Jump to content
valiamaria

26. ПЛАНЪТ ЗА ИЗГРЕВА

Recommended Posts

26. ПЛАНЪТ ЗА ИЗГРЕВА

Ние знаехме, че Учителят имаше план за благоустрояване на Изгрева. Някакъв архитект беше го направил. В него имаше нова сграда, салон, план как да се устроят къщите на Изгрева и всички необходими неща за едно благоустроено селище по западен образец. Възрастните приятели го разгледаха, а Учителят беше си изказал своето мнение за този план. Те го знаеха, но мълчаха и не казваха нищо за него. Но аз недоумявах, как така имат план, а нищо не се строи. През една от моите учителски ваканции отивам на Изгрева и очаквах, че е започнал строежа на Изгрева съгласно плана. Пристигнах и гледам - никакво раздвижване по този въпрос. Отивам веднага и питам Учителя. Той ме изгледа и огледа още неразпечатаният ми багаж от куфар и един пакет. Каза ми: "Да мине голямото земетресение". Аз извиках от уплаха. Учителят повтори същото изречение. Аз разбрах, че при това положение строеж на Изгрева не може да има. Отначало аз смятах, че това е физическо земетресение. По едно време започнах да се питам дали това не е символика, така както Учителят умееше да говори и предсказва нещата. Символиката е много точен език, но за онези, които имат пробудено съзнание и които имат пряко съобщение с Невидимия свят. А за нас символиката бе съчетание от символи подредени по някакъв ред, които ги разгадавахме след като изтече даден исторически етап. Разчитахме ги чрез последващите събития и факти. Ето по този начин аз трябваше да разгадавам това изказване на Учителя. А сега ще спомена някои исторически събития и вие ще прецените дали има символика и какво е историческото съвпадение.

На 9. IX. 1944 г. руските войски влезнаха в България като преди това обявиха война на България и съгласно международните правни норми те влизаха като победители, а ние бяхме победени. Това бе първо земетресение.

С идването на руснаците дойдоха и комунистите на власт. Започна разправа и отнемане на живот на хора без съд или със съд. На 27.декември 1944 г. няколко часа след заминаването на Учителя с една джипка идват униформени служители на новата власт. Дойдоха на Изгрева, за да арестуват Учителя. Но Го намериха положен на смъртно ложе за поклонение. Това бе второто земетресение.

През 1947 г. бе гласуван закона за едрата градска собственост и по този закон посегнаха върху имотите на Братството, както и върху салона и върху целия Изгрев. Това бе третото земетресение.

През 1950 г. излезна закон, с който се затвориха всички частни печатници. Чрез този закон бе спряна печатницата на Изгрева, чрез която се печаташе Словото на Всемировия Учител и така не можаха да се отпечатат останалите беседи от Словото Му. Това е четвъртото земетресение.

На 6.Х.11.1957 г. сутринта в 5 часа на Изгрева пристигнаха униформени служители на комунистическата власт и с решение на прокурора бе иззета цялата книжнина от складовете на Братството. Бяха направени обиски по всички бараки на Изгрева и иззета цялата литература на Учителя. По същото време и в същия час бяха направени обиски в града София на наши приятели и бе също иззета тяхната литература. В същият този час и ден във всички Братства по цялата страна и в домовете на изтъкнати приятели бяха направени обиски и конфискувана цялата литература на Учителя. Беше посегнат върху Словото на Бога и изпратено за унищожение чрез претопяване или чрез изгаряне. Това бе петото земетресение, което разтърси не само София, но и провинцията.

През 1957/58 г. започна процес срещу Братството, който приключи с разтурянето на Изгрева и затварянето на салона. Целият инвентар и вещи на Учителя бяха продадени чрез заложна къща, а с получените пари трябваше да се погасяват глоби наложени от финансовите органи. Двама братя бяха изпратени в затвора, за да проучат как действува в днешни времена онзи закон даден от Христа преди 2000 години: "Кесаровото - Кесерю, Божието -Богу". Това бе шестото земетресение.

Дойде време за седмото земетресение, което се измерваше от 9. до 12. степен по скалата на Рихтер, където се рушат всички солидни сгради и се сриват до основи. Дойде 1970 г. и комунистическата власт разруши целият Изгрев, разруши салона, в който Всемировият Учител държеше своите беседи и сваляше Словото на Бога. Бяха разрушени всички жилища на учениците от Школата. Всички останали живи от земетресението бяха настанени в държавни жилища с топла и студена вода, с парно отопление, за да се покаже голямата грижа за човека от новата власт. Разрушеният Изгрев бе изметен, пометен и на негово място бяха построени легациите на Съветска Русия, която бе обявила война на България още на 7.1Х.1944 г. и влезе като окупатор, а България я прие като победена страна. Така, че победителят измете Изгрева и поби своето държавно знаме над Изгрева.

От 1958 г. до 1980 г. когато диктувам тези неща не минаваше година и да не се направят обиски при наши приятели, за да се изземе и някое укрито томче литература. Не минаваше и година да не се помести в печата или да се издаде материал с нападки срещу Учението на Учителя. Публикуваха се материали, с които искаха да компрометират идеите на Учителя. Беше направен филм и излъчен по телевизията по пиеса на Ст. Костов, което бе гавра с Учителя, защото режисьорската постановка бе направена с явни лъжи и клевети. Ние, съвременниците на Школата приехме това като осмо земетресение. Съвременниците на Школата един след друг напускат земята и извървявайки земния си път в очакване на "голямото земетресение". То непременно ще дойде. Но какво ще бъде, как ще се изрази за това ще бъдете свидетели и очевидци вие, следващото поколение. Това ще бъде деветото земетресение.

Бележка на редактора: Деветото земетресение дойде след 1990 г. когато отвътре се разруши сама Съветската руска комунистическа империя. Очакваме следващото земетресение, което има да дойде.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×