Jump to content

Recommended Posts

ПРЕДИ ЗАБОЛЯВАНЕ.

Ако човек във физическия живот игнорира светлината, стомахът му ще отслабне, а оттам и тялото; ако игнорира живота, дробовете му ще отслабнат; ако игнорира любовта, мозъкът му ще отслабне. Тъй щото, когато се нарушават законите на светлината, стомахът страда; когато се нарушават законите на живота, дробовете страдат; когато се нарушават законите на Любовта, мозъкът, главата страда.

Изобщо, по-лесно се лекува човек преди заболяването си, отколкото след заболяването.

Казваме, че човек трябва да се лекува преди да е заболял. Това значи: забележи ли някакво отрицателно състояние в себе си, човек трябва да направи всичко възможно, за да се освободи от него. Остави ли го да работи в него продължително време, той ще заболее от някаква болест.

Едно ви съветвам: взимайте мерки преди да сте заболели. Не чакайте болестта да дойде със своята артилерия и кавалерия и тогава да се лекувате. Пуснете ли болестта да влезе във вас, мъчно се лекува. Вземете ли предварително мерки, като дойдете до болестта, която ви дебне, ще минете известни страдания, но лесно ще изплувате над тях.

Когато умът, сърцето и душата са в хармония, никаква болест не може да ви нападне.

Разумното, доброто, великото в човека е в състояние да се бори с микробите, които причиняват болестите.

Проверявайте състоянието на организма си, както писателят и поетът проверяват произведенията си.

Като млади, вие трябва да пазите здравето си и да го поддържате.

Ако през целия си живот, от младини до старини, човек не допусне в ума си нито една лоша мисъл, в сърцето си нито едно лошо чувство и във волята си нито една лоша постъпка, никаква болест не може да го хване. Много бацили ще минат през него, но отровата им ще се обезсили.

Не допущайте ни една нечиста, нездравословна мисъл в ума си, едно нездравословно чувство в сърцето си и една нездравословна постъпка във волята си.

Първото правило: за да бъдете здрави, главата ви трябва да бъде студена, да не приижда в нея много кръв, да се предизвиква възпаление, краката ви пък трябва да бъдат топли. Изстинат ли краката ви, стоплете ги. Когато мисълта е чиста, без примеси, не се явява горещина в нея, и главата е студена. В мозъка трябва да има светлина с много малко топлина, без горещина.

За да бъде човек здрав, главата му трябва да бъде хладна, а краката топли. Стане ли обратното, той трябва да намери метод, чрез който да смени състоянието си.

Човек може да бъде здрав... само ако има чист въздух, чиста храна и хигиенично жилище.

Съществени процеси за всеки човек, за всяко живо същество са възприемането на светлината, дишането, пиенето на вода и храненето.

Първото условие за поддържане на здравето е чист въздух, слънце и разходки.

За да бъде здрав, човек трябва да се храни правилно, да мисли, да чувства и да постъпва хармонично.

Физическото здраве се обуславя от два елемента: от въздух и от храна. Следователно, ако диша правилно и ако се храни правилно, човек ще бъде здрав. Дишането и храненето са два процеса, които съществуват и в духовния свят. Вътрешната или духовна страна на дишането е правилното мислене. Вътрешната, духовната страна на храненето е правилното чувстване... Ако дишането не се придружава от вътрешна мисъл и ако храненето не се придружава от вътрешно чувство, тия два процеса не се използват правилно. Обаче, ако човек свърже дишането със стремежите на своя ум, а храненето със стремежите на своето сърце, и двата процеса ще се извършат правилно и ще имат добри резултати.

Оставете погрешките настрана и вървете напред. Спирайте се върху това, което в даден момент правите. Задавайте си въпрос, защо правите това или онова. Ако в даден момент ядеш, защо ядеш? Човек яде, за да поддържа своя организъм. Защо чувстваш? Човек чувства, за да поддържа живота на своето сърце. Защо мислиш? Човек мисли, за да поддържа живота на своя ум. Всяко нещо, което не се упражнява, се изражда. Ако любовта не прониква в сърцето, както въздухът в дробовете, човек не може да живее. Както чистият въздух освежава и засилва дробовете, така и любовта подмладява човека. Ако любовта не посещава човека, всичките органи на тялото му ще се атрофират. Ако мисълта не движи човешкия мозък, всички негови клетки ще се атрофират.

Всички хора искат да бъдат здрави, добри и умни. Прави са хората да желаят това. Здравето, добротата и разумността са пътища за постижения. Това са пособия, сили, чрез които човек може да постигне всичко, каквото желае... Здравето, доброто и умът представят капитали, които всеки ден трябва да се увеличават по малко. Ако тези капитали не се увеличават, човек постоянно губи от себе си.

Всяка добра мисъл, която човек може да реализира навреме, усилва неговия ум. Всяко добро чувство, реализирано навреме, подобрява състоянието на човешкото сърце. Значи, добрите мисли поддържат здравословното състояние на мозъка, добрите чувства правилното кръвообращение и дишане, а добрите постъпки здравословното състояние на стомашната система, вследствие на което човек яде и спи добре. Мислете добре, за да бъде мозъкът ви в нормално състояние. Дишайте дълбоко, за да бъдат дробовете ви в изправност. Постъпвайте право, за да бъде стомахът ви редовен.

Когато някой казва, че е изсъхнал, това подразбира, че няма кой да го обича. Не, има кой да го обича. Затова, който е изсъхнал, нека отвори крана на своята чешма и да полее градината си. Онзи човек, който страда, че няма знания, нека пусне в себе си крана на знанието и да си каже: „Отсега нататък ще започна да придобивам знания." Друг някой казва: „Аз пък нямам любов." Във всеки човек има един кран за Любовта. Пусни този кран в себе си и кажи: „Отсега нататък ще почна да придобивам Любовта." „Аз нямам Истината в себе си." Пусни крана на Истината, и ще я придобиеш. „Аз нямам Правдата в себе си." Пусни крана на Правдата, и ще я придобиеш.

Понякога ние мислим, че няма какво да учим. Че човек още не е учил. Тепърва има хиляди работи, които той трябва да учи. Преди всичко човек не е поставил ума си в здравословно състояние, да почне с него да работи. Също така, той не е поставил и сърцето си в едно здравословно състояние, да почне с него да работи. Най-после, той трябва да постави и волята си в здравословно състояние, да работи с нея. Аз наричам здравословни състояния ония, с които човек може да превъзмогне над мъчнотиите. Ако при дадени условия волята ти се стъписа и не може да ги преодолее, това показва, че тя е по-слаба от ума ти. Ако пък умът ти не може да ги разреши, той е по-слаб от волята. От човека се изисква да преодолява.

Как се изявява животът? Във възприемане на светлина, необходима за ума; във възприемане на топлина, необходима за сърцето, и във възприемане на материална сила, необходима за градеж на душата.

Ако вземем всички предохранителни мерки, много малко боледувания ще има.

Човек е дошъл на Земята да се учи, да придобие вечния живот животът на безсмъртието. За да придобие безсмъртието, той трябва да воюва, да се освободи от робството, от ограниченията на смъртта. Засега никой човек на Земята не е свободен. За да бъде свободен, човек трябва едновременно да е господар и слуга на себе си. Не е ли постигнал това, той не разбира свободата, не разбира и законите на живота.

Всеки човек, който иска да бъде здрав, трябва да води чист живот.

Божият Промисъл е основан на разумни Божии закони и затова ние можем да бъдем покровителствани от този Промисъл само тогава, когато спазваме Божиите закони.

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...