Jump to content
Sheny Idaet

II. УЧИТЕЛЯТ ЗА БОЖЕСТВЕНОТО УЧЕНИЕ

Recommended Posts

II. УЧИТЕЛЯТ ЗА БОЖЕСТВЕНОТО УЧЕНИЕ

 

1. Бъдещето на Божественото Учение. „Сега някой иска да вземе Новото Учение и да Го унищожи. Новото Учение трябва да се приложи! Ние работим за една култура, която ще дойде след 1000,след 10 000 години. Ние разполагаме с много време. Ние не бързаме. Ние имаме ясна представа за работите, за задачите си, за възможностите си, за силите си. Ние не си правим илюзии. Вие бързате, искате за няколко години да свършите една работа. Ние разполагаме с цялата вечност. Ние прекарваме една нова инсталация в човешкия ум, за да може той да възприеме Божествените Идеи."

 

2. Началото и Словото. „В Началото бе Господ във всичката пълнота. От Него излезе всичката Сила на Духа. И от Него се появи Словото в света. И светът чрез Него стана."

 

3. Великият закон. В една от беседите Си Учителят каза: „Това Дело е основано на един Велик Закон. Който се опита да Го събори, ще си счупи главата. Целия свят да се опълчи срещу Него, няма да Го събори. По-скоро той ще се разруши, отколкото той да развали това Божие Дело."

 

4. Инволюционно и еволюционно знание. „Има инволюционно знание, когато човек слиза в материалния свят и когато човек се отдалечава от Бога.

 

Има и еволюционно знание когато човек се връща към Бога. Каква е разликата?

 

Напълниш чашата с вода. Чашата е инволюционно знание. То е закон за формата.

 

Водата е еволюционно знание. То е закон за съдържанието. Важно е съдържанието."

 

5. Къде е богатството? „Източните окултисти и философи имат в торбата си малко хляб. Едва стига за тях. Затова те крият знанието си. Западните окултисти и философи и те нямат нищо в торбата. Божественото Учение носи всичкото богатство. То прави извор във всеки човек."

 

6. Заветът на Учителя към ученика. „Люби. Учи. Мълчи. Прощавай и пътя си продължавай. (Дадено от Учителя на Георги Куртев от Айтос).

 

7. Светлината на Словото. „Не можете да се оплачете. Ние сме турили човешките къщи в такава светлина, че никое кюше не сме оставили, гдето дявола да не може да се освети. При светлината на Словото Той губи Силата Си. Навсякъде сме турили прозорци. Прозорците са човешките очи, които трябва да четат Словото и да възприемат Светлината му."

 

8. Учителят и епохата. Учителят направи баланс на епохата. Направи преоценка на постиженията, на резултатите постигнати до сега. Всички понятия, разбирания, ценности на човеците бяха проверени, прегледани доколко те са ценни и съществени. Преся всичко. Остави най-същественото. Тогава Учителят начерта основните положения на Божественото Учение. Тази огромна работа Учителят извърши чрез Своите беседи.

 

Важно е да пие човек от Вечния Извор. Които пият от Него, те са едно. През всичкото време, където и да се намират те са едно. Които черпят от Вечния Извор на всекиго могат да помогнат.

 

9. Чистотата. Най-голямата грижа на апостол Павел е била да запази чистотата на Христовото Учение и да не допусне примеси. Като се дойде до Главата на Извора, на най-дълбоката Му част, първата задача е да се запази Извора от примесите и повърхностните води. Това нещо го проверих и практически. Преди години ме извикаха в село Тополица да каптирам извор - древен от далечните времена и да направя чешма. Най-трудната част бе да се запази извора чист след като го открихме. Направихме чешма за чудо и приказ. Подобно и днес, след хиляди религиозни представи и заблуждения, лични амбиции, всичко протяга ръце към Божественото Учение на Учителя, за да Го заглуши. Най-важното е да запазим Божественото Учение, да опазим Неговата чистота, да Го предадем тъй както Учителят ни Го е предал.

 

10. Учителят и идеите. Учителят внесе Божественото Учение за живота. Идеите са семенцата, а почвата са готовите човешки души. Какви души се привличат, в какво отношение се създават около този Божествен Център, това е Великата Алхимия на Разумния Свят. Какви сили действуват. Какви Добродетели се призовават на живот. На това чудно явление, в него присъствувахме, в него участвувахме. За душите няма по-голямо благословение от това на земята. Пред нас е образът на Учителя. Как дойде Той? Как ни призова? Как работи с нас? С какви сили се бори и как преодоля всички мъчнотии! Ние сме свидетели на това. Това е път, който Той проправи, по който ние вървим и по който бъдещото човечество ще върви. В тази работа Той даде и опит и знание и методи, по които ще трябва да работим. Положи основание на Делото Си. Призова ни. В бъдеще и други работници ще дойдат. Те идват по един Божествен План. Те идват с условията си и със всички средства да се реализира този план. Глупаво е да се мисли, че може да се спре този процес. Той принадлежи на Великия Живот и Той стои зад Него. Естествено с тези сили ще се срещнем и ще имаме да разрешаваме много задачи. Това противодействие е необходимо, то е полезно за нашето укрепване.

 

Ние нямаме за цел да събираме тълпите, да създаваме масови явления. Бялото Братство търси своите ученици. Ние нямаме нужда от тълпи, за такива има други хора. Ние сме ученици на Пътя, Пътят на ученика.

 

11. Готови вярвания. В Бялото Братство готови вярвания не се дават. Такива реквизити има в разните вери, църкви и религии. В Учението на Бялото Братство човек се учи да мисли и да създава мироглед. Това е истинската работа. Не отбягвайте трудните условия. В тях са скрити големи богатства. Не търсете охолния живот. Придобивките в него са малки. За природата по-важно е възпитателното значение на труда отколкото материалната придобивка.

 

12. Учението и света. Учението на Учителя отива вече в света. Отива в цялата земя, то навлиза в науката, в лечението и обществения живот. Това Учение е не само за българите, то е за човечеството. И то ще си потърси правото един ден.

 

13. Идването на Учителя. Идването на Учителя донесе Новия Живот и Животът на Новата Мисъл. През цялата Вечност Бог е говорил. Говори и сега. Новото е туй, което Бог сега говори. Никога в историята на човечеството не е имало толкова много открития в толкова кратко време. Проследете през последните 100 години какво стана. Тези открития са дадени не за унижение на човечеството и унищожението му, а за неговото повдигане. Те говорят за Новото, което иде. А Новото Го донесе Учителят с Неговото Слово.

 

14. Защо дойде Учителят? Учителят дойде на земята да ни запознае с Божествения Живот, с Неговата Същина, с Неговите проявления тук на земята, с Неговите правилни методите на този живот. Той ни го показа с примера на своя личен живот и със своето Слово и със своята Музика.

 

Едно е важно. Да познава човек Божествения живот, да Го възлюби и да бъде в съгласие с Него.

 

Откакто човечеството съществува, никога не е давано такова Откровение за Божествения Живот, каквото Учителят даде.

 

15. Йогите в България. Йогите, които посещават днес България, за да ни покажат какво могат и умеят, ще занесат в Индия вест за Учителя. Тези посещения в нашата страна от всички народи, това са влъхвите, които идват на поклонение у нас. Те идат да се поклонят на детето, на Божественото Учение. Новото Учение ще отиде вече в света.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×