Jump to content
valiamaria

85. ПИСМА НА УЧИТЕЛЯ ДО СТОЯНКА ИЛИЕВА

Recommended Posts

85. ПИСМА НА УЧИТЕЛЯ ДО СТОЯНКА ИЛИЕВА

Любезна Стоянке,

Земният живот представлява една велика школа, в която душите се възпитават да усвоят Пътя на Истината, който води към Първото Начало на живота - Бога. През миналите векове са давани разни отговори на Свещените Книги; някои от тези отговори са задоволителни според времето си, но някои трябва да се обяснят в лицето на сегашната истина, а това съставлява най-важното за развитието на човешкия Дух. В беседите и лекциите ще намерите отлична светлина за вашия ум. Няколко правила за упражнение. Искай Любовта; търси Мъдростта; хлопай за Истината. Не преставай да работиш. Гдето е Истината, ходи там; гдето свети Мъдростта, мисли там; гдето е Любовта, живей там. Радвай се на най-малката твоя придобивка и благодари на Бога, че те е удостоил да видиш Великото на живота, скрито в малкото.

Радвай се на онова в тебе, което расте и се развива и расте и зрее. Вярвай в непостижимото, вярвай в невъзможното, за да видиш тяхната реалност и тяхната постижимост. Бог е Бог на непостижимото, на невъзможното. Той е създал света затова.Ако търсим възможното, ние търсим общуването с хората; ако търсим невъзможното, непостижимото, ние търсим общуването с Бога, а това е пълният смисъл на живота. Благата на живота са реални само тогава, когато идват по пътя на невъзможното и непостижимото.

И тъй, Любовта е Любов за непостижимия живот; Мъдростта е Мъдрост за непостижимата виделина; а Истината - за необятната свобода. Страданията и мъчнотиите са граници между възможното и невъзможното, между постижимото и непостижимото. Радостите и дарованията са плодове на непостижимото и невъзможното. Това е идеалът на великите души, които служат на Господа на всичката пълнота; те не търсят постижимото и възможното; за тях това е дело на миналото. Ала непостижимото и невъзможното е дело на бъдещето. За тях настоящето е Любовта, Мъдростта, Истината, животът, светлината, свободата. Това са пътищата и методите, по които непостижимото, невъзможното дават своите блага; от там иде силата на мисълта, на живота, светлата мисъл на Духа,

Това е Пътят на Едногото и Пътят на съвършенството - това е Пътят на недостъпното. В него се вместват всички велики блага. Така казва Непостижимият: Аз съм Път за Любовта, Път за Мъдростта, Път за Истината. Там гдето е животът, виделината, свободата, там съм и Аз.

Само Божията Любов носи живот и пълна радост.

24.ХI.1930 г. /Свещеният подпис/

Любезна Стоянке,

Получих вашето писмо. Всеки човек трябва да има един идеал, който не умира; едно верую, което не остарява, една Истина, която да е глава на разумното в него. Всичко друго е само постановка на това. Великите хора са ония, които понасят всичко геройски. Самия живот на земята е пълен с мъчнотии, страдания и радости. Животът е училище. Не какво желание човек, но какво постига. Не какво е чел, но какво е запомнил.

Всеки ден носи по нещо хубаво и велико в живота и то трябва да се възприема добре. Път, Истина, Сила и живот това носи пълното щастие на душата. Другото е губене на време. Твоето занятие е добро. Учителката намери ценното в своите ученици това е тайната на учителя и силата на ученика.

Пожелавам ти повече чист въздух, повече чиста вода, повече пресен хляб и повече слънчева светлина. Моят привет.

22.II.1933 г. /Свещеният подпис/

Любезна Стоянке,

В живота трябва самообладание.

Всичко добро, всичко велико трябва да мине през изпитание.

Малодушието не ползва.

Закона на Любовта решава всичко.

5. VIII. 1941 г. /Свещеният подпис/

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×