Jump to content
Ани

I. Сурия-йога. Слънцето - център на Слънчевата система

Recommended Posts

СУРИЯ-ЙОГА

Слънцето - център на Слънчевата система

Всичко, което съществува на Земята,

го има и на Слънцето в етерно състояние

Несъмнено сте забелязали, скъпи мои братя и сестри, че когато Слънцето изгрява, Природата е смълчана, изпълнена с внимание: тя се вглъбява, сякаш иска да възприеме нещо от Слънцето. За няколко минути Земята, животните, насекомите, дърветата, всичко притихва и се смълчава -дори и птиците... Птиците се събуждат преди изгрев слънце и радостно летят и пеят; но когато Слънцето започне да изгрява, спират за момент... Само хората продължават да вдигат шум: те са единствените, които нищо не са разбрали. Цялата Природа притихва, а те продължават да хлопат, да говорят, да крещят, като че ли това събитие, което докосва целия Всемир, въобще не е нещо важно. Именно тук можем да видим колко непочтителни и невежи са хората - защото те не знаят как да се ползват от всички блага, които това присъствие на Слънцето им носи...

А вие, които всяка сутрин при изгрев слънце идвате на Скалата - защо идвате? Едни идват, за да правят каквото правят и всички останали други - за да гледат този прекрасен спектакъл... Колко обаче идват, за да извършат една колосална вътрешна работа и в крайна сметка да разберат какво всъщност представлява Слънцето? Много малко. Ето защо бих1 искал да ви поговоря за значението и важността на Слънцето, за възможностите и богатствата, които то ни дава, за да придобиете ясна представа за онова, което ще ви помогне в извършването на една огромна духовна работа.

В днешно време се говори много за йога. Аз също съм ви казвал някои неща по този въпрос, представяйки ви различните видове йога, които съществуват и които идват най-вече от Индия и Тибет, но също така и от Китай, Япония, Египет, Персия... Понеже всяка една религия има своя йога - дори и християнството. Да, християните винаги са практикували благоговение, молитва, съзерцание, себеотдаване, преданост и Любов към Създателя - това е преобладаващият аспект на християнската религия, и в Индия той е наречен Бхакти-йога: йога на предаността и отдаването, благоговението, духовната Любов. Само че тази йога е подходяща за някои видове темперамент - а останалите хора имат други качества, способности и дарби и затова трябва да им се дадат други възможности, средства, начини и методи за духовно развитие. Многобройни са пътищата, водещи към Създателя. Християните са се ограничили с един-единствен път - който впрочем е прекрасен и не бива да бъде критикуван. При индусите обаче изборът в това отношение е по-богат: те са дали и много други методи.

На онези, които са устроени така, че са предразположени по-скоро към изучаване на нещата, философски размисъл и работа с мисълта, индусите са дали Джнана-йога (йога на познанието), за да могат да постигнат единение със Създателя по пътя на разума, на интелекта.

Други нямат това влечение към науката и философията, а нямат и ни най-малко желание благоговейно да съзерцават, паднали на колене: те имат силна воля, енергия за изразходване, една голяма отдаденост и искат да служат на другите, искат да работят. Именно за тях е създадена Карма-йога, тоест йога на действието, на работата, на реализирането, на изпълняването на дълга, без да се очаква нито оценяване, нито заплащане, нито каквато и да е друга отплата. Карма-йога е йогата на безкористното и безвъзмездно действие.

За онези, които искат да постигнат себеовладяване, да бъдат господари на своите нисши инстинкти, импулси и наклонности, съществува Раджа-йога: чрез концентрация и себеовладяване, те също успяват да достигнат Бога - Вечния и Безпределния, да се слеят с Него: те стават „царе“ (раджа означава цар) на своето собствено царство.

Крия-йога е йога на Светлината: да мислим за Светлината, да я познаваме и разбираме, да се обгръщаме с цветовете на светлината, да се изпълваме с тях и да ги излъчваме около себе си. Това е една изключителна, величествена работа - това е йогата на Бабаджи.

Хатха-йога е за онези, които обичат да правят физически упражнения, да заемат всякакви пози - тъй наречените асани: да се огъват, усукват и сгъват на кълбо, да се разтягат, да лягат по корем и отново да се изправят, да поставят краката си зад главата и т.н. Тези упражнения, основаващи се на точното познаване на центровете, които се активират при заемането на една или друга поза, изискват силна воля и голямо постоянство. Хатха-йога е най-раз пространената йога на Запад - горките западняци обаче нямат нито темперамента, нито конструкцията на тялото на източните народи, нямат вътрешния мир, нито пък условията на спокойствие и тишина, необходими за нейното практикуване - и мнозина в крайна сметка сами себе си увреждат физически и психически. Колко хора съм срещал, които са ми споделяли, че са изоставили Хатха-йога, защото са се почувствали разбалансирани! Човек трябва да е много внимателен и предпазлив: никога не съм препоръчвал на хора от Запада да практикуват този вид йога.

Агни-йога е йога на Огъня: да мислим за Огъня, да работим с Огъня, да пробудим Огъня -Свещения Огън на Любовта, вътре в себе си. Понеже Огънят е в началото на цялото Творение, Агни-йога е още един път, който води към Създателя.

Шабда-йога, йога на Словото, се състои в произнасянето на определени формули - или мантри - в определен момент, определен брой пъти, с определена интензивност... Словото е могъща Сила - и който знае как да борави с тази Сила, постига големи резултати.

Сега бих искал да ви говоря за една йога, която превъзхожда всички останали: това е йогата на Слънцето. Тя е била позната в миналото: гърците и египтяните са я практикували, а също така и персите, ацтеките, майте, тибетците... Днес тя е минала в забвение, особено на Запад. Понеже Слънце на санскрит е Сурия, затова даваме на тази йога името Сурия-йога. Това е предпочитаната от мен йога, защото тя обединява и обобщава всички други видове йога. Да, защо да не обединим отново всички видове йога в една-единствена?

Един ученик на Всемирното Бяло Братство не може да си остава все същото тесногръдо, ограничено същество, защото той представя човека на Новия живот, който трябва да се развива във всички области и сфери. Той трябва да действа с абсолютно безкористие: това е Карма-йога. Той трябва да търси Бога, да Го люби и да благоговее пред Него: това е Бхакти-йога.

Ученикът трябва да медитира и да се концентрира, за да постигне себеовладяване и да бъде господар на себе си и на целия този народ, който представляват неговите клетки: това е Раджа-йога. Когато ученикът седи на Скалата в медитация или изпълнява движенията на нашите сутрешни гимнастически упражнения или тези на Паневритмията - това е, ако щете дори, Хатха-йога!... Когато той излъчва съзнателно Светлина и цветове и се обгражда със сияйна аура - това е Крия-йога. Когато пък се концентрира върху Огъня и му дава възможност да изгори цялата нечистота вътре в него - това е Агни-йога. Когато постоянно бди да бъде господар на словото си, да не изрича думи, които разединяват съществата, всяват в тях съмнение или обезсърче- ние, а напротив: полага усилия да се превърне в творец на Новия живот - това е Шабда-йога. И накрая, когато се концентрира върху Слънцето, обича го и се стреми към него, когато го счита за отворена към Небето Врата, за проявление на Христос, за Божий представител - това е Сурия-йога. Ученик, който практикува тази йога, не отрича никой от другите видове йога. Тъкмо обратното: той се превръща в цялостно същество, живее в изобилие и пълнота.

Аз ви показвам новия Идеал, новия образец на човечеството, който се създава във Всемирното Бяло Братство, а именно: хора, чийто Идеал е развиването на всички Висши качества и добродетели. Защо- то Сурия-йога включва и Благоговение, и Мъдрост, и Могъщество, и Чистота, и Действие, и Преданост и Отдаденост, и Светлина, и Свещения Огън на Божествената Любов. Ето защо през следващите дни ще се заема да ви представя тази йога на Слънцето, за да научите какво представлява тя и какви блага получавате, идвайки всяка сутрин да съзерцавате изгрева на Слънцето.

С другите видове йога развивате само една част от себе си, докато със Сурия-йога активирате всички центрове във вас, защото чрез нея се свързвате с онази могъща Сила, която управлява и оживотворява всички планети в нашата Слънчева система: Слънцето. Така непременно ще имате резултати! Ето защо мога да ви кажа, че всички тези видове йога, които в миналото са били считани за велики и които все още са такива, ще отстъпят място на Сурия-йога, която ги превъзхожда всичките, защото чрез Слънцето ние работим със самия Бог. Някои, които са я опитали, са постигнали успех - и дори не можете да си представите всичко, което са придобили: в каква Светлина, каква яснота, какъв възторг и удивление живеят те! Ще ви кажа даже, че това, на което никой не можа да ме научи, ми го е разкрило Слънцето - защото нито една книга не може да ви даде онова, което ще ви даде Слънцето, ако се научите как да се свързвате с него.

Всичко това може много лесно да бъде разбрано и аз ще ви дам един съвсем прост пример. Представете си, че четете книга, най-хубавата книга: Библията или Ведите, или Зенд Авеста, но е зима и няма с какво да се стоплите - затова хващате настинка, която ви тръшва на легло. Ами да: една книга, даже и най-дълбоката, не може да ви стопли! Представете си също, че вечерта се спуска: светлината намалява и скоро вече не можете да четете - в този случай отново една книга, та била тя и най-великата, не може да излъчва светлина, на която да четете! И ако сте станали анемични, понеже сте чели или работили твърде много, книгата не може да ви върне жизнеността. Докато Слънцето - то ви дава топлина, светлина и живот: така че то е най-благотворната книга.

Все още никой не си дава сметка за важността на Слънцето. Разбира се, науката се занимава с него, но за да го използва, да го „бутилира“, да го продава. Хората винаги виждат единствено материалната, финансовата страна на нещата. Що се отнася до духовната страна, те са още далеч, толкова далеч!... Дори и религиозните са още далеч от това - и то най-вече религиозните. Да, и точно тази духовна страна на Слънцето искам да ви покажа: какво представлява то, какво представляват лъчите му... как да се развиваме духовно чрез опознаване на Слънцето, чрез Слънчевите практики, научавайки се как да го гледаме, как да го съзерцаваме и дори как да навлизаме вътре в него...

Слънцето е Първоизточникът и Бащата на всички неща - то е Първопричината; Земята и останалите планети са произлезли от него: именно то ги е породило. Ето защо Земята съдържа същите елементи като Слънцето, но в твърдо, сгъстено състояние. Минералите, металите, скъпоценните камъни, растенията, газовете, фините и твърдите тела, които се намират в почвата, във водата, във въздуха и на етерен план, са произлезли от Слънцето. Следователно фармацевтичните продукти, които са произведени от минерални или растителни съставки, идват от Слънцето... Да, всички лекарства, всички най-пречистени субстанции и вещества, които химиците са успели да извлекат и приготвят, идват от Слънцето. Ще видите в един момент какъв път се открива сега пред ученика на Духовната Школа: как, концентрирайки се върху Слънцето, е способен да улавя, да усвоява, в тяхната първична чистота, елементите, необходими за неговото равновесие и здраве.

В днешно време хората се тъпчат с медикаменти, поглъщат цели аптеки в надеждата да се излекуват. Те никога и не помислят да отидат по-нависоко, във фините сфери, за да потърсят там други, по-добри елементи - задоволяват се с това да си набавят нужните вещества на физически план. А откъде идват тези вещества? От Слънцето. Тогава, не е ли за предпочитане да отидем да ги потърсим направо Горе, от Първоизточника?

За да разбере човек тази идея, трябва да знае, че Вселената, в която живеем, е образувана чрез последователни процеси на сгъстяване на материята.2 В началото е бил Огънят. Той постепенно излъчил от себе си една по-плътна субстанция - Въздуха, който, на свой ред, излъчил от себе си Водата. И тогава Въздухът пожелал да се върне при своя баща - Огънят, който обаче му казал: „Не, не, до гуша ми дойде от теб! Махай се, там долу си си много добре!“ И Въздухът започнал да плаче - плакал, плакал... и ето го дъжда! Ще кажете: „Леле-мале, ама че обяснения!“ Да, това са обяснения... „домашно производство“!... Водата, на свой ред, се освободила от своите най-плътни елементи - и така се е образувала Земята3. Впрочем сега вече има научни доказателства, че животът на Земята е произлязъл от водата. Всяка от тези четири стихии е резултат от сгъстяването на друг, по-фин елемент: Въздухът - от Огъня, Водата - от Въздуха, Земята - от Водата. Ала отвъд огъня, който ние познаваме, съществува един друг Огън - Светлината на Слънцето - който е в началото на всички неща и в който може да бъде открито всичко, което съществува и на Земята, но в по-фино, етерно състояние.

Ще кажете: „Но какво се е случило, че всички тези елементи са се сгъстили?“ Достатъчно е било само да напуснат Центъра. Центърът - това е Слънцето. Когато елементите, съдържащи се в Слънцето, се отдалечили към периферията, те се сгъстили, станали непрозрачни, груби, тежки... Това важи и за нас, скъпи мои братя и сестри: отдалечавайки се от Центъра, от Лоното на Бога, ние сме потъмнели, станали сме тежки, бавни, мудни. За да си възвърнем Чистотата и Светлината, трябва да се завърнем в Центъра.

Ще видите как препоръките, правилата и методите, давани от всички религии, ще се обединят отново именно в това търсене на Центъра - или, ако предпочитате, символично казано, на Слънцето. Когато човек реши да се завърне в Центъра, настават промени в цялото му същество... Често съм ви говорил за онази „летяща чиния“, която видях преди много години в един лунапарк. Тя представляваше кръгла, въртяща се платформа, върху която се качваха млади хора... Щом пуснеха мотора, тя започваше да се движи все по-бързо и по-бързо, и много скоро онези, които се намираха по периферията, биваха завлечени от водовъртежа на центробежните сили, които ги изваждаха от равновесие и ги запокитваха навън, разпръсквайки ги във всички посоки, докато тези, които бяха в центъра, оставаха по местата си изправени, неподвижни, усмихнати. С този нагледен пример ви показах, че колкото повече се отдалечавате от Центъра, толкова повече ставате подвластни на една сила на безпорядъка и хаоса - и малко по малко изгубвате своето вътрешно равновесие, своя мир. Ала когато се приближавате към Центъра, става тъкмо обратното: движението се изменя и вече се чувствате потопени в спокойствие, радост, чувствате едно вътрешно разширение4.

Именно изхождайки от подобни наблюдения, Посветените са открили изключителни състояния на съзнанието, даващи им възможност да положат основите на една наука, на една философия, на едни методи. Техните проучвания, техните открития са достигнали чак до нас - и сега аз ви ги предавам, за да се ползвате от тях и да се самоусъвършенствате. Само че трябва да ме разберете правилно: аз имам привилегията да разполагам с един много ясен, много прост, почти детски език - докато всичко, което ще намерите в религиозните творби и философските трудове, е толкова абстрактно и неясно! А защо да не опростим начина, по който изразяваме Великите Истини? Защо да не ги направим ясни и достъпни дори за децата?... Ето едно качество, което Бог ми е дал: да умея да представям нещата ясно и просто.

Идвайки всяка сутрин с желанието да съзерцаваме Слънцето, да черпим от него сили, да проникваме в него, но също и да го преоткриваме в нас самите, ние напускаме периферията, за да се върнем обратно към Първоизточника, към Мира, Светлината и Свободата - в единение с Бога. Слънцето е центърът на Слънчевата система и всички планети обикалят около него в едно хармонично движение. Това хармонично движение на планетите около Слънцето трябва да го „отпечатаме“ вътре в собствените си клетки. Но за тази цел е необходимо ние също да намерим Центъра вътре в себе си - Слънцето, Духа, Бога. В този миг всички частици на нашето същество влизат в ритъма на Всемирния Живот - и това, което преживяваме като чувства, усещания и състояния на съзнанието, е толкова прекрасно, че няма думи, с които да го изразим. Днес ви представям философския аспект на този въпрос, за Центъра; по-нататък ще разгледаме неговата практическа, магическа страна. Вие все още не познавате тази негова страна, а няма нищо по-важно от нея.

„Но - ще кажете вие - абсолютно необходимо ли е да ходим да посрещаме изгрева на Слънцето? Не е ли същото, ако се молим у дома?“ Разбира се, че и в стаята си можете да се молите, да се свързвате с Бога, да намерите отново Центъра: можете да постигнете същите резултати, същия екстаз - това е ясно. Ала ако, докато се молите, същевременно дишате чист въздух, ако се излагате на слънчевите лъчи, вие осъществявате това единение с Бога не само интелектуално, чрез мисълта, но и физически: чрез въздуха, чрез светлината - и тогава молитвата ви е по-цялостна. Тук, при изгрев слънце, ви се притичват на помощ изключително мощни фактори: чистият въздух, омиротворението, целият този простор, тази топлина, тази светлина... Ето това е изобилието, пълнотата! Виждате, скъпи мои братя и сестри: ако знаем как правилно да поставяме нещата и да ги ценим, ние се приближаваме по един по-бърз, по-ефективен и прекрасен начин до този Първоизточник на живота, от Който всички се нуждаят.

Всички същества, без изключение, се нуждаят от това - да се върнат в Първоизточника. И макар да Го разбират по различни начини, в действителност, всички те търсят Господа: тези, които само ядат и пият; тези, които тичат подир жени, без никога да им се наситят; тези, които желаят богатство, власт или знание... всички те търсят Бога. Моето обяснение може би ще шокира религиозните хора, които често са тесногръди и предубедени, и те ще кажат: „Но това е невъзможно - хората да търсят Бога по такива лъкатушни, криви пътища!“ Не, няма нито едно същество, което да не търси Бога - само че всеки разбира и търси Бога по свой начин. Ако хората знаеха къде е Той и как да Го намерят по най-съвършения начин, разбира се, това би било за предпочитане - обаче Бог е мъничко в храната, мъничко - в парите, Той е също и в любовта на мъжете и жените... Да, именно Той поражда тези усещания за пълнота, за разширение, това чувство на удивление. И жаждата за власт, за могъщество - това е също желание да придобием един от атрибутите на Бога. Желанието да бъдем красиви даже и когато това ни съсипва здравето и ни разорява в салони за красота, с пластични операции или с не знам какво още -това е пак стремеж да придобием едно от качествата на Бога: Неговата Красота. И дори чревоугодниците, които прекарват целия си ден в пиршества, ако не вкусваха поне малко и от Господа, не биха изпитвали отново и отново тази наслада, това удоволствие на небцето или в стомаха си. Не съществува нищо добро, красиво или приятно, което да не съдържа в себе си поне няколко частици от Божественото. Само че, за да намерите истински Господа, не препоръчваме горещо нито един от тези толкова скъпоструващи, нечестни и окаяни пътища. Ние посочваме Пътя, най-добрия Път - този, по който човек влиза отново в пряко единение с Него.

Първото нещо, което трябва да направим, е да осъзнаем важността на Центъра и да разберем как стремежът към този Център предизвиква у нас огромни промени, и то дори без наше знание. Колкото повече се доближаваме до Слънцето с целия си Дух, с цялата си Душа, с целия си ум, с цялото си сърце, с цялата си воля, толкова повече се доближаваме до Центъра, Който е Бог -защото на физически план Слънцето е символ на Бога, Негов осезаем, видим представител. И всички тези абстрактни и отвлечени имена, които даваме на Господа: Изворът на Живота, Създателят на Небето и Земята, Първата Причина, Всемогъщият Бог, Всемирната Душа, Космичният Разум... могат да бъдат обобщени в един образ - образа на Слънцето, толкова конкретен и близък до нас. Да, можете да разглеждате Слънцето като обобщен образ, като синтез на всички тези възвишени и абстрактни идеи, които идват от много по-висши сфери. На физически план, в материята, Слънцето е вратата, връзката, посредникът, благодарение на който можем да влезем отново в единение с Господа.

Вземете това, което ви казах днес, посветете му своето внимание, размишлявайте и медитирайте върху него... И най-вече - не казвайте: „О, ама това го знам, вече съм го чувал, вече съм чел за него“. Дори и да е вярно, дръжте се така, като че ли не се е случвало - в противен случай, никога няма да напреднете в своето развитие. Именно такова е отношението и поведението на целия свят: за да демонстрират превъзходство, всички бягат и се крият зад една такава реакция. Каквото и да им се каже, те винаги го знаят, чували са го или са го чели. Защо тогава все още нищо не са постигнали? Защо все са слаби, болни, ограничени? Ако притежаваха истинско Познание, биха се избавили от трудностите си и биха преодолели всички препятствия. Истинското Познание ни прави способни да преодолеем всичко! Те обаче нищо не са постигнали, дори не са се справили с някои малки слабости - и все се оплитат като пате в кълчища. Тогава, как искате да вярвам в тяхното превъзходство?... Трябва да промените отношението и поведението си, да престанете да играете подобни роли. Вашата гордост дотолкова помрачава ума ви, че ви пречи да се развивате. Тогава - изпъдете от себе си тази гордост, бъдете по-смирени, дръжте се, като че ли за пръв път чувате онова, което току- що съм ви казал, и заявете: „О, но това е нещо много интересно - цяло откритие, цяла революция!“ - и тогава ще видите какъв напредък ще постигнете. Е, да, аз знам какво ви пречи да се развивате.

Приемете това, което днес ви казах за Слънцето, като една много важна Истина! Запишете си я, запомнете я, размишлявайте и медитирайте върху нея и никога не я забравяйте: защото, колкото повече напредвате в този нов вид йога - непозната, пренебрегвана или даже презирана -толкова повече ще откривате колко ефикасна е тя. Йогата на Слънцето ще ви даде възможност да си изясните редица въпроси и после да действате по съответния начин. И така, като начало разберете, че съзерцавайки центъра на Слънчевата система, вие възстановявате вътре в себе си идентична на нея система със свое собствено Слънце в центъра: вашият Дух, който се завръща, възцарява се във вас и поема ръководството. Засега във вас цари бъркотия, неразбория и хаос -няма център, няма правителство, няма глава: всички ваши „квартиранти“ ядат, пият, крещят, грабят и опустошаващ мислите, чувствата и желанията ви се шляят наоколо в пълен безпорядък. Как искате да разрешите въпросите си насред тази анархия? Никога няма да успеете! Първо вътре в себе си трябва да станете като една Слънчева система: да имате вътре в себе си Слънцето, така че всичко да гравитира около един център, но това да бъде един Център на Светлина и Топлина, и никога повече да не се задоволявате с център, който е безжизнен, слаб, нечист, неразумен... Хайде, захващайте се да чистите! Всички онези, които някога сте приели за свои водачи: невежи или учени, хора от обкръжението ви или исторически личности - трябва един след друг да ги подложите на проверка, казвайки им: „Ти също толкова сияен ли си, колкото и Слънцето? Не? Тогава - махай се, отивай си!... А ти, носиш ли в себе си Топлина, също като Слънцето? Не? Тогава - хайде, вън!“. След това измитане, това почистване, възцарете в себе си Слънцето. И когато Слънцето се яви, когато заеме централната си позиция, когато присъства във вас - реално и живо - ще видите на какво е способно то. При неговото пристигане всички, които живеят във вас, ще усетят кой е техният „шеф“ - техният Господар, техният Повелител.

Често съм ви давал примера с децата в един учебен клас: те се препират, карат се, бият се... Но ето че пристига преподавателят и всички деца заемат отново своето място, досущ невинни агънца, и го слушат в пълна тишина. Да вземем, също така, примера с певците в един хор или войниците в една казарма: докато липсва „главата“, тоест диригентът на хора или капитанът, всеки си прави каквото си иска, но когато „главата“ пристигне, всички заемат местата си и работата започва... За момента у хората сърцето е слязло на мястото на корема, коремът е заел мястото на главата... а мозъкът се е смъкнал чак в краката. Ето какво виждам аз: краката горе, а главата - долу; всичко е наопаки!

Да вземем още един пример: семейство, в което се е разразил спор... Изведнъж един уважаван и високо ценен от всички тях приятел идва да ги посети. Тогава ги виждате, горкичките, как полагат усилия да забравят взаимните си упреци, оплаквания и претенции, за да придобият приличен вид и поведение: „Ама заповядайте, седнете. Колко сме щастливи да ви видим! Как сте?“... и дори си разменят мили погледи, за да не забележи приятелят им, че отношенията им току-що са били пълна трагедия. Е, добре, защо да не приложим същия закон: да вложим вътре в себе си най-светлата, най-топлата, най-животворната „глава“ - Слънцето? В същия този миг интуитивно, по един магически начин, всеки ще намери своето място, защото ще се срамува да се държи грубо пред свой приятел или някой по-висшестоящ... Когато вътре във вас избухват спорове, вълнения и революции, ако започнете да се молите с голямо усърдие, с един замах всичко ще утихне и ще си възвърнете мира и радостта. Това става, защото вътре във вас е дошъл един Приятел и заради него всички ваши вътрешни обитатели са се смълчали. Колко пъти сте проверили това, не е ли така? И ако се помолите на този Приятел още по-усърдно и пламенно повече да не ви напуска, да остане да живее във вас завинаги, да се настани във вашия център и повече да не мръдне оттам, от този момент нататък Мирът и Светлината ще се възцарят във вас за Вечността.

Хората живеят така, сякаш се намират в пещера, осветявана само от една съвсем малка свещ: виждат тъкмо колкото да се ориентират в най-близката обстановка и дори не знаят къде се намират. Но ето че Слънцето пристига заедно със своята светлина - и те изведнъж забелязват, че са заобиколени от съкровища, богатства и великолепие, но понеже досега не са ги забелязвали, никога не са се опитвали да се приближат до тях. Също като онзи, които се е потопил до шията във вода, но надава викове: „Жаден съм! Жаден съм!“... През целия си живот той крещи: „Жаден съм!“, а има предостатъчно вода, без да осъзнава това. Когато Слънцето проникне във вашата Душа, във вашия Дух, ще можете да видите всичките богатства, които притежавате.

Присъствието на Слънцето ви носи светлина, но също и топлина. Цял живот хората зъзнат ли, зъзнат от студ: „Студено ми е, никой не ме обича, имам нужда от приятелство, от обич“ - и всички отиват да търсят малко топлинка при някоя жена или някой мъж. Какво искате - за да се постоплят, те се сближават! Истинската топлина обаче няма да я откриете в сближавания от този род, защото, щом те прекъснат дори и за кратко, студът отново се завръща и хората започват да зъзнат, както и преди.

Не, скъпи мои братя и сестри, не става така! За да придобиете истинската Топлина, трябва да вложите Слънцето вътре в себе си! То ще произведе такава горещина, че ще започнете да се потите и дори ще бъдете принудени да хвърлите всички дрехи. Разбира се, говоря символично -това означава, че ще познаете Истината. Знаете добре какво казват хората: „Да видиш голата Истина“. В днешно време хората са като ескимосите: толкова са премръзнали, че се загръщат с дебели кожи, изпод които едвам им се вижда върхът на носа. Тогава, как искате те да се познават, да виждат своята красота и да проявяват любовта си? Много е студено, няма Слънце -тоест няма Любов. Когато Слънцето дойде, то така ще стопли и съживи хората, че ще им се наложи, символично казано, да се разсъблекат! Тогава ще се видят техните лица, тяхната красота, тяхното великолепие. Те ще бъдат освободени - защото именно това е Освобождението: да бъдеш оживотворен, да бъдеш преизпълнен с Живот.

Ето защо, радвайте се, че имате такива условия и че можете да идвате всяка сутрин за изгрева на Слънцето, за да утолите вътрешната си жажда, за да се сгреете, за да облекчите бремето си, да се освободите. Да, според мене Сурия-йога превъзхожда всички други видове йога, защото тя позволява да я практикувате всички заедно тук, по изгрев слънце, и вие се ползвате от светлината, топлината и чистия въздух. И дори да не сте постигнали успех в другите видове йога, които са трудни, поне това ви остава: че Слънцето ви е сгряло, погалило ви е и дори ви е дарило със златни частици. Дори и вие самите да не сте успели, Слънцето ви е магнетизирало, били сте изцелени и обсипани с всички блага. Молете се, медитирайте, дишайте, подпомагани същевременно от Слънцето!

Бонфен, 31 юли 1967 г. (сутринта)

____________________________________

1. В Бонфен, още от първия ден на пролетта чак до края на лятото, членовете на Всемирното Бяло Братство се събират на едно скалисто възвишение, за да медитират, съзерцавайки изгрева на Слънцето (бел.ред. във фр.издание).

2. Виж „Et il me montra un fleuve d'eau de la vie", част XI, гл. 2: „Les racines de la matière: les quatre Animaux saints“

3. Тук 3емята следва да се разбира като една от Четирите стихии, един от Четирите елемента-, същото се отнася и за Огъня, Въздуха и Водата, изписани с наклонен шрифт и главна буква. (бел.ред).

4. Виж Langage symbolique, langage de la nature, колекция „Събрани пълни беседи, том 8, гл. III: „Le cercle (centre et périphérie)“.

 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×