кондензирана форма. Малкут е умален модел, отражение и конкретен израз на всички останали Сефироти; тя се подразделя на четири части - и тези части съответстват точно на Четирите Стихии. Ето защо, когато искаме да я представим на Дървото на Сефиротите, я изобразяваме в четири цвята (червено, зелено, синьо, жълто), докато останалите са само в един цвят. Четирите цвята представят четирите агрегатни състояния на материята: твърдо (червено), течно (зелено), газообразно (синьо) и плазма (жълто).

Кабала ни показва също и как тези четири сфери имат свое отражение в човека. Кабалистите наричат физическото тяло Гуфа астралното - Нефеш. Думата нефеш е близка до думата нахаш - змия, и думата шапа - годишният цикъл. Но друг път ще ви говоря по тази тема... После идва Руах, което означава Дух, но съответства по-скоро на менталния план; и накрая - Нешама, което съответства на света на Душата и Духа. Съществуват и други подразделения на различни нива; за още по-фините сфери. Тези нива, които индуистите назовават причинно, будично и атмично тяло, са наречени от кабалистите Хайя и Йехида. Следователно Хайя и Йехида са още по-фини и по-висши сфери от Нешама. Ала за човека кабалистите са избрали 4 нива: Гуф, Нефеш, Руах и Нешама, съответстващи на 4 подразделения на Всемира. Ето няколко думи, които - без да навлизаме в подробности - ще ви дадат възможност да имате точни понятия.

Дихателните упражнения, които правим всяка сутрин, също са построени на основата на числото 4: 4-16-8 и 8-32-16. Първоначално сме правили тези упражнения с ритъма 4-16-8, а после, няколко години по-късно - с ритъма 8-32-16: вдишване на 8 такта, задържане на дъха на 32 и издишване на 16 такта. Може би по-нататък ще ви дам упражнение за по-напреднали с ритъм 16-64-32, но първо трябва да се научите да дишате по-правилно, тоест да дишате не с горната част на белите дробове, а дълбоко дишане, чак до дъното на дробовете, до корема. Ако правите тези упражнения всеки ден, дробовете ви ще се разгърнат и ще укрепнат.

Наблюдавайки някои садху и йоги в Индия, съм бил смаян от големината на техния корем. В действителност, човек може да има голям корем по две причини: едната - защото преяжда, твърде е ленив или води заседнал живот; и другата - защото прави чести и продължителни дихателни упражнения, а именно това правят йогите... Дишайки много дълбоко, те развиват диафрагмената и коремната област. Колко статуи на Буда го изобразяват с издут корем!

От дишането зависи чистотата на организма. Кръвта циркулира през органите на тялото, а после влиза в дробовете, за да се пречисти. Затова, ако всеки ден правите съзнателно дихателните упражнения, ще съумявате все повече и повече да пречиствате своя организъм. Ала по време на тези упражнения можете също и да привличате посредством мисълта градивни материали, сили и частици от Висшия свят, т.е. Светлина, Мир и всички живителни елементи. Трябва да търсите онова, което ви липсва и от което се нуждаете в зависимост от състоянието, в което се намирате.

Например можете да изберете четири Добродетели и да се съсредоточите върху тях, повтаряйки техните имена. Задържайки дъха си, можете да повтаряте имената им 16 пъти (т.е. 4 пъти по 4 имена), или минавайки по Сефиротите, или спирайки се за малко на всяко от собствените си тела: физическо, астрално, ментално и причинно. Това е едно много обширно поле за деятелност, защото имате свободата да избирате най-подходящото за вас.

После, когато издишвате - и точно за това исках да ви говоря днес - можете да призовете Ангелите на четирите стихии. Макар че времето за издишване не е много (16 такта), можете да работите с въображението върху изграждането на образи. По време на първите 4 такта си представяйте как огънят минава през главата ви и отстранява от там всичко мрачно; значи. Ангелът на огъня ви освещава. После (още 4 такта) си представяйте как Ангелът на въздуха прокарва през белите ви дробове един толкова духовен въздух, че ги пречиства тотално. През следващите 4 такта си представяйте как една кристалночиста вода се лее през вътрешностите ви: стомаха, далака, черния дроб, червата, половите органи, промивайки всички тези органи. Цялата тази работа се извършва от Ангела на водата. Накрая, по време на последните 4 такта, можете да призовете Ангела на земята и да си представите как всички отпадъци от физическото тяло потъват в земята, която ги поглъща. Това упражнение се изпълнява много бързо, трябва да си изградите навик да го правите. Огънят премахва всичко нечисто в мозъка, въздухът върши същата работа в белите дробове, водата - в стомаха и корема, а земята - в цялото тяло: всичко, спъващо правилното функциониране на тялото, трябва да бъде погълнато от земните недра. Ето още едно упражнение с огромна въздействаща сила!

Какво сте сторили за Небето, мили мои братя и сестри, че да имате тази привилегия да слушате и научавате такива неща? Разбира се, понеже още не сте ги приложили в своя опит, не виждате колко са ценни. Ала именно съблюдавайки тези методи, истинските Посветени съумяват да се проникнат от Чистота и Святост. И дори и хората да са неспособни да почувстват тази Чистота, други същества, на астрален и ментален план, я усещат - защото, когато едно пречистено същество минава през някое място, то излъчва в пространството мощни и лъчисти искри и частици.

Това упражнение, което ви показах преди малко, е сред най-добрите. И все пак, предупреждавам ви: не бива да изисквате твърде много от своя мозък, защото той е все още твърде крехък и деликатен - трябва да го подготвите много внимателно. Някои братя и сестри се нахвърлят без никаква мярка на упражненията, които им давам, впускат се главоломно в тях, а после се чудят защо са болни.

Вече съм ви казвал, че ако при изгрев-слънце направите опит да се концентрирате рязко, блокирате мозъка си и нищо не става. Вие не познавате естеството на мисълта: тя обича да блуждае, да се скита, ето защо е нужно за момент да я оставите свободна. Трябва много леко и внимателно да задвижите този „апарат“ - мозъка, точно както оставяте двигателя да загрее, преди да потеглите с колата. Най-напред помислете за нещо хубаво, каквото и да е, но позитивно; после съвсем лекичко насочете мисълта си в посоката, в която искате да поеме, и след известно време тя ще бъде вече на ваше разположение и ще ви се подчинява. Ако обаче искате да я обуздаете и овладеете внезапно и грубо, тя ще даде отпор, ще се изправи буйно, като кон на задните си крака, и даже ще ви хвърли на земята. Именно това е причината, поради която мнозина братя и сестри нямат резултати при своите медитации.

Трябва да сме много разумни, много големи дипломати с мисълта - нещо, което е трудно; но когато умеете да й бъдете господари, успявате да се съсредоточите и да заработите толкова мощно, че мисълта ви става неуморна и продължава да работи цял ден в същата посока. И тогава сте способни за един ден да свършите работа, която иначе би отнела няколко дни, без даже да се изморите. Ала онези, които прекалено много бързат, сами блокират мозъка си и накрая си докарват главоболие. След някое време, разбира се, окончателно се отказват от всички тези упражнения, защото не са разбрали как да подхождат към тях. Запомнете: аз съм ви подготвил за тези практики, обяснил съм ви ги - и онези, които са ме разбрали, които са ми гласували доверие, могат да пристъпят към грандиозна работа и ще имат резултати. Не е моя вината, ако някои са забравили обясненията ми и правят ненужни, безплодни усилия; колкото до мен, аз добре съм обучил братята и сестрите си.

Упражнявайте се по такъв начин, че да не предизвиквате в себе си прекалено силно напрежение, което да претоварва нервната ви система, защото тя не бива да се претоварва. Ако съумеете правилно да изпълнявате упражнението, което току-що ви дадох, пред вас ще се открият огромни възможности. Изграждайте бавно образите: най-чистият огън, най-чистият въздух, най-чистата вода и земята, която поглъща всичко нечисто във вас.

Ние сме обгърнати от магически явления и елементи. Около нас са стихиите на водата, въздуха, земята, огъня... Бог е вложил изключително мощни сили в тези стихии, а ние трябва да се научим правилно да ги използваме.

Благодарете на Небето, че чувате тези Истини в една толкова кристалночиста атмосфера, под лъчите на Слънцето, в този Мир, тази Чистота и тази Тишина.

Нека Светлината и Мирът бъдат с вас!

Бонфен, 14 юли 1969 г.

Бележки:

1. Виж De l’hотте à Dieu - Séphiroth et hiérarchies angéliques (От човека към Бога. Сефиротите и Ангелските йерархии), колекция „Извор“ № 236, гл. II: „Présentation de ГАгЬге séphirotique“ („Какво представлява Дървото па Сефиротите“), и гл. III: „Les hiérarchies angéliques“ („Ангелските йерархии“).

2. Пак там, гл. VI: „Ain Soph Aur: lumière sans fin“ („Айн Соф Ayp - Изначалното Сияние“).

3. Пак там, гл. VII: „La matière de l’univers: la lumière“ („Светлината - материята на Вселената“), и гл. VIII: „Lorsque l’Éternel a tracé un cercle à la surface de l’abîme“ („Когато Господ начертаваше кръг над лицето на Бездната“).

4. Виж Les splendeurs de Tiphéreth - Le soleil dans la pratique spirituelle (Великолепието на Тиферет. Слънцето в духовната практика), колещия „Събрани пълни беседи“, том 10, гл. XXI: „Les trois sortes de feux“ („Трите вида Огън“).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×