Jump to content
Ани

V. Всяко същество има свой дом

Recommended Posts

ВСЯКО СЪЩЕСТВО ИМА СВОЙ ДОМ

Броеницата със седем перли

Как да се откъснем от това Слънце? Погледнете тази сутрин - какво великолепие само...

Наистина сме привилегировани.

Виждайки с каква бързина пътуват слънчевите лъчи през пространството, за да стигнат до нас -за осем минути са вече тук - си задавам въпроса: „Но какво ги кара да идват толкова бързо?“. И тогава откривам, че това е тяхната Любов. Да, това е невероятната Любов, с която те са изпълнени и която ги подтиква да ни носят всички тези дарове! Ако не ми вярвате, идете и проверете, попитайте там, Горе, дали това е вярно, или не. Колкото до мен, аз вярвам, че откритието ми е съвсем точно и вярно: именно Любовта е тази, която подтиква слънчевите лъчи да идват толкова бързо при нас.

Ала в основата си тази Любов не произлиза ли от един друг елемент? Да, за да имат в себе си такава Любов, тези лъчи трябва да са преминали обучение: те са учили и са разбрали, че няма нищо, което да стои по-високо от Любовта. Мъдростта - това е просто разбирането, че Любовта е над всичко. Ако образованието на хората и всичките им научни изследвания не са ги довели до откритието на тази Истина, то е, защото тяхната интелигентност, тяхната разумност все още не е достатъчна. Една интелигентност, която не успява да разбере, че Любовта стои на първо място, че всичко трябва да бъде за Любовта, с Любовта и заради Любовта - е, добре, това все още не е интелигентност, не е разумност. Сега хората трябва да разберат, че Любовта е в центъра на всичко и че ако приемат Любовта да присъства като единствената движеща сила в целия им живот, в този момент тя, която притежава изключителна Топлина, ще стане толкова могъща, че ще се превърне в Светлина и ще озари тяхната разумност. Човек може да постигне Просветление единствено чрез Любовта. Ако му липсва Огънят на Любовта, той може да учи и чете колкото си иска, но никога няма да стане истински интелигентен, разумен и просветлен, защото няма да притежава достатъчно Топлина.17

Ще кажете: „О, това не е съвсем вярно - защото аз изпитвам невероятна любов към еди-кого си, а от мен все още не е заструила Светлина“. Добре, хайде да разгледаме малко тази ваша любов: ако това е една користна, себична любов - ако искате да ядете, да пиете, да се забавлявате и да си доставяте удоволствие за сметка на онзи, когото обичате, докато той в същото време се изтощава, съсипва, замърсява, обеднява и гасне, то тогава тази ваша любов, колкото и да е гореща, пламенна и изгаряща, все още не може да успее да направи така, че от вас да заструи Светлина. Докато слънчевите лъчи, в желанието си да оживотворяват цялата Слънчева система, се отделят от Слънцето и именно поради тази своя безкористна Любов засияват. Те са били в пещта на Слънцето, където известно време са били грижливо печени - докато един ден са си казали: „О, трябва да направим нещо, трябва да излезем оттук, за да отидем да помагаме на хората“. И благодарение на тази мисъл, те изведнъж засияли... Очевидно е, признавам си: моите обяснения са малко чудновати и не приличат на нищо от онова, което може да бъде прочетено в книгите - но все пак са верни и истинни.

Впрочем наблюдавайте себе си: когато изпитвате негативни чувства (тъга, завист, ревност, злоба, ненавист) - погледнете се в някое огледало: лицето ви е мрачно, навъсено, очите ви не сияят; като че ли преминава облак, който хвърля сянката си върху вас. Ала когато ви навестяват Божествени импулси, Божествено вдъхновение, изведнъж бликва Светлина и се разлива върху лицето ви. Това може да се види дори и върху лицата на изключително грозни хора. Ето защо стигнах до заключението, че именно Любовта на слънчевите лъчи ги прави сияйни. И как разбрах това? Знаете как са палели огън първобитните хора: взимали две парчета дърво и ги търкали едно в друго. Това търкане произвежда първо топлина, а после, в крайна сметка - огън, светлина. Следователно най-напред трябва да има движение: това движение произвежда топлина, а топлината - светлина. Ако слънчевите лъчи сияят и излъчват светлина, това е, защото са били нагрети от Слънцето - а за да бъдат нагрети, те са се премествали, движили са се, за да стигнат до центъра на Слънцето, до „пещта“.

Защото Слънцето (образно казано) е една пещ, но в същото време, както ви казах вчера, то е и един прекрасен свят, в който има големи градове, къщи, дворци, планини... Очевидно, трудно ще приемете да повярвате на това, тъй като официалната наука все още не го е признала. Вие чакате тя да се произнесе. Аз обаче хич и не чакам, нямам време - тя напредва толкова бавно! Искате да ви дам доказателство, че на Слънцето има жилища? Всички хора на Земята имат подслон, живеят в къщи или най-малкото - в пещери; всички имат необходимост от дом, от жилище, и работят, за да се сдобият с такова - знаете това, но знаете ли защо и откъде им е дошла тази идея?... Много просто: те са имали подтик да подражават, да пресъздават онова, което са научили, преди да се преродят, през деветте месеца на бременността, когато са работели заедно с Духа на майката, за да съградят бъдещото си жилище - физическото си тяло... един дворец или една съборетина, в зависимост от степента на духовното им богатство. Преди човешката Душа да се прероди, тя бива учена, че за да може да пребивава на Земята и да издържа на условията там, на енергийните потоци и вихри, на атмосферните промени, трябва да си построи една малка къщичка: физическото тяло. И това не е всичко: човешката Душа се нуждае от още три къщи: една - на етерен план, една - на астрален, и една - на ментален (казвам „три“ за да опростя нещата, но в действителност, те са много повече).

И тъй, всички същества непременно трябва да си имат къща, обвивка. Дори и много възвишените Духове имат такава „къща“ която носят със себе си също както ние носим физическото си тяло, и благодарение на нея могат да се проявяват. Тази „къща“ разбира се, е изградена от изключително фина материя, но без нея те биха изчезнали в Космичния Океан, в Прасветлината, и вече не биха имали индивидуално съществуване. Когато казваме „чист Дух“ това е само един начин на изразяване, защото един чист Дух не може да съществува в сферата на проявеното, на поляризацията: той се връща, за да се слее с Космичния Океан. За да може да се прояви, на него му е нужно тяло, тоест „превозно средство“ - или, ако щете дори, „жена“. Това учудва ли ви? Е, не, скъпи мои братя и сестри, нашето физическо тяло - това е нашата „жена“; и именно чрез посредничеството на това тяло ние общуваме с външния свят, обменяме се с него и можем да работим, да се проявяваме и изразяваме по всякакви възможни начини. Колкото е по-възвишен Духът, който се проявява, толкова неговото тяло, тоест неговото „превозно средство“, материята, която го обвива, е по-тънка, по-фина и по-сияйна - до такава степен, че двете се сливат. В действителност обаче, Духът и материята си остават два различни полюса - иначе не би имало проявление.

И така, има Същества, чиято обител е Слънцето. Слънцето още не е Върховното проявление на Бога - съществуват Слънца, които са дори много по-големи от нашето, много по-мощни, много по- сияйни; в нашата планетарна система обаче, именно нашето Слънце е най-великото и близко проявление на Бога. Слънцето е един свят, в който живеят Духове, за чието могъщество си нямаме никаква представа. Тези Духове са от Огън, от Светлина... но всеки от тях също си има свое тяло, тоест жилище, което може да обитава. Слънцето е организиран свят, със своя структура, подразделения - но всичко това е в едно толкова фино и сияйно състояние, че човек нищо не може да различи. Ако бяхте ясновидци, щяхте да разберете, че класификациите и подразделенията в Невидимия свят са аналогични на тези във физическия. Физическият свят не би бил това, което е, ако не беше създаден по образ и подобие на Божествения. И така, за момента Божественият свят намира най-добър израз чрез Слънцето: за нас то е най-възвишеният и подходящ образ, който ни доближава най-много до Божественото. Разбира се, Божественият свят не се ограничава само до Слънцето: той се простира извън него, отвъд него, над него; той е безкраен и неизразим, но Слънцето ни дава най-добра представа за него.

Вие може би все още не успявате да разберете това, което ви разкривам, но малко по малко, и това ще стане. Ние ще се занимаваме отново с тези идеи и накрая ще имате едни много ясни и истинни понятия и представи. Колкото до мен, аз живея постоянно с тези Истини, които Небето е пожелало да ми разкрие. То ми ги е дало, за да ги предам на вас и да ги споделя с вас, защото в Новия свят, който сега се съгражда, ще има нов тип хора, които ще имат други гледни точки, други разбирания. Без тези Велики Истини човек никога няма да успее да стане отражение на Божествения свят, негов израз, негово проявление и негов представител в очите на другите. Ето защо сега трябва да се изградят нови философски системи от нови материали и елементи. А тези материали - ето ги, давам ви ги: а вие ще си построите с тях нови „жилища“ ще си изковете нови възгледи и разбирания, ще преживявате нови състояния на съзнанието - и тогава ще усетите как навлизате в Божествения свят, в един свят на Великолепие, Красота, Радост, Блаженство, Разумност, Свобода.

Всеки човек има поне две жилища на физически план: своето тяло и своя дом. Той обаче има и други жилища на другите планове: астрален, ментален, причинен и т.н. Преди да напусне Своите ученици, Иисус им казал: „В Дома на Отца Моего много жилища има... Отхождам да ви приготвя място…“18 С това Той е искал да каже, че Домът на Неговия Отец е цял един свят със свои подразделения - или етажи, ако щете дори - и че за всяко същество, без значение каква е степента на неговото развитие, вече е подготвено, предопределено е да обитава място, което му съответства: там всеки получава жилище, пригодено в съответствие с качествата и добродетелите, които е развил. И така, на този, който е работил върху Чистотата, му е предопределено да живее в „апартамент“, съответстващ на великолепието, красотата и степента на разгърнатост на тази добродетел. На онзи, който обича науката, мъдростта и философията, ще му бъде предоставен „апартамент“ с библиотеки и лаборатории, където ще може да прави изследвания, да размишлява, да пише. Ами да - как искате Космичната Разумност, Която е толкова предвидлива, щедра и великодушна, да настани някой, който обича да чете и пише, в жилище, където няма нито хартия, нито книги, нито моливи? Това би било ужасно! Божествената Мъдрост и Любов премислят за всекиго онова, което му съответства. А онези, които обичат музиката, които искат да пеят и свирят, няма да бъдат настанени в библиотеки, където биха се отегчили: на тях ще им бъдат дадени жилища, пълни с музикални инструменти и партитури. Същото се отнася и за художниците, танцьорите, поетите... Не мислете, че Божествената Разумност е толкова стисната и тесногръда, че да иска да натъпче всички в един и същи обор!

Ето за какво е мислел Иисус, когато е казал: „В Дома на Отца Моего много жилища има“ - защото е познавал всички тези Закони на Съответствието, цялото това разпределение на жилищата в Божествения свят. Домът на Отца е огромен, необятен - и Бог е промислил да даде достатъчно пространство на всяко същество... Тогава, не се безпокойте, че ще бъдете притеснявани от шума на съседите. Ала най-напред, подгответе се, както трябва, защото, без подготовка, и дума не може да става да се озовете там, където всичко е просторно, великолепно, величествено, богато и красиво. Ако човек не е подготвен, ще се озове в един тесен, ограничен свят, където всички са като в гъмжило от попови лъжички.,, Да, едно място на ограничение!... Също както в Ад на Данте... Защото разгръщането и разширението са атрибути на Божествения свят, докато теснотата, ограничението, свиването и липсата на простор са характерни за Ада.

И тъй, Иисус е знаел, че всеки получава жилище, съответстващо на качествата и добродетелите, върху които е работил. Ще попитате: „А ако някои притежава всички качества наведнъж: Чистота, Любов, Доброта, Разумност, Воля, Светлина, Мир - къде ще живее тогава?“ О, колко сте любопитни! Ами че този въпрос е предварително уреден: Космичната Разумност е предвидила и това. Тя е подготвила за това същество обител, жилище, в което се включва всичко, което съдържа всичко... И онези, които ще могат да отидат там, ще изпращат на другите добри вести!

„В Дома на Отца Моего много жилища има.“ Сега виждате как Езотеричната Наука разкрива дълбокия смисъл на думите на Иисус - те са били публикувани, цитирани и преповтаряни вече 2000 години, но никога не е било обяснявано какви са тези жилища в Божествения свят. И сега вече няма да ви звучи толкова странно и чудно, ако ви кажа, че има жилища дори и на Слънцето.

Да, Духовете, които живеят на Слънцето, с цялата си Светлина, с цялата интензивност на своята Любов и богатството на своя Живот, които пръскат навред - дори и те си имат жилища, не са струпани едни върху други. Те са проникнати целите от Светлина, Топлина и Живот, но са съвсем различни в своите проявления, в своите качества, в своята деятелност - всички са разпределени според своята служба, своята мисия. Те вършат изключителна работа на всички планети: обединяват се, за да ни изпращат благословение, но всички, до един, са различни: едни ни изпращат топлината, други ни изпращат живота, а трети - светлината... Впрочем това съвсем не е всичко: Слънцето излъчва към Земята и другите планети потоци енергия, все още непознати за нас. Засега хората познават само светлината, която виждат, топлината, която усещат, и живота, който ги прониква и изпълва - но това са твърде ограничени, непълни и даже недодялани познания. Един ден науката ще открие, че Слънцето изпраща и други потоци, други лъчения, други еманации, които не са толкова лесно доловими. Когато хората си дадат сметка за това, ще започнат да се развиват - защото, за да могат да улавят тези енергии, това благословение, ще трябва да развият други центрове, други „апарати“ вътре в себе си, които се наричат чакри, лотоси.

Хората знаят твърде малко за Слънцето, но то има представители, пратеници: неговите лъчи, които също са една малка троица на живота, топлината и светлината. Ето защо трябва да ги посрещаме с много любов, разумност и добра воля. Ще ви дам един пример: когато получите колет по пощата, ако не го отворите, за да опитате храните, които той съдържа, няма да се ползвате от него. По същия начин, всички тези колети, всички тези дарове, които Слънцето ни изпраща с лъчите си, ако искаме да вкусим от тях, трябва да ги разопаковаме и отворим. Това означава, че нашето съзнание трябва да бъде пробудено, за да разбере, че става дума за прекрасни дарове, че нашето сърце трябва да бъде пламенно, усърдно, за да ги вкусим, а волята ни трябва да бъде активна, дейна, за да отключи движение, устрем, решение. Слънчевите лъчи имат изискване да бъдат добре посрещани, добре приемани. И ако човек е несъзнателен, ако му липсва добра воля, разумност и Любов, той няма да усети нищо и няма да възприеме нищо... или съвсем малко, защото все пак тялото, и по-специално - кожата, е подготвена да улавя по малко топлина и светлина, макар и по един несъзнателен начин. Дори и да спите при изгрева на Слънцето, възприемате поне неговата светлина - но това е дребна работа в сравнение с всичко онова, което бихте възприели, ако сте будни и съзнателни.

Затова от сега нататък знайте, че слънчевите лъчи са едно богатство, едно благословение - от вас зависи да ги приемате с много любов, разумност и добра воля, защото тогава мощта им е изключителна: те са способни да ви отведат много нависоко и да ви дарят с Откровения.

Сега ще ви дам един метод, който може да ви бъде от голяма полза. Вече съм ви казвал какво означават, от символична гледна точка, онези зърна, които биват нанизвани на памучна, копринена, метална или друга нишка и чиито краища се съединяват, за да се получи кръг, който се носи на врата или служи като броеница. Ако на вярващите от различни религии зададете въпросите: „Знаете ли кой е изобретил броениците, с които си служите, през коя епоха, какъв е дълбокият им смисъл и защо прехвърляме зърната им, произнасяйки молитви?“... мислите ли, че ще могат дави отговорят? Има всякакви видове броеници, доста разнообразни по своите форма, цвят и материали, от които са изработени, с по-големи или по-малки зърна с кръгла, квадратна или овална форма... Някои от тях имат 108 зърна, други - 72,50 или само 12: зависи под какво влияние са искали да ги поставят. Ала броеницата, за която ви говоря днес, има 7 перли. Става дума за една броеница, която ученикът създава с мисълта си и в която Слънцето играе важна роля. Ще кажете: „Как? Дори и Слънцето ли е нанизано на нея? Пробива му се малка дупчица и човек може да го носи ли?“. Защо не? Посредством мисълта, всичко е възможно: чрез мисълта можете да носите върху себе си, под формата на перла, цялата Земя, че даже и Слънцето - кой ще ви попречи, ако това може да ви помогне да се развивате?

И така, ето каква е мисловната броеница на ученика на Духовната Школа. Изберете си момент, когато имате добро разположение, и започнете със следното: осъзнайте кои сте вие самите, защото вие сте първата перла, която ще нанижете. Ще кажете: „Ахааа, аз съм перла?!“. Ами да -макар че още не ви признават за перла, но това не е от значение! Перлата е още малка, но тя ще порасне, защото перлите също растат. Да, в моята история перлата расте.

Втората перла - това е вашият баща. „О, той не е известен: той пие...“ Това няма значение: ще го сложите на броеницата, защото той е необходим там. Вие сте центърът на вашето царство, а той - той е центърът на семейството; и дори за момента да е съвсем обикновен, като символ, е много важен: той представя Небесния Отец. А това, че пие, пуши, плюе, псува - това няма значение: въпреки всичко, той е бащата, главата на семейството, Небето му е дало изключителните права на такъв. И тъй, ще го нанижете, в качеството му на символ, за да го свържете със себе си, да му сторите добро, но също така и да го свържете с останалите перли.

След това потърсете началника на вашия град: това е кметът - нанижете го. „Но той не е толкова представителен, не е на висота...“ Това също е без значение: погледнато символично, той е главата, хората се обръщат към него, за да изкажат своите нужди, а когато правителствени делегации идват на посещение, той е този, който ги приема... Следователно, символично, той все пак има централна роля, После потърсете кой е държавният глава, кой стои начело на правителството, и го нанижете на сребърния си конец: това е една малко по-голяма перла... След държавния глава потърсете кой е главният на нашата планета, Управителят на Земята: ако знаете името му, толкова по-добре: всичко ще стане по-бързо - а вие нанижете също и него. Той вече е голяма перла, защото е много по-разумен, по-благороден и по-велик от предходните. След това ви трябва онзи, който стои начело на Слънчевата система - така че прибавете и него на тази огърлица: това е самото Слънце, което е огромно, сияещо, топло, съвършено... Вие обаче не спирайте дотук, асе свържете и с Господаря на цялата Вселена, минете мислено с иглата и през Него — това е последната перла...

Ето че вече сте нанизали и седемте перли: вие сте на единия край на нишката, а Бог - на другия. Сега свържете тези два края: така се установява един поток, който се излива от Бога, минава през Слънцето, през Управителя на Земята и така - чак до баща ви и до вас, а после - от вас към Бога... В този момент работите за всеобщото оживотворяване и просветление, помагайки и на своята страна, защото така давате своя принос вашите управници да бъдат вдъхновявани: изпълнявайки своите функции, те ще възприемат светли мисли, защото някой е свързал аурата им с Небето. Повечето хора хвърлят само критики и проклятия върху онези, които ги управляват. И тогава те, горките, преследвани и тормозени от тези негативни и злотворни мисли, биват тласкани да взимат пагубни решения за държавата и последиците от грешките им се стоварват върху народа.

За да помогнете на страната си, трябва да успеете да се свържете с онзи, който стои начело, и да му изпращате Светлина, за да бъде винаги вдъхновен свише. Не можете да помогнете на цяла една държава - това е колосална задача - но е достатъчно да помогнете на един човек, само на един: това е по-лесно, и именно той ще върши добро за всички, защото много неща зависят от него. Ако успее да направи така, че да бъдат приети чрез гласуване справедливи закони по отношение на общественото здраве, работата, жилищата и образованието, целият народ ще бъде облагодетелстван от това, защото само един - който е на върха - е бил вдъхновен свише!

Ето това е Науката за Посвещението: единствената, която е истинна, точна, правдива, цялостна. И така, сега моята броеница ви изглежда не чак толкова абсурдна, нали? Поддържайте в съзнанието си мисълта как Слънцето изпраща лъчите си чак до вас и как, тръгвайки от вас, потокът продължава да тече в този кръговрат... Това е още един метод за работа със Слънцето. Пробвайте го, когато нямате какво друго да правите. Вместо да се прозявате и отегчавате, мислете за тази броеница, прехвърляйте нейните перли, а после я носете - и ще видите резултатите! Навсякъде виждаме само хора, които са срещу нещо или някого: срещу своите родители, срещу съпруга или съпругата си, срещу шефа, кмета, министъра, президента на републиката и т.н. Само ако хората знаеха колко е важно да изпращат добри мисли на онези, които ги управляват, положението в отделните държави бързо би се подобрило.

Бонфен, 3 август 1967 г. (сутринта)

____________________________________

17. Виж L'amour et la sexualité, колекция „Събрани пълни беседи“ том 15; гл. IV: „Le but de l’amour: la lumière“.

18. Виж „Au commencement était le Verbe“, колекция „Събрани пълни беседи“ том 9, гл. XII: „Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père“.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×