Jump to content
ayhama16

„Вие сте разбрали“...

Recommended Posts

„Вие сте разбрали“...

 

Както изтъквам и в увода към тази книга, в нея съм си поставила за задача да представя - за пръв път у нас и по възможност разностранно - личността и делото на шведския учен и мистик Емануел Сведенборг, емблемни за Просвещението в Швеция и Европа. Ерудит е енциклопедичен обхват, създал сложна емпирико-теоретична система за изучаване на Вселената и обвързаността на отделния човек е нея както във физически и ментален, така и в духовно-трансцендентен план Сведенборг не е лесен обект за изследване и въвеждане в култура, насочена предимно към конкретните реалности на битието, каквато е (не само) българската. Интересът към него в глобален мащаб обаче показва, че значимостта му надхвърля привичните граници на пространството и времето поради причини, които се опитах да изтъкна и анализирам. Сведенборговата универсална теософия предлага рядко срещано съчетание на методологията на традиционната развиваща се наука и прагматичния подход, характерен за толкова много и различни области на знанието, е идеи и прозрения, особено вълнуващи за творците, които винаги са се стремели да видят отвъд видимото, да разгадаят тайните и символния език на универсума, превръщайки ги в изкуство и така да деконструират преградите между човека и праминалото му, за да отворят път към неговото бъдеще съвсем не в преносен смисъл.

 

В хода на проучването и подреждането на огромния материал, който събирах по темата в продължение на над десетилетие, аз бях принудена да се откажа от някои свои първоначални намерения, поне засега. Сигурно ще са ми необходими още поне две или три години, за да разширя част III, „Сведенборг и светът“, е примери и разсъждения относно проекциите на Сведенборговото учение в мисленето и художествените практики на нашето време, включително в алтернативните естетически модели, изграждани от уеб-културата и по-специално в този на техноромантизма, едно от главните течения на късната модерност. Това би ми дало и възможност да обоснова своето собствено виждане относно приноса на сведенборгианството за одухотворяването на обществото на високите технологии, да потърся и откроя онези аспекти на тази комплексна доктрина, които допринасят за подмяната на матрицата с разширеното и будно съзнание на човека на новата ера, ера на космически мироглед и размах, на ново познание - процес, немислим без синергетичната действеност на науката, изкуството, на нравствените ценности и духовния опит на човечеството.

 

Всеки създава своята собствена книга, четем в „Небесни тайни“, и независимо от факта, че Сведенборг в случая има предвид онова, което човек вписва на страниците на живота си като отражение на своята вътрешна памет за етапите и събитията от началото до края му, аз отнасям това твърдение и към скромната ми изява на автор. Без съмнение в моя опус са запечатани в немалка степен и собствената ми същност, и личният ми опит, и отговорността, с която съм пристъпила към работата си над него, и знанията ми, все недостатъчни... Дали моята книга ще бъде разтворена и по-нататък, в някакво друго битие, в духовния свят, както уверява Сведенборг, аз няма как да знам, но във всеки случай бих била удовлетворена, ако с нея допринеса за създаването на продуктивно дискусионна среда за стимулиране на рецепцията на съчиненията на Емануел Сведенборг у нас и за разработване на проблематиката, която те поставят - философска, нравствена, естетическа. А също и за проследяване на влиянието на неговото учение тук, тема, която успях само да маркирам с фрагмента от стихотворението, посветено му от българския писател и мислител Емануил Попдимитров*.

 

В Упанишадите има пасаж, озаглавен „Както рече гръмотевицата“, прославен, както се твърди, от Т. С. Елиът и в който създателят произнася три думи, чути обаче по различен начин от три категории същества (хора, богове и демони). Но когато те поред и по своему ги повтарят пред него, отговорът му неизменно гласи: „Вие сте разбрали“. Такъв отклик изразява всъщност дълбоко разбиране на характера на духовната свобода, предпоставяща и духовно свободно съзнание, благодарение на което можем да насочваме и ръководим собствената си еволюция. Напомнят ни го Майстер Екхарт, Джовани Пико дела Мирандола, Якоб Бьоме, Емануел Сведенборг - споменавам само някои от онези, според които именно разбирането е извънредно важно. То обаче е само една от първите стъпки към избора, който ще направим, за да събудим и трансформираме природата си, за да придадем ново измерение на своя ум.

 

Една от привилегиите, която ползвах, пишейки тази книга, бяха активните контакти и взаимодействия с експерти в различни сфери на знанието, с интелектуалци и творци от няколко страни, предимно от Швеция и България. Вътре в нея, там където фигурират имената им, аз не съм пропускала да отбележа колко съм признателна и задължена на своите научни ръководители, консултанти и рецензенти, но считам за нужно да ги посоча поименно и тук като знак за дълбоката ми благодарност и респект. Това са: от Швеция - проф. Инге Юнсон, Уле Йерн, д-р Сузана Окерман, доц. Андерш Халенгрен, Н. Пр. Ларш Бергквист, доц. Барбру Столе Шьонел, доц. Давид Дунер, проф. Тумас Транстрьомер, Моника Транстрьомер, Йоран Апелгрен, Н. Пр. Бертил Рут, Шарлот Рут, Анита Першон, най-авторитетни институции като Кралската академия на науките на Швеция, Шведската академия, Шведския институт; от САЩ - Карол Однър, от Дания - проф. Йохан де Мюлиус, д-р Клаус Ото Капел; от Великобритания - Ричард Лайне; от Полша - проф. Пьотр Буковски; от Русия - проф. Елена Чекалина; от България - проф. Богдан Богданов, проф. Емилия Стайчева, проф. Асен Жабленски, доц. Владимир Теохаров, проф. Димитър Зашев, доц. Анна Б. Николова, доц. Петко Недялков, д-р Бойко Златев, доц. Людмил Димитров, проф. Мирена Славова, проф. Радосвет Коларов, проф. Татяна Евтимова, доц. Милена Братоева, Владимир Пауновски, Маргарита Крумова, Лиляна Табакова, Любомир Терзиев.

 

Някои от тях вече не са сред нас, като големите творци и членове на Шведската академия писателя Ларш Юленстен и поета Йостен Шьостранд, общуването с които през годините имаше за мен смисъла и ефекта на истинска школа по ерудиция, морал и интелектуален финес. От решаващо значение за работата ми и над тази книга беше душевната близост с моята сестра Васа Ганчева (1946-2011), особено през незабравимите лета, които прекарвахме заедно в старата фамилна къща в Бояна. Талантлива, духовита, знаеща и великодушна, тя разбираше и ми помагаше да разбирам.

 

_______________________

* Вж. на с. 404-405. - Б. а.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×