Jump to content
Sheny Idaet

66. РАДОСТТА

Recommended Posts

66. РАДОСТТА

 

„Винаги се радвайте."

„Това ви говоря, за да пребъде

моята радост във вас и вашата радост да бъде изпълнена"

Йоан, 15;11

 

Ние, които бяхме с Учителя отначало, знаем с каква Любов и радост работеше Той. Еднаж, последните години, Учителят дойде у нас на ул. „Симеоновско шосе" 14.Той беше усмихнат, радостен, лицето Му сияеше. Още с влизането си Той каза: „Днес имаме нова формула - „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов".

 

Животът е чист и свят. В Писанието се говори за Мойсея, който видял къпина, която гори и не изгаря (Изход, 3 глава, стих 5). Той се приближил да види защо не изгаря къпината, но чул глас: „Изуй обущата си от нозете си, защото местото, на което стоиш - земя свята е."

 

Днес повече от всякога, човеците трябва да се вслушат в гласа, който иде от горящата къпина. Земята трябва да се пази чиста и свята. Не само физически, но и по отношение на мислите и чувствата. Мойсей не познаваше радостта. При къпината той получи заповед да изведе Израил из Египет, от робството, и от начало се противеше, но после прие. Радостта се явява по-късно - в пророците, в псалмопевеца, в Христа, в Апостолите. При Учителят радостта съпътствува цялото Негово творчество - Словото, музиката, живота, който Той ни показа. Учителят даваше щедро и сам се радваше на онова, което даваше. От Учителя трябва да се учим да работим с радост и благодарност -„мястото на което стоиш, земя е свята". Днес човечеството трябва да знае това повече от всякога. Разумният свят е работил милиони години докато подготви условия да се яви живота. Той е работил милиони години докато се създаде водата, въздуха, почвата. Човек не може да прави каквото си иска. Той трябва да помни и да не забравя, че земята на която стои, е свята. Разумният свят няма да остави човеците да мърсят земята. Бог присъствува в живота. Той създава Братството. Братството е велико явление. То не е секта. То присъствува в цялото човечество, във всички народи. Българите дължат на Бялото Братство почит и уважение.

 

Днес човечеството идва с едно ново отношение към природата, към Разумния свят, който стои зад нея. Наблюдавайте какво става в света - нови идеи идват, нова мисъл, създават се нови отношения между народите и между човеците. Днес на човечеството може да се каже - „Наближило е вече Царството Божие" = Едно човечество, една правда за всички, един живот, сътрудничество и взаимопомощ. Тези явления се обединяват в едно, можем да го наречем - „Йоан Предтеча".

 

Подготвят се условията за живота на ученика и за знанието, което донесе Учителят.

 

Светлината създаде органическия живот, той разкрива нейната дълбока вътрешна същина. Светлината на Слънцето и на звездите е една и съща. Следователно, живот има в цялата вселена. Има милиони земи като нашата и следователно живот подобен на нашия. Човек е гражданин на Всемира. Той може да посети, която и да е планета, което и да е човечество, но пътищата към Всемира са духовни. Има състояния на материята и нейни закони, които човек още не познава. Това е наука на бъдещето. Човек може да отиде, до който и да е населен свят, но трябва да мине през Слънцето, да се облече в неговата светлина и с нея да отиде. Човек може да отиде и до звездите, облечен в слънчева дреха.

 

Органическия живот познаваме, но има още безброй форми на живота, който човек не познава.

 

Животът е чист, свят и прекрасен. Такъв трябва да го пазим - „Събуй обущата си!" Трябва ново отношение към разумната природа.

 

Нека радостта да съпътствува живота ни. Каквото правите за Учителя, правете го с радост. От Учителя ще се научим да работим с радост и благодарност. Това ви пожелавам за новата година.

 

27.ХII. 1974 г. Брат Борис

 

НАРЯДА за 27 декември 1974 г.

 

1. Добрата молитва

 

2. 91 псалом

 

3. Молитвата на Царството

 

4. Духът Божий

 

5. Евангелия: Матей 28 глава, 16 до края

 

Марко 12 глава 1 до 12 Лука 17 глава 20 до края Исана 14 глава 1 до 14

 

6.Беседата „Свещения час", от томчето „Пътят на ученика"

 

7. Бог е Любов

 

8. Отче наш

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×