Jump to content
Ани

VII. Хелиоцентричната гледна точка (Ф258)

Recommended Posts

ХЕЛИОЦЕНТРИЧНАТА ГЛЕДНА ТОЧКА

Вече съм ви обяснявал, че когато ходите да медитирате при изгрев слънце, не бива веднага рязко да се концентрирате, а трябва да оставите за малко мислите си да се реят, да поскитат, да се позабавляват... Вие ги наглеждайте, разбира се, за да не се заблудят, но си стойте там, спокойни и отпуснати, не бързайте и гледайте Слънцето... След няколко минути насочете мислите си към обекта или темата на медитация, които сте си избрали, и умът ви, който в един момент е подскачал, играл и танцувал, вече проявява повече кротост и послушание. И така, полека, спокойно, бавно, без да бързате, му предложете толкова приятни и привлекателни занимания, че да започнат да му харесват и да се концентрира. По този начин можете да медитирате с часове... Хората трябва да се научат да бъдат малко дипломати със своя ум, защото той по природа е хитър, много хитър и непокорен.24

Ала ето какво бих искал да ви кажа днес. Вече сте забелязали, че Слънцето не изгрява през всичките дни на едно и също място на хоризонта: тези дни то се премества на юг, но ако сте били тук през месеците април, май и юни, сте видели, че се премества на север. Следователно протича осцилация: от 22 декември до 22 юни Слънцето се движи в едната посока, а от 22 юни до следващия 22 декември - в другата. Това е като движение на много бавно махало, на което са му необходими месеци и месеци наред, за да завърши това движение. И какво иска да каже Слънцето с това движение, което определя сезоните? През лятото то прекосява небосклона, очертавайки огромна дъга от окръжността, достигаща далеч на запад, а през зимата - много по-малка дъга, много по-ниско над хоризонта. Така то очертава необикновени геометрични фигури с огромно значение и смисъл, с много дълбоки послания. През зимата Слънцето има твърде малко време да стопли земята, затова навсякъде е мразовито, заледено, сковано от студ; докато през пролетта и лятото дъгата, която то описва, става все по-голяма - и тогава има много повече време да затопли земята, да я съживи и да я направи плодородна.

В действителност, както вече знаете, това движение на Слънцето е само привидно. То следва своя път в една посока, която според астрономите го води към съзвездието Херкулес, а всъщност Земята се върти около Слънцето и ту се приближава, ту се отдалечава от него. Това са колебания в движението на Земята, които предизвикват редуването на сезоните. Следователно, ако човек се придържа само към външното, към привидното, заставайки на гледната точка на Земята, той вярва, че Слънцето изгрява и залязва, че то се върти около Земята. Това доказва, че ако хората! свикнат да наблюдават нещата от земна, геоцентрична гледна точка, могат единствено да се самозалъгват и заблуждават. Цялата им философия е лъжлива, защото се основава на илюзията, че Слънцето се върти около Земята. Докато Посветените, които знаят, че Земята се върти около Слънцето, обръщат гледната си точка на 180°: те застават на Слънцето, наблюдават всичко оттам и виждат Истината.

Ще кажете: „Но ние всички знаем, че всъщност Земята се върти около Слънцето“. Да, знаете това на теория, но на практика се държите така, сякаш Слънцето се върти около Земята. Ето защо пак ви казвам: „Докато не се постараете да намерите Центъра - своя Център, който е Божествената частица вътре във вас, и да започнете да живеете в него, да гледате на нещата от него и да действате от него, никога не ще намерите Истината и ще виждате всичко по един илюзорен, измамлив начин“.

Ако не ме разбирате, то е, защото не знаете, че Земята и Слънцето могат да бъдат открити също и вътре в човека. Земята - това е коремната област; Слъцето - разумът, мозъкът. За нещастие, от векове хората са слезли в корема: те виждат всичко единствено посредством корема си - тоест само чрез материалния живот. Всичко останало за тях няма никакво значение. Ето защо, какви трудности среща сега онзи, който се опитва да ги поведе обратно към другия център: главата, Разума, Светлината - с една дума, хелиоцентричната гледна точка! Как да ги накараме да разберат, че доближавайки се до центъра на Слънчевата система, те се доближават същевременно и до своя собствен Център, около който трябва да гравитира всичко? Докато човек иска, тъй да се каже, да си остане център на собственото си съществуване, в действителност, той се върти около всякакви други неща, само не и около себе си - ето защо такъв човек бива лашкан насам-натам, измъчен и изтерзан, и не може да намери Истината.

Аз ще употребя всички възможни средства и аргументи, цялото знание, с което разполагам, за да ви доведа до тази ослепителна Истина: че трябва да работите за намирането на центъра на нашата система, Слънцето - онзи извор, от който блика животът; а след това, на духовен план - Онзи, Който е най- великият, най-могъщият: Господ, за да ги свържете със своя собствен Център, който е Искрата вътре във вас, вашият Висш Аз, защото единствено тогава най-накрая ще намерите отново себе си, ще откриете Истината. Вие все още живеете в илюзии и страдания, защото още не сте успели да преоткриете своя Център, не сте стигнали дотам да се въртите около него, да се слеете с него. Все още сте водени от своите желания, своите капризи, своите ламтежи, и именно около тях се въртите. Е, добре: от сега нататък обаче те ще са тези, които ще трябва да се въртят около вас, да ви се подчиняват и покоряват. Ако трябва да тичате, за да ги удовлетворявате, не само че няма да успеете, но и ще изгубите всичко. Те са тези, които трябва да ви служат и да работят за вас - вие сте центърът, главата, господарят и повелителят на собственото си царство.

Преди малко ви говорих за четирите сезона. Велика Мъдрост е да знаете как да работите в съответствие със сезоните. Земеделецът знае кога да оре и кога - да сее; иначе реколтата няма да бъде добра. Соломон е казал: „Има време за всяко нещо... време за раждане и време за умиране... време за насаждане и време за изкоренение на насаденото... време за прегръщане и време за отдалечаване от прегръщането... време за събаряне и време за грабене“ . И мнозина, които са чели библейската книга Еклесиаст, не са разбрали, че той се е изразявал от магическа, кабалистична гледна точка. Това „време за всяко нещо“ как да открием кога е? Кабала обяснява това - и е цяла наука да знае човек как, в хода на четирите сезона, може да се свърже с Четирите стихии, с четирите кардинални точки, с четиримата Архангели...25 В тази област съществува изумителна система от съответствия. Мога да ви дам една схема, представяща четирите царства на света и начина, по който всички елементи, кристали, скъпоценни камъни, същества и т.н. са разпределени там - но какво ще правите с нея? Може би един ден ще ви я дам, но за момента това, което искам, е да схванете, че ходейки да посрещате изгрева на Слънцето, трябва да промените гледната си точка: вместо да живеете в периферията на своето същество, във външната страна на нещата, вглъбете се, концентрирайте се, за да намерите отново този Извор, Който е вътре във вас.

Това, което има значение, което е важно за момента, е да промените своята гледна точка. Вместо да роптаете: „Ах, и на всичкото отгоре да ставам от леглото, за да ходя да посрещам изгрева на Слънцето! Какво ще ме ползва това, Боже мой? Умът ми е блокиран, не мога да медитирам“ - сега, когато познавате всички онези съкровища, които трябва да бъдат изследвани, ще ставате сутрин с друго разположение. Аз искам да усиля във вас любовта към Слънцето, убеждението, че то трябва да бъде за вас най-важното, най-същественото. Ако успея, ще станете изцяло нови същества. Ако ви кажа само как аз гледам на Слънцето, как се държа с него... Дори и нощем съм с него... И когато се разхождам, то ме придружава, говори ми, учи ме и ме наставлява... Впрочем ще ви кажа откровено: именно Слънцето съм приел за свой Наставник, за свой Учител. Всеки ден то ми дава нови Откровения - и може да прави същото и за вас. Всичко зависи от това как гледате на него.

Ако сте повлияни от механистичната философия, ако мислите, че Слънцето не може нито да ви говори, нито да ви помага, че в него няма никаква разумност, никакъв живот, то вие си затваряте пътя; невъзможно е да отидете по-далеч, да усещате Слънцето, да му говорите, да го разбирате. За нещастие, човешкото образование е оставило в главите на хората единствено смъртта: за тях всичко е мъртво, само човекът е жив и разумен - останалото е мъртво. Е, добре, аз пък казвам: една подобна философия е разрушителна философия и затова трябва да бъде заменена. Хората трябва да разберат, че всичко е живо и че един и същ Разум се проявява чрез всичко, което виждаме, че Слънцето е жива и разумна Светлина, живо и разумно Светило... Така то изведнъж ще започне да ви говори. И ако вече ми е разкрило много неща, то е, защото го считам точно за онова, което е - а именно: за един изключително извисен, красив, велик, могъщ, разумен Дух... дотолкова, че всичко бледнее пред него! Опитайте да му задавате въпроси - и то ще ви отговаря. Може би няма да сте способни веднага да разгадаете отговорите, но рано или късно, те ще се явят на екрана на вашето съзнание. Слънцето изпраща отговорите си мигновено, както електронните машини - човекът е този, който не е достатъчно развит, за да ги улови веднага.

Сега ще ви изтълкувам още една страница от Книгата на Живата Природа. Погледнете хората: инстинктивно, те биват тласкани да се домогват до добро положение в обществото, да се издигат по социалната стълбица, за да ръководят и поемат отговорности. За тази цел, те са длъжни да издържат определени изпити и когато са доказали своите заслуги, биват избирани и за най-високи постове. Очевидно, има държави, където, чрез насилие и измама, някои хора успяват да се сдобият с власт, но аз говоря в общ план, как е при цивилизованите народи. Ако хората имат желанието да се издигат, да заемат ръководни постове, то е, защото знаят, че тогава, работейки по-малко, същевременно ще бъдат по-добре платени, ще имат повече свободно време, по-голяма свобода, повече възможности да се налагат и да променят реда на нещата... Да вземем, също така, различните съревнования - конкурса за Мис Свят например. Ето, тя е избрана, тя е най-красивата (това невинаги е вярно, защото най-красивите не се явяват на конкурси за красота!), след което й задават съвсем формално няколко въпроса, без значение какъв е отговорът... И сега, понеже е спечелила титлата, Мис Свят получава пари, рокли, предложения за женитба, за участие във филм и по телевизията.

Всички знаят, че онзи, който успее да спечели някакви титли, извлича от тях големи облаги. Защо хората не са видели досега, че съвсем същото става и в духовната сфера? Посветените, истинските ученици, знаят, че на духовен план има други журита, други изпитващи, които ги наблюдават как разрешават въпросите, пред които животът ги изправя, и тогава те работят, работят вътрешно - и ако успеят, им се дава едно по-високо място и по-голяма власт. И колкото повече успяват да се издигнат, да се доближат до Върха, до Съвършенството, толкова повече дипломи им дава Небето, толкова по-отговорни постове им поверява - и един ден придобиват цялата власт да заповядват дори и на природните сили, но винаги в името на Доброто.

Скъпи мои братя и сестри, ето какво се случва с онези, които са постигнали Просветление, които знаят как да четат в Книгата на Природата и които умеят да пътуват до други измерения и планове, за да тълкуват истинските закони. Вместо да искат да влязат в надпревара с хората за получаване на поста управител, министър или президент, те оставят всичко това на другите, посвещават своите усилия на вътрешната сфера - и благодарение на това, че работят и непрекъснато се извисяват, те придобиват все по-голямо и по-голямо могъщество, и един ден стават царе, царуват в живота!

Понеже сте предприели това огромно и важно начинание - да ходите да посрещате изгрева на Слънцето, трябва да отидете по-далеч в размишлението и концентрацията, в активността и работата, за да откриете, че това действие има свой смисъл и свое значение на всички планове. Колкото повече обичате и разбирате Слънцето, толкова повече се издигате до по-висши нива на своето същество, доближавате се до Върха. Защото, представен по един друг начин, този Връх не е нищо друго освен Центърът. Ако нарисувате една планина, можете да я представите или като конус с връх, или като геометрична проекция на конус, тоест като кръг с точка в центъра - и тази точка не е нищо друго освен проекция на върха. Следователно, дали ще вървите към Центъра на своя кръг, на своята Душа, на своя Дух, или ще се стремите да се издигнете чак до Слънцето, до Върха, то е все едно и също нещо. Дали ще се изкачвате, или ще прониквате все по-навътре в себе си - това е все един и същи подход, само че изразен по различен начин; и благата, които получавате, са все едни и същи: покой, ведрост, могъщество, просветление, власт, яснота, Любов... Ето това е Идеалът на живота!26

Ф258

Хелиоцентричната гледна точка

Именно разбирайки и осъзнавайки важността на Слънцето, ще можете да сътворите своето бъдеще - но първо трябва да разберете и осъзнаете. Слънцето разкрива най-важното, най-същественото: Великите Принципи на Живота. Изкачвайте се всеки ден за изгрева на Слънцето -и след години ще станете като Слънцето: ще бъдете много високо, ще бъдете в Центъра, ще бъдете един център на Сила, Могъщество, Живот!

Бонфен, 4 август 1967 г.

___________________________________

24. Виж La méditation (Медитацията), брошура № 302.

25. Виж Les Fruits de VArbre de Vie - La tradition kabbalistique, колекция „Събрани пълни беседи“ том 32, гл. XVII: „Les fêtes cardinales“, и De Vhomme à Dieu - séphiroth et hiérarchies angéliques (От човека към Бога. Сефиротите и Ангелските йерархии), колекция „Извор“ № 236, гл. XII: „Malhouth, Iésod, Hod, Tiphéreth: les Archanges et les saisons“ („Малкут, Йесод, Ход, Тиферет: Архангелите и сезоните“)

26. Виж „En esprit et en vérité“ („В Дузе и Истина“), колекция „Извор“ № 235, гл. III: „Le lien avec le centre“ („Връзката c Центъра“), и гл. IV: „La conquête du sommet“ („Покоряването на Върха“).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×