Jump to content
Ани

Биография на Омраам Микаел Айванов (Михаил Иванов)

Recommended Posts

Mihail_Ivanov_004.jpg?fbclid=IwAR3Kh3AdG

УЧИТЕЛЯТ ОМРААМ МИКАЕЛ АЙВАНОВ (МИХАИЛ ИВАНОВ) (1900-1986) е роден в България, къс свята земя, разположена там, където Старият и Новият свят се докосват, на пътя, по който от хилядолетия те си разменят добрини и злини. Книгите от най-ранно детство разкриват пред любознателните очи тайнствения свят на древни източни науки и практики, които в своя стремеж за разпространение никога не са пропускали китната му балканска родина. През 1917 година, като гимназист във Варна, съдбата го среща с Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно 1864-1944) - философ, идеолог и основател на Бялото Братство в България. Неговото учение открива пред младия Михаил обширно поле за изследвания, опити, упражнения и определя смисъла на целия му живот. В Софийския университет той учи философия, педагогика, психология, които, разгледани в светлината на вечните духовни науки , го водят до истините за човека и неговото място във Вселената.

В навечерието на Втората световна война Учителят П.Дънов, съзнавайки опасността от нарастващото влияние на материалистическите философии, надвиснала над Школата, съветва достойния си ученик и последовател да емигрира във Франция и там да продължи делото за разпространение идеите на Всемирното Бяло Братство.

През 1937 година Михаил Иванов се установява в Париж, където през 1943 година основава духовен център под името „ИЗГРЕВ”. Последователите на Учението, разпространявано чрез беседи и лекции, бързо се множат. Духовни центрове, в които слънчевата наука на Учителя П. Дънов, актуализирана и доразвивана от Учителя Микаел Айванов, достига до хората. Основават се Братства в други френски градове, след това в цяла Европа, Америка, Азия, Африка. Стенографирани, записвани на аудио и видеоленти, оралните беседи и лекции на ОМРААМ МИКАЕЛ АЙВАНОВ се редактират, превеждат, обединяват в печатни издания, които надвишават сто заглавия, много от които са преведени на 17 езика. Създава се издателство и печатница „Просвета” - Франция с цел печат и разпространение на Учението.

Учението на Великото Бяло Братство е основано върху идеята за единството. Всички въпроси, били те философски, нравствени, психологични или от обикновеното всекидневие, се третират от аспекта на това единство. Дух и материя, Вселена и човек, единство във Вселената, ЕДИНСТВО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×