Jump to content

Хъркане / Цирей / Черен дроб


Recommended Posts

ХЪРКАНЕ.

Някой, като спи, хърка. Това показва, че дишането му не е правилно.

ЦИРЕЙ.

Някога циреят се лекува лесно, а някога процесът продължава цял месец.

Голям цирей ми излез... Ще отидете при Бога да Му разправяте за своя цирей. Важно е като отидеш при Господа, да Му кажеш, че имаш един цирей и да Го помолиш да го махне по някакъв начин. Той ще ти каже да го стиснеш, да изтече и после да го превържеш. След това ще махнеш с ръка, и циреят ще си отиде. Ако вярваш, циреят ще те напусне; ако не вярваш, дълго време ще го носиш и ще се оплакваш от болки.

Имаш един голям цирей на ръката си. Той не ти дава покой, не те оставя да спиш от болки. Дохожда твоят приятел да те види. Понеже той разбира малко от лекуване, взима една игла, обгаря я и бодва цирея. Ти усещаш болка, но той продължава работата си: изцежда цирея, намазва го с дървено масло, превързва го, и след един-два деня циреят изчезва.

Мойсей казва: Ако имаш някъде цирей, ще го пробиеш, ще го изстискаш, ще го намажеш със зехтин и ще го превържеш.

Ленено семе се сварява с мляко и захар и се налага на мястото.

Може да се употреби и следното средство: сварена бамя с мляко и захар се налага на мястото.

Ще вляза в един дом и ще забележа, че един от домашните страда от цирей. Ще взема малко вода, ще го измия, ще го превържа и ще кажа: „Циреят ще мине, в скоро време ще се освободите от всякаква болка." Както казвам, така става. Това е проявление на Божията Любов.

ЧЕРЕН ДРОБ.

Здравето на човека зависи от благосъстоянието на черния дроб.

Когато в сърцето ви проникнат неприятни, горчиви чувства, ще се стремите да се освободите от тях. Те оказват лошо влияние върху черния дроб, вследствие на което в него се явява известно разстройство.

При сегашното състояние на хората, когато някой преждевременно стане светия, разстройва му се черният дроб, и той казва: „Този е лош, не го обичам; онзи е лош, и него не го обичам." Почнеш ли да говориш така, ще знаеш, че черният ти дроб не функционира правилно. Пазете черния дроб. Хранете го добре. Той трябва да придобие своя естествен цвят. Не зная защо българите са го нарекли черен. Сега той трябва да придобие своя естествен цвят. Когато черният дроб е нормален, лицето на човека има приятен розов цвят. Козметичната краска на лицето зависи от черния дроб.

Черният дроб е трансформатор на чувствените енергии, като ги отправя към симпатичната нервна система.

Колкото по-правилно функционира черният дроб, толкова по-възвишени и благородни чувства има човек.

Ако черният дроб се подпуши, в човека се зараждат много отрицателни чувства, които тровят кръвта.

Когато черният дроб на човека се разстрои, това показва, че в неговите низши чувства има нещо неправилно.

Слънчевият възел се намира под влиянието на черния дроб, затова човек трябва да го държи в пълна изправност. Как ще го държи в изправност? Чрез слънчевия възел. Всички нечистотии от умствения, от сърдечния свят на човека отиват в черния дроб, а оттам в центъра на Земята, дето се пречистват. В този смисъл, слънчевият възел служи като канал за пречистване на нечистите мисли и чувства.

Чрез черния дроб, човек се свързва с йерархията „Власти" или Божествена сила.

Щом се разстрои черният дроб, разстройва се и нервната система, както и храносмилането.

Ако черният ви дроб е разстроен, вие не можете да възприемате трептенията на зеления цвят.

Симптоми при заболяване на черния дроб.

За да разберете какво е състоянието на черния ви дроб, гледайте какъв е цветът на лицето ви, светлината на очите и тяхната жизненост.

На някой мъж жена му неврастения я хванала, той казва: „Лоша жена станала." На жена ти черният дроб се е развалил, ще й даваш храна да се тонира.

Мъжът се разгневи черният му дроб е развален. И ако вие се разгневите, кажете: „Моят черен дроб не е на мястото си." При всяко нещастие, говорете на черния дроб, кажете: „Моля ти се, братко, като се дразниш ти, животът ни не върви, ти си благороден. Като си тъй, в ненормално състояние, какви ли не работи правиш." Всяка вечер му говори, и твоят живот ще се поправи. Този човек се е уединил, защото има в черния си дроб киселини повече, отколкото трябва. Те го правят неспокоен и го карат да се уединява и да избягва хората.

Не задържайте кисели чувства в сърцето си, за да не разстройвате черния си дроб.

Разстроен черен дроб.

Всяка лоша дума се отразява вредно върху черния дроб. Хигиената забранява на човека да си служи с отрицателни, дисхармонични думи. Върви ли против хигиената, човек разстройва черния си дроб.

Срещате човек, който се оплаква, че очите му са малко пожълтели. Вие го съветвате да отиде при лекар. Преглежда го лекарят и констатира появяването на жълтеница. Значи черният дроб на този човек е разстроен. Лекарят му предписва някакви лекарства, но причините за разстройството на черния дроб се крият другаде. Този човек се е хранил при голямо безпокойствие, при отрицателни състояния на своята мисъл и своите чувства. Заеме се за някоя работа и седне да се храни, все за работа си мисли и казва: „Нищо няма да излезе от тази работа... Ако река да се оженя, и от женитбата ми нищо няма да излезе... На църква ходя, но и от църквата нищо не очаквам." Ляга, става, яде, движи се този човек, но за всичко мисли отрицателно... Положителна, абсолютна вяра трябва на този човек.

Завиждате, стяга ви се сърцето от завист, тогава има възможност да заболее черният ви дроб.

Докато състоянието на вашия черен дроб не е нормално, вие сте лош човек; щом състоянието ви се подобри, вие ставате добър.

Слабо увеличение на черния дроб.

Черният дроб заболява, когато човек става в чувствата си ту топъл, ту студен, така се изменят електромагнитните течения в тялото и това се отразява върху черния дроб. Болестите в черния дроб и жлъчката идват от пресилена дейност на низши чувства, от свръхпроизводство на низши, дисхармонични чувства.

При тази болест се пие отвара от цикория. Употребява се цялото растение корен, стебло и листа.

При болести на жлъчката са полезни киселите храни, особено лимони. Да се избягват мазни храни. И по възможност да се даде почивка на черния дроб. Болният да се храни с по-лека храна.

Лекуване на черния дроб.

Когато черният дроб в някой човек е ненормален, той се лекува мъчно. Този човек пожълтява. Черният дроб в човека е свързан с малкия мозък.

А сега, боли ли те черният дроб, дойде лекарят, веднага инжекция. Не инжекция, а Слово говорѝ на черния дроб в Божествения свят той е нещо духовно. На тия органи ние ще им говорим тъй, както на разумни същества, разбирате ли?

Ще дам един метод, чрез който да си въздействате при разстройство на черния дроб. Турете дясната си ръка отпред на корема, с длан към корема, а лявата на кръста, пак с длан към тялото, и мислено прекарайте енергиите на Слънцето към центъра на Земята. След 10-15 минути състоянието ви ще се подобри и ще станете весели. Ако този метод не помогне, обърнете се мислено към Онзи, Който носи хармонията в Себе си. Щом се свържете с Него, състоянието ви ще се подобри, дишането ви ще стане правилно.

На всички казвам: Обикнете черния си дроб! Обичайте противоречията в света! Аз считам, че Бог е създал противоречията. Обичате ли противоречията, вие ще държите черния си дроб в пълна нормалност. Щом намирате, че светът не функционира както трябва, вие разстройвате черния си дроб.

Виждам, че и младият, и старият имат разстройство в черния дроб. Какъв цяр ще им препоръчам? Да ядат кисели лимони. Ще започнат от един лимон и всеки ден ще увеличават по един лимон, докато стигнат до десет лимона днес един лимон, утре два, на третия ден три и т. н. Като стигнат до десет лимона, ще започнат да се връщат назад. Така се лекува черният дроб.

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...