Jump to content
Sheny Idaet

X. СЛОВОТО ГОСПОДНЕ КЪМ ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛ

Recommended Posts

X. СЛОВОТО ГОСПОДНЕ КЪМ ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛ

 

Мисли на Учителя записани от Боян Боев за пророчеството на Иезекиил гл. 38.

 

1. „И Слово Господне биде към мене и рече: „Сине человечески, утвърди лицето си върху Гога, земята на Магога, вожда на Рос, Мосох, и Тувал, и проречи против него и речи: Така говори Господ Иеова: Ето Аз съм против тебе Гоге, вожде на Рос, Мосох и Тувал. (гл. 38,стих 1 до З.Иез.)

 

2. Гог и Магог - това е сдружението между Германия и Япония през Втората Световна война.

 

3. Гог е наречен князът на този свят. Рос е Русия. Мосох е Москва. Тувал е Урал. Това е превода днешен на тези горни стихове.

 

4. Пророкът казва, че Гог (князът на този свят) иска да царува над тях. „И ще възлезеш и ще дойдеш като вихрушка: ще бъдеш като облак, за да покриеш земята, ти и всичките твои пълкове и много люде с тебе. (Стих 9)

 

5. „За то сине человечески, проречи и кажи Гогу: Така говори Господ Иева. В онзи ден когато людете ми Израил ще живеят в безопасност, ти не ще ли знаеш?" (стих 14). Израил днес се разбира, че това са Славяните.

 

6. „То ще бъде в последните дни и ще те докарам против земята си, за да ме познаят народите, когато се осветя в тебе, Гоге, пред очите им." (стих 16). Последните дни, това е краят на стараха епоха, за да може да започне Новата епоха.

 

7. „Но в онзи ден, деня, в която Гог дойде против израилевата земя, гневът ми ще възлезе по лицето Ми, говори Господ Иеова." (стих 18). „Онзи ден", това е началото на Новата епоха.

 

8. „И ще дойда със съдба против него" и „дъжд на потоп и камене на градушка огън и жупел" (стих 22). Това са бомбардировките над градовете в Европа и над София по време на Втората световна война.

 

9. „И ще се възвелича и осветя и ще стана познат пред очите на много народи и ще познаят, че Аз съм Господ." (стих 23)

 

Избраният народ, юдиното племе, това са Славянството и по-точно българския народ, който трябва да познае кой е Господ в тази земя.

 

10. Иезекил 39 глава, стих 6.„И ще проводя огън върху Магога и между онези, които живеят в островите в безопасност. И ще познаят, че Аз съм Господ." това се случи и САЩ през 1945 г. хвърли две атомни бомби върху Япония.

 

11. „И ще направя святото си Име познато всред людете си Израиля и не ще оставя да омърсят вече святото Ми Име. И ще познаят народите, че Аз съм Господ, Святий в Израил." (стих 7). Това е избавлението на Славяните и по-точно победата на Русия във Втората Световна война и изкуплението на България.

 

12. „И в онзи ден ще дам Гогу место за погребване там в Израил. (стих 11). Това е капитулацията на Германия на 9 май 1945 г., когато Съветска Русия окупира половината Германия.

 

13. „И ще познае Израилевия дом, че Аз съм Господ, техен Бог от този ден и после." (стих 22). Славяните ще познаят кой е Господ, техния Бог на спасението.

 

14. „И народите ще познаят, че домът Израилев биде пленен заради беззаконието си. Понеже станаха непокорни Мене, за то скрих лицето Си от тех и ги предадох в ръката на враговете им. И паднаха всички чрез нож." (стих 23). Това е причината поради което Славяните - чехи, поляци и Русия бяха прегазени от Германия, т. е. от Гог.

 

15. „И не ща да скрия вече лицето Си от тях, защото излях Духът Си върху Израилевия дом, говори Господ 'Иеова". (Стих 29). Духът на Господа Иеова се изля чрез Словото на Учителя - Петър Дънов - Беинса Дуно.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×