Jump to content
Ани

II. Как да улавяме етерните елементи съдържащи се в слънцето

Recommended Posts

КАК ДА УЛАВЯМЕ ЕТЕРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

СЪДЪРЖАЩИ СЕ В СЛЪНЦЕТО

Съзерцавайки Слънцето, Душата ни придобива

формата на Слънце

Всички планети водят началото си от Слънцето - те са произлезли от него. Ето защо може да се каже, че всичко, което съществува тук, на Земята, под формата на химични елементи, на минерални и растителни вещества, вече съществува във фино, етерно състояние на Слънцето. Следователно въпросът сега е да се научим как да улавяме тези елементи, особено когато искаме да се излекуваме от някои болести и недостатъци. Да, защото човек трябва да придобие навика да си набавя онова, което му липсва, от фините измерения, от Висшите сфери. Когато винаги търси лекарства тук, долу, на физически план, без да полага никакви усилия да се издигне в по-висшите планове, той нищо не придобива на духовен план: става мързелив и се отпуска, защото всичко му се поднася на тепсия, дори не се налага да се поразмърда малко - обажда се по телефона или изпраща някой друг до аптеката... Много по-полезно за него е да направи усилие да мобилизира цялото си същество, за да отиде да потърси тези елементи, тези квинтесенции по-нависоко, на етерен план.

Официалната медицина все още не познава тези етерни елементи, но същевременно те са най-фините и най-ефикасните от всички, открити досега. В днешно време медицината счита, че ендокринните жлези управляват целия организъм чрез своите секреции. Не, съвсем не ендокринните жлези играят главната роля: съществуват други фактори на астрален и ментален план, които командват, активират и направляват функционирането на ендокринните жлези. Защото, за да има една ендокринна жлеза изобилна или недостатъчна секреция и за да предизвика аномалии в организма, трябва непременно да има някаква причина. А къде се корени тази причина? Науката за Посвещението дава отговора: в сферата на мислите и чувствата.

Не съм съгласен с материалистичната медицина, която счита, че здравето на човешкото същество зависи изключително от количеството витамини или хормони, които то усвоява. В действителност, на астрален и ментален план съществуват други, по- могъщи фактори, които стимулират или разстройват организма - и именно там всичко трябва да се хармонизира и приведе в порядък, вместо да се занимаваме единствено с тялото и винаги да търсим причините за болестите единствено на физически план. Тези две сфери - астралната и менталната - където се формират чувствата и мислите, не са нито изследвани, нито овладени. Именно оттам се зараждат и тръгват злотворните елементи, които впоследствие разстройват другите ни системи: ендокринните жлези, централната нервна система, симпатичната нервна система, ганглиите... Следователно причините за болестите и лекарствата за тях трябва да се търсят много по-нависоко. Науката лека-полека ще ги открие.

Ето, преди десетина години медицината казваше: „Ако всеки ден приемате по толкова и толкова белтъчини, мазнини, въглехидрати и минерални соли, ще сте приели еди-колко си калории, които ще ви дадат еди-колко си енергия“ И всички вярваха, че това е достатъчно, за да бъдат здрави... до деня, в който медицината започна да говори за по-фини елементи с незначително тегло: витамините. Тогава целият свят започна да се тъпче с витамини! Един Посветен обаче няма нужда да се занимава нито с калории, нито с витамини: в своята духовна работа той успява да се издигне много нависоко, за да улови други елементи, още по-фини и необходими, които да се заемат с въвеждането на пълен ред и порядък в организма му, включително и с усвояването на самите витамини. Впрочем откриването на ендокринните жлези и загадката около тяхното функциониране е добро доказателство, че за медицината са останали и други, по-фини области за изследване.

Ето защо наблягаме толкова върху качеството на мислите и чувствата: защото мислите и чувствата са сили, които привеждат в действие определени фини центрове, които, на свой ред, въздействат върху ендокринните жлези, върху нервната система, след което - и върху всички други системи, и от това произтича едно или друго състояние на равновесие или дисбаланс, на ред или безпорядък. Понастоящем има няколко изследователи, които работят в тази посока, но никой не ги слуша. Скоро обаче медицината ще бъде заставена официално да приеме техните заключения и тогава ще бъдат изучавани само такива фини фактори като мислите и чувствата: ще бъдат създадени нови клонове на науката, със специални лаборатории и техника, и всички ще признаят, че основите на Езотеричната Наука са стабилни и истинни... Но за момента хората се подиграват с нея.

Сега ще ви кажа как можете да си набавяте тези етерни частици, които Слънцето изпраща изобилно всяка сутрин. В действителност, много е просто, дори не си заслужава труда да знаете кои елементи ще възстановят здравето ви - това няма никакво значение. Положете усилия само да се повдигнете... да се извисите чрез мисълта до най-фините сфери: настанете се там и чакайте... и тогава вашата Душа и вашият Дух, които са много вещи химици и лекари, които познават много точно естеството на всички етерни субстанции, улавят онова, което ви е необходимо, и оставят настрана останалото. А вие се концентрирайте и чакайте в Любов, послушание, радост и доверие - и след някое време, когато се върнете, ще усетите, че нещо вече се е възстановило, уталожило, омиротворило, укрепнало.

Така че за момента не е толкова важно, ако не познавате естеството на тези елементи. Това, което мога да ви кажа с няколко думи, е, че те се намират в праната. Праната е жива сила - тя е жизнената енергия, която идва от Слънцето и която човек вдишва заедно с въздуха и усвоява чрез всичките си клетки. Праната може да бъде сравнена, ако щете, с водата - с вода, която се спуска от високи планини, с река, която съдържа в себе си множество хранителни елементи за рибите, а също и за животните и хората, живеещи по бреговете й. Праната е поток, който идва от Слънцето чак до нас - а ние, чрез дишане и медитация, трябва да черпим от него елементите, от които имаме нужда.

Тези, които предпочитат да е необходимо само да отворят уста, за да глътнат хапче, са свободни, но трябва да знаят, че това е едно вредно и пагубно решение, защото им пречи да развиват волята си - и освен това, то ще им донесе само мимолетно и повърхностно облекчение вместо дълбоко и дълготрайно подобрение. Разберете ме добре: не казвам, че не трябва да се взимат лекарства - казвам само: никога не го правете, без първо да сте уловили онези живи, духовни елементи, които се съдържат в праната. За- щото усилието, което се изисква от вас за тази цел в психично и духовно отношение, укрепва волята ви, свързва ви с Висшите сфери, съживява, стимулира и активира определени центрове, които подготвят почвата - и след това, когато взимате лекарството си на физически план, ефектът е много по-мощен и дълготраен.5 Затова препоръчвам горещо и двете: както лекарството от аптеката, така и духовното лекарство, но давам превес на духовната страна. Разбира се, вече съм ви казвал: медикаментите съдържат растителни съставки и минерали, които идват от Слънцето. И ако Бог е вложил тези елементи в Природата, то е, за да се ползваме от тях - в това няма никакво съмнение. Обаче да вярвате, че всичко е там, във физическото лекарство, и че единствено и само то може да ви възвърне баланса и доброто здравословно състояние, това значи да вървите срещу Езотеричната Наука. А за какво служат, тогава, мисълта, чувството и волята?

И така, скъпи мои братя и сестри, както виждате, съвсем не е без значение дали ще гледате Слънцето с любов, разбиране и признателност, или не. Ще кажете: „Да, но частиците, които натрупваме, са с незначително тегло“. Това е вярно, тях кантар не ги лови, но те са най-животворната квинтесенция, която Слънцето изпраща в Слънчевата система. И фактът, че хомеопатичната медицина е открила, че силно разредените дози често са много по-ефикасни от твърде концентрираните дози, доказва верността на онова, което ви казвам. Защо да не поглъщаме и усвояваме тези силно разредени частици в незначително количество - тези своеобразни витамини от много фино естество, които слънчевите лъчи ни носят?

В бъдеще Слънцето ще бъде основният източник на енергия. Още преди много години ви бях казал, че всички източници на енергия, като петрола и въглищата, един ден ще се изчерпят и тогава хората ще започнат да използват за тази цел водата, въздуха, но най-вече - Слънцето, което е един непресъхващ извор, от който може да се черпи всичко, абсолютно всичко! Вече са правени известни опити в тази област на техниката. Ние обаче, които ще черпим от Слънцето жизненост, здраве, но също и Любов, Мъдрост и Мир, вече изпреварваме човечеството с векове. Между другото, някои вече са ми казвали: „С Вашите идеи, Вие сте векове напред“. Вярно е: в бъдеще всички хора ще мислят така, както ние мислим днес.

Ала сега искам да ви запозная с един друг аспект на Слънцето. Тази сутрин, изтъквайки пред вас важността на Слънцето като център на нашата планетарна система, ви казах, че ходейки да го съзерцаваме сутрин, ние се доближаваме до своя вътрешен Център по естествен начин и тъй да се каже, от само себе си. Защото знаете ли какво става, когато човек гледа една картина, едно лице, една птица, една планина или Слънцето? Да, какво става, когато очите ни се спрат върху един обект? Погледът... Няма нищо по-обхватно, по-дълбоко и по-значимо от самия акт на гледането. Привидно това е нещо просто, наглед в него няма никаква тайна - ала изучавайте погледа, какво представлява той, разгадайте го: цялата Вселена е там, в него - разбулена. Погледът е Магия от най-висш порядък.6

Когато гледате един предмет, вие не осъзнавате, че той вече представлява за вас една опасност, която ви дебне - или едно щастие, което ви очаква. Да, това зависи от природата на предмета, от неговата форма, от неговите еманации, но също и от вашето вътрешно състояние: защото тогава цялото ви същество приема формата, размерите и качествата на предмета. Ще кажете: „Но човек не променя формата си“. Външно, разбира се, си остава все същият, но вътрешно - на психичен план - той се отъждествява с онова, което гледа. Това е естествен, биологичен закон.

Вижте някои животни - например хамелеонът, богомолката, пеперудите, жабите, змиите, мечките и т.н. Поради това че живеят в определена природна среда, те са започнали да стават подобни на нея, придобивайки цветовете и формите на заобикалящата ги среда, и понякога напълно се сливат с нея. Вижте полярната мечка: тя е бяла като снега, сред който живее. Това е вътрешното и естество, което е заприличало на тази белота, която я заобикаля... А богомолката - тя е там, в тревата, където едвам можем да я забележим, защото ту прилича на мъничко клонче, ту - на стръкче. Един ден и аз видях една богомолка - тя, горката, променяше цвета си в съответствие с нюансите на пясъка: според това дали той беше розов, зеленикав, синкав или сив, тя променяше цвета си. Беше нещо изумително! Ще ми кажете: „Ама това става по стратегически, икономически, политически причини“. Вярно е: Природата иска да съхрани животинските видове и затова им е дала начини и средства да се крият, да остават незабелязани и в безопасност.

Във всеки случай, мимикрията7 е природен закон, който никой не може да отрече, и дори човекът му е подвластен. Ако обитава мръсни, тъмни, мрачни места, той също лека-полека ще стане в мислите и чувствата си тъжен, навъсен, песимистичен. Разбира се, не тялото му е това, което се оставя да бъде повлияно, а душата, психиката му: извършва се един вид осмоза, своеобразно проникване на околната среда в него. Но ето че на друго място, пълно с цветя, зеленина и поточета, се появяват поети, художници и музиканти, защото са повлияни от очарованието, от светлината и цветовете на това място.

И сега, когато съзерцаваме Слънцето, дори и без да го осъзнаваме, Душата ни приема формата на Слънце: тя става сияйна, нажежена до бяло сфера. В действие влиза същият закон на Магията: съзерцавайки Слънцето, цялото ни същество започва да става подобно на него. Чрез погледа си човек се свързва с обекта или съществото, което гледа, и вибрациите му се изравняват с неговите - той му подражава дори и когато не го осъзнава. Когато видим някой да се смее, да прави гримаси или да жестикулира, не сме ли склонни да му подражаваме? Погледнете децата: те подражават на всичко, което се прави пред тях - също като маймуните! И когато видите някой да страда, не започвате ли и вие да изпитвате поне малко същата болка или същата мъка като него? Заразително е. Същото е още по-вярно за медиумите: когато навлязат в състояние на транс, те изпитват съвсем същите болки и страдания като болните или нещастни хора пред себе си - и дори понякога трябва да бъдат извадени от транса, защото страдат твърде много.

И така, в зависимост от степента на своята чувствителност, на развитието на своите медиумични или психични способности, гледайки някого, човек, разбира се, поема, повече или по-малко, от неговите болести, слабости и болки - или пък неговите качества и добродетели. Законът е абсолютно верен и истинен. И когато гледаме Слънцето, този закон на Магията също влиза в действие - и ние започваме да приличаме на него. Всички вие, които ходите да гледате Слънцето как изгрява, ще станете един ден като Слънцето... да, но при условие че знаете как да го гледате! За да станете подобни на Слънцето, трябва да го гледате с много любов, с много доверие. Тогава ще станете по-сияйни, по-топли, по-жизнени - и когато минавате сред хората, също като едно Слънце, ще излъчвате към тях Светлина, Топлина и Живот. Да, ако години наред продължавате съзнателно да вървите към Слънцето, този закон ще се прояви с реална сила и мощ - и вие наистина ще станете едно Слънце.

Виждате, скъпи мои братя и сестри, колко е важно всяка сутрин да посрещате изгрева на Слънцето с ясно съзнание, съзнавайки колко важно и ценно е онова, което правите. И най-вече -да осъзнавате, че понеже Слънцето е центърът на Слънчевата система, съзерцавайки го, вие се доближавате все повече до своя собствен Център, спрямо който сте изгубили съзнателното си отношение, но който е винаги там, вътре във вас. Именно Слънцето ще възроди този Център, ще го събуди във вас по един магически начин, защото самото то е един център. И когато намерите

Центъра си, всички потоци, които все още минават през вас по един хаотичен начин, ще започнат да се хармонизират около него...8

И така, скъпи мои братя и сестри, ето това е ползата от изгревите на Слънцето. И ако продължавате да ходите да посрещате Слънцето всяка сутрин с много любов, с голяма преданост, ще разберете, че то е наистина... един Велик благодетел! Да, да, уверявам ви: то е изключително фино и изтънчено, добре облечено, богато и безкористно Същество. Наистина! Ще ви кажа дори, че Слънцето е един стар добряк, съвършен добряк! Вие намирате, че е смешно и странно да се говори така за Слънцето? Може би - но аз ще приложа всички възможни средства, за да ви помогна да ме разберете.

А знаете ли, че Слънцето даже практикува йога? Да, и то всички видове йога. Например то практикува Карма-йога, йогата на безкористното действие - все дава и дава, без да очаква награда: не иска нито заплащане, нито благодарност, а дава всичко даром. Впрочем Посветените са открили Карма-йога именно съзерцавайки Слънцето - когато видели, че Слънцето дава всичко даром, че именно то прави всичко да покълва и расте, че то храни целия свят и че намира своето щастие в собствената си щедрост. Сега от нас се иска да практикуваме, също като Слънцето, тази велика и отлична йога - Карма-йога.

Ами Джнана-йога, йогата на Познанието - Слънцето практикува и нея! То гледа, то наблюдава, то знае всичко: нищо не остава скрито от него, защото изпраща лъчите си като светлината на прожектор - един необикновен прожектор, който осветява до 150 милиона километра, и така ни вижда.

А Бхакти-йога, йогата на Любовта и предаността: то практикува и нея, защото, благоговеейки пред своя Създател, си върши добре работата. Слънцето непрестанно е изпълнено с такъв плам, с такова благоговение, че неговата светлина, неговата Любов и всичката му благодарност и признателност към Вечния и Безпределния Бог като кипяща лава изригват, проникват и изпълват пространството, струят и достигат чак до нас.

Ами Крия-йога - къде ще намерите някой по-добър в това, ако не на Слънцето, понеже това е йогата на Светлината? Да бъде сияйно и лъчисто, да излъчва светлина около себе си - Слънцето прави само това! И понеже е постигнало съвършенство в това, то бива считано за Учител по Крия-йога - трябва да ходим да я учим при него.

А Агни-йога, йогата на Огъня? Но то самото е Огънят! И именно то дарява Огъня, от който всеки може да отиде и да запали своето сърце, своето огнище, своята свещ. Слънцето е съвършено въплъщение на Агни-йога.

Колкото до Шабда-йога, тя е още по-добра, за- щото самото Слънце е Словото! Онова, което хората още не са разбрали, е, че Слънцето пее - да, то пее, то говори, то обяснява, но човек още не е стигнал дотам, че да го чува. Едва напоследък учените се опитват да дешифрират звуковите вълни, които се излъчват от Слънцето: със своята апаратура те вече са успели да доловят някои звуци, но още не са успели да ги разберат... Има една музика, която идва от Слънцето - и тя е най-хубавата сред всички видове музика. Слънцето говори, пее, твори... Един ден астрономите ще могат да записват музиката, която идва от Слънцето и планетите...

Ще ми кажете: „Ами Хатха-йога? Слънцето не я ли практикува?“ Ах, струва ми се, че то всъщност е пренебрегнало тази йога и е оставило на хората да си правят труда да се навеждат, усукват, огъват... Макар че, нали се казва, че то изгрява и залязва... Слънцето не прави това особено припряно, не бърза, но все пак това са малки упражнения от Хатха- йога!

Ето това исках да ви кажа днес, скъпи мои братя и сестри - то е много кратко, но много важно. Когато съзерцавате Слънцето, Душата ви приема формата на Слънцето. Много скоро ще ви обясня как да го съзерцавате и с подробности ще ви разкажа какво представлява Слънцето; защото то е цял един свят - свят, населен със Същества, с жилища, дворци, дървета, градове, океани... един свят с култура превъзхождаща всичко, което можете да си представите! Това е най-прекрасната земя, това е Земята на Живите, за която се говори в Псалмите, когато се казва: „Ще ходя пред Господа в Земята на Живите“.9(Псалми 116:9. Като основен източник на библейските цитати в настоящата книга е ползвано виенското издание на Библията) Живите, това са Безсмъртните, Вечни Същества -онези, които живеят вече в Светлината... Те живеят на Слънцето и именно те ни изпращат тази Светлина. Слънцето е един необикновен, изумителен свят, населен с Ангели, Архангели, Божества. От Слънцето те отиват на посещение на другите планети, за да работят, да помагат на съществата там, а после се връщат отново на Слънцето... Това е нечувана организация... И дори често изключително разумни, красиви и могъщи Същества идват от там чак дотук, за да ни посетят.

Вие вярвате, че Вселената е една абсурдна машина, без Душа и без никаква разумност... Не, във Вселената всичко е разумно, живо, красиво, всичко има в себе си Смисъл! Откъде знам това ли?... Аз нямам дарбата на ясновидците или врачките и гледачките на карти, за да ви казвам какво е съдържанието на джобовете ви, колко незаконни деца имате или какви дългове: не ме питайте за такива неща! Не само че нищо не знам за тях, но не ме и интересува. Ето какво виждам обаче: една Вселена, населена с изключително разумни, изключително красиви, изключително могъщи Същества - те идват и си отиват, предават послания, носят помощ... Навсякъде, навсякъде непрестанно работят Същества - върху камъните, върху растенията, върху животните, върху водата, върху звездите...

Полека-лека ще придобиете представа що е Сурия-йога - йогата на Слънцето. Ако наистина я практикувате с цялото си сърце, няма начин тя да не ви помогне - защото Слънцето е най-съществената, най-питателната, най-необходимата храна в нашата епоха. В бъдеще целият свят ще отива да черпи сили, топлина, любов и смелост от Слънцето. Хората ще изоставят всички други източници на енергия, защото те вече започват да се изчерпват, и ще се ориентират към неизчерпаемия Източник; ще осветяват цели градове, ще се топлят, ще пътуват благодарение на слънчевата енергия и дори ще се хранят със слънчевата светлина, ще я превърнат в своя храна.

Приятен следобед, скъпи мои братя и сестри. Старайте се да мислите преди всичко за Слънцето -вместо за всички онези неща, които ви теглят към периферията, където все ви „хапят“ и „мачкат“... Насочете се към Слънцето, към Единството, към Простотата, към Яснотата!

Бонфен, 31 юли 1964 г. (следобед)

________________________________________

5. Виж L'amour plus grand que la foi, колекция „Извор“ № 239, гл. IV: „Та foi t’a sauvé“.

6. Виж Le Livre de la Magie divine (Книга за Божествената Магия), колекция „Извор“ №°226, гл. XIII: „Le regard“ („Погледът“).

7. Мимикрия - защитна форма и окраска при някои животни и растения, която ги прави сходни с други организми или с околната среда (бел.ред.).

8. Виж „Еп esprit et en vérité“ („В Дух и Истина“), колекция „Извор“ № 235/ гл. III: „Le lien avec le centre“ („Връзката c Центъра“).

9. Виж Les Fruits de l'Arbre de Vie - La tradition kabblistique, колекция „Събрани пълни беседи“ том 32, гл. XX: „La Terre des Vivants“.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×