Jump to content

Recommended Posts

ПРИЛОЖЕНИЕ

Писма на Боян Боеб, секретаря на Учителя Петър Дънов, свидетелстващи за отношението на Учителя към мисията във Франция на неговия духовен приемник Михаил Иванов, бъдещия Омраам Микаел Айванхов.

Mihail_Ivanov_157.jpg

Mihail_Ivanov_158.jpg

Факсимиле на писмото на Боян Боев до брат Анастас от 12.03 1937 г

Изгрев, 12. III. 1937

Любезни брат Анастас,

Много се радвам, че скоро ще се видим, понеже писахте, че това лято ще си дойдете. Ние на 14 юлий отиваме с Учителя на Рила.

Ще се бавим там около един месец.

Един от нашите добри братя - Михаил Иванов - отива в Париж. Той е пратен от Учителя. Вие знаете, че той е от напредналите ученици; има големи познания и е всецяло предан на великото божествено дело, за което работи и живее.

Вие имате големи връзки с разните духовни, окултни мистични общества в Париж Моля поставете го във връзка с всички тия общества и видни спиритуалисти, за да може да изпълни той мисията, с която отива в Париж. Погрижете се за него. Като помогнете нему в неговата работа, вие помагате на великото дело на Учителя.

Аз пиша на вас със знанието на Учителя.

Ако можете да му намерите квартира като гостенин у някой приятел, или у вас, ще ви бъдем много признателни.

Преди да тръгнете насам, моля съберете сумите на продадените книги от книжарниците.

Майка ви ви поздравлява. С нея се виждаме често. Преди няколко деня бях у вас. Тя много се радва, че ще си дойдете.

С братски поздрав от всички ни:

Ваш Боян Боев

Mihail_Ivanov_159.jpg

Mihail_Ivanov_160.jpg

Фakcuмиле на писмото на Боян Боев до Михаил Иванов от 26.10.1938 г.

Изгрев, 26. 10.1938

Любезни брат Михаиле,

Преди няколко деня ви изпратих френски преводи на беседите, а именно: „Le Maître parle“ (30 екз.), „Dans le Royaume“ (50), „Le baut ideal“, „Le loi supreme“, „Dans le mond des gr. ames“.

Моля, пишете ми за тяхното получаване.

Вашето писмо получих и предадох веднага на Учителя Неговото писмо. Предадох и на другите техните писма. На Учителя четох веднага вашето подробно описание на пътуването ви в южна Франция. Той остана много доволен от всичко направено.

Сестра Стела и брат Тевекелев писаха с огорчение, че някой на Изгрева изказал недоволството си от вашата работа във Франция.

По този повод Учителят каза, че това е частно мнение на отделно лице и това мнение няма важност. Обаче Учителят напълно одобрява метода на вашата дейност, която е тъкмо подходяща за психологията на френския народ. Методът, който сте избрали вие е най-разумен и най-подходящ Тъй че ще знаете, че имате пълното одобрение на Учителя. И да не обръщате внимание, ако някой се отнася отрицателно. Всички тук се радваме за вашата дейност там и ви пожелаваме изобилни плодове и непрестанно чуствуване от ваша страна присъствието на Учителя и на цялото Бяло Братство при вас. И тъй е! Вашата работа е от такава важност, че във всеки момент сте подкрепяни ОТГОРЕ! Сестра Маркова и брат Бертоли, и аз, и брат Звездински, и всички други тук ви изпращаме своите най-добри мисли и пожелания във вашата свята дейност за Славата Божия! Не се безпокой за нищо! Бъди радостен! Всички, с които съм говорил тук, говорят с гореща симпатия за вас!

Всички желаем Бог да ви дава все по-широки и по-широки условия за работа, все по-широко поле за работа! И това ще стане! Пътят на бъдещето е светъл! Защото най-великата работа, която може да работи човек на земята, това е да работи за Божието Дело, да печели души, да сее свещените семена на новите идеи в душите! Учителят от 5 до 9 окт. направи екскурзия до Мусала с една група. На 6 окт. имахме разкошен слънчев изгрев, посрещнат от Мусала. На върха Мусала има построена Наблюдателница. Долу при долните езера има голяма хижа с много стаи. Учителят говори много на Мусала и по целия път. Всички разговори през време на екскурзията аз ги събрах в едно и ви ги пращам с днешна поща. Също така ви пращам резюмета от беседи и лекции.

За разказа на сестра Маркова говорих с Учителя и със сестра Маркова. Учителят каза да бъде в 500 екземпляра печатана и то не на печатница, а на ЛИТОПЕЧАТ, както са вашите сказки, форматът да бъде малък - по-малък да бъде от френското издание „Le haut ideal“. Но да бъде малко по-малка: съвсем малко намалена в дължина и широчина. Сестра Маркова иска да бъде с малко по-малък формат, защото разказът е съвсем малък. За да не бъде със съвсем малко страници, сестра Маркова предлага да бъде напечатана с малко по-големи букви и с малко по-големи междини между редовете. Трябва да има корици. Можете да пишете колко ще струва такьво едно издание. И ако има нужда да ви се изпрати сума, пишете.

Писмото на сестра Маркова до сестра Стела пращам без плик, за да не токи много общият плик. Тук приложено брат Радославов праща едно писмо до брат Петър Тевекелев, с което го моли да му купи и му прати от там две френски книги, а пък той ще брои сумата на сестра му, за да ги изпрати тя на неговите родители.

Тук приложено изпращам писма на разни братя и сестри. Вие ще ги раздадете. Благодаря ви за труда.

Пишете подробно за въпроса за разрешението. Надяваме се всички, че ще можете да изкарате разрешение за постоянно пребиваване във Франция. Това е необходимо.

Поздрав от сестра Маркова. Тя ви изпраща най-горещи благопоже-лания. Тя с голяма радост се учи за всичко, което се отнася за вашата дейност там. Тя се чувства като ваша майка. Тя ви обича. С нея често говорим за вас.

Поздрав и от брат Иван Радославов. Днес беше той у дома. И той колко се радва за това, което става във франимя и ви обича! Аз до днес не знаех, че сте били много близък до неговото сърце.

От ония фотографии на цялото Братство, които сте снели ля-тос, ако имате, можете да пратите още 1-2. Аз ще ви пратя някол-Iko снимки тазгодишни от Рила. Ще ви ги пратя наскоро.

Поздрав от брат Звездински, семейство Аламанчеви, сестра Виола, брат Богомил, брат Бертали, брат Атанас Щерев и всички други.

НАРОЧЕН ПОЗАРАВ ОТ УЧИТЕЛЯ!

Поздрав до сестра Стела, брат Греф,

брат Менетрие, сестра Тери, сестра Деманж

и всички други братя и сестри.

С братски поздрав:

Боян Боев

* * *

Изгрев, 26.06.1939 година

Любезни брат Михаиле,

Получих вашето последно писмо. То зарадва всички ни. Веднага го прочетох на Учителя. Той го изслуша с голям интерес. Внимателно разгледа снимките. Тия снимки, които пратихте, са много ценни.

Те ще свършат голяма работа за агитация и пропаганда, било в София, било когато съм в обиколка в провинцията. Когато има такива снимки, пак пращайте.

Учителят на 22 юний беше на Езерата с малкия автомобил на брат Славчо. С него отидоха само няколко братя. Върна се същата вечер. Тия дни тръгва една подготвителна група. А първата група ще тръгне вероятно няколко дни след пристигането на гостите от Рига, а те пристигат на 4 ший.

Вие нали питате Учителя в писмото си дали да дойдете това лято или не. Учителят каза да не идвате, и то главно, защото после може да изгубите правото за пребиваване във Франция, каквото сте издействали. А вашето стоене във Франция е необходимо и ценно.

След като го прочета на Учителя, вашето писмо циркулира между всички по-интимни приятели: брат Звездински, семейство Аламанчеви, брат Богомил, брат Бертоли, сестра Маркова, сестра Славка и пр... То образува един цял голям кръг.

От вашите писма и тия на сестра Стела се вижда, че главната група от Франция пристига на 11 август, а тръгва от Франция на 9 август. Това е главно Аионската група. Учителят каза, че някои братя и сестри от Париж, за които е възможно, могат да тръгнат по-рано.

Понеже ние скоро ще тръгнем, то точната дата на тръгването от Франция, било на отделни лиид, било на групи, с означение на деня и часа на пристигането им на Софийската гара, да се съобщават навреме на брат Бертоли, който ще остане по-дълго време на Изгрева, и ще има за задача да посреща на Софийската гара гостите от Франция и да ги придружава до Езерата.

Но през цялото време, когато ние сме на Езерата, вие можете да ни пишете редовно на досегашния адрес („Опълченска“ №64, София, III), защото между Изгрева и Езерата ще има редовна пощенска служба. Тъй че през лятото ще продължаваме писмената връзка. Преди Лионската група на 9 август, могат да се образуват една или няколко групи и да дойдат по-рано.

Хубаво е всеки брат или сестра от Франция да си носят по една възглавница, два чаршафа за леглото, две одеала или поне едно, дебели дрехи и т. н.

За да бъдат познати на гарата нашите гости от Франция, нека си послужим с един условен знак: нека те да имат една бяла кърпа в дясната ръка.

За по-ефтино пътуване, моля кажете на всички братя и сестри, които ще идват от Париж или от провинцията, да си извадят една туристическа виза при българския консул; с това ще спестят много такси в Париж и в София.

От Рилските езера ще ви пишем и ще ви държим в течение на живота там и ще ви пращаме основни мисли от Словото на Учителя. Поздрав до сестра Стела, сестра Карден, брат Греф и всички други братя и сестри.

Поздрав от брат Звездински, семейство Аламанчеви, брат Богомил, сестра Виола, от Миле Звездински, от сестра Маркова, брат Бертоли, сестра Савка и всички други.

НАРОЧЕН ПОЗДРАВ ОТ УЧИТЕЛЯ!

С братски поздрав:

ваш (Боян Боев)

Mihail_Ivanov_161.jpg

Факсимиле на писмото на Боян Боев до Михаил Иванов от 26.06.1939 г.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×