Jump to content

Списък аудиозаписите на беседите


Ани
 Share

Recommended Posts

Всички готови записи може да се свалят от тук.

Аудио на беседите по години:

1897-1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944

* * *

Линкове към беседите по класове в YouTube:

Неделни беседи

Младежки окултен клас
Общ окулен клас

Съборни беседи

Рилски беседи

Утринни слова

Последно слово

Извънредни беседи


* * *

Томчета:
Седемте  разговора с Духа- Петър Дънов- чете Нели Недялкова
Начално Слово- чете Нели Недялкова

Ранни години - две беседи от 1909, 1914 г. - чете Кирил Кирилов

Личен бележник на Петър Константинов Дънов 1899г - чете Калоян Христов

Светът На Великите Души - 1932г. - чете Милен Колев

Изворът на Доброто

Вечният Завет На Духа - Послание Към Учениците - 22.03.1939г - чете Цвета Коцева

Неделни беседи


НБ "Сила и живот" том 1,  1914 г.,до 08.10.1916 г.  - чете Кирил Кирилов
НБ "Сила и живот" том 2,  15.10.1916г., до 27.05.1917 г., - чете Калоян Христов

НБ "Сила и живот" том 3,  03.06.1917г., до 29.12.1918 г., - чете Нели Недялкова

НБ "Сила и живот" том 4,  12.01.1919 г. до 06.03.1921 г., - чете Калоян Христов, Кирил Кирилов 

НБ "Сила и живот" том 5,  13.03.1921 г. до 04.06.1922 г. - чете Антон Каров

НБ "Сила и живот" - "Защо твоите ученици ядат и пият" - 1922 - чете Цвета Коцева

НБ "Сила и живот" том 8 - 1924г. - чете Корнелия Даскалова

НБ "Сила и живот" том 9 - 1924-1925год. - чете Надка Иванова

НБ "Сила и живот" 7 сер. 2 том - "Послѣдното мѣсто" (1924-1925). - чете Ирена Даскалова

НБ "Сила и живот" 7 сер. 2 том - "Последното място" - 1924-1925г. - чете Илина Петрова - записва се

НБ "Сила и живот" 8 сер. - 1925-1926г. - чете Кирил Кирилов

НБ "Сила и живот"  9 сер. 1926-1927г - чете Корнелия Даскалова  

НБ "Сила и живот" 10 сер. 1927-1928г. - чете: Живка Герджикова

НБ "Сила и живот" 11 сер. - "За съдба дойдох" - 1928г. - 'чете Цветанка Георгиева

НБ "Сила и живот" 12 сер. 1 том - "Учителю благи" - 1929г. - чете Богомил Костов, Иванка Петрова 

НБ "Сила и живот" 12 сер. 2 том "Който има невестата" - 1929г. - чете Митко Ненков

НБ "Сила и живот" 13 сер. 1 том - "Крадецът и пастирът" 1929г - чете Ивайло Христов

НБ "Сила и живот" 13 сер. 2 том - "Да ви даде" - 1929-1930г. - чете Ивайло Христов

НБ "Сила и живот" 13 сер. 3 том - "Делата Божии" 1930г. - чете Ивайло Христов

НБ,"Сила и живот" 13 сер. 4 том - "Условия за растене" 1930г - чете Ивайло Христов

НБ "Сила и живот" 15 сер. 1 том - "Изново" - 1931-1932г. - чете Нели Пехливанова

НБ "Сила и живот" 15 сер. 2 том - "Вземи детето" - 1931-1932г. - чете Нели Пехливанова

НБ "Сила и живот" 15 сер. 3 том - "Живот, светлина и свобода" - 1932г. - чете Ганка Кирилова

НБ "Сила и живот" 16 сер. "Възкресение" - 1932-1933г. - чете Иванка Петрова

НБ "Сила и живот" 17 сер. "Постижимото" - 1933-1934г. - Чете Иванка Петров

НБ "Сила и живот" 1934-1935г. "Този е живият хляб" - чете Данчо Пандулчев, Цвета Коцева 

НБ "Сила и живот" 1935-1936г  "Вас ви нарекох приятели" - чете Елеонора Маркова, Петя Маринова 

НБ "Сила и живот" 1936-1937г. "Най-голям в Царството небесно" - чете Иванка Петрова

НБ "Сила и живот" 1937-1938г. "По образ и подобие" - чете Иванка Петрова

НБ "Сила и живот" 1938-1939г "Любовта дава живот" - чете Иванка Петрова

НБ "Сила и живот" 1939-1940г "Път на зазоряване" - чете Иванка Петрова 

НБ "Сила и живот" 1940-1941г. том 1 "Като роди дете" - чете Кирил Кирилов 

НБ "Сила и живот" 1940-1941г. том 2 "Възпитанието" - чете Живка Герджикова

НБ "Сила и живот" 1941-1942г. том 1 "Благословен" - чете Николина Банева

НБ "Сила и живот" 1941-1942г. том 2 "Благословен" - чете Кирил Кирилов 

НБ "Сила и живот" 1942-1943г. том 1 "Проявление" - чете Теодорина Кожухарова, Иванка Петрова 

НБ, "Сила и живот" 1942-1943г. том 2 "Оживяване" - чете Соня Божинова 

НБ "Сила и живот" 1943г. "Вечно подмладяване" - чете Митко Ненков

Младежки окултен клас (МОК)

МОК 1-ва школна година (1922г.) - Чете Димитър Калев
МОК 2-ра школна година, "Допирни точки в природата" (1922-23 г.),  -  чете Милен Колев

МОК, 3год. "Разумният живот" - 1923-1924год. - Нели Недялкова

МОК 4-та школна година,Новитѣ схващания на ученика, (1924–1925 г.) - чете Веселина Костадинова

МОК 5 год. "Време и сила" 1925-1926год. - чете Роси, Ангелина Михайлова

МОК 6-та школна година, "Посока и растене" (1926-27) Георги Христов, Йордан Стоянов
МОК 7-ма школна година (1927-1928) - чете Ганка Кирилова

МОК 7и 8 год. "Божествените Условия" - 1927-1928г - 4 беседи - Даниела Манолова

МОК 8 год. "Възможни неща" - 1928-1929г.  - чете Мария Брайкова

МОК 9 год. "Служене, почит и обич" - 1929-1930г. - чете Цвета Коцева 

МОК 10 год. " Път към живота" - 1930-1931г. - чете Анна Стоименова

МОК 11 год. "Съществувание, живот и отношение" - 1931-1932г. - чете Янка Русева, Нели Фиалковска, Петя Маринова 

МОК 12 год. "Великата разумност" - 1932-1933г. - чете Гергана Костадинова, Ганка Кирилова 

МОК 13 год. " Перпендикулярно отношение" - 1933-1934г. - чете Ганка Кирилова, Ангелина Михайлова 

МОК 14 год. "Права обхода и права постъпка"-1934-1935г. - чете Диана Митева, Михаела Андреева, Надежда Ножарова, Петя Маринова 

МОК 15 год. 1 том "Господар и слуга" 1935-1936год. - чете Албена Ивова 

МОК 15 год. 2 том "Основният тон" - 1935-1936г - чете Милена Бокова, Албена Ивова 

МОК 16 год. "Разумните същества" - 1936-1937г. - чете Николина Банева 

МОК 17 год. "Възможности в живота" - 1937-1938г. - чете Цвета Коцева

МОК 18 год. "Скръб и радост" - 1938-1939г. - чете Иванка Петрова 

МОК 19 год. 1 том "Смяна на състоянията" - 1939-1940 г. - чете Диана 

МОК 19 год. 2 том "Пътят към щастието" - 1939-1940 г. - чете Николина Банева 

МОК 20 год. 1 том "Най-лесното" - 1940-1941г. - чете Емилия Стоева  - записва се

МОК 20 год. 2 том "Живот, светлина и сила" - 1940-1941г. - чете Николина Банева 

МОК 21 год. "Двете Божествени посещения" - 1941-1942г. - чете Иванка Петрова 

МОК 22 год. "Минало, настояще, бъдеще" - 1942-1943г. - чете Надя Денева 

МОК 23 год. "Силите на Природата" - 1943-1944г. - чете Диана, Николина Банева

Общ окултен клас (ООК)


ООК 1 год. Трите живота (1922) - чете Милен Колев
ООК 2 год.  Положителни и отрицателни сили (1922-1923г.) - чете Надка Иванова

ООК 3 год. "Високият идеал" (1923-1924г.) - Чете Милен Колев

ООК 4 год. "Абсолютна справедливост" - 1924-1925г - чете: Милен Колев

ООК 5 год. 1 и 2 том - "Козативни сили" - 1925-1926г. - чете Живка Герджикова
ООК 5 год.  3 том - "Условия на Разумния Човек" - 1926г. - чете Росица Пармакова

ООК 6 год. "Отношение на простите истини към човека" 1926-1927г. - Цвета Коцева

ООК 7 год. "Великото и красивото" - 1927-1928год. - Живка Герджикова

ООК 8 год. "Ключът на живота" - 1928-1929год. - Цвета Коцева

ООК 9 год. 2 том - "Степени на съзнанието" - 1929-1930г. -  Добрина-Радостина Костадинова

ООК 9 год. 1 и 3 том - "Естествен ред на нещата"- 1929-1930г- Добрина Радостина, Цветанка Георгиева

ООК 10 год. 1 том - "Божият глас" - 1930г. - Милен Колев

ООК 10 год. 2 том - "Просветено съзнание" - 1930-1931г. - чете Милен Колев

ООК 10 год. 3 том - "Реалности И Сенки" - 1931год. - Антон Трендафилов, Милен Колев

ООК 11 год. "Събуди се" - 1931-1932г - Румяна Николаева, Лилия Апостолова, Иванка Петрова

ООК 12 год. "Новата мисъл" - 1932-1933год - Цвета Коцева

ООК 13 год. "Вечният порядък" - 1933-1934г. - Цвета Коцева

ООК 14 год. "Ако говоря" - 1934-1935г. - Иванка Петрова

ООК 15 год. 1 том "Към извора" - 1935-1936г. - чете Надка Иванова

ООК 15 год. 2 том "Петте врати" - 1936г. - Надка Иванова

ООК 16 год. "Запалената свещ" - 1936-1937г. - чете Цвета Коцева

ООК 17 год. "Божественият импулс" - 1937-1938г. - чете Цвета Коцева 

ООК 18 год. "Славата Божия, Царството Божие и Волята Божия"-1938-1939г. - чете Надка Иванова 

ООК 19 год. "Единственото богатство" - 1939-1940г. - чете Николина Банева

ООК 20 год. "Всеки ден по една добра мисъл" - 1940-1941г. - чете: Надка Иванова 

ООК 21 год. "Буден ум и будно сърце" - 1941-1942г. - чете Даниела Найденова, Иванка Петрова 

OOK 22 год. 1том -"Факти, Закони, Принципи"-1942-1943г. - чете: Теодорина Кожухарова, Цветанка Георгиева

ООК 22 год. 2 том "Факти, закони, принципи" - 1942-1943г. - чете: Цвета Коцева 

ООК 23 год. "Трите свещи" - 1943-1944г. - чете Нели Недялкова 

Съборни беседи. Рилски беседи

СБ "Мировата Любов" - 1919-1921г. - чете Нели Недялкова

СБ "Новият живот" - 1922-1924г.- чете Цвета Коцева

СБ "Свещенният огън" - 1925-1926г. чете Иванка Петрова

СБ  "Пътят на ученика" - 1927г. - чете Нели Недялкова

СБ, РБ - 1929-1930г. - чете Милен Колев, Нели Недялкова 

СБ, "Любов към Бога" - 1931г. - чете Цвета Коцева 

СБ "Книгата на Великия живот" - 1932-1934г. - чете Цвета Коцева

СБ "Царският път на душата" - 1935-1936г - чете Цвета Коцева 

СБ "Лъчи на живота" - 1937г. - чете Иванка Петрова 

СБ "Възможности за щастие" - 1941-1943г. - чете Живка Герджикова 

Младежки събори - 1923-1930г. - чете Николина Банева 

Рилски беседи - "Двигатели в живота" - 1938 год. - чете Милен Колев

Рилски беседи - "Езикът на любовта" - 1939 год. - чете-Нели Нeдялкова

Рилски и Неделни беседи - 1940г "Божественият и човешкият свят" - чете Живка Герджикова

 

Утринни слова (УС)

 
УС 1 год.- "Абсолютната истина".1930-1932г - чете Мария Кисьова

УС 2 год. "Сеятелят" 1932-1932г. - чете Цвета Коцева

УС 7 год. "Ликвидация на века" - 1937-1938г. - чете Живка Герджикова

УС 8 год "Добрият език" - 1938-1939г. - чете Цветанка Георгиева 

УС 8 год. 2 том "Изпитът на Любовта" - 1938-1939г. - чете Цветанка Георгиева - записва се

УС 9 год 1 том - "Първият момент на любовта" - 1939-1940г. - чете Нели Недялкова 

УС 9 год.2 том - "Обичайте и радвайте се" - 1939-1940 г. - чете Снежана Николаева, Петя Маринова 

УС 10 год. "Съгласуване на мислите" - 1940-1941г. - чете Цвета Коцева 

УС 11 год. 1 том "Последното добро" - 1941-1942г. - чете Йордан Стоянов  

УС 11 год. 2 том "Близо и далеч" - 1941-1942г. - чете Росинка Иванова, Йордан Ангеличев, Светла Николова 

УС 12 год. 1 том "Важни и належащи неща" 1942-1943г. - чете Надка Иванова 

УС 12 год. 2 том "Плодовете на любовта" - 1942-1943г. - чете Иванка Петрова 

УС 13 год. "Новото начало" - 1943-1944г. - чете Кирил Кирилов 

Последно слово

Заветът на Любовта -том I, Последни Слова и Извънредни Беседи от томчето "Заветът на Любовта" 1944год. - чете Нели Недялкова
Заветът на Любовта -том II, Последни Слова държани от Учителя 1944 год.- Чете Нели Недялкова
Заветът на Любовта - 3том, ИБ, 1944г. Последно Слово - Нели Недялкова  


 Беседи пред сестрите

"Великата майка" - Беседи пред сестрите(Четвъртъчни беседи) (1917- 1932) - чете Таня Димитрова, Цвета Коцева

Извънредни беседи (ИБ)

 
ИБ  "Тихият глас" - 1924-1930г.  - чете Митко Ненков

ИБ "Ходете във Виделината" - 1898-1913г. - чете: Роси

ИБ - 1913-1918г. - чете: Цвета Коцева 

ИБ -1920-1922г. - чете Тина Електра, Николина Банева, Нели Недялкова 

ИБ - 1923-1933г. - чете Цвета Коцева 

ИБ - 1934-1940г - чете Нели Недялкова 

ИБ, Беседи пред ръководителите - 1923-1930г - чете Митко Ненков 

Клас на Добродетелите

Клас на Добродетелите - Цвета Коцева

 

Избрани беседи от различни класове

Девет избрани беседи и записани от Надка Иванова

Четири избрани беседи, СБ, УС - чете Мария Кисьова

14 избрани беседи (1933, 1934, 1935, 1942) включени са беседи от Учителя, резюмета от Влад Пашов и материали от архива на Боян Боев - диктори: Зорница Попова, Тодор Янкулов, Мария Кисова, Андрей Грива, Галя Герасимов

Други

Биография и избрани мисли от Учителя - Чете Богомил Костов

Протоколи от годишните срещи на Веригата - 1905-1915г. - чете: Калоян Христов, Кирил Кирилов 

"Науката и възпитанието" - 1896г - чете Надя Денева

"Разговорите при седемте рилски езера" - Боян Боев - чете Кирил Кирилов

"Живот за цялото" - Георги Радев - чете Кирил Кирилов

"Учителят, лечителят, пророкът" 1 том - чете Николина Банева

"Учителят, лечителят, пророкът" 2 том - чете Иванка Петрова

Link to comment
Share on other sites

1897 Тайните на Духа, ИБ - 1987, Варна, Аудио - чете Нели Недялкова - Видео
ХИО-ЕЛИ-МЕЛИ-МЕСАИЛ, ИБ - София, 2.9.1897г. Аудио - чете Нели Недялкова - Видео

1898

Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ - Варна, 20.9.1898г. Аудио - чете Нели Недялкова - Видео
Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско / Призив, ИБ - Варна, 8.10.1898г. Аудио - чете Нели НедялковаАудио - чете Калоян Христов  - Видео 

                   1899

Свидетелствата Господни, ИБ - Варна, 13.2.1899г. Аудио - чете Нели Недялкова - Видео
Божието обещание, ИБ - Варна, 24.2.1899г.  Аудио - чете Нели Недялкова- Видео
Отговори на Свидетелствата Господни, ИБ - Бургас, 28.2.1899г. Аудио - чете Нели Недялкова- Видео

1900

Разговор първи - УПЪТВАНЕ, ИБ - 25.6.1900г. Аудио - чете Нели Недялкова
Разговор втори - СЪРЦЕТО И БОГ, ИБ - 30.6.1900г. Аудио - чете Нели Недялкова
Разговор трети - ХРАНАТА И СЛОВОТО, ИБ - 1.7.1900г. Аудио - чете Нели Недялкова
Разговор четвърти - ЖИВОТЪТ И ВЪЗРАЖДАНЕТО, ИБ - 5.7.1900г. Аудио - чете Нели Недялкова
Разговор пети - ВЪЗДИГАНЕ ДУША И ДУХ, ИБ - 5.7.1900г. Аудио - чете Нели Недялкова
Разговор шести - ПЪТЯТ И ИСТИНАТА, ИБ - 8.7.1900г. Аудио - чете Нели Недялкова
Разговор седми - ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИБ - Нови Пазар, 9.7.1900г. Аудио - чете Нели Недялкова
Трите неща. Разговор с Духа Господен, ИБ - Нови Пазар, 1.10.1900г. Аудио - чете Нели Недялкова - Видео

1903

Благовремието, ИБ - 1903г. Аудио - чете Нели Недялкова
Мисли и упътвания, ИБ - 1903г. Аудио - чете Нели Недялкова
Своенравието, ИБ - 1903г. Аудио - чете Нели Недялкова
Божието желание, ИБ - Варна, 10.8.1903г. Аудио - чете Роси
Слово 1903, Варна, ИБ - Варна, 10.8.1903г. Аудио - чете Нели Недялкова
Годишна среща на Веригата - Варна 1903, СБ - Варна, 14.8.1903г. Аудио - чете Калоян Христов
Мир да бъде на всички ви / Слово 1903, Русе, ИБ - Русе, 12.12.1903г.  Аудио - чете РосиАудио - чете Нели Недялкова

1904

Слово 1904, Варна, ИБ - Варна, 22.8.1904г. Аудио - чете Нели Недялкова

1906

ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА, Варна, 1906 г., СБ - Варна, 11.8.1906г. Аудио - чете Калоян Христов

1907

ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА, Варна, 1907 г., СБ - Варна, 15.8.1907г. Аудио - чете Калоян Христов

1908

ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА, Варна, 1908 г., СБ - Варна, 9.8.1908г. Аудио - чете Калоян Христов

1909

Поздрав на всички, ИБ - 1.8.1909г. Аудио - чете Кирил Кирилов, Аудио - чете Роси
Любовта, ИБ - 12.8.1909г. Аудио - чете Роси
ГОДИШНА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА, Варна, 1909 г., СБ - Варна, 15.8.1909г. Аудио - чете Кирил Кирилов

1910

ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА 1910 г. Велико Търново, СБ - В.Търново, 14.8.1910г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Приложение към протокола от 1910 г., СБ - В.Търново, 18.8.1910г. Аудио - чете Цвета Коцева
Бележки от едно тефтерче на Д. Голов, ИБ - 1.10.1910г. Аудио - чете Роси

1911

Добро сърце и добър ум, ИБ - В.Търново, 1.1.1911г. Аудио - чете Роси
Приложение към протокола от 1911 г., ИБ - В.Търново, 1.1.1911г.
Канарата и дървото, ИБ - В.Търново, 7.1.1911г. Аудио - чете Роси
ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА 1911 г. Велико Търново, СБ - В.Търново, 10.8.1911г.  Аудио - чете Кирил Кирилов
Господнята вечеря, СБ - В.Търново, 14.8.1911г.  Аудио - чете Цвета Коцева
Мисли от г-н П.Дънов, ИБ - София, 27.9.1911г. Аудио - чете Роси
Събрание, водено от г-н Дънов, ИБ - София, 2.10.1911г. Аудио - чете Роси
Друго направление, ИБ - 16.10.1911г. Аудио - чете Роси
Камъкът има мистично значение, ИБ - София, 23.10.1911г. Аудио - чете Роси

1912

Защо Бог не премахне злото завинаги?, ИБ - 14.1.1912г. Аудио - чете Роси
Упование на Господа, ИБ - 19.2.1912г. Аудио - чете Роси
Събрание, водено от г-н Петър Дънов, ИБ - 26.2.1912г. Аудио - чете Роси
Любов и единство, ИБ - 4.3.1912г. Аудио - чете Роси
Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ - 11.3.1912г.
Що значи съдба?, ИБ - 18.3.1912г. Аудио - чете Роси
За да възкръснеш, ИБ - 25.3.1912г. Аудио - чете Цвета Коцева
И гласът му се чува, ИБ - 1.4.1912г. Аудио - чете Роси
Съединителната линия, ИБ - 8.4.1912г. Аудио - чете Роси
Да бъдем готови, ИБ - 15.4.1912г. Аудио - чете Цвета Коцева
Силната отрова, ИБ - 22.4.1912г. Аудио - чете Роси
Вечно млади, ИБ - 29.4.1912г. Аудио - чете Роси
Подквасата, ИБ - 13.5.1912г. Аудио - чете Роси
Деца по сърце, ИБ - 20.5.1912г. Аудио - чете Роси
Ще дойде като светлина, ИБ - 3.7.1912г. Аудио - чете Роси
Завета на цветните лъчи на светлината, СБ - В.Търново, 15.8.1912г.
ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА 1912 г. Велико Търново, СБ - В. Търново, 15.8.1912г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Вие сте поканени да работите, ИБ - В.Търново, 24.8.1912г. Аудио - чете Цвета Коцева
Защо ви помагам?, ИБ - В.Търново, 2.9.1912г. Аудио - чете Цвета Коцева
Въжето на дявола, ИБ - 9.9.1912г. Аудио - чете Роси
Преходната граница, ИБ - 16.9.1912г. Аудио - чете Роси
Обсадно положение, ИБ - 23.9.1912г. Аудио - чете Цвета Коцева
Елохим, ИБ - 30.9.1912г. Аудио - чете Роси
Същественото за днес, ИБ - 7.10.1912г. Аудио - чете Роси
Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ - 14.10.1912г. Аудио - чете Роси
Името Господне, ИБ - 21.10.1912г. Аудио - чете Роси
Всекиму според вечната Правда, ИБ - 28.10.1912г. Аудио - чете Роси

1913

Към всички, ИБ - София, 18.7.1913г. Аудио - чете Роси
Назидавайте себе си, ИБ - София, 13.8.1913г. Аудио - чете Роси
Умни и силни, ИБ - 15.11.1913г. Аудио - чете Цвета Коцева
Като младенци, ИБ - 22.11.1913г. Аудио - чете Роси
Ще постигнем, ИБ - 22.11.1913г. Аудио - чете Цвета Коцева
Делението, ИБ - 25.11.1913г. Аудио - чете Роси
Смел и решителен, ИБ - 27.11.1913г. Аудио - чете Роси
Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта, ИБ - 29.11.1913г. Аудио - чете Роси
Постоянството, ИБ - В.Търново, 6.12.1913г. Аудио - чете Роси
Онова, което ще повдигне човека, ИБ - 17.12.1913г. Аудио - чете Роси
 
1914
Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ - София, 6.1.1914г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Беседа за празника на пролетта, ИБ - София, 9.3.1914г.  Аудио - чете Цвета Коцева
Ето човекът, НБ - София, 16.3.1914г.   Аудио - чете Мария Кисьова; Втори вариант (видео)
Житното зърно, НБ - София, 23.3.1914г. Аудио - чете Мария Кисьова; Втори вариант (видео)
Четирите основни елемента, НБ, ИБ - Бургас, 6.4.1914г.   Аудио беседа (чете Калоян Христов); Втори вариант (видео)    
Мисли от г-н Дънов, ИБ - Бургас, 9.4.1914г.  Аудио - чете Цвета Коцева
Познайте Истината и Истината ще ви направи свободни, ИБ - Бургас, 13.4.1914г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Явлението на Духа, НБ - София, 20.4.1914г. Аудио беседа, Аудио - чете Кирил Кирилов
Талантите, НБ - София, 27.4.1914г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Любовта, НБ - София, 6.7.1914г. ВидеоклипАудио - чете Кирил Кирилов
Сънищата на Йосифа, НБ - София, 20.7.1914г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Законът на служенето, НБ - София, 27.7.1914г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Важността на малките неща, НБ - София, 3.8.1914г. Аудио - чете Кирил КириловАудио беседа

ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ВЕРИГАТА 1914 г. Велико Търново, СБ - В. Търново, 10.8.1914г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Съборна среща в Търново, ИБ - В. Търново, 18.8.1914г.  Аудио - чете Цвета Коцева
Мир вам!, НБ - София, 11.9.1914г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Необходимостта да познаваме Бога, НБ - София, 21.9.1914г. Аудио - чете Кирил Кирилов,  Аудио беседа
Колко по-горе стои човек от овца!, НБ - София, 28.9.1914г. Аудио - чете Кирил Кирилов,  Аудио беседа
Фарисей и Митар, НБ - София, 5.10.1914г., Аудио - чете Кирил Кирилов,   Аудио беседа
Условията на вечния живот, НБ - София, 12.10.1914г. Аудио - чете Кирил Кирилов Аудио беседа
Страхът, НБ - София, 19.10.1914г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Духът и плътта. Приливи и отливи в, НБ - София, 2.11.1914г., Аудио - чете Кирил Кирилов,   Аудио беседа
В начало бе, НБ - София, 8.11.1914г.,Аудио - чете Кирил Кирилов,   Аудио беседа
Словесното мляко, НБ - София, 16.11.1914г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Учителите, НБ - София, 7.12.1914г., Аудио - чете Кирил Кирилов,  Аудио беседа

 

Link to comment
Share on other sites

1915

Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от УчителяИБ - Бургас, 5.1.1915г.
Разговор за ОткровениетоИБ - Бургас, 5.1.1915г. Аудио - чете Цвета Коцева
Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнинИБ - Бургас, 6.1.1915г. Аудио - чете Цвета Коцева
Идването на ХристаИБ - 8.1.1915г.  Аудио - чете Цвета Коцева
Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земятаИБ - Бургас, 10.1.1915г. Аудио - чете Цвета Коцева
Ако ме любите, ще опазите моите заповедиИБ - Бургас, 11.1.1915г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Ако солта обезсолее, с какво ще се осолиИБ - Бургас, 15.1.1915г. Аудио - чете Цвета Коцева
Искайте сила, имайте вяраИБ - Бургас, 21.1.1915г. Аудио - чете Цвета Коцева
Христос ще дойде и ще се проявиИБ - Бургас, 21.1.1915г. Аудио - чете Цвета Коцева
Равновесие между Мъдрост и ЛюбовИБ - Бургас, 22.1.1915г. Аудио - чете Цвета Коцева
8000 годиниИБ - Бургас, 25.1.1915г. Аудио - чете Кирил Кирилов,  
ВеликденНБ - 22.3.1915г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Многоценният бисерНБ - 19.4.1915г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Новото основаниеНБ - София, 10.5.1915г. Аудио - чете Кирил КириловАудио беседа
Божественият ПромисълНБ - 24.5.1915г.Аудио - чете Кирил Кирилов
ИзкушениетоНБ - София, 20.6.1915г. Аудио беседа, Аудио - чете Кирил Кирилов
Блудният синНБ - София, 27.6.1915г. Аудио - чете Кирил Кирилов
МолитваНБ - София, 4.7.1915г.Аудио - чете Кирил Кирилов , Аудио беседа
Добрият самарянинНБ - София, 11.7.1915г. Аудио - чете Кирил Кирилов,
Стари и нови меховеНБ - 12.7.1915г. Аудио беседаАудио - чете Кирил Кирилов

Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915СБ - В.Търново, 4.8.1915г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Свобода на ДухаНБ - 23.8.1915г. Аудио - чете Кирил Кирилов
РождениетоНБ - 25.12.1915г. Аудио - чете Кирил Кирилов

Link to comment
Share on other sites

1916

ИстинатаНБ - 24.4.1916г.Аудио - чете Кирил КириловАудио беседа
За молитвата "Отче наш", ИБ - 16.7.1916г. (не е отпечатана)
МилосърдиетоНБ - София, 17.9.1916г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Ти знаешНБ - София, 1.10.1916г. Аудио беседаАудио - чете Кирил Кирилов
Поради радосттаНБ - София, 8.10.1916г. Аудио беседа , Аудио - чете Кирил Кирилов

Да възлюбиш ГосподаНБ - София, 15.10.1916г. Аудио - чете Калоян Христов
Да я не пия ли?НБ - София, 22.10.1916г. Аудио - чете Калоян Христов
МъдросттаНБ - София, 29.10.1916г. Аудио - чете Калоян Христов
Христа да придобияНБ - София, 5.11.1916г. Аудио - чете Калоян Христов
Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни девиНБ - София, 16.11.1916г. Аудио - чете Калоян Христов
Разсмотрете криновете в полето как растатИБ - София, 19.11.1916г.  Аудио - чете Калоян Христов
ЗакхейНБ - София, 26.11.1916г. Аудио - чете Калоян Христов
Ще ви въздигнаНБ - София, 3.12.1916г. Аудио - чете Калоян Христов
Спаси ниНБ - София, 17.12.1916г. Аудио - чете Калоян Христов
Ще бъдат научениНБ - София, 24.12.1916г. Аудио - чете Калоян Христов
Отдайте Божието БогуНБ - София, 31.12.1916г. Аудио - чете Калоян Христов

Link to comment
Share on other sites

1917

Братът на най-малкитеИБ, НБ - София, 1.1.1917г. Аудио - чете Цвета Коцева
Растете в благодат! / Растене и познаниеНБ - 7.1.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
Марта и МарияНБ - 14.1.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
Достатъчна ти е Моята благодатИБ - София, 18.1.1917г.  Аудио - чете Цвета Коцева
Двамата господариНБ - 21.1.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
Все що е писаноНБ - София, 28.1.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
БлаженитеНБ - 4.2.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
Хигиена на човешката душаИБ, БС - София, 8.2.1917г. Аудио - чете Цвета Коцева,  Аудио - чете Таня Димитрова
ДецатаНБ - София, 11.2.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
Венецът на животаИБ, БС - София, 15.2.1917г., Аудио - чете Цвета Коцева,  Аудио - чете Таня Димитрова
Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предаденоНБ - София, 18.2.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
СпасениетоНБ - София, 25.2.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
Без товарИБ, БС - 22.3.1917г. Аудио - чете Цвета Коцева
КръстътНБ - София, 22.3.1917г. Аудио - чете Цвета Коцева
СолтаНБ - София, 25.3.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
Волята БожияИБ, БС - София, 29.3.1917г. Аудио - чете Цвета Коцева Аудио - чете Таня Димитрова
ВиделинатаНБ - София, 1.4.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
Оправдание и спасениеИБ, БС - София, 5.4.1917г.. Аудио - чете Цвета Коцева, Аудио - чете Таня Димитрова
Яковъ и ИсавъНБ - София, 8.4.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
Влиянието на музикатаИБ - 12.4.1917г. Аудио - чете Цвета Коцева
Радвайте сеНБ - София, 15.4.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
Божията воля / Волята БожияНБ - София, 22.4.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
ЧистосърдечнитеНБ - София, 29.4.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
Съчетанието / Което Бог е съчеталИБ, БС - София, 3.5.1917г,
Аудио - чете Цвета Коцева,  Аудио - чете Таня Димитрова
Взимане и даванеНБ - София, 6.5.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
Богъ е съчеталъНБ - София, 13.5.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
Доброто съкровищеНБ - София, 20.5.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
Пребъдете / ПръбѫдванеНБ - София, 27.5.1917г. Аудио - чете Калоян Христов
ПростотатаИБ, БС - София, 31.5.1917г., Аудио - чете Цвета Коцева, Аудио - чете Таня Димитрова
Бог е ДухНБ - София, 3.6.1917г. Аудио - чете Нели Недялкова, Аудио - чете Надка Иванова
Дали можеНБ - София, 10.6.1917г. Аудио - чете Нели Недялкова, Аудио - чете Надка Иванова
ПисмоИБ - Варна, 2.9.1917г. Аудио - чете Цвета Коцева
ПисмоИБ - Варна, 14.8.1917г. Аудио - чете Цвета Коцева
До всички приятелиИБ - Варна, 26.8.1917г. Аудио - чете Цвета Коцева
До всички приятелиИБ - Варна, 2.9.1917г.
ПисмоИБ - Варна, 19.12.1917г.
ПисмоИБ - Варна, 21.12.1917г. Аудио - чете Цвета Коцева

Link to comment
Share on other sites

1918

ПисмоИБ - Варна, 9.2.1918г. Аудио - чете Цвета Коцева
Числото 153ИБ - Варна, 22.3.1918г. Аудио - чете Цвета Коцева
Съхранение на душевната енергияИБ, БС - София, 10.6.1918г., Аудио - чете Цвета Коцева Аудио - чете Таня Димитрова
Пълнене и празненеБС - София, 26.6.1918г., Аудио - чете Цвета КоцеваАудио - чете Таня Димитрова
Доведете гоНБ - София, 30.6.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Трите положенияНБ - София, 7.7.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
В истия часНБ - София, 14.7.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Радостни и търпеливиНБ - София, 21.7.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Заведеевата майкаНБ - София, 23.7.1918г. Аудио - чете Цвета Коцева
Събличане и обличанеНБ - София, 28.7.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Доброто виноНБ - София, 4.8.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Двете жениНБ - София, 11.8.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Погледна ПетраНБ - София, 18.8.1918г.  Аудио - чете Нели Недялкова
Скритият квасНБ - София, 25.8.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
ВкъщиНБ - София, 1.9.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Да Го посрещнатНБ - София, 8.9.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Не може да се укриеНБ - София, 15.9.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Двамата братяНБ - София, 22.9.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
В мое имеНБ - София, 29.9.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Да се родиНБ - София, 6.10.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Двата полюсаНБ - София, 13.10.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Дух ГосподенНБ - София, 20.10.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Двете заповедиНБ - София, 27.10.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
ПризванитеНБ - София, 3.11.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Който намигваИБ, БС - София, 7.11.1918г., Аудио - чете Цвета КоцеваАудио - чете Таня Димитрова
Да наеме работнициНБ - София, 10.11.1918г.  Аудио - чете Нели Недялкова
Като чухаНБ - София, 17.11.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Изобилният животНБ - София, 1.12.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
Малък разбор / ЛемуилНБ, ИБ, БС - София, 5.12.1918г., Аудио - чете Цвета КоцеваАудио - чете Таня Димитрова
Разделено царствоНБ - София, 8.12.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
И рече баща муНБ - София, 15.12.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова
НеизвестнотоНБ - София, 29.12.1918г. Аудио - чете Нели Недялкова

 

Link to comment
Share on other sites

1919

 

Великите условия на живота, НБ - София, 12.1.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Встъпление в Любовта, ИБ, БС - София, 16.1.1919г., Аудио - чете Цвета КоцеваАудио - чете Таня Димитрова
Голямата вяра, НБ - София, 19.1.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Лозата и пръчките, НБ - София, 26.1.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Като себе си, НБ - София, 2.2.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Противоречие в съзвучието, НБ - София, 9.2.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Ако не бях дошъл, НБ - София, 2.3.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Моето иго, НБ - София, 9.3.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
С любов се взима, НБ - София, 22.3.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Детето растеше, НБ - София, 30.3.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Господ му рече, НБ - София, 6.4.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Нито тържик, НБ - София, 13.4.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Това учение, ИБ, БС - София, 17.4.1919г., Аудио - чете Цвета Коцева,  Аудио - чете Таня Димитрова
Като го видя Петър, НБ - София, 20.4.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Кога се молиш, НБ - София, 27.4.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Изгряващото слънце, НБ - 4.5.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Светило на тялото, НБ - 11.5.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Гредата, НБ - 18.5.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Трапезата на Новия Завет, НБ - 25.5.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Отхвърленият камък, НБ - 1.6.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Гърбавата жена, НБ - 8.6.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Учител и Господ, НБ - София, 15.6.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Призваха Исуса, ИБ, БС - София, 19.6.1919г., Аудио - чете Цвета Коцева,  Аудио - чете Таня Димитрова
Малкият закон, НБ - София, 22.6.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Старият книжник, НБ - София, 29.6.1919г. Аудио - чете Калоян Христов
Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ - В.Търново, 19.8.1919г. Аудио - чете Нели Недялкова
Мировата Любов, СБ - В.Търново, 19.8.1919г.  Аудио - чете Мария Кисова;  Аудио беседа (видео)
Обяснение върху обстановката на залата за събрания, СБ - В.Търново, 19.8.1919г. Аудио - чете Нели Недялкова
Правият път, СБ - В.Търново, 20.8.1919г. Аудио - чете Нели Недялкова
Разбиране и прилагане, СБ - В.Търново, 20.8.1919г. Аудио - чете Нели Недялкова
Живот вечен, СБ - В.Търново, 22.8.1919г. Аудио - чете Нели Недялкова
Методи за лекуване, СБ - В.Търново, 22.8.1919г. Аудио - чете Нели Недялкова
Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване), СБ - В.Търново, 22.8.1919г. Аудио - чете Нели Недялкова
Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот, СБ - В.Търново, 23.8.1919г. Аудио - чете Нели Недялкова
Космичната Обич, СБ - В.Търново, 24.8.1919г. Аудио - чете Мария Кисова;   Аудио беседа (видео),  
Методи за приложение, СБ - В.Търново, 24.8.1919г. Аудио - чете Нели Недялкова
Начин за себеконтрол, СБ - В.Търново, 24.8.1919г. Аудио - чете Нели Недялкова
Беседа по нарядите, СБ - В.Търново, 26.8.1919г. Аудио - чете Нели Недялкова
Втори наряд за 1919/20 г., СБ - В.Търново, 26.8.1919г. Аудио - чете Нели Недялкова
Първи наряд за 1919/20 г., СБ - В.Търново, 26.8.1919г. Аудио - чете Нели Недялкова
Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г, СБ - В.Търново, 26.8.1919г. Аудио - чете Нели Недялкова
Аз съм онзи човек, НБ - София, 28.9.1919г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Бог е говорил, НБ - София, 9.11.1919г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Двамата свидетели, НБ - София, 16.11.1919г. Аудио - чете Кирил Кирилов
И отиде та се представи, НБ - София, 30.11.1919г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Ще живее, НБ - София, 7.12.1919г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Работи на лозето ми, НБ - София, 14.12.1919г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Денят на доброто, НБ - София, 21.12.1919г. Аудио - чете Кирил Кирилов

Link to comment
Share on other sites

1920

Излязоха и завтекоха сеНБ - София, 8.1.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
НадеждатаИБ - Русе, 16.1.1920г. Аудио беседа (видео)Аудио - чете Николина Банева
Добрият пастирНБ - София, 18.1.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Съмнение и вяраИБ - София, 18.1.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Електричеството и магнетизмътИБ, ООК - 22.1.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Кротостта и смирениетоИБ, ООК - 22.1.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Земният и небесниятНБ - София, 1.2.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
МъчениетоИБ, ООК - 5.2.1920г. Аудио - чете Тина Електра
МолитватаНБ, ИБ - София, 8.2.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнствотоИБ, БС - София, 12.2.1920г., Аудио - чете Цвета Коцева,  Аудио - чете Таня Димитрова
Силите в ПриродатаИБ, БС - София, 19.2.1920г., Аудио - чете Цвета Коцева,  Аудио - чете Таня Димитрова
Аз съм живНБ - София, 22.2.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Великата майкаИБ, БС - София, 26.2.1920г., Аудио - чете Цвета Коцева,  Аудио - чете Таня Димитрова
Що казва ДухътНБ - София, 29.2.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Труд и мъчениеИБ - 4.3.1920г. Аудио - чете Николина Банева
ВяраИБ, БС - София, 5.3.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Ще управлява всички народиНБ - София, 7.3.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Девети март (22 март)ИБ - 9.3.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Ден на равноденствиетоИБ - София, 22.3.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Законът и пророцитеНБ - София, 28.3.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Зачудиха сеНБ - София, 4.4.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Отиде след НегоНБ - София, 11.4.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Молих сеНБ - София, 18.4.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Приятел и рабНБ, ИБ - София, 25.4.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
По преданиеНБ - София, 2.5.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Запалят свещНБ - София, 9.5.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Работете с ЛюбовИБ, БС - София, 10.5.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Десен и ляв пътНБ, ИБ - Сливен, 13.6.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
РазговорИБ - Сливен, 15.6.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Три процесаИБ - Бургас, 23.6.1920г. Аудио - чете Николина Банева
На вечеря с УчителяИБ - Бургас, 25.6.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Живи извориИБ - Бургас, 26.6.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Закон за изменениеИБ - Бургас, 27.6.1920г. Аудио - чете Николина Банева
От мен да мине / От мен да заминеНБ, ИБ - Бургас, 27.6.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Щастието е в человекаИБ - Бургас, 27.6.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Законът на плътта е закон на ограничениетоИБ - Бургас, 28.6.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Божественият пламък. Разговори с УчителяИБ - Сливен, 11.7.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Симоне Йонин, любиш ли ме?ИБ - Сливен, 12.7.1920г. Аудио - чете Николина Банева
РъкатаИБ - Сливен, 13.7.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Двата принципа (Съчетание на отношенията)ИБ, БС - София, 8.8.1920г. Аудио - чете Кирил Кирилов Аудио - чете Цвета Коцева

Беседа за учителите и майките като възпитателиСБ - В.Търново, 19.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Новото човечествоСБ - В.Търново, 19.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Път, Истина и животСБ - В.Търново, 19.8.1920г.  Аудио - чете Нели Недялкова
Необходими условия за ученикаСБ - В.Търново, 20.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 20 август и Мерило за правилно разбиранеСБ - В.Търново, 20.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 21 август и Идване и възприемане на ДухаСБ - В.Търново, 21.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Образуване на един класКД - В.Търново, 22.8.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Сутрешен наряд, 22 август и Работа за през годинатаСБ - В.Търново, 22.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Гимнастически упражненияСБ - В.Търново, 23.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Голям е само БогИБ - В.Търново, 23.8.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Работа върху чистотата и самообладаниетоСБ - В.Търново, 23.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 23 август и Работа на ученицитеСБ - В.Търново, 23.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 24 август и Големец и слугаСБ - В.Търново, 23.8.1920г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 25 августСБ - В.Търново, 23.8.1920г.
Първоначален езикИБ - В.Търново, 30.8.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Аз ви избрахИБ - В.Търново, 12.9.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Добрата молитваИБ - В.Търново, 12.9.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Сърцето си никому в заем не давайтеИБ - В.Търново, 12.9.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Когато дойде ДухътИБ - В.Търново, 14.9.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Три картиниИБ - В.Търново, 15.9.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Аз дойдох, за да имат животИБ - В.Търново, 17.9.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Добри ученициИБ - В.Търново, 19.9.1920г. Аудио - чете Николина Банева
За възпитанието на децатаИБ - В.Търново, 26.9.1920г. Аудио - чете Николина Банева
С любов и вяраИБ - В.Търново, 26.9.1920г. Аудио - чете Николина Банева
400 000 формиИБ - В.Търново, 3.10.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Без съмнение и без отсрочкаИБ - В.Търново, 10.10.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Когато посрещатеИБ - В.Търново, 10.10.1920г.  Аудио - чете Цвета Коцева
Само хлябИБ - В.Търново, 12.10.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Нито се променя, нито се изменяИБ - В.Търново, 14.10.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Което се променя, без да се изменяИБ - В.Търново, 17.10.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Закон за правдаИБ - В.Търново, 24.10.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Който има мирИБ - В.Търново, 24.10.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Две лептиИБ - В.Търново, 30.10.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Точка, линия, плоскост, кубИБ - В.Търново, 7.11.1920г. Аудио - чете Цвета Коцева
Една гредаИБ - В.Търново, 8.11.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Где е правият път?ИБ - Шумен, 27.12.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Три законаИБ - Русе, 28.12.1920г.  Аудио - чете Цвета Коцева
Няма любов като Божията ЛюбовИБ - Русе, 29.12.1920г. Аудио - чете Николина Банева
С думата „може“ИБ - Русе, 30.12.1920г. Аудио - чете Николина Банева
Всичкият дългИБ - Русе, 31.12.1920г. Аудио - чете Николина Банева

Link to comment
Share on other sites

1921

Нова годинаИБ - Русе, 1.1.1921г.  Аудио - чете Николина Банева
Частен разговор с УчителяИБ - Русе, 1.1.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Двата велики законаИБ, НБ - Русе, 2.1.1921г. Аудио - чете Кирил Кирилов
Запазване и консервиране плодове и зеленчуциИБ - Русе, 2.1.1921г.
Съвети от УчителяИБ - Русе, 2.1.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Лекуване на разни болестиИБ - Русе, 3.1.1921г.
КроткитеНБ, ИБ - 25.1.1921г. Аудио - чете Кирил Кирилов
ЛюбовтаНБ - София, 27.2.1921г. Аудио - чете Кирил Кирилов Аудио беседа (видео)

ВяратаНБ - София, 6.3.1921г. Аудио - чете Кирил Кирилов Аудио беседа (видео)

Новият човек / Новиятъ човѣкъНБ - София, 13.3.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Фарисей и садукейНБ - София, 20.3.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Сеятелят / СѣятельтъНБ - София, 27.3.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъНБ - София, 3.4.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъНБ - София, 10.4.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Огнената пещНБ - София, 17.4.1921г. Аудио - чете Антон Каров
В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣНБ - София, 24.4.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Възкръсение на ЛюбовьтаНБ - София, 1.5.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Първата сестраНБ - София, 8.5.1921г. Аудио - чете Цвета Коцева
Изтълкувай ни тази притчаНБ - София, 15.5.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергияНБ - София, 22.5.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Път на мисълтаИБ - Витоша, 25.5.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуванеНБ - София, 29.5.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Ангелът отговориНБ - София, 5.6.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Физическият живот – път към духовния и Божествен животИБ - Витоша, 9.6.1921г. Аудио - чете Цвета Коцева
Двете жениНБ - София, 12.6.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Дойди след Мен/ И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“НБ - София, 19.6.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Влиянието на хармонията в животаИБ, БС - 20.6.1921г. Аудио - чете Цвета Коцева
В правда, истина и святост / Правда, истина и светостьНБ - София, 26.6.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Възпитание на човешката воляСБ - В.Търново, 19.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Гимнастически упражненияСБ - В.Търново, 19.8.1921г.
Пробуждане на колективното съзнаниеСБ - В.Търново, 19.8.1921г.  Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 19 август / Утринна беседаСБ - В.Търново, 19.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Закон на съвършенствотоСБ - В.Търново, 20.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпросиСБ - В.Търново, 20.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 20 августСБ - В.Търново, 20.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Общи упражненияСБ - В.Търново, 21.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Определяне работата на четирите съветаСБ - В.Търново, 21.8.1921г.  Аудио - чете Цвета Коцева
Правилни методи за разбиранеСБ - В.Търново, 21.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 21 август / Утринна беседа (без заглавие)СБ - В.Търново, 21.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Утринна беседа (без заглавие)СБ - В.Търново, 21.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Четирите съветаСБ - В.Търново, 21.8.1921г.  -   Аудио - чете Цвета Коцева                    
Правилният развой на човешките енергииСБ - В.Търново, 22.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните силиСБ - В.Търново, 22.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Правилното употребление на ума, сърцето и волята в животаСБ - В.Търново, 22.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 22 августСБ - В.Търново, 22.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Отговор на зададени въпросиСБ - В.Търново, 23.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 23 август / РазмишленияСБ - В.Търново, 23.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Законът на самопожертванетоСБ - В.Търново, 24.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 24 август / Психически упражнения №1 и №2СБ - В.Търново, 24.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Разумно служенеСБ - В.Търново, 25.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Сутрешен наряд, 25 август / Психически упражнения №3 и №4СБ - В.Търново, 25.8.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Жертва, упование и радостИБ - София, 2.10.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Поздравът на ЛюбовтаНБ - София, 2.10.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Братя и сестри на ХристаНБ - София, 19.10.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Тогаз те ще просветнат!НБ - София, 23.10.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Синът БожиНБ - София, 30.10.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Ненаписаните закониНБ - София, 6.11.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Свидетелството на ДухаИБ, БС - София, 10.11.1921г. Аудио - чете Цвета Коцева
В ЕгипетНБ - София, 13.11.1921г. Аудио - чете Антон Каров
ПлачътНБ - София, 16.11.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Ананий и СапфираНБ - София, 20.11.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Аз ще го възкреся!НБ - София, 27.11.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Още по-блажени са!НБ - София, 4.12.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Стани и опаши се!НБ - София, 11.12.1921г. Аудио - чете Антон Каров
И Петър се грееше!НБ - София, 18.12.1921г. Аудио - чете Антон Каров
Живо течениеИБ - София, 19.12.1921г. Аудио - чете Нели Недялкова
Каквото вържете на земятаНБ - София, 25.12.1921г. Аудио - чете Антон Каров

Link to comment
Share on other sites